V priestore medzi tabulátormi sa môžu zobrazovať bodky, pomlčky alebo iné vodiace znaky na zostupné informácie.

Príklad bodkovanej vodiacej čiary vo Worde

Pridanie vodiacich znakov tabulátora

 1. Vyberte položku Rozloženie alebo Rozloženie strany.

 2. Vyberte spúšťač dialógového okna Odsek Obrázok tlačidla potom vyberte položku Tabulátory.

 3. Pridajte alebo vyberte zarážku a potom v časti Vodiaci znak vyberte možnosť Vodiaci znak, ktorý chcete zobraziť.

  Okno Tabulátory, Vodiaci znak

Teraz môžete pridávať položky a po stlačení klávesu Tab sa zobrazí čiara so znakmi, ktoré vyberiete. Formátovanie sa pridá do každého nového riadka, až kým vodiaci znak nezmeníte. Ak chcete zmeniť formátovanie tak, aby sa nezobrazí žiaden vodiaci znak, postupujte podľa týchto krokov a v časti Vodiaci znak vyberte možnosť Žiadne.

V priestore medzi tabulátormi sa môžu zobrazovať bodky, pomlčky alebo iné vodiace znaky na zarovnanie informácií.

Príklad použitia bodkovanej vodiacej čiary

Pridanie vodiacich znakov tabulátora

 1. Prejdite na položku Formátovať > Tabulátory.

 2. Ak chcete pridať vodiace znaky, vyberte kartu.

  The Tab dialog box, set up for a right-aligned tab with dots

 3. Vyberte Zarovnanie.

 4. V časti Vodiaci znak vyberte vodiaci znak, ktorý sa má zobraziť.

 5. Vyberte tlačidlo OK.

Teraz môžete pridávať položky a po stlačení klávesu Tab sa zobrazí čiara so znakmi, ktoré vyberiete. Formátovanie sa pridá do každého nového riadka, až kým vodiaci znak nezmeníte. Ak chcete zmeniť formátovanie tak, aby sa nezobrazí žiaden vodiaci znak, postupujte podľa týchto krokov a v časti Vodiaci znak vyberte možnosť Žiadne.

Poznámka: Pri viacerých tabulátoroch môžete nastaviť viac druhov vodiacich znakov. Vyberte jednotlivé tabulátory v poli Pozícia zarážky tabulátora a vyberte iný vodiaci znak.

Pozrite tiež

Obsah

Používanie pravítko vo Worde

Zarovnanie čísel s desatinnou čiarkou pomocou desatinných zarážok tabulátora

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×