Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ZTEST v Microsoft Exceli.

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu. Pre danú predpokladanú strednú hodnotu základného súboru μ0 funkcia ZTEST vráti pravdepodobnosť, s akou bude stredná hodnota vzorky väčšia ako priemerná hodnota pozorovaní v množine údajov (poli) — teda ako zistená stredná hodnota vzorky.

Informácie o spôsobe použitia funkcie ZTEST vo vzorci na výpočet obojstrannej hodnoty pravdepodobnosti nájdete v časti Poznámky uvedenej nižšie.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme Z.TEST (funkcia).

Syntax

ZTEST(pole;x;[sigma])

Syntax funkcie ZTEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, vzhľadom na ktoré sa bude testovať hodnota x.

 • X     Povinný argument. Testovaná hodnota.

 • Sigma     Voliteľný argument. Smerodajná odchýlka (známa) základného súboru. Ak sa vynechá, použije sa smerodajná odchýlka vzorky.

Poznámky

 • Ak je argument pole prázdny, funkcia ZTEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Funkcia ZTEST sa počíta nasledovným spôsobom, ak sa argument sigma nevynechá:

  Vzorec

  alebo ak sa argument sigma vynechá:

  vzorec

  , kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(pole), s je smerodajná odchýlka vzorky STDEV(pole) a n je počet pozorovaní vo vzorke COUNT(pole).

 • ZTEST predstavuje pravdepodobnosť, že stredná hodnota vzorky bude väčšia ako zistená hodnota AVERAGE(pole), ak je príslušná stredná hodnota základného súboru μ0. Ak je AVERAGE(pole) < μ0, zo symetrie normálneho rozdelenia vyplýva, že funkcia ZTEST vráti hodnotu väčšiu ako 0.5.

 • Nasledovný vzorec programu Excel sa dá používať na výpočet obojstrannej pravdepodobnosti, že stredná hodnota vzorky bude od μ0 ďalej (v oboch smeroch) ako AVERAGE(pole), ak je príslušná stredná hodnota základného súboru μ0.

  =2 * MIN(ZTEST(pole,μ0,sigma), 1 - ZTEST(pole,μ0,sigma)).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=ZTEST(A2:A11;4)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0,273913)

0,273913

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×