Príbuzné témy
×
Text a tabuľky
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Text a tabuľky

Nastavenie smeru a umiestnenia textu v tvare alebo textovom poli

Textové polia a väčšina tvarov môže obsahovať text. Text môže byť umiestnený vodorovne alebo zvislo a dá sa zobraziť v jednom riadku alebo sa dá zalomiťdo viacerých riadkov.

Môžete zmeniť smer textu a tiež môžete zmeniť okraje textových polí a tvarov na optimálne riadkovanie alebo zmeniť veľkosť tvarov, aby sa lepšie zmestili text.

Čiary a spojnice sú tvary, ktoré nemôžu obsahovať text.

Zadanie smeru textu v tvare alebo textovom poli

Ukážky smeru textu: vodorovne, otočený a pod sebou

V tvare alebo textovom poli môžete zmeniť smer, v ktorom sa text bude čítať. To znamená, že môžete otočiť text o 90 alebo 270 stupňov tak, aby sa zobrazil zboku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na okraj tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Veľkosť/Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti.

 4. V časti Textové pole vyberte možnosť, ktorá má byť uvedená v zozname Smer textu.

  Výber smeru textu na table Formátovať tvar

Možnosť Pod sebou je k dispozícii v programochPowerPoint a Excel, ale nie v programe Word.

Na začiatok stránky

Otočenie (zrkadlenie) textu v tvare alebo textovom poli

Príklad zrkadlového textu: prvý je otočený o 180 stupňov na osi x a druhý je otočený o 180 stupňov na osi y
 1. Vložte do dokumentu textové pole alebo tvar a potom doň zadajte text a naformátujte ho.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte možnosť Efekty.

  Karta Efekty na table Formátovať tvar
 4. V časti 3D otočenie zadajte do poľa Otočenie okolo osi X alebo Otočenie okolo osi Y hodnotu 180.

 5. (Voliteľné) Ak sa textové pole vyplní farbou, môžete ju odstrániť na table Formátovať tvar. V časti Možnosti tvaru kliknite na kartu Výplň a čiara Karta Výplň a čiara, rozbaľte položku Výplň a vyberte položku Bez výplne.

 6. (Voliteľné) Ak chcete odstrániť obrys textového poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, potom kliknite na položku Obrys na zobrazenom miniatúrnom paneli s nástrojmi a vyberte možnosť Bez obrysu.

Ďalšie možnosti umiestnenia

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Vodorovný text v tvaroch

Zmena vodorovného zarovnania jedného odseku alebo riadka:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karteDomov (alebo na karte Správa v programe Outlook) kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Zmena vodorovného zarovnania celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na karteDomov (alebo na karteSpráva v programe Outlook) kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Na začiatok stránky

Tri možnosti zvislého zarovnania textu : nahor, do stredu a nadol

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Veľkosť/Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti.

  Možnosti textového poľa na table Formátovať tvar

 4. Vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Keď sa text zalomí, znamená to, že po dosiahnutí pravého okraja tvaru alebo textového poľa automaticky pokračuje na nový riadok.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa s textom, ktorý chcete zalomiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvarkliknite na položku Veľkosť/Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti a potom začiarknite políčko Zalomiť text do tvaru.

  Začiarkavacie políčko Zalomiť text do tvaru

Na začiatok stránky

Okraj je vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním zatvorenia tvaru alebo textového poľa.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Veľkosť/Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti.

  Možnosti textového poľa na table Formátovať tvar

 4. Zadajte hodnotu v centimetroch alebo milimetroch (mm) pre niektorý z týchto okrajov:

  Okraj

  Popis

  Ľavý okraj

  Vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom úplne vľavo

  Pravý okraj

  Vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a textom úplne vpravo

  Horný okraj

  Vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom úplne hore

  Dolný okraj

  Vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom úplne dole

Na začiatok stránky

Výšku tvaru alebo textového poľa môžete automaticky zväčšiť tak, aby sa doň text zmestil.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

  Položka Formátovať tvar v kontextovej ponuke

 3. Na table Formátovať tvar kliknite na položku Rozloženie a vlastnosti Karta Rozloženie a vlastnosti, potom na položku Textové pole a nakoniec začiarknite políčko Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

  Začiarknutie políčka Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu na table Formátovať tvar

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Určenie smeru textu v tvare alebo textovom poli

Ukážky smeru textu: vodorovné a natočené

Smer textu v tvare alebo textovom poli môžete zmeniť. Môžete napríklad otočiť text o 90 alebo 270 stupňov tak, aby sa zobrazil zboku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na okraj tvaru alebo textového poľa, ktoré obsahuje text.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Na ľavej table dialógového okna vyberte položkuTextové pole.

  Dialógové okno Formát tvaru

 4. V časti Rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Smer textu.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o možnostiach na table Textové pole dialógového okna Formátovať tvar získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník Obrázok tlačidla Pomocník v hornej časti dialógového okna.

Otočenie (zrkadlenie) textu v tvare alebo textovom poli

Príklad zrkadlového textu: prvý je otočený o 180 stupňov na osi x a druhý je otočený o 180 stupňov na osi y
 1. Vložte do dokumentu textové pole alebo tvar a potom doň zadajte text a naformátujte ho.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

 3. V dialógovom okne Formátovať tvar kliknite na položku 3D otočenie vľavo.

  Položka Priestorové otáčanie v dialógovom okne Formátovať tvar
 4. Do poľa X zadajte číslicu 180.

Ďalšie možnosti umiestnenia

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Vodorovný text v tvaroch

Zmena vodorovného zarovnania jedného odseku alebo riadka:

 1. Kliknite na odsek alebo riadok textu, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karteDomov (alebo na karte Správa v programe Outlook) kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Zmena vodorovného zarovnania celého textu v tvare alebo textovom poli:

 1. Vyberte orámovanie tvaru alebo textového poľa tým, že naň kliknete.

 2. Na karteDomov (alebo na karte Správa v programe Outlook) kliknite na požadovanú možnosť vodorovného zarovnania.

The Paragraph group on the Home tab

Na začiatok stránky

Tvary so zvislým zarovnaním textu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Rozloženie textu vyberte požadovanú možnosť v zozname Zvislé zarovnanie.

Na začiatok stránky

Výšku tvaru alebo textového poľa môžete automaticky zväčšiť tak, aby sa doň text zmestil.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo textové pole, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Prispôsobiť kliknite na položku Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu.

Tip: Kliknutím na položku Zmenšiť text pri pretečení môžete veľkosť textu zmenšiť tak, aby sa text zmestil do tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Vzdialenosť medzi textom a vonkajším orámovaním tvaru alebo textového poľa sa označuje ako vnútorný okraj a je možné ju zmeniť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie tvaru alebo textového poľa.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar a potom kliknite na položku Blok textu na ľavej table.

  Dialógové okno Formát tvaru

 3. V časti Vnútorný okraj vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi ľavým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Ľavý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi pravým orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Pravý.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi horným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Horný.

  • Ak chcete zadať vzdialenosť medzi dolným orámovaním tvaru a textom, zadajte novú veľkosť okraja do poľa Dolný.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Obtekanie textu v bunke v Exceli 

Zalomenie textu okolo kruhu alebo iného tvaru

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×