Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

15. 10. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.1099

Aktualizácia Windowsu 10 z apríla 2018 dosiahne v prípade verzií Home a Pro koniec poskytovania služieb 12. novembra 2019. Zariadenia využívajúce aktualizáciu Windowsu 10 z apríla 2018 začneme aktualizovať od 16. júla 2019, aby sme pomohli zabezpečiť, že tieto zariadenia zostanú v udržiavanom a bezpečnom stave. Ďalšie informácie nájdete v časti Windows 10, verzia 1903 na informačnej tabuli vydania.

Poznámka: Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Od aktualizácie KB4499183 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Podpora súborov ePub v programe Microsoft Edge bola ukončená

Microsoft Edge už nepodporuje elektronické knihy, ktoré používajú príponu súboru .epub. Ďalšie informácie nájdete v téme Stiahnite si aplikáciu vo formáte ePub a môžete ďalej čítať elektronické knihy.

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie ovládačov, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácie môže spôsobiť zobrazenie čiernej obrazovky pri spustení.

 • Aktualizuje problém s pripojením Bluetooth pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje, že systém prestane fungovať počas procesu inovácie Windowsu.

 • Aktualizuje problém, ktorý môže zabrániť výberu posúvača v Internet Exploreri.

 • Aktualizuje problém s portálom Windows Mixed Reality, ktorý môže hlásiť, že náhlavná súprava je v režime spánku a nemusí sa prebudiť.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto položky:

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie v určitých situáciách prejde do režimu prvého spustenia systému Windowsu a neustále sa reštartuje.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre ostrov Norfolk, Austrália.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Fidži.

 • Rieši problém, ktorý môže zabraňovať zobrazeniu posúvača, keď ovládací prvok ActiveX implementuje triedu CScrollView. Toto nastane, ak presuniete okno Internet Explorera, ktoré potom presunie posúvač doľava.

 • Rieši problém so súborom MSCTF.dll, ktorý spôsobuje, že aplikácia prestane fungovať.

 • Zlepšuje vyhľadávanie známych priečinkov v zozname prístupových práv, aby sa zabránilo zobrazeniu čiernej obrazovky pri prvom prihlásení používateľa po inštalácii funkcie alebo aktualizácie na zvýšenie kvality.

 • Odstraňuje problém s pripojením Bluetooth pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Rieši problém, pri ktorom sa nezahrnie celá hodnota hash súboru ako súčasť položky denníka udalostí počas auditovania udalostí pre Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender (WDAC).

 • Rieši problém, pri ktorom Microsoft AppLocker môže brániť aplikácii v spúšťaní alebo zapísať do denníka nesprávne pozitívnu chybu namiesto spustenia aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že systém prestane fungovať počas procesu inovácie Windowsu. V protokole TCP/IP (TCPIP) sa zobrazuje chyba spôsobujúca zastavenie SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že politika WDAC sa stane príliš obmedzujúcou, keď zapnete nastavenie skupinovej politiky WDAC pre vynucovanie skriptov alebo režim obmedzeného jazyka.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje súboru netdom.exe v zobrazovaní nového bitu delegovania overovacieho ticketu (TGT) pre režim dotazov alebo zobrazenia.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť vysoké využitie procesora, keď je otvorených veľa okien a správca Background Application Manager spúšťa pravidelnú kontrolu na pozadí. Pracovná plocha môže navyše prestať reagovať. Ak chcete vypnúť túto kontrolu, nastavte nasledujúci kľúč databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Názov: DisableWindowHinting

Typ: REG_DWORD

Hodnota: 1 

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie tlače z 32-bitových aplikácií s chybou „Prístup bol odmietnutý“, keď pre aplikáciu vyberiete možnosť Spustiť ako iný používateľ.

 • Rieši problém, ktorý niekedy spôsobuje, že systém Resilient File System (ReFS) prestane pracovať.

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Rieši problém s konfliktom časovania medzi procesom pripájania zväzku (v rámci súboru fileinfo.sys) a zrušením registrácie oznámenia filtra, ktorý spôsobí, že na určitých virtuálnych počítačoch prestane fungovať operačný systém. Kód chyby je „0x7E“.

 • Rieši problém s portálom Windows Mixed Reality, ktorý môže občas generovať chybu „15-5“. V niektorých prípadoch môže portál Windows Mixed Reality hlásiť, že náhlavná súprava spí, a po stlačení tlačidla zobudenia sa môže zdať, že nedošlo k žiadnej odozve.

 • Umožňuje konfiguráciu zariadení spravovaných nastaveniami Správy mobilných zariadení (MDM), ktoré sú vytvorené prijatím súboru ADMX. Skôr prijatý súbor ADMX môžete aktualizovať novšou verziou a predchádzajúci súbor ADMX nemusíte odstraňovať. Toto riešenie sa vzťahuje na všetky aplikácie, ktoré používajú príjem súborov ADMX.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Pri nastavovaní nového zariadenia s Windowsom ako softvérom pri prvom spustení nového počítača nemusí byť možné vytvoriť lokálneho používateľa pri používaní editora IME. Tento problém sa vás môže týkať, ak používate editor IME pre čínštinu, japončinu alebo kórejčinu.

Poznámka: Tento problém neovplyvňuje používanie konta Microsoft pri prvom spustení nového počítača.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4534308.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4521861) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4519978

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×