Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Prečítajte si informácie o možnostiach ochrany osobných údajov vo funkciách, ktoré môžete používať. Niektoré možnosti ochrany osobných údajov určujú, aké informácie a súbory sa sťahujú alebo posielajú do spoločnosti Microsoft. Ďalšie možnosti vám môžu pomôcť chrániť osobné údaje pri zdieľaní súborov s inými používateľmi. Dostupnosť niektorých možností ochrany osobných údajov závisí od toho, ktorý program balíka Office používate.

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

  3. V ďalšej časti sa nachádza popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov.

Popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet

Vzťahuje sa na programy balíka Office 2013 .

Keď začiarknete políčko Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet, Office bude môcť počas pripojenia na internet použiť online služby a vyhľadať najnovší online obsah.

Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah

Vzťahuje sa na programy balíka Office 2010 .

Keď začiarknete políčko Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah, získate aktualizovaný obsah Pomocníka, ktorý stiahnete do počítača z lokality Office.com. Ak chcete stiahnuť obsah, musíte byť pripojení na internet. Nestiahne sa celý systém Pomocníka, iba článok Pomocníka, na ktorý kliknete v poli Výsledky hľadania.

Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Keď začiarknete políčko Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy:

  • umožníte stiahnutie súboru z lokality Office.com do počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo počítač zlyhá, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problém,

  • Umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o odosielanie správ o chybách pre určité typy chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť. Ak správu odošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém.

  • umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém na vašom počítači.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office.

Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Ak začiarknete políčko Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

  • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník ani odpovedať telefonicky.

  • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení, času ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podávajú požadovaný výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

  • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com

Vzťahuje sa na programy balíka Office 2010.

Keď začiarknete políčko Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com, zlepší sa vyhľadávanie na lokalite Office.com pre programy balíka Office, ktoré máte nainštalované.

Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď balík Office nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových lokalít sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neposiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie upozornení zabezpečenia na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít.

Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby

Keď začiarknete políčko Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby, povolíte programu balíka Office vyhľadať a nainštalovať novú službu zdrojov informácií.

Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Keď začiarknete políčko Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o súboroch, ktorých overovanie zlyhalo. Dialógové okno predvolene vyzýva používateľa na odoslanie súborov do spoločnosti Microsoft.

Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter

Vzťahuje sa iba na Excel Starter a Word Starter

Keď začiarknete políčko Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať údaje o používaní služieb a lokalít online, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft a jej partneri. Tieto informácie sa používajú na predbežné stanovenie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať.

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre , zobrazí sa upozornenie v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel

Vzťahuje sa iba na Word.

Ak začiarknete políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny, kým dokument odošlete na recenziu.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter a Word Starter.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní je vypnutá v programoch Excel, PowerPoint a Word a zapnutá v programoch Publisher a SharePoint Designer.

V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Kontrola dokumentov

Ak chcete odstrániť osobné informácie a iné skryté údaje zo súborov vytvorených v programoch Excel, PowerPoint a Word, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v téme Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií kontrolou dokumentov, prezentácií alebo zošitov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×