Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zvýraznenie súboru alebo priečinka v knižnici dokumentov v aplikácii SharePoint Online

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Windows Moderátor, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 klávesnicou a čítačkou obrazovky na zvýraznenie dôležitých súborov, priečinkov alebo prepojení v knižnici dokumentov tak, že ich pripnete do hornej časti knižnice dokumentov. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Pripovaná položka sa zobrazí ako miniatúra v hornej časti stránky knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Obsah tohto článku

Prepnutie na zobrazenie zoznamu

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých položiek v knižnici dokumentov, musíte prepnúť na zobrazenie zoznamu.

 1. Prejdite na knižnicu dokumentov obsahujúcu súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete zvýrazniť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Command bar" (Panel príkazov), stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "All documents view" (Zobrazenie Všetky dokumenty), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "List" (Zoznam), a stlačte kláves Enter.

Pripnutie položky do knižnice dokumentov

Pripovaná položka sa zobrazí ako zvýraznená iba v zobrazeniach priečinkov a knižnice, v ktorých bola pôvodne pripovaná. Ak používate vlastné zobrazenia, musíte položku pripnúť v každom zobrazení, v ktorom sa má zobrazovať ako zvýraznená. V jednej knižnici, priečinku alebo zobrazení môžete pripnúť maximálne tri položky.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov obsahujúcej súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete pripnúť.

 2. Ak chcete vybrať položku na pripnutie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prvá položka v zozname položiek. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov položky, ktorú chcete pripnúť.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Pin to top" (Pripnúť na začiatok), a potom stlačte kláves Enter.

Zmena poradia priplaných položiek

Ak ste pripli viac ako jednu položku, môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde sú položky pripované.

 2. Ak chcete vybrať položku, ktorú chcete premiestniť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "List of pinned items" (Zoznam pripných položiek). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov želanej položky.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit pin" (Upraviť pripnutie), stlačte kláves so šípkou doprava, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom ju vyberte stlačením klávesu Enter.

Zrušenie pripnutie položky

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde je položka pripovaná.

 2. Ak chcete vybrať položku, ktorej pripnutie chcete zrušiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "List of pinned items" (Zoznam pripnených položiek). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov želanej položky.

 3. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 4. Ak chcete zrušiť pripnutie položky, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit pin" (Upraviť pripnutie), stlačte raz kláves so šípkou doprava, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Unpin" (Zrušiť pripnutie), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×