Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

17. 1. 2018

Verzia:

ukážka mesačnej súhrnnej aktualizácie

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, obsahuje vylepšenia a opravy, ktoré boli súčasťou aktualizácie KB4056895 (vydanej 8. januára 2018) a obsahuje aj nasledujúce nové vylepšenia kvality ako ukážku ďalšej mesačnej súhrnnej aktualizácie:

 • Rieši problém, kedy každé prihlásenie s kartou Smart Card do servera Windows Terminal Server/Remote Desktop Server môže mať za následok pretečenie popisovača v službe certprop. Pretečenia tokenu vedú k pretekaniu relácií v počítačoch s nainštalovanou aktualizáciou MS16-111KB3175024 a nahrádzajúce opravy.

 • Rieši problém, kedy servery s aplikáciou AppLocker prestávajú fungovať.

 • Rieši problém s výskytom neočakávaného reštartovania systému, ktoré je spôsobené kódom výnimky 0xc0000005 (porušenie prístupu) v súbore LSASS.exe, v ktorom je zlyhávajúci modul cryptnet.dll.

 • Rieši problém, kedy sa v situácii, že dátum obnovenia protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol) nasleduje po dátume uplynutia platnosti certifikátu, odpoveď OCSP používa do ďalšieho dátumu obnovenia napriek tomu, že certifikát má skončenú platnosť.

 • Rieši viaceré príznaky, ktoré sa vyskytujú počas prechodov napájania, vrátane chyby stop 0x9F (0000009F), keď sa zariadenie pokúsi prejsť do režimu spánku alebo sa reštartovať. Po prebudení z režimu spánku môžu byť nepoužiteľné zariadenia USB PnP.

 • Rieši problém, kedy zoznam zariadení s vlastnosťami iniciátora iSCSI nezobrazuje určité ciele.

 • Rieši problém, kedy sa pri spustení úlohy vytvorenej v Plánovači úloh zobrazí udalosť ID 1511.

 • Rieši problém, kedy stav súbehu v správe pamäte môže viesť k chybe 0x50 alebo 0x149 pri orezávaní riedkych súborov.

 • Rieši problém, kedy AD FS nesprávne spracováva parameter wct v požiadavke ws-federation ako miestny čas namiesto hodnoty UTC. To ovplyvňuje zákazníkov, ktorí federujú službu AD FS s inými poskytovateľmi identity tretích strán. Overenie zlyhalo, pretože nesprávne hodnoty wct implikovali nesprávne alebo staré požiadavky.

 • Rieši problém so zlyhávaním pokusov o zobrazenie predchádzajúcej verzie súboru v zdieľanom umiestnení so súbormi. Problém sa vyskytuje, keď disk, ktorý hosťuje zdieľané umiestnenia so súbormi, prejde do režimu offline a potom späť do režimu online.

 • Rieši tieto problémy so službou WinRM:

  • Problém s rozložením vlákien, ktorý môže spôsobiť zlyhanie zaťaženej služby WinRM. Toto riešenie sa aplikuje na strane klienta, takže ho musíte použiť na ovplyvnených počítačoch, ktoré komunikujú so službou WinRM.

  • Problém s výkonom systému, ktorý môže spôsobiť, že prihlásenie prestane reagovať a zobrazí sa hlásenie „Počkajte na konfiguráciu vzdialenej pracovnej plochy“. Tento stav bol spôsobený zablokovaním v službe WinRM.

 • Rieši problém pôvodne popísaný v článku KB4056895, kedy volania funkcie CoInitializeSecurity s parametrom overovania nastaveným na RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE spôsobovali chybu STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Vzhľadom na problém, ktorý ovplyvňuje niektoré verzie antivírusového softvéru, sa táto oprava vzťahuje len na počítače, kde nezávislí dodávatelia antivírusového softvéru aktualizovali kľúč registra ALLOW REGKEY.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4093121. Nasledujúce kľúče registra ALLOW REGKEY už nepotrebujete na zisťovanie a ponúkanie tejto aktualizácie: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môžu vyskytnúť zlyhania niektorých systémov, v ktorých sa používajú oba radiče prerušenia PIC aj APIC.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4077561.

Úprava niektorých skupinových politík pomocou nástroja GPMC alebo AGPM 4.0 môže zlyhať s chybou „Údaje v medzipamäti bodu opätovnej analýzy sú neplatné. (Výnimka z HRESULT: 0x80071128)" po nainštalovaní tejto aktualizácie na radiči domény.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4074594.

 

Získanie tejto aktualizácie

Aktualizácia je poskytovaná ako voliteľná aktualizácia na lokalite Windows Update. Ďalšie informácie o spustení služby Windows Update nájdete v téme Získanie aktualizácie prostredníctvom služby Windows Update. Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch aktualizácie 4057401.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×