V e-mailovej správe nájdete zoznam technických podrobností o správe, ako je napríklad osoba, ktorá správu odoslala, softvér použitý na jej napísať a e-mailové servery, cez ktoré správa prešla k príjemcovi. Väčšinou bude pre správu potrebovať iba správca, aby si pre správu prezerať internetové hlavičky. Ak chcete do e-mailovej správy pridať hlavičku, pozrite si tému Použitie grafických efektov, pozadí alebo motívov v e-mailových správach.

Niektorí odosielatelia používajú predstieranie predstierania odosielateľa na zamaskovanie e-mailovej adresy. Ak skontrolujete hlavičku, môžete zistiť, či sa e-mailová adresa líši od jej zobrazenej, a pridať ju do zoznamu blokovaných odosielateľov.

Zobrazenie hlavičiek správ v Outlooku v počítači

 1. Dvojitým kliknutím na e-mailovú správu ju otvoríte mimo tably na čítanie.

 2. Kliknite na položku> vlastnosti súboru.

 3. Informácie záhlavia sa zobrazujú v poli Internetové hlavičky.
  Tip:Môžete zvýrazniť informácie v tomto poli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C ich skopírovať a prilepiť do Poznámkového bloku alebo Wordu, aby ste videli celú hlavičku naraz.

Predstavme si napríklad výmenu e-mailových správ medzi používateľmi Peter Kapusta a Zuzana Nováková. Peter má e-mailovú adresu peter@proseware.com a Zuzana má adresu zuzana@litwareinc.com. Zuzana používa Microsoft Office Outlook 2007. Internetová hlavička priradená k správe, ktorú prijme Peter od Zuzany, vyzerá takto:

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0Received: from mail.litwareinc.com ([10.54.108.101]) by mail.proseware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);Wed, 12 Dec 2007 13:39:22 -0800Received: from mail ([10.54.108.23] RDNS failed) by mail.litware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);Wed, 12 Dec 2007 13:38:49 -0800From: "Kelly J. Weadock" <kelly@litware.com>To: <anton@proseware.com>Cc: <tim@cpandl.com>Subject: Review of staff assignmentsDate: Wed, 12 Dec 2007 13:38:31 -0800MIME-Version: 1.0Content-Type: multipart/mixed;X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165Thread-Index: AcON3CInEwkfLOQsQGeK8VCv3M+ipA==Return-Path: kelly@litware.comMessage-ID: <MAILbbnewS5TqCRL00000013@mail.litware.com>X-OriginalArrivalTime: 12 Dec 2007 21:38:50.0145 (UTC)

Poznámka: Táto vzorová hlavička nemusí obsahovať všetky položky, ktoré sa vyskytujú v hlavičkách e-mailových správ. Tieto položky sú však najbežnejšie.

Keď Zuzana odosielala e-mailovú správu na adresu peter@proseware.com, vytvorila ju vo svojom počítači, ktorý je identifikovaný ako (i101-177.nv.litwareinc.com). Vytvorený text sa odoslal z jej počítača na e-mailový server s adresou mail.litwareinc.com. To bolo naposledy, čo Zuzana videla svoju správu, pretože ďalšie spracovanie vykonávajú e-mailové servery mimo jej dosahu. Keď e-mailový server v spoločnosti, v ktorej pracuje Zuzana, prijme správu určenú pre adresu peter@proseware.com, kontaktuje e-mailový server spoločnosti Proseware a správu doručí na tento server. Daná správa zostane uložená na serveri proseware.com, až kým Peter neskontroluje svoje e-mailové správy na serveri spoločnosti Proseware.

V ďalšom texte je uvedené vysvetlenie k bežným poliam hlavičky e-mailovej správy.

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0

Túto hlavičku pridáva Outlook.

Received: from mail.litwareinc.com ([10.54.108.101]) by mail.proseware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);
Tue, 12 Dec 2017 13:39:22 -0800

Tieto informácie znamenajú, že prenos správy sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 13:39:22 tichomorského času (ktorý je o 8 hodín po tichomorskom čase (ktorý je o 8 hodín po koordinovanom svetový čas (greenwichský čas), preto je za časom "-0800").

Received: from mail ([10.54.108.23] RDNS failed) by mail.litware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);
Tue, 12 Dec 2017 13:38:49 -0800

Tento prenos správy sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 13:38:49 tichomorského času (ktorý je o 8 hodín po viac ako koordinovanom svetovom čase (UTC), preto je za časom "-0800").

From: "Kelly J. Weadock" <kelly@litware.com>

Túto správu odoslala Zuzana Nováková z e-mailovej adresy zuzana@litware.com.

To: <anton@proseware.com>

Toto je osoba, pre ktorú je táto e-mailová správa určená.

Cc: <tim@cpandl.com>

Toto sú osoby, pre ktoré sú určené kópie správy.

Poznámka: Príjemcovia skrytej kópie sa v hlavičke nezobrazujú.

Subject: Review of staff assignments

Toto je predmet e-mailovej správy.

Date: Tue, 12 Dec 2017 13:38:31 -0800

Toto označuje dátum a čas odoslania e-mailovej správy podľa hodín počítača odosielateľa.

MIME-Version: 1.0

Tento parameter určuje verziu protokolu MIME, ktorú použil odosielateľ.

Content-Type: multipart/mixed;

Toto je ďalšia hlavička MIME. E-mailovým programom kompatibilným s protokolom MIME poskytuje informácie o očakávanom obsahu správy.

X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210

Táto informácia uvádza, že správa bola odoslaná pomocou Microsoft Office Outlooku verzie 12.0.4210.

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165

Táto položka označuje e-mailový softvér (MIME OLE) používaný odosielateľom.

Thread-Index: AcON3CInEwkfLOQsQGeK8VCv3M+ipA==

Táto hlavička sa používa na priradenie viacerých správ s podobnou témou konverzácie. Napríklad v Outlooku zobrazenie konverzácie tieto informácie používa na vyhľadanie správ s rovnakou témou konverzácie.

Return-Path: kelly@litware.com

Táto položka určuje spôsob odoslania odpovede odosielateľovi správy.

Message-ID: <MAILbbnewS5TqCRL00000013@mail.litware.com>

Server mail.litware.com priradil správe toto číslo za účelom identifikácie. Toto číslo ID bude vždy priradené k danej správe.

X-OriginalArrivalTime: 12 Dec 2017 21:38:50.0145 (UTC)

Toto je časová známka správy priradená k správe pri prvom prijatí na serveri s Microsoft Exchangom.

Zobrazenie hlavičiek správ v Outlooku na webe alebo Outlook.com

 1. Vyberte Tlačidlo Ďalšie akcie v hornej časti okna správy a vyberte položku Zobraziť zdroj správ.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie akcie

Vyhľadanie adresy odosielateľa

 • V zdroji správy sa posuňte nadol, kým nenájdete pole Od.

 • Zvýraznite e-mailovú adresu uzavretú medzi < > a kliknutím pravým tlačidlom myši skopírujte .

  Okno s podrobnosťami hlavičky správy

 • Túto e-mailovú adresu použite na blokovanie odosielateľa. Prečítajte si, ako zablokovať alebo odblokovať odosielateľov.

Predstavme si napríklad výmenu e-mailových správ medzi používateľmi Peter Kapusta a Zuzana Nováková. Peter má e-mailovú adresu peter@proseware.com a Zuzana má adresu zuzana@litwareinc.com. Zuzana používa Microsoft Office Outlook 2007. Internetová hlavička priradená k správe, ktorú prijme Peter od Zuzany, vyzerá takto:

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0Received: from mail.litwareinc.com ([10.54.108.101]) by mail.proseware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);Wed, 12 Dec 2007 13:39:22 -0800Received: from mail ([10.54.108.23] RDNS failed) by mail.litware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);Wed, 12 Dec 2007 13:38:49 -0800From: "Kelly J. Weadock" <kelly@litware.com>To: <anton@proseware.com>Cc: <tim@cpandl.com>Subject: Review of staff assignmentsDate: Wed, 12 Dec 2007 13:38:31 -0800MIME-Version: 1.0Content-Type: multipart/mixed;X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165Thread-Index: AcON3CInEwkfLOQsQGeK8VCv3M+ipA==Return-Path: kelly@litware.comMessage-ID: <MAILbbnewS5TqCRL00000013@mail.litware.com>X-OriginalArrivalTime: 12 Dec 2007 21:38:50.0145 (UTC)

Poznámka: Táto vzorová hlavička nemusí obsahovať všetky položky, ktoré sa vyskytujú v hlavičkách e-mailových správ. Tieto položky sú však najbežnejšie.

Keď Zuzana odosielala e-mailovú správu na adresu peter@proseware.com, vytvorila ju vo svojom počítači, ktorý je identifikovaný ako (i101-177.nv.litwareinc.com). Vytvorený text sa odoslal z jej počítača na e-mailový server s adresou mail.litwareinc.com. To bolo naposledy, čo Zuzana videla svoju správu, pretože ďalšie spracovanie vykonávajú e-mailové servery mimo jej dosahu. Keď e-mailový server v spoločnosti, v ktorej pracuje Zuzana, prijme správu určenú pre adresu peter@proseware.com, kontaktuje e-mailový server spoločnosti Proseware a správu doručí na tento server. Daná správa zostane uložená na serveri proseware.com, až kým Peter neskontroluje svoje e-mailové správy na serveri spoločnosti Proseware.

V ďalšom texte je uvedené vysvetlenie k bežným poliam hlavičky e-mailovej správy.

Microsoft Mail Internet Headers Version 2.0

Túto hlavičku pridáva Outlook.

Received: from mail.litwareinc.com ([10.54.108.101]) by mail.proseware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);
Tue, 12 Dec 2017 13:39:22 -0800

Tieto informácie znamenajú, že prenos správy sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 13:39:22 tichomorského času (ktorý je o 8 hodín po tichomorskom čase (ktorý je o 8 hodín po koordinovanom svetový čas (greenwichský čas), preto je za časom "-0800").

Received: from mail ([10.54.108.23] RDNS failed) by mail.litware.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.0);
Tue, 12 Dec 2017 13:38:49 -0800

Tento prenos správy sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 13:38:49 tichomorského času (ktorý je o 8 hodín po viac ako koordinovanom svetovom čase (UTC), preto je za časom "-0800").

From: "Kelly J. Weadock" <kelly@litware.com>

Túto správu odoslala Zuzana Nováková z e-mailovej adresy zuzana@litware.com.

To: <anton@proseware.com>

Toto je osoba, pre ktorú je táto e-mailová správa určená.

Cc: <tim@cpandl.com>

Toto sú osoby, pre ktoré sú určené kópie správy.

Poznámka: Príjemcovia skrytej kópie sa v hlavičke nezobrazujú.

Subject: Review of staff assignments

Toto je predmet e-mailovej správy.

Date: Tue, 12 Dec 2017 13:38:31 -0800

Toto označuje dátum a čas odoslania e-mailovej správy podľa hodín počítača odosielateľa.

MIME-Version: 1.0

Tento parameter určuje verziu protokolu MIME, ktorú použil odosielateľ.

Content-Type: multipart/mixed;

Toto je ďalšia hlavička MIME. E-mailovým programom kompatibilným s protokolom MIME poskytuje informácie o očakávanom obsahu správy.

X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 12.0.4210

Táto informácia uvádza, že správa bola odoslaná pomocou Microsoft Office Outlooku verzie 12.0.4210.

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165

Táto položka označuje e-mailový softvér (MIME OLE) používaný odosielateľom.

Thread-Index: AcON3CInEwkfLOQsQGeK8VCv3M+ipA==

Táto hlavička sa používa na priradenie viacerých správ s podobnou témou konverzácie. Napríklad v Outlooku zobrazenie konverzácie tieto informácie používa na vyhľadanie správ s rovnakou témou konverzácie.

Return-Path: kelly@litware.com

Táto položka určuje spôsob odoslania odpovede odosielateľovi správy.

Message-ID: <MAILbbnewS5TqCRL00000013@mail.litware.com>

Server mail.litware.com priradil správe toto číslo za účelom identifikácie. Toto číslo ID bude vždy priradené k danej správe.

X-OriginalArrivalTime: 12 Dec 2017 21:38:50.0145 (UTC)

Toto je časová známka správy priradená k správe pri prvom prijatí na serveri s Microsoft Exchangom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×