Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

13. 6. 2017

Verzia:

Mesačná súhrnná aktualizácia

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zabezpečenia obsahuje vylepšenia a opravy, ktoré boli súčasťou aktualizácie KB4019217 (vydanej 16. mája 2017) a rieši nasledovné:

 • Riešenie problému, kedy po inštalácii aktualizácie KB3170455 (MS16-087) majú používatelia problém s importom ovládačov tlačiarne a dostávajú chyby s kódom chyby 0x80070bcb.

 • Vyriešený zriedkavý problém, kedy môže vstup informácií prostredníctvom myši prestať fungovať. Ukazovateľ myši sa môže pohybovať, ale pohyby a kliknutia nedávajú okrem pípajúceho zvuku nijakú odozvu.

 • Vyriešený problém, kedy tlač dokumentu pomocou 32-bitovej aplikácie môže spôsobiť zlyhanie tlačového servera pri volaní funkcie nt! MiGetVadWakeList.

 • Vyriešený problém, kedy sa zobrazuje oznámenie o nepodporovanom hardvéri a neprehľadáva sa lokalita Windows Update pri systémoch, ktoré používajú procesor AMD Carrizo DDR4 alebo systémoch Windows Server 2012 R2, ktoré používajú procesor Xeon E3V6. V prípade takéhoto systému postupujte pri inštalácii tejto aktualizácie podľa pokynov v sekcii Ďalšie informácie nižšie.

 • Aktualizácie zabezpečenia pre Microsoft Windows PDF, prostredie Windows shell, jadro Windowsu, komponent Microsoft Graphics, Microsoft Uniscribe, nástroj Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows COM a ovládače režimu jadra Windowsu. Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Pri tlači konkrétneho rámu alebo rámu iframe webovej stránky, môže byť výstup tlače prázdny alebo sa vytlačí text pripomínajúci toto: 

404 – nenašlo sa.

 (Rám je časť webovej stránky alebo okna prehliadača, v ktorej sa zobrazuje obsah nezávisle od jeho kontajnera. Rám môže obsah načítať nezávisle.)

Tento problém sa objavil aj v Internet Exploreri 9 až 11 a v aplikáciách, ktoré hosťujú ovládací prvok webového prehliadača IE.

Tento problém je vyriešený prostredníctvom aktualizácie KB4022720.

Ak cieľ iSCSI nie je k dispozícii, pokusy o opätovné pripojenie spôsobia pretečenie. Inicializácia nového pripojenia k cieľu, ktorý je k dispozícii, bude fungovať podľa očakávania.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a v nadchádzajúcom vydaní poskytne aktualizáciu. 
Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v nasledujúcej sekcii.

Počítače so systémom Windows Server 2012 R2 a Server 2016 môžu v prípade odpojenia od cieľov pripojených cez iSCSI zobrazovať mnoho rôznych príznakov. Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledovné:

 • Operačný systém prestane reagovať

 • Dostanete chyby pri zastavení (chyby typu Bugcheck) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 alebo 0xDEADDEAD.

 • Zlyhania pri prihlasovaní používateľa sa vyskytnú spolu s chybou: Nie sú k dispozícii žiadne prihlasovacie servery.

 • Dochádza k postupnému zlyhaniu aplikácií a služieb vyčerpaním dočasných portov.

 • Nezvyčajne veľké množstvo dočasných portov, ktoré používa systémový proces.

 • Nezvyčajne veľké množstvo vláken, ktoré používa systémový proces.

Príčina

Tento problém je spôsobený problémom uzamykania u počítačov so systémom Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016 RS1, ktorý spôsoboval problémy s pripojením na ciele pripojené cez iSCSI. Problém sa môže vyskytnúť po inštalácii niektorej z nasledovných aktualizácií:

Windows Server 2012 R2

Dátum vydania

KB

Názov článku

16. mája 2017

KB 4015553

18. apríla 2017 – KB4015553 (Ukážka mesačnej súhrnnej aktualizácie)

9. mája 2017

KB 4019215

9. mája 2017 – KB4019215 (Mesačná súhrnná aktualizácia)

9. mája 2017

KB 4019213

9. mája 2017 – KB4019213 (Iba aktualizácia zabezpečenia)

18. apríla 2017

KB 4015553

18. apríla 2017 – KB4015553 (Ukážka mesačnej súhrnnej aktualizácie)

11. apríla 2017

KB 4015550

11. apríla 2017 – KB4015550 (Mesačná súhrnná aktualizácia)

11. apríla 2017

KB 4015547

11. apríla 2017 – KB4015547 (Iba aktualizácia zabezpečenia)

21. marca 2017

KB 4012219

Marec 2017 Ukážka mesačnej súhrnnej kvalitatívnej aktualizácie pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Dátum vydania

KB

Názov článku

16. mája 2017

KB 4023680

26. mája 2017 – KB4023680 (Zostava OS 14393.1230)

9. mája 2017

KB 4019472

9. mája 2017 – KB4019472 (Zostava OS 14393.1198)

11. apríla 2017

KB 4015217

11. apríla 2017 – KB4015217 (zostava OS 14393.1066 a 14393.1083)


Overenie

 • Overte verziu nasledujúceho ovládača MSISCSI v systéme:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Verzia, ktorá bude vykazovať toto správanie je 6.3.9600.18624 pre Windows Server 2012 R2 a verzia 10.0.14393.1066 pre Windows Server 2016.

 • Tieto udalosti sú zaznamenané v systémovom denníku:

  Zdroj udalosti

  ID

  Text

  iScsiPrt

  34

  Pripojenie k cieľu sa zrušilo, ale Iniciátor sa znova úspešne pripojil k cieľu. Výpis údajov obsahuje názov cieľa.

  iScsiPrt

  39

  Iniciátor odoslal príkaz správy úloh na reset cieľa. Názov cieľa je uvedený vo výpise údajov.

  iScsiPrt

  9

  Cieľ neodpovedal na požiadavku SCSI načas. CDB sa nachádza vo výpise údajov.

 • Skontrolujte počet vláken spustených systémovým procesom a porovnajte ho so známou základnou pracovnou úrovňou.

 • Skontrolujte počet popisovačov súčasne otvorených systémovým procesom a porovnajte ho so známou základnou pracovnou úrovňou.

 • Skontrolujte počet dočasných portov, ktoré používa systémový proces.

 • Z úrovne správy prostredia Powershell spustite nasledujúci príkaz:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Alebo z príkazového riadka CMD správcu spustite príkaz NETSTAT spolu s prepínačom Q. To ukáže viazané porty, ktoré už nie sú pripojené:

  NETSTAT – ANOQ

  Sústreďte sa na porty, ktoré sú vo vlastníctve systémového procesu.

  V troch predchádzajúcich bodoch, všetko čo prevyšuje 12 000 by sa malo považovať za podozrivé. Ak sú iSCSI ciele prítomné v počítači, je vysoká pravdepodobnosť, že dôjde k problému.

Riešenie

Ak denníky udalostí naznačujú, že mnohokrát dochádza k opakovaným spojeniam, spolupracujte so svojím dodávateľom infraštruktúry iSCSI a siete, s cieľom pomôcť diagnostikovať a opraviť príčinu zlyhania pri udržaní pripojenia k iSCSI cieľom. Uistite sa, že ciele iSCSI sú prístupné cez aktuálnu štruktúru siete. Inštalujte aktualizácie s opravami, keď budú k dispozícii. Tento článok sa bude aktualizovať s konkrétnym číslom článku KB na inštaláciu opravy, keď bude k dispozícii.

Poznámka Neodporúčame odinštalovať niektorú zo súhrnných aktualizácií zabezpečenia z marca, apríla, mája alebo júna. Tým by sa počítače vystavili známym bezpečnostným a ďalším chybám, ktoré sú zmiernené mesačnými aktualizáciami. Odporúčame, aby ste najprv pracovali s dodávateľmi iSCSI cieľov a sieťovej štruktúry na vyriešení problémov s pripojením, ktoré spúšťajú opakované pripájanie cieľov.

Získanie tejto aktualizácie

Táto aktualizácia sa automaticky stiahne a nainštaluje z lokality Windows Update. Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Ďalšie informácie

Postup inštalácie pre systémy s procesorom AMD Carrizo DDR4 alebo systémy Windows Server 2012 R2 s procesorom Xeon E3V6:

 1. Stiahnite si aktualizáciu KB4022726 z lokality Katalóg služby Microsoft Update.

 2. Extrahovať súbor CAB zo súboru .msu stiahnutého v kroku 1. Poznačte si cestu, kde ste uložili súbor CAB, na použitie v kroku 3.

 3. Spustite príkaz DISM /Online / Add-Package na inštaláciu aktualizácie: DISM.exe//Online /Add-Package /PackagePath: cesta k súboru CAB z kroku 2.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×