Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

15. 2. 2022

Verzia:

Zostava operačného systému 22000.527

Informácie o terminológii aktualizácií Windowsu nájdete v článku o typoch aktualizácií Windowsu a typoch mesačných kvalitatívnych aktualizácií. Prehľad Windows 11 (pôvodné vydanie) nájdete na stránke histórie aktualizácií.

PoznámkaPostupujte podľa @WindowsUpdate a zistite, kedy sa nový obsah publikuje na tabuli stavu vydania Windowsu.

Stručný prehľad 

 • Nové! Poskytuje možnosť zdieľať súbory cookie medzi režimom Microsoft Edge IE a prehliadačom Microsoft Edge. 

 • Nové! Pri pripojení iných monitorov k zariadeniu pridá hodiny a dátum na panely úloh iných monitorov.

 • Nové! Pridá obsah počasia na ľavú stranu panela úloh, ak je panel úloh zarovnaný v strede. Keď ukážete myšou na počasie, na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel Miniaplikácie, ktorý zmizne, keď prestanete myšou ukázať na oblasť.

 • Aktualizácie problém, ktorý ovplyvňuje dialógové okná v režime Microsoft Edge IE.

 • Aktualizácie problém, ktorý spôsobuje, že režim IE prehliadača Microsoft Edge prestane fungovať po stlačení klávesu F1.

 • Aktualizácie problém, ktorý zobrazuje text v jazyku so sprava doľava (RTL) podľa okrajov vľavo v ponukách príkazov Prieskumník a Prieskumník kontextových ponukách.

 • Aktualizácie problém, ktorý môže spôsobiť, že zoznam časových pásiem v nastaveniach sa zobrazí prázdny pre používateľov, ktorí nie sú správcami.

 • Aktualizácie problém, ktorý v ponukách príkazov a kontextových ponukách Prieskumník zobrazuje text v jazyku so sprava doľava (RTL) podľa okrajov vľavo.

 • Aktualizácie problém, ktorý spôsobuje, že nesprávne popisy sa zobrazia v prázdnej oblasti na paneli úloh po ukázaní myšou na iné ikony, ako je napríklad batéria, hlasitosť alebo Wi-Fi.

Zlepšenie

Dôležité: Ak chcete zabezpečiť, aby niektoré nové funkcie v tomto vydaní fungovali podľa očakávaní, balík Windows Web Experience Pack z Microsoft Storu musí byť aktuálny. Ak je nastavenie nastavenia aplikácie > aktualizácie aplikácií povolené, automaticky sa nainštaluje najnovšia verzia balíka. Aktuálny balík Windows Web Experience Pack môžete nainštalovať aj manuálne. Informácie o aktualizácii balíka Windows Web Experience Pack a povolení automatických aktualizácií z Microsoft Storu nájdete v téme Aktualizácia balíka Windows Web Experience Pack v Microsoft Store.

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Nové! Poskytuje možnosť zdieľať súbory cookie medzi režimom Microsoft Edge IE a prehliadačom Microsoft Edge.

 • Nové! Otvorí súbory balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú v odporúčanej časti ponuky Štart v prehliadači. Táto situácia nastane, ak zariadenie nemá príslušnú licenciu na Microsoft Office a súbor je uložený v Microsoft OneDrive alebo Microsoft SharePointe. Ak existuje licencia, súbor sa namiesto toho otvorí v počítačovej aplikácii.

 • Nové! Pri pripojení iných monitorov k zariadeniu pridá hodiny a dátum na panely úloh iných monitorov.

 • Nové! Pridá obsah počasia na ľavú stranu panela úloh, ak je panel úloh zarovnaný v strede. Keď ukážete myšou na počasie, na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel Miniaplikácie, ktorý zmizne, keď prestanete myšou ukázať na oblasť.

 • Nové! Pridáva možnosť rýchleho zdieľania otvorených okien aplikácií priamo z panela úloh do hovoru cez Microsoft Teams.

 • Nové! Pridá podporu horúceho pridávania a odstraňovania priestorov názvov, ktoré nie sú nestále pamäte (NVMe).

 • Nové! Pridá možnosť okamžitého stlmenia a zrušenie stlmenia hovoru cez Microsoft Teams z panela úloh. Počas hovoru sa na paneli úloh zobrazí ikona aktívneho mikrofónu, aby ste mohli jednoducho stlmiť zvuk bez toho, aby ste sa museli vrátiť do okna hovoru cez Microsoft Teams.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď sa Windows Server 2016 spúšťa ako terminálový server používajúci určitú infraštruktúru virtuálnej pracovnej plochy cloud computingu (VDI). V dôsledku toho servery náhodne prestanú reagovať po spustení na určitú dobu. Týka sa to aj regresie, ktorá proaktívne kontroluje, aby sa zabezpečilo správne nastavenie uzamknutia CSharedLock v rpcss.exe , aby sa zabránilo zablokovaniu.

 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobovať, že zoznam časových pásiem v nastaveniach sa používateľom, ktorí nie sú správcami, zobrazoval prázdny.

 • Rieši problém, ktorý ovplyvňuje vyhľadávaciu službu Systému Windows a vyskytuje sa pri dotazovaní pomocou operátora vzdialenosti.

 • Rieši problém, ktorý nedokáže zobraziť hodnoty vplyvu spustenia v Správcovi úloh.

 • Rieši problém, ktorý bráni shellWindows() vrátiť objekt InternetExplorer , keďiexplore.exe spustí v kontexte režimu Microsoft Edge IE.

 • Rieši problém, ktorý ovplyvňuje dialógové okná v režime Microsoft Edge IE.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že režim IE prehliadača Microsoft Edge prestal fungovať po stlačení klávesu F1.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje nesprávne vyčistenie objektov DDE (Dynamic Data Exchange). Tým sa zabráni rozbíjaniu relácie a relácia prestane reagovať.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje správnemu fungovaniu tlače v niektorých aplikáciách procesov s nízkou integritou.

 • Predstavuje podporu pre Windows Hello for Business Cloud Trust. Toto je nový model nasadenia pre hybridné nasadenia Windows Hello for Business. Používa rovnakú technológiu a kroky nasadenia, ktoré podporujú lokálne jediné prihlásenie (SSO) pre kľúče zabezpečenia Fast IDentity Online (FIDO). Cloud Trust odstraňuje požiadavky na infraštruktúru verejných kľúčov (PKI) na nasadenie Windowsu a zjednodušuje prostredie nasadenia Windows Hello for Business.

 • Rieši problém, ktorý bráni v uvoľnení a opätovnom načítaní ovládačov, keď sú ovládače chránené integritou kódu chránenou hypervízorom (HVCI).

 • Rieši problém, ktorý ovplyvňuje politiku zapnutia funkcie Silent BitLocker a môže neúmyselne pridať protektor modulu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rieši problém so spoľahlivosťou, ktorý ovplyvňuje používanie aplikácie Vzdialenej pracovnej plochy na pripojenie lokálnej jednotky klienta k relácii terminálového servera.

 • Rieši problém, ktorý zobrazuje text v jazyku so sprava doľava (RTL) podľa okrajov vľavo v ponukách príkazov Prieskumník a kontextových ponukách.

 • Rieši problém, ktorý vám bráni kontaktovať poskytovateľa konfiguračných služieb LanguagePackManagement (CSP) pomocou mosta Windows Management Instrumentation (WMI).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje nesúlad medzi klávesnicou relácie vzdialenej pracovnej plochy a klientom RDP (Remote Desktop Protocol) pri prihlasovaní.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že nesprávne popisy sa zobrazia v prázdnej oblasti na paneli úloh po ukázaní myšou na iné ikony, ako je napríklad batéria, hlasitosť alebo Wi-Fi.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje pri pokuse o zápis aliasu hlavného názvu služby (SPN) (napríklad www/contoso) a HOST/NAME už v inom objekte existuje. Ak sa RIGHT_DS_WRITE_PROPERTY nachádza na atribúte SPN zoradeného objektu, zobrazí sa chyba Prístup odmietnutý.

 • Rieši problém, ktorý po reštartovaní operačného systému a prihlásení odpojí offline súbory na sieťovej jednotke. Tento problém sa vyskytuje, ak je cesta DFS (Distributed File System) priradená k sieťovej jednotke.

 • Rieši problém, ktorý pri pripájaní sieťovej jednotky zobrazuje dialógové okno overenia dvakrát.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť súbeh pri spracovaní úloh GDI s viacerými postupnosťami. V dôsledku toho sa môže zobraziť občasná chyba, aplikácia sa môže neočakávane zavrieť alebo vykreslenie znakov v aplikácii alebo pri tlači dokumentu môže zlyhať.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú len nové aktualizácie obsiahnuté v tomto balíku.

aktualizácia zásobníka údržby Windows 11 – 22000.469

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia kvality pre servisný zásobník čo je súčasť, ktorá inštaluje aktualizácie systému Windows. Aktualizácie zásobníka údržby (SSU) zabezpečujú, že máte robustný a spoľahlivý servisný zásobník, aby vaše zariadenia mohli prijímať a inštalovať aktualizácie spoločnosti Microsoft. 

Známe problémy v tejto aktualizácii

Vzťahuje sa na

Príznak

Alternatívne riešenie

Všetci používatelia

Pri pokuse o obnovenie zariadenia s Windowsom s aplikáciami, ktoré majú priečinky s reorganizáciou údajov, ako napríklad OneDrive alebo OneDrive for Business, sa súbory, ktoré boli stiahnuté alebo synchronizované lokálne z OneDrivu, nemusia pri výbere možnosti Odstrániť všetko odstrániť. Tento problém sa môže vyskytnúť pri pokuse o manuálne resetovanie spustené vo Windowse alebo vzdialené resetovanie. Vzdialené resetovanie môže byť spustené zo správy mobilných zariadení (MDM) alebo iných aplikácií na správu, ako napríklad Microsoft Intune alebo nástroje tretích strán. Súbory OneDrivu, ktoré sú „iba cloudové“ alebo ktoré neboli stiahnuté alebo otvorené v zariadení, nie sú ovplyvnené a nebudú pretrvávať, pretože súbory neboli stiahnuté ani synchronizované lokálne.

Poznámka: Niektorí výrobcovia zariadení a niektoré dokumentácie môžu zavolať túto funkciu na resetovanie výrobných nastavení vášho zariadenia, „Tlačidlo reset“, „PBR“, „Resetovať tento počítač“, „Resetovať počítač“ alebo „Začať odznova“.

Tento problém bol vyriešený v aktualizácii KB5011493. V niektorých zariadeniach to môže trvať až sedem (7) dní, kým sa po inštalácii KB5011493 problém úplne vyrieši a zabráni sa pretrvávaniu súborov po obnovení výrobných nastavení. Na okamžité použitie môžete manuálne spustiť poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update pomocou pokynov v téme Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update. Ak ste súčasťou organizácie, ktorá spravuje zariadenia alebo pripravila obrazy operačného systému na nasadenie, môžete tento problém vyriešiť aj použitím aktualizácie kompatibility na inštaláciu a obnovenie Windowsu. Tým sa vylepší „bezpečný operačný systém“ (SafeOS), ktorý sa používa na aktualizáciu prostredia Windows RE (WinRE). Tieto aktualizácie môžete nasadiť pomocou pokynov v téme Pridanie balíka aktualizácií do prostredia Windows RE pomocou KB5012414 pre Windows 11 (pôvodné vydanie).

Dôležité Ak sa už zariadenia resetovali a súbory vo OneDrive pretrvali, musíte použiť alternatívne riešenie uvedené vyššie, alebo vykonať ďalšie resetovanie po použití niektorého z alternatívnych riešení uvedených vyššie.

Správcovia IT

Po nainštalovaní aktualizácií Windowsu vydaných 11. januára 2022 alebo novších verzií Windowsu v ovplyvnenej verzii Windowsu sa disky na obnovenie (CD alebo DVD) vytvorené pomocou aplikácie Backup and Restore (Windows 7) v ovládacom paneli nemusia spustiť.

Disky na obnovenie, ktoré boli vytvorené pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie (Windows 7) na zariadeniach, ktoré nainštalovali aktualizácie systému Windows vydané pred 11. januárom 2022, nie sú týmto problémom ovplyvnené a mali by sa spustiť podľa očakávania.

Poznámka Momentálne nie je známe, že by tento problém ovplyvnil nejaké aplikácie tretích strán na zálohovanie alebo obnovenie

Tento problém je vyriešený v aktualizácii KB5014019.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft kombinuje najnovšiu aktualizáciu zásobníka údržby (SSU) pre váš operačný systém s najnovšou kumulatívnou aktualizáciou (LCU). Všeobecné informácie o SSU nájdete v téme Aktualizácie zásobníka údržby a zásobník údržby Aktualizácie (SSU): Najčastejšie otázky.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Prejdite na Windows Update Nastavenia > Aktualizovať & zabezpečenie>. V oblasti Voliteľné aktualizácie, ktorá je k dispozícii, nájdete prepojenie na stiahnutie a inštaláciu aktualizácie.

Služba Windows Update pre podniky

Nie

Žiadne. Tieto zmeny budú zahrnuté v ďalšej aktualizácii zabezpečenia tohto kanála.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v katalógu služby Microsoft Update.

Ak chcete odstrániť LCU

Ak chcete po inštalácii kombinovaného balíka SSU a LCU odstrániť LCU, použite možnosť príkazového riadka DISM/Remove-Package s názvom balíka LCU ako argumentom. Názov balíka môžete nájsť pomocou tohto príkazu: DISM /online /get-packages.

Spustenie Windows Update samostatný inštalátor (wusa.exe) s prepínačom /uninstall v kombinovanom balíku nebude fungovať, pretože kombinovaný balík obsahuje SSU. Po inštalácii nie je možné odstrániť SSU zo systému.

Informácie o súboroch

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré sú k dispozícii v tejto aktualizácii, stiahnite si informácie o súbore pre kumulatívnu aktualizáciu 5010414

Zoznam súborov, ktoré sú k dispozícii v aktualizácii zásobníka údržby, stiahnite si informácie o súbore pre SSU - verzia 22000.469

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×