Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

15. 11. 2016

Verzia:

ukážka mesačnej súhrnnej aktualizácie

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy, ktoré boli súčasťou mesačnej súhrnnej aktualizácie KB3197874 (vydanej 8. novembra 2016). Táto aktualizácia obsahuje aj nasledujúce nové zvýšenia kvality a je ukážkou ďalšej mesačnej súhrnnej aktualizácie: Kľúčové zmeny:

 • Riešenie problému, kedy aktualizácia ovládača integrovaného radiča RAID na verziu vyššiu ako verzia RTM spôsobí, že všetky ovplyvnené servery prestanú natrvalo reagovať.

 • Riešenie problému, kedy služba zapisovania do denníka Internet Information Services (IIS) W3C prestane po použití vlastných polí zapisovania do denníka určených na sledovanie požiadaviek používateľov fungovať.

 • Riešenie problému, kedy sa klastrový uzol, ktorý stratil pripojenie k sieti, neprepne správne na partnerský uzol, ktorý má úplné sieťové pripojenie. Na uzle s úplným sieťovým pripojením sa klastrové služby vypnú.

 • Riešenie problému s chybou, ktorá sa vyskytuje pri vyradení a odstránení fyzického disku použitím postupu CPS (Cloud Platform Suite) FRU (Field-Replaceable Unit). Po výmene disk zlyhá.

 • Vylepšená podpora pre siete pridaním nových záznamov do databázy Názov prístupového bodu (APN).

 • Riešenie problému so zlyhávaním servera NFS (Network File System), keď sa na ňom pokúsi používateľ zálohovať údajové súbory. Kód chyby je „STOP 0x4E“.

 • Riešenie problému, kedy je nutné po zapnutí prepínača IgnorePersistentStateOnStartup klastrovej služby na účely riešenia problémov reštartovať po dokončení riešenia problémov celý klaster, aby sa ukončil diagnostický režim.

 • Riešenie problému, kedy funkcia zapisovania udalostí do denníka nedokáže zapisovať IP adresy prichádzajúcich volaní protokolu Remote Desktop Protocol.

 • Riešenie problému s konzistentným 5-sekundovým oneskorením počas sieťového prenosu údajov na server Microsoft iSCSI Initiator Server.

 • Riešenie problému, kedy proces dynamickej registrácie DNS často spôsobuje zlyhania a nahromadenie frontu, keď nie je oblasť spätného vyhľadávania prítomná.

 • Vykonanie aktualizácií na zaistenie podpory zrušenia overovacích certifikátov servera SHA1 v prípadoch, kedy môžu aplikácie vybrať možnosť nového správania.

 • Vyriešenie problému s nedostatkom pamäte ovládača domény počas distribúcie popisovača zabezpečenia na veľký počet objektov služby Active Directory.

 • Riešenie problému, kedy disk, ktorý je nakonfigurovaný so systémom ReFS (Resilient File System), prestane fungovať pri vysokých pracovných zaťaženiach a pri používaní softvéru, ktorý volá vstup a výstup disku DASD (Direct Access Storage Device). Fungovať prestane aj celá infraštruktúra alebo komponenty, ktoré tento disk využívajú.

 • Riešenie problému, kedy niektoré klastrové uzly prestanú reagovať po zlyhaní služby Wmiprvse.

 • Aktualizovaný kód ISO 4217 Bieloruska z BYN na BYR.

 • Riešenie problému so zobrazovaním zavádzacej oblasti v Prieskumníkovi po inštalácii aktualizácie MS16-100.

 • Riešenie problému so stratou prístupu k zdieľanému priečinku na zväzku ReFS (Resilient File System) pri vykonávaní operácie zapisovania a súčasnom premenovaní jeho nadradeného priečinka. Súborový server (ReFS) sa stane nedostupný.

 • Riešenie problémov s chybami vstupu/výstupu v balíku Microsoft Cloud Platform Suite (CPS) vyskytujúcimi sa pri zlyhávaní modulu SAS (Serial Attached SCSI) EMM (Enclosure Management Module).

 • Pridaná funkcia pre virtuálne počítače Windows nazývaná IMC (In Machine Configuration). IMC skráti čas spúšťania odstránením reštartu vykonávaného počas špecializácie.

 • Vylepšený čas prvého spúšťania servera.

 • Riešenie problému, aby dochádzalo po použití nástroja Sysprep k resetovaniu poradového čísla funkcie IMC (In Machine Configuration) a zaistila sa pre IMC podpora spracovania chýb založeného na politike.

 • Riešenie problému, kedy dochádza k zlyhaniam v dôsledku uplynutia časového limitu pri používaní vstupu/výstupu Microsoft Multipath I/O (MPIO. SYS) a dočasnému zlyhaniu cesty.

 • Riešenie problému, kedy sa protokol Remote Desktop Service zablokuje počas správy virtuálnych kanálov a nemôže prijať nové pripojenia. Výsledkom je čierna obrazovka alebo krátke zobrazenie okna pred odpojením klienta.

Úplný zoznam ovplyvnených súborov nájdete v téme KB3197875

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×