Tento článok popisuje aktualizáciu 3213575 pre Microsoft SharePoint Foundation 2013, ktorá bola vydaná 11. júla 2017. Táto aktualizácia vyžaduje splnenie určitých podmienok.

Zlepšenia a opravy

Táto aktualizácia odstraňuje nasledujúce problémy:

  • Pri zoznamy kartu vytvoriť alebo Upraviť formulár kalendára do textového poľa na vyplnenie vlastnej kategórie nemôžu byť zamerané na po kartu z neho.

  • Ak odstránite prílohu položky zoznamu a skúste odovzdať súbor s rovnakým názvom, sa zobrazí chybové hlásenie "už existuje súbor s názvom".

  • Stlačením klávesu Alt + F7 pomocou ČEĽUSTÍ otvorte prepojenie Zobraziť všetky odkazy v knižnici dokumentov, každý dokument v knižnici má "Otvorte Menu" prepojenie otvorte ponuku úpravy Control Block (ECB) a nemôže určiť, ktoré dokument každý odkaz patrí.

  • Pri pokuse vložiť viaceré riadky textu v programe Excel viacriadkové textové pole použitím údajového zobrazenia v programe Internet Explorer sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

    Formát údajov zo schránky nerozpoznáva.

Prevzatie a Inštalácia aktualizácie

Stredisko pre prevzatie softvéru

Táto aktualizácia je len k dispozícii na manuálne prevzatie a inštaláciu z Microsoft Download Center.

Download Prevezmite aktualizáciu KB3213575 SharePoint Foundation 2013

Microsoft naskenované tento súbor bol skontrolovaný použitím najnovší antivírusový softvér, dostupným dátum súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny ho.

Informácie o aktualizácii

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 .

Informácie o reštartovaní

Nemusíte reštartovať počítač po inštalácii tejto aktualizácie.

Odkazy

Prečítajte si informácie o terminológii, ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Centrum Office System TechCenter obsahuje najnovšie aktualizácie správy a prostriedky strategického nasadenia pre všetky verzie balíka Office.

Informácie o súboroch

x64

STS-x-none.msp súbor informácií

Identifikátor súboru

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Nevzťahuje sa

395

13-Jun-2017

23:48

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Nevzťahuje sa

546

13-Jun-2017

23:48

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Nevzťahuje sa

478

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Nevzťahuje sa

1 712

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Nevzťahuje sa

366

13-Jun-2017

02:14

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Nevzťahuje sa

577

13-Jun-2017

02:15

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Nevzťahuje sa

540

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13-Jun-2017

02:14

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Nevzťahuje sa

405

13-Jun-2017

02:14

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Nevzťahuje sa

47,960

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Nevzťahuje sa

57,730

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Nevzťahuje sa

47,768

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Nevzťahuje sa

26,452

13-Jun-2017

02:15

Suitenav.js

Suitenav.js

Nevzťahuje sa

34,319

13-Jun-2017

02:14

Web.config_sts

Web.config_sts

Nevzťahuje sa

4,845

13-Jun-2017

02:14

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Nevzťahuje sa

57,288

13-Jun-2017

02:15

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nevzťahuje sa

2,154

13-Jun-2017

02:14

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nevzťahuje sa

1 078

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nevzťahuje sa

18,815

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nevzťahuje sa

10,651

13-Jun-2017

02:14

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nevzťahuje sa

3,059

13-Jun-2017

02:14

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nevzťahuje sa

1,145

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nevzťahuje sa

28,650

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nevzťahuje sa

11,376

13-Jun-2017

02:14

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nevzťahuje sa

2,347

13-Jun-2017

02:14

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nevzťahuje sa

9,596

13-Jun-2017

02:14

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nevzťahuje sa

26,945

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nevzťahuje sa

896

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nevzťahuje sa

896

13-Jun-2017

02:15

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nevzťahuje sa

3,861

13-Jun-2017

02:14

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nevzťahuje sa

3,652

13-Jun-2017

02:14

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nevzťahuje sa

13,019

13-Jun-2017

02:14

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

9,266

13-Jun-2017

02:14

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nevzťahuje sa

7,512

13-Jun-2017

02:14

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nevzťahuje sa

9800

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nevzťahuje sa

11,755

13-Jun-2017

02:14

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nevzťahuje sa

367,086

13-Jun-2017

02:14

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nevzťahuje sa

4,473

13-Jun-2017

02:14

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nevzťahuje sa

908

12-Jun-2017

18:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nevzťahuje sa

68,566

13-Jun-2017

02:14

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nevzťahuje sa

61,362

13-Jun-2017

02:14

Admin.amx

Admin.asmx

Nevzťahuje sa

86

13-Jun-2017

02:14

Admin.mas

Admin.master

Nevzťahuje sa

29,828

13-Jun-2017

02:15

Admin.smp

Admin.sitemap

Nevzťahuje sa

15,577

13-Jun-2017

02:14

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nevzťahuje sa

7,764

13-Jun-2017

02:14

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nevzťahuje sa

8,689

13-Jun-2017

02:14

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nevzťahuje sa

5,038

13-Jun-2017

02:14

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nevzťahuje sa

9,937

13-Jun-2017

02:14

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nevzťahuje sa

4,998

13-Jun-2017

02:14

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,283

13-Jun-2017

02:14

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nevzťahuje sa

21,099

13-Jun-2017

02:14

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nevzťahuje sa

899

13-Jun-2017

02:14

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nevzťahuje sa

9,474

13-Jun-2017

02:14

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13-Jun-2017

02:14

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nevzťahuje sa

13,046

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nevzťahuje sa

8,162

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Nevzťahuje sa

8,163

13-Jun-2017

02:15

Sub.amx

Alerts.asmx

Nevzťahuje sa

88

13-Jun-2017

02:14

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 313

13-Jun-2017

02:14

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

8,824

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nevzťahuje sa

8,143

13-Jun-2017

02:14

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nevzťahuje sa

6,808

13-Jun-2017

02:14

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nevzťahuje sa

3,916

13-Jun-2017

02:14

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nevzťahuje sa

2,731

13-Jun-2017

02:14

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nevzťahuje sa

253

13-Jun-2017

02:14

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nevzťahuje sa

7,122

13-Jun-2017

02:14

App.mas_mplib

App.master

Nevzťahuje sa

19,062

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nevzťahuje sa

9,040

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nevzťahuje sa

3,342

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nevzťahuje sa

213

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nevzťahuje sa

22,542

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nevzťahuje sa

11,197

13-Jun-2017

02:14

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nevzťahuje sa

205

13-Jun-2017

02:14

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nevzťahuje sa

11,660

13-Jun-2017

02:14

App.mas

Application.master

Nevzťahuje sa

13,756

13-Jun-2017

02:15

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nevzťahuje sa

5,259

13-Jun-2017

02:14

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nevzťahuje sa

3,519

13-Jun-2017

02:14

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nevzťahuje sa

4,379

13-Jun-2017

02:15

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nevzťahuje sa

4,106

13-Jun-2017

02:14

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nevzťahuje sa

8,668

13-Jun-2017

02:15

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nevzťahuje sa

20,553

13-Jun-2017

02:15

Appmng.sql

Appmng.sql

Nevzťahuje sa

289,219

13-Jun-2017

02:14

Appmng.svc

Appmng.svc

Nevzťahuje sa

375

13-Jun-2017

02:14

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nevzťahuje sa

282,966

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nevzťahuje sa

5,678

13-Jun-2017

02:14

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nevzťahuje sa

5,250

13-Jun-2017

02:14

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nevzťahuje sa

11,198

13-Jun-2017

02:14

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nevzťahuje sa

6,876

13-Jun-2017

02:14

Approve.asx

Approve.aspx

Nevzťahuje sa

8,991

13-Jun-2017

02:14

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nevzťahuje sa

3,061

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nevzťahuje sa

452

13-Jun-2017

02:14

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nevzťahuje sa

2,059

13-Jun-2017

02:14

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nevzťahuje sa

1210

13-Jun-2017

02:14

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nevzťahuje sa

5,396

13-Jun-2017

02:14

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nevzťahuje sa

4,795

13-Jun-2017

02:14

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nevzťahuje sa

4,655

13-Jun-2017

02:14

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nevzťahuje sa

6,541

13-Jun-2017

02:14

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nevzťahuje sa

1 068

13-Jun-2017

02:14

Auth.amx

Authentication.asmx

Nevzťahuje sa

96

13-Jun-2017

02:14

Authen.asx

Authentication.aspx

Nevzťahuje sa

13,828

13-Jun-2017

02:14

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,301

13-Jun-2017

02:14

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nevzťahuje sa

4,939

13-Jun-2017

02:14

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nevzťahuje sa

5,968

13-Jun-2017

02:14

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nevzťahuje sa

18,404

13-Jun-2017

02:14

Autofill.js

Autofill.js

Nevzťahuje sa

10,322

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nevzťahuje sa

20,576

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nevzťahuje sa

8,623

13-Jun-2017

02:14

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nevzťahuje sa

9,653

13-Jun-2017

02:14

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nevzťahuje sa

7,966

13-Jun-2017

02:14

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nevzťahuje sa

11,898

13-Jun-2017

02:14

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nevzťahuje sa

4,069

13-Jun-2017

02:14

Backup.asx

Backup.aspx

Nevzťahuje sa

15,389

13-Jun-2017

02:14

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nevzťahuje sa

20,577

13-Jun-2017

02:14

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nevzťahuje sa

8,689

13-Jun-2017

02:14

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nevzťahuje sa

10,643

13-Jun-2017

02:14

Bdc.sql

Bdc.sql

Nevzťahuje sa

558,446

13-Jun-2017

02:14

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nevzťahuje sa

332

13-Jun-2017

02:14

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nevzťahuje sa

14,415

13-Jun-2017

02:14

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nevzťahuje sa

3,309

13-Jun-2017

02:14

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nevzťahuje sa

7,037

13-Jun-2017

02:14

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nevzťahuje sa

197

13-Jun-2017

02:14

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nevzťahuje sa

402

13-Jun-2017

02:14

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nevzťahuje sa

383

13-Jun-2017

02:14

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nevzťahuje sa

459,758

13-Jun-2017

02:14

Bform.js

Bform.js

Nevzťahuje sa

258,656

13-Jun-2017

02:14

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nevzťahuje sa

164

13-Jun-2017

02:14

Blank.js

Blank.js

Nevzťahuje sa

119

13-Jun-2017

02:14

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nevzťahuje sa

4,045

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nevzťahuje sa

468

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nevzťahuje sa

462

13-Jun-2017

02:14

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nevzťahuje sa

3,210

13-Jun-2017

02:14

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Nevzťahuje sa

883

13-Jun-2017

02:14

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nevzťahuje sa

24,734

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nevzťahuje sa

105,256

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nevzťahuje sa

49,468

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nevzťahuje sa

31,724

12-Jun-2017

18:57

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nevzťahuje sa

14,883

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nevzťahuje sa

7,637

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.js

Bpstd.js

Nevzťahuje sa

4,356

13-Jun-2017

02:14

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nevzťahuje sa

2,776

13-Jun-2017

02:15

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nevzťahuje sa

4,216

13-Jun-2017

02:14

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nevzťahuje sa

3,836

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nevzťahuje sa

8,267

13-Jun-2017

02:14

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nevzťahuje sa

29,344

13-Jun-2017

02:14

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nevzťahuje sa

205

13-Jun-2017

02:14

Calibri.eot

Calibri.eot

Nevzťahuje sa

167,788

12-Jun-2017

18:57

Calibri.svg

Calibri.svg

Nevzťahuje sa

365,292

12-Jun-2017

18:57

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nevzťahuje sa

350,124

12-Jun-2017

18:57

Calibri.woff

Calibri.woff

Nevzťahuje sa

184,156

12-Jun-2017

18:57

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nevzťahuje sa

84,762

13-Jun-2017

02:14

Callout.js

Callout.js

Nevzťahuje sa

26,526

13-Jun-2017

02:14

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nevzťahuje sa

211

13-Jun-2017

02:15

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nevzťahuje sa

211

13-Jun-2017

02:15

Calview.gif

Calview.gif

Nevzťahuje sa

1,615

12-Jun-2017

18:57

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nevzťahuje sa

2.649

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nevzťahuje sa

205

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nevzťahuje sa

200

13-Jun-2017

02:14

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nevzťahuje sa

60,600

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nevzťahuje sa

165,961

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nevzťahuje sa

124,584

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nevzťahuje sa

79,732

12-Jun-2017

18:57

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nevzťahuje sa

10,758

13-Jun-2017

02:15

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nevzťahuje sa

8,550

13-Jun-2017

02:15

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nevzťahuje sa

7,816

13-Jun-2017

02:15

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nevzťahuje sa

7,536

13-Jun-2017

02:15

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nevzťahuje sa

16,116

13-Jun-2017

02:15

Checknames.gif

Checknames.gif

Nevzťahuje sa

908

12-Jun-2017

18:57

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nevzťahuje sa

10,498

13-Jun-2017

02:15

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nevzťahuje sa

5,782

13-Jun-2017

02:14

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nevzťahuje sa

2,388

13-Jun-2017

02:14

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:15

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:15

Appmngclient.config

Client.config

Nevzťahuje sa

2,159

13-Jun-2017

02:14

Bdcwebclient.config

Client.config

Nevzťahuje sa

2.125

13-Jun-2017

02:14

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Nevzťahuje sa

1,437

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nevzťahuje sa

3,448

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nevzťahuje sa

2,369

13-Jun-2017

02:14

Topologyclientconfig

Client.config

Nevzťahuje sa

982

13-Jun-2017

02:14

Client.svc

Client.svc

Nevzťahuje sa

402

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nevzťahuje sa

153,155

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.js

Clientforms.js

Nevzťahuje sa

77,384

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nevzťahuje sa

77,410

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nevzťahuje sa

41,113

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nevzťahuje sa

23,510

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nevzťahuje sa

9,805

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nevzťahuje sa

293,570

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nevzťahuje sa

150,163

13-Jun-2017

02:14

Close.asx

Closeconnection.aspx

Nevzťahuje sa

1,866

13-Jun-2017

02:15

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nevzťahuje sa

63,069

13-Jun-2017

02:14

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nevzťahuje sa

6,042

13-Jun-2017

02:14

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nevzťahuje sa

203

13-Jun-2017

02:15

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nevzťahuje sa

5,376

13-Jun-2017

02:14

Comval.js

Commonvalidation.js

Nevzťahuje sa

3,369

13-Jun-2017

02:14

Compat.bro

Compat.browser

Nevzťahuje sa

14,781

13-Jun-2017

02:14

Configdb.sql

Configdb.sql

Nevzťahuje sa

187,580

13-Jun-2017

02:14

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nevzťahuje sa

22,074

13-Jun-2017

02:14

Configup.sql

Configup.sql

Nevzťahuje sa

48,486

13-Jun-2017

02:14

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Nevzťahuje sa

131

13-Jun-2017

02:14

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nevzťahuje sa

7,246

13-Jun-2017

02:14

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nevzťahuje sa

1,211

13-Jun-2017

02:15

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

3,715

13-Jun-2017

02:14

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

3,712

13-Jun-2017

02:15

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nevzťahuje sa

8,490

13-Jun-2017

02:15

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nevzťahuje sa

443

13-Jun-2017

02:15

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nevzťahuje sa

7,964

13-Jun-2017

02:15

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nevzťahuje sa

32,178

13-Jun-2017

02:14

Copy.amx

Copy.asmx

Nevzťahuje sa

86

13-Jun-2017

02:14

Copy.asx

Copy.aspx

Nevzťahuje sa

15,509

13-Jun-2017

02:15

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,281

13-Jun-2017

02:14

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nevzťahuje sa

10,337

13-Jun-2017

02:15

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nevzťahuje sa

68,509

13-Jun-2017

02:15

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nevzťahuje sa

2,333

13-Jun-2017

02:15

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nevzťahuje sa

11,267

13-Jun-2017

02:14

Corbel.eot

Corbel.eot

Nevzťahuje sa

96,453

12-Jun-2017

18:57

Corbel.svg

Corbel.svg

Nevzťahuje sa

185,947

12-Jun-2017

18:57

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nevzťahuje sa

200,316

12-Jun-2017

18:57

Corbel.woff

Corbel.woff

Nevzťahuje sa

106,184

12-Jun-2017

18:57

Core.debug.js

Core.debug.js

Nevzťahuje sa

636,178

13-Jun-2017

02:14

Core_0.rsx

Core.resx

Nevzťahuje sa

490,005

13-Jun-2017

02:15

Corefxup.css

Corefixup.css

Nevzťahuje sa

469

13-Jun-2017

02:15

Create.asx

Create.aspx

Nevzťahuje sa

33,731

13-Jun-2017

02:15

Create.asx_14

Create.aspx

Nevzťahuje sa

33,257

13-Jun-2017

02:15

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nevzťahuje sa

7,233

13-Jun-2017

02:15

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nevzťahuje sa

18,146

13-Jun-2017

02:14

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nevzťahuje sa

2,731

13-Jun-2017

02:14

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nevzťahuje sa

4,182

13-Jun-2017

02:14

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nevzťahuje sa

4,809

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nevzťahuje sa

5,021

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nevzťahuje sa

5,021

13-Jun-2017

02:15

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nevzťahuje sa

17,036

13-Jun-2017

02:14

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nevzťahuje sa

3,584

13-Jun-2017

02:14

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nevzťahuje sa

10,792

13-Jun-2017

02:14

Createws.asx

Createws.aspx

Nevzťahuje sa

5,078

13-Jun-2017

02:15

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

13-Jun-2017

02:14

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

13-Jun-2017

02:14

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nevzťahuje sa

7,406

13-Jun-2017

02:14

Ctp.js

Ctp.js

Nevzťahuje sa

3,934

13-Jun-2017

02:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nevzťahuje sa

kráľovstvo 10 808

13-Jun-2017

02:15

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nevzťahuje sa

11,913

13-Jun-2017

02:15

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nevzťahuje sa

646,903

13-Jun-2017

02:14

Cui.js

Cui.js

Nevzťahuje sa

362,624

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nevzťahuje sa

4,529

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.js

Cvtp.js

Nevzťahuje sa

2,412

13-Jun-2017

02:14

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nevzťahuje sa

5,023

13-Jun-2017

02:14

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nevzťahuje sa

2,643

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nevzťahuje sa

48,715

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nevzťahuje sa

30,848

13-Jun-2017

02:15

Datepick.js

Datepicker.js

Nevzťahuje sa

27,099

13-Jun-2017

02:14

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nevzťahuje sa

20,413

13-Jun-2017

02:15

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nevzťahuje sa

3 184

13-Jun-2017

02:14

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nevzťahuje sa

4,424

13-Jun-2017

02:15

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nevzťahuje sa

4,240

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_app

Default.aspx

Nevzťahuje sa

1 168

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nevzťahuje sa

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nevzťahuje sa

3,458

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nevzťahuje sa

4,102

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nevzťahuje sa

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nevzťahuje sa

3,882

13-Jun-2017

02:14

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nevzťahuje sa

2,682

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_forms

Default.aspx

Nevzťahuje sa

2,788

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nevzťahuje sa

1 513

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nevzťahuje sa

1 513

13-Jun-2017

02:15

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nevzťahuje sa

2 284

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_trust

Default.aspx

Nevzťahuje sa

530

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_windows

Default.aspx

Nevzťahuje sa

522

13-Jun-2017

02:14

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nevzťahuje sa

1 270

13-Jun-2017

02:14

Default.mas

Default.master

Nevzťahuje sa

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.mas_mplib

Default.master

Nevzťahuje sa

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.spc

Default.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Default.spf

Default.spfont

Nevzťahuje sa

13,976

13-Jun-2017

02:14

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nevzťahuje sa

6,455

13-Jun-2017

02:14

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nevzťahuje sa

193

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nevzťahuje sa

4 376

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nevzťahuje sa

176,948

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nevzťahuje sa

170,271

13-Jun-2017

02:15

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nevzťahuje sa

4,002

13-Jun-2017

02:15

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nevzťahuje sa

2,298

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nevzťahuje sa

2,731

13-Jun-2017

02:14

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nevzťahuje sa

188

13-Jun-2017

02:15

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nevzťahuje sa

188

13-Jun-2017

02:15

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nevzťahuje sa

12,279

13-Jun-2017

02:14

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nevzťahuje sa

8,062

13-Jun-2017

02:15

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nevzťahuje sa

6,619

13-Jun-2017

02:14

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nevzťahuje sa

7,267

13-Jun-2017

02:14

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nevzťahuje sa

10,122

13-Jun-2017

02:14

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nevzťahuje sa

15,800

13-Jun-2017

02:15

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nevzťahuje sa

6,683

13-Jun-2017

02:15

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nevzťahuje sa

208

13-Jun-2017

02:15

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nevzťahuje sa

3,475

13-Jun-2017

02:15

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nevzťahuje sa

46,223

13-Jun-2017

02:14

Designgallery.js

Designgallery.js

Nevzťahuje sa

28,550

13-Jun-2017

02:14

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nevzťahuje sa

2,329

13-Jun-2017

02:14

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nevzťahuje sa

5,615

13-Jun-2017

02:15

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nevzťahuje sa

2,357

13-Jun-2017

02:15

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nevzťahuje sa

86,004

13-Jun-2017

02:14

Devdash.js

Devdash.js

Nevzťahuje sa

36,366

13-Jun-2017

02:14

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Nevzťahuje sa

103

13-Jun-2017

02:14

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nevzťahuje sa

19,977

13-Jun-2017

02:14

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nevzťahuje sa

391

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 329

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

4,677

13-Jun-2017

02:14

Dialog.mas

Dialog.master

Nevzťahuje sa

12,646

13-Jun-2017

02:15

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nevzťahuje sa

2,448

13-Jun-2017

02:15

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

4,735

13-Jun-2017

02:14

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

14,311

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

2,428

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

4,190

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nevzťahuje sa

5,491

13-Jun-2017

02:14

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nevzťahuje sa

3,234

13-Jun-2017

02:14

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nevzťahuje sa

2,702

13-Jun-2017

02:14

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nevzťahuje sa

19,446

13-Jun-2017

02:15

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nevzťahuje sa

2 528

13-Jun-2017

02:15

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nevzťahuje sa

5,593

13-Jun-2017

02:14

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nevzťahuje sa

7,789

13-Jun-2017

02:14

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nevzťahuje sa

11,465

13-Jun-2017

02:15

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nevzťahuje sa

7,797

13-Jun-2017

02:14

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nevzťahuje sa

331

13-Jun-2017

02:14

Download.asx

Download.aspx

Nevzťahuje sa

155

13-Jun-2017

02:15

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nevzťahuje sa

870

13-Jun-2017

02:15

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nevzťahuje sa

160,299

13-Jun-2017

02:14

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nevzťahuje sa

85,346

13-Jun-2017

02:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nevzťahuje sa

14,863

13-Jun-2017

02:14

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Nevzťahuje sa

179

13-Jun-2017

02:15

Dws.amx

Dws.asmx

Nevzťahuje sa

85

13-Jun-2017

02:14

Dws.asx

Dws.aspx

Nevzťahuje sa

4,368

13-Jun-2017

02:15

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,287

13-Jun-2017

02:14

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

20,223

13-Jun-2017

02:14

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nevzťahuje sa

18,305

13-Jun-2017

02:14

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nevzťahuje sa

12,661

13-Jun-2017

02:14

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nevzťahuje sa

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nevzťahuje sa

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nevzťahuje sa

12,731

13-Jun-2017

02:15

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nevzťahuje sa

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nevzťahuje sa

4,393

13-Jun-2017

02:14

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nevzťahuje sa

4,798

13-Jun-2017

02:14

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nevzťahuje sa

19,005

13-Jun-2017

02:15

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nevzťahuje sa

4,683

13-Jun-2017

02:14

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nevzťahuje sa

7,133

13-Jun-2017

02:15

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nevzťahuje sa

6,298

13-Jun-2017

02:15

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nevzťahuje sa

7,201

13-Jun-2017

02:14

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nevzťahuje sa

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nevzťahuje sa

6,219

13-Jun-2017

02:14

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nevzťahuje sa

5,371

13-Jun-2017

02:15

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nevzťahuje sa

69,296

13-Jun-2017

02:15

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nevzťahuje sa

2,574

13-Jun-2017

02:14

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nevzťahuje sa

5,368

13-Jun-2017

02:15

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nevzťahuje sa

25,980

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nevzťahuje sa

73,212

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nevzťahuje sa

59,260

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nevzťahuje sa

38,537

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nevzťahuje sa

38,002

13-Jun-2017

02:15

Error.asx

Error.aspx

Nevzťahuje sa

5,011

13-Jun-2017

02:15

Errv15.mas

Errorv15.master

Nevzťahuje sa

3,482

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

5,395

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

5,386

13-Jun-2017

02:15

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nevzťahuje sa

202

13-Jun-2017

02:14

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

8,043

13-Jun-2017

02:14

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nevzťahuje sa

7,907

13-Jun-2017

02:15

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nevzťahuje sa

498

13-Jun-2017

02:14

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nevzťahuje sa

243

13-Jun-2017

02:14

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nevzťahuje sa

7,113

13-Jun-2017

02:14

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nevzťahuje sa

5,077

13-Jun-2017

02:14

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nevzťahuje sa

5,418

13-Jun-2017

02:14

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nevzťahuje sa

8,354

13-Jun-2017

02:14

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nevzťahuje sa

7,541

13-Jun-2017

02:14

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nevzťahuje sa

4,910

13-Jun-2017

02:14

Favicon.ico

Favicon.ico

Nevzťahuje sa

7,886

13-Jun-2017

23:48

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nevzťahuje sa

2 403

13-Jun-2017

02:14

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nevzťahuje sa

2 209

13-Jun-2017

02:14

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nevzťahuje sa

2,172

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nevzťahuje sa

18,731

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.js

Filepreview.js

Nevzťahuje sa

10,123

13-Jun-2017

02:14

Filter.asx

Filter.aspx

Nevzťahuje sa

1 679

13-Jun-2017

02:15

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nevzťahuje sa

1 793

13-Jun-2017

02:15

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nevzťahuje sa

21,014

13-Jun-2017

02:14

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nevzťahuje sa

6,263

13-Jun-2017

02:14

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nevzťahuje sa

208,271

13-Jun-2017

02:15

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nevzťahuje sa

24,858

13-Jun-2017

02:15

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nevzťahuje sa

203,182

13-Jun-2017

02:15

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nevzťahuje sa

25,047

13-Jun-2017

02:15

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nevzťahuje sa

9,869

13-Jun-2017

02:15

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nevzťahuje sa

1,034

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nevzťahuje sa

3,360

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nevzťahuje sa

1 544

13-Jun-2017

02:14

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nevzťahuje sa

15,354

13-Jun-2017

02:14

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nevzťahuje sa

13,545

13-Jun-2017

02:14

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nevzťahuje sa

15,461

13-Jun-2017

02:14

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nevzťahuje sa

15,884

13-Jun-2017

02:14

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nevzťahuje sa

16,065

13-Jun-2017

02:14

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nevzťahuje sa

14,209

13-Jun-2017

02:14

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nevzťahuje sa

15,880

13-Jun-2017

02:14

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nevzťahuje sa

4,065

13-Jun-2017

02:14

Form.debug.js

Form.debug.js

Nevzťahuje sa

240,967

13-Jun-2017

02:14

Form.js

Form.js

Nevzťahuje sa

128,992

13-Jun-2017

02:14

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nevzťahuje sa

21,543

13-Jun-2017

02:15

Forms.amx

Forms.asmx

Nevzťahuje sa

87

13-Jun-2017

02:14

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,283

13-Jun-2017

02:14

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

5,644

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nevzťahuje sa

6,812

13-Jun-2017

02:14

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nevzťahuje sa

8,826

13-Jun-2017

02:14

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nevzťahuje sa

4,787

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nevzťahuje sa

4,617

13-Jun-2017

02:14

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nevzťahuje sa

1,625

12-Jun-2017

18:57

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nevzťahuje sa

57,071

13-Jun-2017

02:14

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nevzťahuje sa

13,722

13-Jun-2017

02:14

Gear.asx

Gear.aspx

Nevzťahuje sa

3,255

13-Jun-2017

02:15

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nevzťahuje sa

40,199

13-Jun-2017

02:14

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nevzťahuje sa

14,900

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Nevzťahuje sa

2,904

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Nevzťahuje sa

834

13-Jun-2017

02:14

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Nevzťahuje sa

915

13-Jun-2017

02:14

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nevzťahuje sa

8,560

13-Jun-2017

02:14

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nevzťahuje sa

8,407

13-Jun-2017

02:14

Grid.gif

Grid.gif

Nevzťahuje sa

1,610

12-Jun-2017

18:57

Group_content.js

Group_content.js

Nevzťahuje sa

2,159

13-Jun-2017

02:14

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nevzťahuje sa

6,616

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nevzťahuje sa

15,630

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.js

Groupboard.js

Nevzťahuje sa

9,088

13-Jun-2017

02:14

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:15

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:15

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nevzťahuje sa

20,302

13-Jun-2017

02:14

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nevzťahuje sa

11,630

13-Jun-2017

02:14

Groups.asx

Groups.aspx

Nevzťahuje sa

9 600

13-Jun-2017

02:15

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nevzťahuje sa

158

13-Jun-2017

02:15

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nevzťahuje sa

6,265

13-Jun-2017

02:14

Help.asx

Help.aspx

Nevzťahuje sa

6,803

13-Jun-2017

02:15

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nevzťahuje sa

690

13-Jun-2017

02:15

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nevzťahuje sa

12,286

13-Jun-2017

02:14

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nevzťahuje sa

1,473

13-Jun-2017

02:15

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nevzťahuje sa

6,298

13-Jun-2017

02:15

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nevzťahuje sa

58,414

13-Jun-2017

02:14

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nevzťahuje sa

19,160

13-Jun-2017

02:14

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nevzťahuje sa

211

13-Jun-2017

02:15

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nevzťahuje sa

878

13-Jun-2017

23:48

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nevzťahuje sa

13,128

13-Jun-2017

02:15

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nevzťahuje sa

12,545

13-Jun-2017

02:15

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nevzťahuje sa

10,141

13-Jun-2017

02:14

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nevzťahuje sa

862

13-Jun-2017

02:15

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nevzťahuje sa

6,388

13-Jun-2017

02:15

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nevzťahuje sa

6,674

13-Jun-2017

02:15

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:56

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nevzťahuje sa

222

12-Jun-2017

18:57

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nevzťahuje sa

355

12-Jun-2017

18:56

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:56

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nevzťahuje sa

236

12-Jun-2017

18:57

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nevzťahuje sa

221

12-Jun-2017

18:56

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nevzťahuje sa

224

12-Jun-2017

18:57

Icdot.gif

Icdot.gif

Nevzťahuje sa

223

12-Jun-2017

18:56

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nevzťahuje sa

235

12-Jun-2017

18:57

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nevzťahuje sa

221

12-Jun-2017

18:57

Icgen.gif

Icgen.gif

Nevzťahuje sa

90

13-Jun-2017

23:48

Icgif.gif

Icgif.gif

Nevzťahuje sa

220

12-Jun-2017

18:57

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nevzťahuje sa

229

12-Jun-2017

18:57

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nevzťahuje sa

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nevzťahuje sa

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nevzťahuje sa

239

12-Jun-2017

18:57

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nevzťahuje sa

216

12-Jun-2017

18:57

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nevzťahuje sa

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nevzťahuje sa

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nevzťahuje sa

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nevzťahuje sa

214

12-Jun-2017

18:57

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nevzťahuje sa

225

12-Jun-2017

18:57

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nevzťahuje sa

218

12-Jun-2017

18:57

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nevzťahuje sa

222

12-Jun-2017

18:57

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nevzťahuje sa

221

12-Jun-2017

18:57

Icodp.gif

Icodp.gif

Nevzťahuje sa

354

12-Jun-2017

18:57

Icods.gif

Icods.gif

Nevzťahuje sa

369

12-Jun-2017

18:57

Icodt.gif

Icodt.gif

Nevzťahuje sa

358

12-Jun-2017

18:57

Icone.gif

Icone.gif

Nevzťahuje sa

215

12-Jun-2017

18:57

Iconp.gif

Iconp.gif

Nevzťahuje sa

223

12-Jun-2017

18:57

Icont.gif

Icont.gif

Nevzťahuje sa

216

12-Jun-2017

18:57

Icpng.gif

Icpng.gif

Nevzťahuje sa

349

12-Jun-2017

18:57

Icpot.gif

Icpot.gif

Nevzťahuje sa

164

12-Jun-2017

18:57

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nevzťahuje sa

233

12-Jun-2017

18:57

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nevzťahuje sa

220

12-Jun-2017

18:57

Icppt.gif

Icppt.gif

Nevzťahuje sa

168

12-Jun-2017

18:57

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nevzťahuje sa

236

12-Jun-2017

18:57

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nevzťahuje sa

222

12-Jun-2017

18:57

Icpub.gif

Icpub.gif

Nevzťahuje sa

221

12-Jun-2017

18:57

Ictif.gif

Ictif.gif

Nevzťahuje sa

355

12-Jun-2017

18:57

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nevzťahuje sa

355

12-Jun-2017

18:57

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nevzťahuje sa

219

12-Jun-2017

18:57

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nevzťahuje sa

92

12-Jun-2017

18:57

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nevzťahuje sa

1,290

13-Jun-2017

02:15

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nevzťahuje sa

1,288

13-Jun-2017

02:15

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nevzťahuje sa

211

12-Jun-2017

18:57

Icvss.gif

Icvss.gif

Nevzťahuje sa

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nevzťahuje sa

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nevzťahuje sa

163

12-Jun-2017

18:57

Icvst.gif

Icvst.gif

Nevzťahuje sa

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nevzťahuje sa

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nevzťahuje sa

228

12-Jun-2017

18:57

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nevzťahuje sa

163

12-Jun-2017

18:57

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nevzťahuje sa

228

12-Jun-2017

18:57

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nevzťahuje sa

220

12-Jun-2017

18:57

Icxls.gif

Icxls.gif

Nevzťahuje sa

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nevzťahuje sa

237

12-Jun-2017

18:57

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nevzťahuje sa

352

12-Jun-2017

18:57

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nevzťahuje sa

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nevzťahuje sa

229

12-Jun-2017

18:57

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nevzťahuje sa

352

12-Jun-2017

18:57

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nevzťahuje sa

231

12-Jun-2017

18:57

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nevzťahuje sa

214

12-Jun-2017

18:57

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nevzťahuje sa

16,007

13-Jun-2017

02:15

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nevzťahuje sa

152,255

13-Jun-2017

02:14

Ie50up.js

Ie50up.js

Nevzťahuje sa

80,551

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nevzťahuje sa

151,449

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.js

Ie55up.js

Nevzťahuje sa

80,012

13-Jun-2017

02:14

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nevzťahuje sa

2,029

13-Jun-2017

02:15

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nevzťahuje sa

1 494

13-Jun-2017

02:15

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nevzťahuje sa

8,772

13-Jun-2017

02:15

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nevzťahuje sa

14,964

13-Jun-2017

02:15

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nevzťahuje sa

89

13-Jun-2017

02:14

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nevzťahuje sa

Skladom 1 295

13-Jun-2017

02:14

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nevzťahuje sa

24,227

13-Jun-2017

02:14

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nevzťahuje sa

85,024

13-Jun-2017

02:14

Imglib.js

Imglib.js

Nevzťahuje sa

50,445

13-Jun-2017

02:14

Impact.eot

Impact.eot

Nevzťahuje sa

56,550

12-Jun-2017

18:57

Impact.svg

Impact.svg

Nevzťahuje sa

162,607

12-Jun-2017

18:57

Impact.ttf

Impact.ttf

Nevzťahuje sa

129,012

12-Jun-2017

18:57

Impact.woff

Impact.woff

Nevzťahuje sa

76,992

12-Jun-2017

18:57

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nevzťahuje sa

5800

13-Jun-2017

02:15

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nevzťahuje sa

22,300

13-Jun-2017

02:14

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nevzťahuje sa

5,424

13-Jun-2017

02:15

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nevzťahuje sa

10,385

13-Jun-2017

02:15

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nevzťahuje sa

3,782

13-Jun-2017

02:15

Init.debug.js

Init.debug.js

Nevzťahuje sa

301,604

13-Jun-2017

02:14

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nevzťahuje sa

2,378

13-Jun-2017

02:15

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nevzťahuje sa

136,956

13-Jun-2017

02:14

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nevzťahuje sa

57,512

13-Jun-2017

02:15

Inplview.js

Inplview.js

Nevzťahuje sa

69,235

13-Jun-2017

02:14

Inplview.js_14

Inplview.js

Nevzťahuje sa

39,415

13-Jun-2017

02:15

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nevzťahuje sa

5,946

13-Jun-2017

02:15

Irm.asx

Irm.aspx

Nevzťahuje sa

23,151

13-Jun-2017

02:15

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nevzťahuje sa

8,837

13-Jun-2017

02:14

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nevzťahuje sa

8,437

13-Jun-2017

02:15

Itcat.gif

Itcat.gif

Nevzťahuje sa

115

13-Jun-2017

23:48

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nevzťahuje sa

189

13-Jun-2017

23:48

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nevzťahuje sa

208

13-Jun-2017

23:48

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Nevzťahuje sa

12,766

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nevzťahuje sa

7,771

13-Jun-2017

02:14

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nevzťahuje sa

8,742

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nevzťahuje sa

11,080

13-Jun-2017

02:14

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nevzťahuje sa

9,225

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nevzťahuje sa

4,222

13-Jun-2017

02:14

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nevzťahuje sa

17,108

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nevzťahuje sa

17,457

13-Jun-2017

02:14

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nevzťahuje sa

4,102

13-Jun-2017

02:14

Item_people.js

Item_person.js

Nevzťahuje sa

24,413

13-Jun-2017

02:14

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nevzťahuje sa

27,705

13-Jun-2017

02:14

Item_site.js

Item_site.js

Nevzťahuje sa

4,544

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nevzťahuje sa

7,582

13-Jun-2017

02:14

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nevzťahuje sa

3,827

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nevzťahuje sa

6,608

13-Jun-2017

02:14

Item_word.js

Item_word.js

Nevzťahuje sa

4,157

13-Jun-2017

02:14

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nevzťahuje sa

52,428

13-Jun-2017

02:15

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nevzťahuje sa

308

13-Jun-2017

23:48

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nevzťahuje sa

127

13-Jun-2017

23:48

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nevzťahuje sa

222

13-Jun-2017

23:48

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nevzťahuje sa

12,586

13-Jun-2017

02:14

Itp.js

Itp.js

Nevzťahuje sa

9,525

13-Jun-2017

02:14

Itposts.gif

Itposts.gif

Nevzťahuje sa

81

13-Jun-2017

23:48

Ituser.gif

Ituser.gif

Nevzťahuje sa

1 595

13-Jun-2017

02:14

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nevzťahuje sa

8,303

13-Jun-2017

02:14

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nevzťahuje sa

20,163

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nevzťahuje sa

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nevzťahuje sa

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nevzťahuje sa

1,164,558

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nevzťahuje sa

785,068

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nevzťahuje sa

109,470

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nevzťahuje sa

41,962

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nevzťahuje sa

436,839

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nevzťahuje sa

400,019

13-Jun-2017

02:15

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nevzťahuje sa

203

13-Jun-2017

02:15

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nevzťahuje sa

5,536

13-Jun-2017

02:14

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nevzťahuje sa

11,175

13-Jun-2017

02:14

Layouts.mas

Layouts.master

Nevzťahuje sa

13,244

13-Jun-2017

02:15

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nevzťahuje sa

24,335

13-Jun-2017

02:15

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nevzťahuje sa

5,004

13-Jun-2017

02:15

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nevzťahuje sa

13,587

13-Jun-2017

02:15

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nevzťahuje sa

2,064

13-Jun-2017

02:14

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nevzťahuje sa

895

13-Jun-2017

02:14

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nevzťahuje sa

471

12-Jun-2017

18:57

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nevzťahuje sa

479

12-Jun-2017

18:57

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nevzťahuje sa

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nevzťahuje sa

171

13-Jun-2017

23:48

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nevzťahuje sa

501

12-Jun-2017

18:57

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nevzťahuje sa

510

12-Jun-2017

18:57

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nevzťahuje sa

484

12-Jun-2017

18:57

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nevzťahuje sa

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nevzťahuje sa

504

12-Jun-2017

18:57

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nevzťahuje sa

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nevzťahuje sa

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nevzťahuje sa

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nevzťahuje sa

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nevzťahuje sa

355

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nevzťahuje sa

363

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nevzťahuje sa

356

12-Jun-2017

18:57

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nevzťahuje sa

600

12-Jun-2017

18:57

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nevzťahuje sa

462

12-Jun-2017

18:57

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nevzťahuje sa

481

12-Jun-2017

18:57

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nevzťahuje sa

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nevzťahuje sa

604

12-Jun-2017

18:57

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nevzťahuje sa

464

13-Jun-2017

23:48

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nevzťahuje sa

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nevzťahuje sa

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nevzťahuje sa

577

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nevzťahuje sa

540

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nevzťahuje sa

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nevzťahuje sa

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nevzťahuje sa

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nevzťahuje sa

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nevzťahuje sa

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nevzťahuje sa

502

13-Jun-2017

23:48

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nevzťahuje sa

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nevzťahuje sa

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nevzťahuje sa

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nevzťahuje sa

337

12-Jun-2017

18:57

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nevzťahuje sa

377

13-Jun-2017

23:48

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nevzťahuje sa

323

12-Jun-2017

18:57

Link.gif

Link.gif

Nevzťahuje sa

359

13-Jun-2017

23:48

Listdata.svc

Listdata.svc

Nevzťahuje sa

392

13-Jun-2017

02:14

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nevzťahuje sa

47,609

13-Jun-2017

02:15

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nevzťahuje sa

46,078

13-Jun-2017

02:15

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nevzťahuje sa

155

13-Jun-2017

02:15

Listform.asx

Listform.aspx

Nevzťahuje sa

871

13-Jun-2017

02:15

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nevzťahuje sa

11,979

13-Jun-2017

02:15

Lists.amx

Lists.asmx

Nevzťahuje sa

87

13-Jun-2017

02:14

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,283

13-Jun-2017

02:14

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

73,094

13-Jun-2017

02:14

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nevzťahuje sa

25,282

13-Jun-2017

02:15

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nevzťahuje sa

420

13-Jun-2017

23:48

Login.asx

Login.aspx

Nevzťahuje sa

2,598

13-Jun-2017

02:14

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nevzťahuje sa

14,424

13-Jun-2017

02:14

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nevzťahuje sa

4,915

13-Jun-2017

02:14

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nevzťahuje sa

62,369

13-Jun-2017

02:15

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nevzťahuje sa

402

13-Jun-2017

23:48

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nevzťahuje sa

375

13-Jun-2017

23:48

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nevzťahuje sa

409

13-Jun-2017

23:48

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nevzťahuje sa

396

13-Jun-2017

23:48

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nevzťahuje sa

390

13-Jun-2017

23:48

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nevzťahuje sa

422

13-Jun-2017

23:48

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nevzťahuje sa

385

13-Jun-2017

23:48

Managea.asx

Managea.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nevzťahuje sa

5,485

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nevzťahuje sa

6,684

13-Jun-2017

02:14

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nevzťahuje sa

4,613

13-Jun-2017

02:14

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nevzťahuje sa

11,768

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nevzťahuje sa

9,523

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nevzťahuje sa

10,409

13-Jun-2017

02:15

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nevzťahuje sa

9,277

13-Jun-2017

02:15

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nevzťahuje sa

13,582

13-Jun-2017

02:15

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nevzťahuje sa

9,289

13-Jun-2017

02:14

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nevzťahuje sa

5952

13-Jun-2017

02:14

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nevzťahuje sa

3,273

13-Jun-2017

02:14

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nevzťahuje sa

4,571

13-Jun-2017

02:15

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nevzťahuje sa

4 911

13-Jun-2017

02:15

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nevzťahuje sa

7,972

13-Jun-2017

02:14

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nevzťahuje sa

18,002

13-Jun-2017

02:14

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nevzťahuje sa

4,743

13-Jun-2017

02:14

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nevzťahuje sa

6,911

13-Jun-2017

02:14

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nevzťahuje sa

4,334

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nevzťahuje sa

37,816

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nevzťahuje sa

15,210

13-Jun-2017

02:14

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nevzťahuje sa

1,619

13-Jun-2017

02:14

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nevzťahuje sa

2,172

13-Jun-2017

02:14

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nevzťahuje sa

2,645

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nevzťahuje sa

5,361

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Nevzťahuje sa

5,337

13-Jun-2017

02:15

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nevzťahuje sa

5,003

13-Jun-2017

02:14

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nevzťahuje sa

4,957

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nevzťahuje sa

3,598

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nevzťahuje sa

3,598

13-Jun-2017

02:15

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nevzťahuje sa

3,603

13-Jun-2017

02:14

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nevzťahuje sa

3,603

13-Jun-2017

02:15

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nevzťahuje sa

2,567

13-Jun-2017

02:14

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nevzťahuje sa

4,742

13-Jun-2017

02:15

Meetings.amx

Meetings.asmx

Nevzťahuje sa

90

13-Jun-2017

02:14

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,307

13-Jun-2017

02:14

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

26,921

13-Jun-2017

02:14

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nevzťahuje sa

101,574

13-Jun-2017

02:14

Menu.htc

Menu.htc

Nevzťahuje sa

21,872

13-Jun-2017

02:14

Menubar.htc

Menubar.htc

Nevzťahuje sa

13,961

13-Jun-2017

02:14

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nevzťahuje sa

172

13-Jun-2017

02:15

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nevzťahuje sa

15,273

13-Jun-2017

02:14

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4893.1000

1,211,136

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

13-Jun-2017

02:13

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

13-Jun-2017

02:14

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

13-Jun-2017

02:14

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4929.1000

659,200

13-Jun-2017

02:14

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4937.1000

1,487,184

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4945.1000

506,088

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4945.1000

441,592

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4945.1000

440,592

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Jun-2017

02:15

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nevzťahuje sa

227,980

13-Jun-2017

02:14

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13-Jun-2017

02:15

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4945.1000

26,820,304

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

13-Jun-2017

02:14

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4921.1000

1,266,432

13-Jun-2017

02:14

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13-Jun-2017

02:14

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13-Jun-2017

02:14

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13-Jun-2017

02:14

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

13-Jun-2017

02:14

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4939.1000

187,168

13-Jun-2017

02:14

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nevzťahuje sa

90,792

13-Jun-2017

02:15

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

13-Jun-2017

02:15

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4897.1000

479,520

13-Jun-2017

02:15

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13-Jun-2017

02:15

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4945.1000

1,427,792

13-Jun-2017

02:14

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

13-Jun-2017

02:14

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13-Jun-2017

02:14

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13-Jun-2017

02:15

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

13-Jun-2017

02:15

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

13-Jun-2017

02:14

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas

Minimal.master

Nevzťahuje sa

8,825

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nevzťahuje sa

8,825

13-Jun-2017

02:14

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nevzťahuje sa

5 738

13-Jun-2017

02:15

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nevzťahuje sa

5,836

13-Jun-2017

02:15

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nevzťahuje sa

5,456

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nevzťahuje sa

11,725

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nevzťahuje sa

12,291

13-Jun-2017

02:15

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nevzťahuje sa

1 315

13-Jun-2017

02:14

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nevzťahuje sa

67,472

13-Jun-2017

02:14

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nevzťahuje sa

2,731

13-Jun-2017

02:14

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Nevzťahuje sa

2,737

13-Jun-2017

02:14

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nevzťahuje sa

4,163

13-Jun-2017

02:15

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nevzťahuje sa

2,163

13-Jun-2017

02:14

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nevzťahuje sa

3,075

13-Jun-2017

02:14

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nevzťahuje sa

59,856

13-Jun-2017

02:14

Mquery.js

Mquery.js

Nevzťahuje sa

22,239

13-Jun-2017

02:14

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nevzťahuje sa

506

13-Jun-2017

02:14

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nevzťahuje sa

483

13-Jun-2017

02:14

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nevzťahuje sa

487

13-Jun-2017

02:14

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13-Jun-2017

02:13

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13-Jun-2017

02:14

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:13

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:14

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nevzťahuje sa

498

13-Jun-2017

02:14

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Nevzťahuje sa

733

13-Jun-2017

02:14

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Nevzťahuje sa

739

13-Jun-2017

02:14

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nevzťahuje sa

799

13-Jun-2017

02:14

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nevzťahuje sa

492

13-Jun-2017

02:14

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nevzťahuje sa

495

13-Jun-2017

02:14

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nevzťahuje sa

475

13-Jun-2017

02:14

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nevzťahuje sa

197

13-Jun-2017

23:48

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nevzťahuje sa

193

13-Jun-2017

23:48

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nevzťahuje sa

137

13-Jun-2017

23:48

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nevzťahuje sa

396

13-Jun-2017

23:48

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nevzťahuje sa

377

13-Jun-2017

23:48

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nevzťahuje sa

390

13-Jun-2017

23:48

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nevzťahuje sa

197

13-Jun-2017

23:48

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nevzťahuje sa

1,050

13-Jun-2017

02:14

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nevzťahuje sa

3,521

13-Jun-2017

02:15

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nevzťahuje sa

4,724

13-Jun-2017

02:14

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nevzťahuje sa

14,042

13-Jun-2017

02:15

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nevzťahuje sa

26,950

13-Jun-2017

02:14

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Nevzťahuje sa

30,580

13-Jun-2017

02:14

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nevzťahuje sa

27,509

13-Jun-2017

02:14

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nevzťahuje sa

5,239

13-Jun-2017

02:15

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nevzťahuje sa

13,142

13-Jun-2017

02:15

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nevzťahuje sa

6,818

13-Jun-2017

02:14

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nevzťahuje sa

99

13-Jun-2017

02:14

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nevzťahuje sa

7,337

13-Jun-2017

02:15

New.asx

New.aspx

Nevzťahuje sa

61,372

13-Jun-2017

02:15

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nevzťahuje sa

6,664

13-Jun-2017

02:14

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nevzťahuje sa

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nevzťahuje sa

7,208

13-Jun-2017

02:14

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nevzťahuje sa

2,762

13-Jun-2017

02:14

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nevzťahuje sa

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nevzťahuje sa

6,557

13-Jun-2017

02:15

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nevzťahuje sa

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nevzťahuje sa

4,796

13-Jun-2017

02:14

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nevzťahuje sa

19,741

13-Jun-2017

02:15

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nevzťahuje sa

9,284

13-Jun-2017

02:15

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nevzťahuje sa

18,858

13-Jun-2017

02:14

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nevzťahuje sa

6,130

13-Jun-2017

02:15

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nevzťahuje sa

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nevzťahuje sa

2,777

13-Jun-2017

02:14

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nevzťahuje sa

18,686

13-Jun-2017

02:15

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nevzťahuje sa

10,513

13-Jun-2017

02:15

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nevzťahuje sa

úrovni 2,570

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nevzťahuje sa

101,533

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.js

Non_ie.js

Nevzťahuje sa

59,623

13-Jun-2017

02:14

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nevzťahuje sa

11,676

13-Jun-2017

02:15

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nevzťahuje sa

2 196 EUR

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nevzťahuje sa

13,569

13-Jun-2017

02:14

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nevzťahuje sa

7,585

13-Jun-2017

02:14

Offline.js

Offline.js

Nevzťahuje sa

3,595

13-Jun-2017

02:14

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4919.1000

1,492,296

13-Jun-2017

02:14

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

13-Jun-2017

02:14

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nevzťahuje sa

13,658

13-Jun-2017

02:14

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13-Jun-2017

02:14

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nevzťahuje sa

89

13-Jun-2017

02:14

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Jun-2017

02:14

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4945.1000

2,625,280

13-Jun-2017

02:14

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

13-Jun-2017

02:14

Openfold.gif

Openfold.gif

Nevzťahuje sa

142

12-Jun-2017

18:57

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nevzťahuje sa

45,025

13-Jun-2017

02:14

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nevzťahuje sa

29,416

13-Jun-2017

02:14

Oslo.prev

Oslo.preview

Nevzťahuje sa

10,159

13-Jun-2017

02:14

Owners.asx

Owners.aspx

Nevzťahuje sa

5,602

13-Jun-2017

02:14

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nevzťahuje sa

510,574

13-Jun-2017

02:14

Ows.js

Ows.js

Nevzťahuje sa

265,076

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nevzťahuje sa

9,579

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nevzťahuje sa

6,113

13-Jun-2017

02:14

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nevzťahuje sa

481

13-Jun-2017

02:14

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Nevzťahuje sa

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Nevzťahuje sa

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Nevzťahuje sa

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Nevzťahuje sa

5,249

13-Jun-2017

02:14

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Nevzťahuje sa

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Nevzťahuje sa

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Nevzťahuje sa

5, 248

13-Jun-2017

02:14

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Nevzťahuje sa

5,250

13-Jun-2017

02:14

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Nevzťahuje sa

5, 248

13-Jun-2017

02:14

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Nevzťahuje sa

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Nevzťahuje sa

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Nevzťahuje sa

5,245

13-Jun-2017

02:14

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Nevzťahuje sa

3,110

13-Jun-2017

02:14

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Nevzťahuje sa

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Nevzťahuje sa

3,122

13-Jun-2017

02:14

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Nevzťahuje sa

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Nevzťahuje sa

3,116

13-Jun-2017

02:14

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Nevzťahuje sa

3 118

13-Jun-2017

02:14

Password.asx

Password.aspx

Nevzťahuje sa

8,483

13-Jun-2017

02:15

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nevzťahuje sa

8,443

13-Jun-2017

02:14

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nevzťahuje sa

7,284

13-Jun-2017

02:14

People.amx

People.asmx

Nevzťahuje sa

88

13-Jun-2017

02:14

People.asx

People.aspx

Nevzťahuje sa

22,688

13-Jun-2017

02:15

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 285

13-Jun-2017

02:14

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nevzťahuje sa

9,093

13-Jun-2017

02:14

Perms.amx

Permissions.asmx

Nevzťahuje sa

94

13-Jun-2017

02:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 315

13-Jun-2017

02:14

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

13,698

13-Jun-2017

02:14

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nevzťahuje sa

18,411

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx

Picker.aspx

Nevzťahuje sa

7,885

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nevzťahuje sa

8,613

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nevzťahuje sa

8,912

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nevzťahuje sa

8,739

13-Jun-2017

02:15

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nevzťahuje sa

85,910

13-Jun-2017

02:14

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nevzťahuje sa

126,114

13-Jun-2017

02:15

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nevzťahuje sa

3

13-Jun-2017

02:15

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nevzťahuje sa

16,089

13-Jun-2017

02:14

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nevzťahuje sa

8.700

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nevzťahuje sa

590

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nevzťahuje sa

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nevzťahuje sa

590

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nevzťahuje sa

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nevzťahuje sa

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nevzťahuje sa

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nevzťahuje sa

592

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nevzťahuje sa

597

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nevzťahuje sa

605

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nevzťahuje sa

611

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nevzťahuje sa

590

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nevzťahuje sa

595

13-Jun-2017

02:14

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nevzťahuje sa

601

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nevzťahuje sa

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nevzťahuje sa

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nevzťahuje sa

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nevzťahuje sa

593

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Polc.asx

Policy.aspx

Nevzťahuje sa

14,387

13-Jun-2017

02:14

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nevzťahuje sa

7,109

13-Jun-2017

02:14

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nevzťahuje sa

116,092

13-Jun-2017

02:14

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nevzťahuje sa

116,100

13-Jun-2017

02:14

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nevzťahuje sa

10,688

13-Jun-2017

02:14

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nevzťahuje sa

10,142

13-Jun-2017

02:14

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nevzťahuje sa

12,411

13-Jun-2017

02:14

Popup.mas

Popup.master

Nevzťahuje sa

3,088

13-Jun-2017

02:15

Portal.asx

Portal.aspx

Nevzťahuje sa

9,896

13-Jun-2017

02:15

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nevzťahuje sa

3,153

13-Jun-2017

02:14

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nevzťahuje sa

8,269

13-Jun-2017

02:14

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nevzťahuje sa

16,270

13-Jun-2017

02:15

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nevzťahuje sa

16,037

13-Jun-2017

02:15

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nevzťahuje sa

1 605

13-Jun-2017

02:15

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nevzťahuje sa

878

13-Jun-2017

23:48

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nevzťahuje sa

5,393

13-Jun-2017

02:15

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

13-Jun-2017

02:14

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nevzťahuje sa

273

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nevzťahuje sa

273

13-Jun-2017

02:14

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nevzťahuje sa

181

13-Jun-2017

02:14

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nevzťahuje sa

4,934

13-Jun-2017

02:15

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nevzťahuje sa

10,886

13-Jun-2017

02:15

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nevzťahuje sa

217,711

13-Jun-2017

02:15

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nevzťahuje sa

199,982

13-Jun-2017

02:15

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nevzťahuje sa

130,124

13-Jun-2017

02:14

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nevzťahuje sa

69,543

13-Jun-2017

02:14

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nevzťahuje sa

8,030

13-Jun-2017

02:15

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nevzťahuje sa

3,208

13-Jun-2017

02:14

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nevzťahuje sa

6,023

13-Jun-2017

02:15

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nevzťahuje sa

3,790

13-Jun-2017

02:14

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nevzťahuje sa

16,593

13-Jun-2017

02:15

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nevzťahuje sa

7,879

13-Jun-2017

02:15

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nevzťahuje sa

21,661

13-Jun-2017

02:15

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nevzťahuje sa

4,058

13-Jun-2017

02:14

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nevzťahuje sa

10,073

13-Jun-2017

02:15

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nevzťahuje sa

1,762

13-Jun-2017

02:15

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nevzťahuje sa

1 771

13-Jun-2017

02:15

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nevzťahuje sa

8,676

13-Jun-2017

02:14

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nevzťahuje sa

16,619

13-Jun-2017

02:14

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nevzťahuje sa

3,946

13-Jun-2017

02:15

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nevzťahuje sa

11,743

13-Jun-2017

02:15

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nevzťahuje sa

3,259

13-Jun-2017

02:14

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nevzťahuje sa

3,272

13-Jun-2017

02:14

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nevzťahuje sa

4,357

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nevzťahuje sa

3,860

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nevzťahuje sa

3,750

13-Jun-2017

02:15

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nevzťahuje sa

2 625

13-Jun-2017

02:14

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nevzťahuje sa

6,562

13-Jun-2017

02:15

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nevzťahuje sa

6,425

13-Jun-2017

02:15

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nevzťahuje sa

7,673

13-Jun-2017

02:15

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nevzťahuje sa

2 072

13-Jun-2017

02:15

Restore.asx

Restore.aspx

Nevzťahuje sa

16,105

13-Jun-2017

02:14

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nevzťahuje sa

22,878

13-Jun-2017

02:14

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nevzťahuje sa

7,381

13-Jun-2017

02:14

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nevzťahuje sa

6,160

13-Jun-2017

02:15

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nevzťahuje sa

6,497

13-Jun-2017

02:15

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nevzťahuje sa

4,614

13-Jun-2017

02:15

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nevzťahuje sa

46,291

13-Jun-2017

02:14

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nevzťahuje sa

19,190

13-Jun-2017

02:14

Role.asx

Role.aspx

Nevzťahuje sa

11,001

13-Jun-2017

02:15

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nevzťahuje sa

3,480

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nevzťahuje sa

10,212

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nevzťahuje sa

3199

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nevzťahuje sa

3,153

13-Jun-2017

02:15

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nevzťahuje sa

8,044

13-Jun-2017

02:15

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nevzťahuje sa

4,696

13-Jun-2017

02:15

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nevzťahuje sa

8,570

13-Jun-2017

02:14

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nevzťahuje sa

5,198

13-Jun-2017

02:15

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nevzťahuje sa

17,496

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nevzťahuje sa

3,583

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nevzťahuje sa

7,063

13-Jun-2017

02:14

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nevzťahuje sa

28,102

13-Jun-2017

02:14

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nevzťahuje sa

200

13-Jun-2017

02:15

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nevzťahuje sa

11,428

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nevzťahuje sa

5,674

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nevzťahuje sa

6,013

13-Jun-2017

02:15

Seattle.mas

Seattle.master

Nevzťahuje sa

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nevzťahuje sa

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.prev

Seattle.preview

Nevzťahuje sa

10,725

13-Jun-2017

02:14

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nevzťahuje sa

443

13-Jun-2017

02:14

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nevzťahuje sa

5,141

13-Jun-2017

02:14

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nevzťahuje sa

6,801

13-Jun-2017

02:14

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nevzťahuje sa

5,398

13-Jun-2017

02:14

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nevzťahuje sa

3,916

13-Jun-2017

02:14

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nevzťahuje sa

5,358

13-Jun-2017

02:14

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nevzťahuje sa

8,606

13-Jun-2017

02:14

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nevzťahuje sa

4,908

13-Jun-2017

02:14

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nevzťahuje sa

4,982

13-Jun-2017

02:14

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nevzťahuje sa

9,385

13-Jun-2017

02:14

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nevzťahuje sa

8,459

13-Jun-2017

02:14

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nevzťahuje sa

5,356

13-Jun-2017

02:14

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nevzťahuje sa

12,745

13-Jun-2017

02:15

Server.asx

Server.aspx

Nevzťahuje sa

9,131

13-Jun-2017

02:14

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nevzťahuje sa

Skladom 4 890

13-Jun-2017

02:14

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nevzťahuje sa

4,334

13-Jun-2017

02:14

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nevzťahuje sa

2,991

13-Jun-2017

02:14

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nevzťahuje sa

4,443

13-Jun-2017

02:14

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nevzťahuje sa

4,034

13-Jun-2017

02:14

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nevzťahuje sa

10,169

13-Jun-2017

02:14

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nevzťahuje sa

4,101

13-Jun-2017

02:14

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nevzťahuje sa

8,692

13-Jun-2017

02:14

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nevzťahuje sa

7,059

13-Jun-2017

02:14

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nevzťahuje sa

12,399

13-Jun-2017

02:15

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nevzťahuje sa

7,631

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx

Settings.aspx

Nevzťahuje sa

3,673

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx_14

Settings.aspx

Nevzťahuje sa

9,565

13-Jun-2017

02:15

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

13-Jun-2017

02:13

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nevzťahuje sa

212

13-Jun-2017

02:15

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nevzťahuje sa

212

13-Jun-2017

02:15

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nevzťahuje sa

94

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,297

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

4,036

13-Jun-2017

02:14

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nevzťahuje sa

5 297

13-Jun-2017

02:15

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nevzťahuje sa

9,838

13-Jun-2017

02:14

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nevzťahuje sa

6,974

13-Jun-2017

02:14

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nevzťahuje sa

6,769

13-Jun-2017

02:15

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nevzťahuje sa

98

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1.349

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

25,799

13-Jun-2017

02:14

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nevzťahuje sa

13,976

13-Jun-2017

02:14

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

61,362

13-Jun-2017

02:14

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nevzťahuje sa

18 000

13-Jun-2017

02:14

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nevzťahuje sa

71,639

13-Jun-2017

02:14

Sharing.js

Sharing.js

Nevzťahuje sa

27,124

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nevzťahuje sa

689

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nevzťahuje sa

8,832

13-Jun-2017

02:14

Signout.asx

Signout.aspx

Nevzťahuje sa

1,509

13-Jun-2017

02:15

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nevzťahuje sa

689

13-Jun-2017

02:14

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nevzťahuje sa

8,816

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nevzťahuje sa

7,950

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Nevzťahuje sa

669

13-Jun-2017

02:14

Simple.mas

Simple.master

Nevzťahuje sa

10,243

13-Jun-2017

02:15

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nevzťahuje sa

6,530

13-Jun-2017

02:15

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nevzťahuje sa

12,299

13-Jun-2017

02:14

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nevzťahuje sa

10,242

13-Jun-2017

02:14

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nevzťahuje sa

10,522

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nevzťahuje sa

9,189

13-Jun-2017

02:14

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nevzťahuje sa

3 632

13-Jun-2017

02:14

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nevzťahuje sa

90

13-Jun-2017

02:14

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 289

13-Jun-2017

02:14

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nevzťahuje sa

36,711

13-Jun-2017

02:14

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nevzťahuje sa

3,918

13-Jun-2017

02:15

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nevzťahuje sa

3,915

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nevzťahuje sa

4 054

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nevzťahuje sa

4 054

13-Jun-2017

02:15

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nevzťahuje sa

24,323

13-Jun-2017

02:14

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nevzťahuje sa

10,595

13-Jun-2017

02:15

Sites.amx

Sites.asmx

Nevzťahuje sa

87

13-Jun-2017

02:14

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,283

13-Jun-2017

02:14

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nevzťahuje sa

13,639

13-Jun-2017

02:15

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

22,976

13-Jun-2017

02:14

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

5,373

13-Jun-2017

02:15

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nevzťahuje sa

5,416

13-Jun-2017

02:15

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nevzťahuje sa

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nevzťahuje sa

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nevzťahuje sa

808

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nevzťahuje sa

808

13-Jun-2017

02:14

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nevzťahuje sa

8,418

13-Jun-2017

02:15

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nevzťahuje sa

8,418

13-Jun-2017

02:15

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nevzťahuje sa

4,133

13-Jun-2017

02:14

Solns.asx

Solutions.aspx

Nevzťahuje sa

4,786

13-Jun-2017

02:14

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nevzťahuje sa

10,835

13-Jun-2017

02:14

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nevzťahuje sa

10,912

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nevzťahuje sa

73,924

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.js

Sp.core.js

Nevzťahuje sa

40,446

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nevzťahuje sa

114,154

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nevzťahuje sa

67,895

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nevzťahuje sa

5,825

13-Jun-2017

02:15

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nevzťahuje sa

255

13-Jun-2017

02:15

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nevzťahuje sa

1,003,664

13-Jun-2017

02:14

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nevzťahuje sa

575,930

13-Jun-2017

02:15

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nevzťahuje sa

40,770

13-Jun-2017

02:14

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nevzťahuje sa

24,528

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nevzťahuje sa

55,563

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.js

Sp.init.js

Nevzťahuje sa

32,205

13-Jun-2017

02:14

Sp.js

Sp.js

Nevzťahuje sa

625,904

13-Jun-2017

02:14

Sp.js_14

Sp.js

Nevzťahuje sa

390,757

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nevzťahuje sa

16,415

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nevzťahuje sa

249

13-Jun-2017

02:15

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nevzťahuje sa

15,227

13-Jun-2017

02:14

Spmap.js

Sp.map.js

Nevzťahuje sa

8,235

13-Jun-2017

02:14

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nevzťahuje sa

34,379

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nevzťahuje sa

81,201

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nevzťahuje sa

51,540

13-Jun-2017

02:14

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nevzťahuje sa

73,515

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nevzťahuje sa

363,159

13-Jun-2017

02:14

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nevzťahuje sa

325,227

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nevzťahuje sa

224,039

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nevzťahuje sa

185,617

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nevzťahuje sa

110,347

13-Jun-2017

02:15

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nevzťahuje sa

111,493

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nevzťahuje sa

68,791

13-Jun-2017

02:15

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nevzťahuje sa

422,096

13-Jun-2017

02:14

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nevzťahuje sa

293,843

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nevzťahuje sa

18,342

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nevzťahuje sa

11,378

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nevzťahuje sa

42,395

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nevzťahuje sa

26,257

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nevzťahuje sa

277,389

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nevzťahuje sa

144,873

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nevzťahuje sa

10,163

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nevzťahuje sa

6,953

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nevzťahuje sa

16,063

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nevzťahuje sa

11,315

13-Jun-2017

02:14

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nevzťahuje sa

50,644

13-Jun-2017

02:14

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nevzťahuje sa

31,017

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nevzťahuje sa

99,428

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nevzťahuje sa

52,107

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nevzťahuje sa

55,987

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nevzťahuje sa

38,359

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nevzťahuje sa

69,292

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nevzťahuje sa

40,375

13-Jun-2017

02:14

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nevzťahuje sa

136,871

13-Jun-2017

02:14

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nevzťahuje sa

82,361

13-Jun-2017

02:14

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nevzťahuje sa

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nevzťahuje sa

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nevzťahuje sa

27,858

13-Jun-2017

02:14

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nevzťahuje sa

17,478

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nevzťahuje sa

1,011,380

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nevzťahuje sa

594,574

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nevzťahuje sa

584,098

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nevzťahuje sa

365,926

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nevzťahuje sa

65,203

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nevzťahuje sa

40,240

13-Jun-2017

02:14

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nevzťahuje sa

433,941

13-Jun-2017

02:14

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nevzťahuje sa

239,788

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nevzťahuje sa

58,451

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nevzťahuje sa

34,083

13-Jun-2017

02:14

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nevzťahuje sa

359,721

13-Jun-2017

02:15

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nevzťahuje sa

19,428

13-Jun-2017

02:15

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nevzťahuje sa

115

13-Jun-2017

02:14

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nevzťahuje sa

110

13-Jun-2017

02:14

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nevzťahuje sa

12 854

13-Jun-2017

02:15

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nevzťahuje sa

11,428

13-Jun-2017

02:14

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nevzťahuje sa

29,238

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nevzťahuje sa

182,686

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nevzťahuje sa

39,173

13-Jun-2017

02:15

Spgantt.js

Spgantt.js

Nevzťahuje sa

65,737

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nevzťahuje sa

19,338

13-Jun-2017

02:15

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nevzťahuje sa

7,321

13-Jun-2017

02:14

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nevzťahuje sa

4,593

13-Jun-2017

02:14

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13-Jun-2017

02:14

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nevzťahuje sa

42,064

13-Jun-2017

02:14

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 319

13-Jun-2017

02:14

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nevzťahuje sa

8,629

13-Jun-2017

02:14

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nevzťahuje sa

476

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nevzťahuje sa

644

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nevzťahuje sa

654

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nevzťahuje sa

644

13-Jun-2017

02:14

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nevzťahuje sa

10,067

13-Jun-2017

02:15

Start.asx

Start.aspx

Nevzťahuje sa

1 048

13-Jun-2017

02:15

Start.debug.js

Start.debug.js

Nevzťahuje sa

174,744

13-Jun-2017

02:14

Start.js

Start.js

Nevzťahuje sa

95,780

13-Jun-2017

02:14

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nevzťahuje sa

14,510

13-Jun-2017

02:14

Store.sql

Store.sql

Nevzťahuje sa

6,502,682

13-Jun-2017

02:14

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nevzťahuje sa

4,349

13-Jun-2017

02:15

Storeup.sql

Storeup.sql

Nevzťahuje sa

512,275

13-Jun-2017

02:14

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nevzťahuje sa

131

13-Jun-2017

02:14

Storman.asx

Storman.aspx

Nevzťahuje sa

10,595

13-Jun-2017

02:15

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13-Jun-2017

02:14

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nevzťahuje sa

272

13-Jun-2017

02:14

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13-Jun-2017

02:14

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4911.1000

553,728

13-Jun-2017

02:14

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4945.1000

3,918,080

13-Jun-2017

02:14

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nevzťahuje sa

10,435

13-Jun-2017

02:15

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nevzťahuje sa

14,784

13-Jun-2017

02:15

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nevzťahuje sa

156

13-Jun-2017

02:14

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nevzťahuje sa

15,223

13-Jun-2017

02:15

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nevzťahuje sa

33,788

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nevzťahuje sa

367

13-Jun-2017

02:14

Success.asx

Success.aspx

Nevzťahuje sa

3,172

13-Jun-2017

02:15

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nevzťahuje sa

3 735

13-Jun-2017

02:14

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nevzťahuje sa

32,558

13-Jun-2017

02:14

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nevzťahuje sa

13,795

13-Jun-2017

02:14

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nevzťahuje sa

3 200

13-Jun-2017

02:14

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nevzťahuje sa

37,673

13-Jun-2017

02:15

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nevzťahuje sa

36,103

13-Jun-2017

02:15

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nevzťahuje sa

11.735

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nevzťahuje sa

12,621

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

8,942

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nevzťahuje sa

8,178

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nevzťahuje sa

6,769

13-Jun-2017

02:14

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nevzťahuje sa

4,633

13-Jun-2017

02:14

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nevzťahuje sa

13,499

13-Jun-2017

02:14

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nevzťahuje sa

6,798

13-Jun-2017

02:14

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nevzťahuje sa

12,183

13-Jun-2017

02:14

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nevzťahuje sa

11,081

13-Jun-2017

02:14

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nevzťahuje sa

3,028

13-Jun-2017

02:14

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nevzťahuje sa

3,562

13-Jun-2017

02:14

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nevzťahuje sa

12,268

13-Jun-2017

02:14

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

7,749

13-Jun-2017

02:14

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nevzťahuje sa

3,645

13-Jun-2017

02:14

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nevzťahuje sa

8,491

13-Jun-2017

02:14

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nevzťahuje sa

4,495

13-Jun-2017

02:14

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nevzťahuje sa

4,069

13-Jun-2017

02:14

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nevzťahuje sa

6,403

13-Jun-2017

02:14

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nevzťahuje sa

6,296

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nevzťahuje sa

11,323

13-Jun-2017

02:14

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nevzťahuje sa

10,735

13-Jun-2017

02:14

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nevzťahuje sa

5,705

13-Jun-2017

02:14

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nevzťahuje sa

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nevzťahuje sa

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nevzťahuje sa

9,478

13-Jun-2017

02:14

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nevzťahuje sa

27,508

13-Jun-2017

02:14

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nevzťahuje sa

8,814

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

16,234

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nevzťahuje sa

16,454

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nevzťahuje sa

10,289

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nevzťahuje sa

13,386

13-Jun-2017

02:14

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nevzťahuje sa

6,189

13-Jun-2017

02:14

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nevzťahuje sa

5,272

13-Jun-2017

02:15

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nevzťahuje sa

207

13-Jun-2017

02:15

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nevzťahuje sa

28,675

13-Jun-2017

02:15

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nevzťahuje sa

1,339

13-Jun-2017

02:15

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nevzťahuje sa

36,906

13-Jun-2017

02:14

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nevzťahuje sa

442

13-Jun-2017

02:14

Timecard.js

Timecard.js

Nevzťahuje sa

20,888

13-Jun-2017

02:14

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nevzťahuje sa

15,814

13-Jun-2017

02:15

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Nevzťahuje sa

831

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nevzťahuje sa

1,842

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nevzťahuje sa

3,420

13-Jun-2017

02:14

Timer.asx

Timer.aspx

Nevzťahuje sa

8,984

13-Jun-2017

02:14

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nevzťahuje sa

5 114

13-Jun-2017

02:15

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nevzťahuje sa

8,860

13-Jun-2017

02:14

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nevzťahuje sa

8,361

13-Jun-2017

02:15

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nevzťahuje sa

2 370

13-Jun-2017

02:15

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nevzťahuje sa

7,717

13-Jun-2017

02:15

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nevzťahuje sa

347

13-Jun-2017

02:14

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nevzťahuje sa

4,091

13-Jun-2017

02:15

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Nevzťahuje sa

495

13-Jun-2017

02:14

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nevzťahuje sa

3,656

13-Jun-2017

02:15

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nevzťahuje sa

27 328

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nevzťahuje sa

77,944

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nevzťahuje sa

51,708

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nevzťahuje sa

30,976

12-Jun-2017

18:57

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nevzťahuje sa

6,276

13-Jun-2017

02:14

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nevzťahuje sa

6,082

13-Jun-2017

02:14

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nevzťahuje sa

5,541

13-Jun-2017

02:14

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nevzťahuje sa

9,818

13-Jun-2017

02:15

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nevzťahuje sa

12,032

13-Jun-2017

02:15

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nevzťahuje sa

11,239

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

6,294

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

13,234

13-Jun-2017

02:15

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

3,491

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,914

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nevzťahuje sa

5,914

13-Jun-2017

02:14

Usage.asx

Usage.aspx

Nevzťahuje sa

7,871

13-Jun-2017

02:15

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nevzťahuje sa

81,583

13-Jun-2017

02:14

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nevzťahuje sa

6,089

13-Jun-2017

02:15

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nevzťahuje sa

3,520

13-Jun-2017

02:15

User.asx

User.aspx

Nevzťahuje sa

27,691

13-Jun-2017

02:15

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nevzťahuje sa

4,299

13-Jun-2017

02:15

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nevzťahuje sa

4,175

13-Jun-2017

02:15

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nevzťahuje sa

92

13-Jun-2017

02:14

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 311

13-Jun-2017

02:14

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nevzťahuje sa

82,880

13-Jun-2017

02:14

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nevzťahuje sa

1 848

13-Jun-2017

02:15

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nevzťahuje sa

9,435

13-Jun-2017

02:14

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nevzťahuje sa

81,392

13-Jun-2017

02:14

V4.mas

V4.master

Nevzťahuje sa

26,916

13-Jun-2017

02:14

V4.mas_mplib

V4.master

Nevzťahuje sa

26,916

13-Jun-2017

02:14

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nevzťahuje sa

5,692

13-Jun-2017

02:14

Versions.amx

Versions.asmx

Nevzťahuje sa

90

13-Jun-2017

02:14

Versions.asx

Versions.aspx

Nevzťahuje sa

35,361

13-Jun-2017

02:15

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 289

13-Jun-2017

02:14

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

9,474

13-Jun-2017

02:14

View.asx_mobile

View.aspx

Nevzťahuje sa

2 424

13-Jun-2017

02:14

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nevzťahuje sa

17,212

13-Jun-2017

02:14

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nevzťahuje sa

17,275

13-Jun-2017

02:14

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nevzťahuje sa

10,960

13-Jun-2017

02:14

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nevzťahuje sa

14,303

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nevzťahuje sa

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nevzťahuje sa

3 223

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nevzťahuje sa

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nevzťahuje sa

4,994

13-Jun-2017

02:14

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nevzťahuje sa

220,325

13-Jun-2017

02:15

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nevzťahuje sa

3,747

13-Jun-2017

02:14

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nevzťahuje sa

5,199

13-Jun-2017

02:15

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Nevzťahuje sa

5 046

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nevzťahuje sa

33,824

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Nevzťahuje sa

16,520

13-Jun-2017

02:15

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nevzťahuje sa

218,013

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nevzťahuje sa

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nevzťahuje sa

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Nevzťahuje sa

13,786

13-Jun-2017

02:15

Views.amx

Views.asmx

Nevzťahuje sa

87

13-Jun-2017

02:14

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,283

13-Jun-2017

02:14

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

25,520

13-Jun-2017

02:14

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nevzťahuje sa

26,314

13-Jun-2017

02:15

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nevzťahuje sa

8,912

13-Jun-2017

02:15

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nevzťahuje sa

8,991

13-Jun-2017

02:14

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nevzťahuje sa

52,139

13-Jun-2017

02:14

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nevzťahuje sa

65,273

13-Jun-2017

02:14

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nevzťahuje sa

2,059

13-Jun-2017

02:15

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nevzťahuje sa

6,028

13-Jun-2017

02:15

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nevzťahuje sa

8,803

13-Jun-2017

02:14

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nevzťahuje sa

2,986

13-Jun-2017

02:14

Appmngweb.config

Web.config

Nevzťahuje sa

2,641

13-Jun-2017

02:14

Bdcserviceweb.config

Web.config

Nevzťahuje sa

3,156

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenconfig

Web.config

Nevzťahuje sa

6,235

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nevzťahuje sa

2 647

13-Jun-2017

02:14

Topologyserviceconfig

Web.config

Nevzťahuje sa

1,604

13-Jun-2017

02:14

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nevzťahuje sa

1 002

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg

Web.config

Nevzťahuje sa

63,069

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_forms

Web.config

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_mobile

Web.config

Nevzťahuje sa

10,909

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_multilogin

Web.config

Nevzťahuje sa

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_trust

Web.config

Nevzťahuje sa

2,190

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_windows

Web.config

Nevzťahuje sa

214

13-Jun-2017

02:14

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nevzťahuje sa

5,468

13-Jun-2017

02:14

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nevzťahuje sa

5,350

13-Jun-2017

02:14

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nevzťahuje sa

1 500

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nevzťahuje sa

2,521

13-Jun-2017

02:14

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nevzťahuje sa

2,521

13-Jun-2017

02:14

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nevzťahuje sa

7,202

13-Jun-2017

02:15

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Nevzťahuje sa

186

13-Jun-2017

02:14

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 315

13-Jun-2017

02:14

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

56,408

13-Jun-2017

02:14

Webs.amx

Webs.asmx

Nevzťahuje sa

86

13-Jun-2017

02:14

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1,281

13-Jun-2017

02:14

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

41,302

13-Jun-2017

02:14

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Nevzťahuje sa

5,024

13-Jun-2017

02:14

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nevzťahuje sa

202

13-Jun-2017

02:14

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Nevzťahuje sa

448

13-Jun-2017

02:14

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Nevzťahuje sa

445

13-Jun-2017

02:14

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nevzťahuje sa

1,123

13-Jun-2017

02:14

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nevzťahuje sa

395

13-Jun-2017

02:14

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nevzťahuje sa

3,356

13-Jun-2017

02:14

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Nevzťahuje sa

86

13-Jun-2017

02:14

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Nevzťahuje sa

1 968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Nevzťahuje sa

1 968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Nevzťahuje sa

1 957

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Nevzťahuje sa

1 957

13-Jun-2017

02:15

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nevzťahuje sa

25,914

13-Jun-2017

02:14

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nevzťahuje sa

6,741

13-Jun-2017

02:14

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Nevzťahuje sa

1 180

13-Jun-2017

02:14

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Nevzťahuje sa

5,101

13-Jun-2017

02:14

Workspce.asx

Workspce.aspx

Nevzťahuje sa

8,290

13-Jun-2017

02:15

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Nevzťahuje sa

47,522

13-Jun-2017

02:14

Wpadder.js

Wpadder.js

Nevzťahuje sa

29,670

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Nevzťahuje sa

6,894

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.js

Wpcm.js

Nevzťahuje sa

3,509

13-Jun-2017

02:14

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Nevzťahuje sa

5,740

13-Jun-2017

02:15

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Nevzťahuje sa

4,943

13-Jun-2017

02:15

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Nevzťahuje sa

761

13-Jun-2017

02:15

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Nevzťahuje sa

15,843

13-Jun-2017

02:14

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Nevzťahuje sa

27,940

13-Jun-2017

02:14

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Nevzťahuje sa

198

13-Jun-2017

02:15

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Nevzťahuje sa

1 806 lokalite

13-Jun-2017

02:14

Wss.rsx

Wss.resx

Nevzťahuje sa

723,698

13-Jun-2017

02:15

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

Nevzťahuje sa

13,782

13-Jun-2017

02:14

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

Nevzťahuje sa

9,149

13-Jun-2017

02:14

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

Nevzťahuje sa

5,855

13-Jun-2017

02:14

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Nevzťahuje sa

1,448

13-Jun-2017

02:15

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Nevzťahuje sa

10,901

13-Jun-2017

02:15

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

13-Jun-2017

02:14

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

13-Jun-2017

02:14

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Nevzťahuje sa

1,904

13-Jun-2017

02:14

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

Nevzťahuje sa

2,979

13-Jun-2017

02:14

Xtp.js

Xtp.js

Nevzťahuje sa

1,491

13-Jun-2017

02:14

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Nevzťahuje sa

12,801

13-Jun-2017

02:15

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×