Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje aktualizácia 4504736 pre microsoft SharePoint Foundation 2013 vydaná 13. apríla 2021.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia vylepšuje lokalizáciu možností správ v aplikácii s cieľom potvrdiť alebo zrušiť nákup aplikácie pre medzinárodných používateľov.

Poznámka: Ak chcete vylepšenia zapnúť, je potrebné nainštalovať KB 4504734 spolu s touto aktualizáciou.

Stiahnutie a inštalácia aktualizácie

Centrum sťahovania softvéru

Táto aktualizácia je k dispozícii len na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

Nárok na kontrolu vírusov

Spoločnosť Microsoft naskenovala tento súbor na vírusy pomocou najnovšieho softvéru na zisťovanie vírusov, ktorý bol k dispozícii v deň publikovania súboru. Súbor sa uloží na servery vylepšené zabezpečením, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Informácie o aktualizácii

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1.

Informácie o reštarte

Po nainštalovaní tejto aktualizácie nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o súboroch

Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie softvéru nainštaluje súbory, ktoré majú atribúty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy pre tieto súbory sú uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sa zobrazia vo vašom lokálnom čase spolu s aktuálnou zaujatosťou letného času (DST). Okrem toho sa môžu dátumy a časy pri vykonávaní určitých operácií so súbormi zmeniť.

x64

wss-x-none.msp file information

Identifikátor súboru

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

17. marec 2021

03:38

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5337.1000

10,405,272

17. marec 2021

03:39

informácie o súbore wssmui-en-us.msp

Identifikátor súboru

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Not applicable

9,468

17. marec 2021

03:41

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Not applicable

9,468

17. marec 2021

03:41

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

17. marec 2021

03:41

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

17. marec 2021

03:41

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

17. marec 2021

03:41

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

17. marec 2021

03:41

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

17. marec 2021

03:41

Applcns.csst_1033

Aplikensing.css

Not applicable

2,710

17. marec 2021

03:41

Applcns.css_1033

Aplikensing.css

Not applicable

2,710

17. marec 2021

03:41

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

17. marec 2021

03:41

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

17. marec 2021

03:41

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

17. marec 2021

03:41

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

17. marec 2021

03:41

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

17. marec 2021

03:41

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

17. marec 2021

03:41

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,287

17. marec 2021

03:41

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

17. marec 2021

03:41

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

17. marec 2021

03:41

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

17. marec 2021

03:41

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

17. marec 2021

03:41

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

17. marec 2021

03:41

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

17. marec 2021

03:41

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

17. marec 2021

03:41

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

17. marec 2021

03:41

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

17. marec 2021

03:41

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

17. marec 2021

03:41

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

17. marec 2021

03:41

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

17. marec 2021

03:41

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

17. marec 2021

03:41

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,148

17. marec 2021

03:41

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

17. marec 2021

03:41

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

17. marec 2021

03:41

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

17. marec 2021

03:41

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

17. marec 2021

03:41

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37,867

17. marec 2021

16:02

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

17. marec 2021

03:41

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

17. marec 2021

03:41

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33,435

17. marec 2021

03:41

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

17. marec 2021

03:41

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

17. marec 2021

03:41

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

17. marec 2021

03:41

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

17. marec 2021

03:41

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

17. marec 2021

03:41

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1,620

17. marec 2021

03:41

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

17. marec 2021

03:41

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

17. marec 2021

03:41

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

17. marec 2021

03:41

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

17. marec 2021

03:41

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

17. marec 2021

03:41

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

17. marec 2021

03:41

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

17. marec 2021

03:41

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

17. marec 2021

03:41

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

17. marec 2021

03:41

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

17. marec 2021

03:41

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

17. marec 2021

03:41

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

17. marec 2021

03:41

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,922

17. marec 2021

16:02

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

17. marec 2021

03:41

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

17. marec 2021

03:41

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

17. marec 2021

03:41

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

17. marec 2021

03:41

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

17. marec 2021

03:41

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

17. marec 2021

03:41

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

17. marec 2021

03:41

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1,456

17. marec 2021

03:41

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

17. marec 2021

03:41

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

17. marec 2021

03:41

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

17. marec 2021

03:41

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

17. marec 2021

03:41

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

17. marec 2021

03:41

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

17. marec 2021

03:41

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

17. marec 2021

03:41

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

17. marec 2021

03:41

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2,350

17. marec 2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

17. marec 2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

17. marec 2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

17. marec 2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

17. marec 2021

03:41

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.5223.1000

228,240

17. marec 2021

03:41

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

17. marec 2021

03:41

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

17. marec 2021

16:02

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

17. marec 2021

16:02

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

17. marec 2021

16:02

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

17. marec 2021

03:41

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

17. marec 2021

03:41

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

17. marec 2021

03:41

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

17. marec 2021

16:02

Mssmsg.dll_0001,1033

Mssmsg.dll

15.0.5289.1000

195,480

17. marec 2021

03:41

Mws.css_14_1033

Odee.css

Not applicable

3,261

17. marec 2021

03:41

Mws_v4t.css_14_1033

Odee.css

Not applicable

3,261

17. marec 2021

03:41

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

17. marec 2021

16:02

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

17. marec 2021

03:41

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

17. marec 2021

03:41

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

17. marec 2021

03:41

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

17. marec 2021

03:41

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

17. marec 2021

03:41

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

17. marec 2021

03:41

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

17. marec 2021

03:41

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

17. marec 2021

03:41

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

17. marec 2021

03:41

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

17. marec 2021

03:41

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

17. marec 2021

03:41

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

17. marec 2021

03:41

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

17. marec 2021

03:41

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

17. marec 2021

03:41

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

17. marec 2021

03:41

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

17. marec 2021

03:41

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

17. marec 2021

03:41

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

17. marec 2021

03:41

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

17. marec 2021

03:41

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

17. marec 2021

03:41

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

74,046

17. marec 2021

03:41

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

17. marec 2021

03:41

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6,097

17. marec 2021

03:41

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,899

17. marec 2021

03:41

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

17. marec 2021

03:41

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3,870

17. marec 2021

03:41

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

17. marec 2021

03:41

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4,725

17. marec 2021

03:41

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

17. marec 2021

03:41

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

17. marec 2021

03:41

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

17. marec 2021

03:41

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4,300

17. marec 2021

03:41

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

17. marec 2021

03:41

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

17. marec 2021

03:41

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

17. marec 2021

03:41

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

17. marec 2021

03:41

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

17. marec 2021

03:41

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

17. marec 2021

03:41

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

17. marec 2021

03:41

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5,327

17. marec 2021

03:41

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

17. marec 2021

03:41

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

17. marec 2021

03:41

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,093

17. marec 2021

03:41

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,478

17. marec 2021

03:41

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,712

17. marec 2021

03:41

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,228

17. marec 2021

03:41

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

17. marec 2021

03:41

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

17. marec 2021

03:41

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

17. marec 2021

03:41

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

17. marec 2021

03:41

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

17. marec 2021

03:41

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

17. marec 2021

03:41

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

17. marec 2021

03:41

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

17. marec 2021

03:41

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

17. marec 2021

03:41

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

17. marec 2021

03:41

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

17. marec 2021

03:41

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

17. marec 2021

03:41

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

17. marec 2021

03:41

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

17. marec 2021

03:41

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

17. marec 2021

03:41

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

17. marec 2021

03:41

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

17. marec 2021

03:41

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

17. marec 2021

03:41

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

17. marec 2021

03:41

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

16,384

17. marec 2021

03:41

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

17. marec 2021

03:41

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

17. marec 2021

03:41

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,456

17. marec 2021

03:41

Odkazy

Získajte informácie o štandardnej terminológii, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft. Centrum TechCenter systému produktov Officeobsahuje najnovšie správcovské aktualizácie a zdroje strategického nasadenia pre všetky verzie balíka Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×