Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

18. 7. 2017

Verzia:

zostava OS 14393.1532

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Riešenie problému s pretekaním portu a vlákna, ktoré môže spôsobovať širokú škálu príznakov vrátane nereagujúcich systémov a zlyhania cieľového pripojenia iSCSI. Tento problém sa vyskytuje po inštalácii mesačných aktualizácií vydaných medzi 11. aprílom 2017 (KB4015217) a 11. júlom 2017 (KB4025339). Tento problém bol uvedený ako známy problém v príslušných poznámkach vydaniu týchto aktualizácií.

 • Vyriešený problém, kde chybný silikón v diskoch SSD ovplyvňoval výkon ovládača Microsoft Standard NVM Express Driver (stornvme). 

 • Vyriešený problém, kde sa ovládač Windows NVDIMM pokúsi odpojiť všetky zväzky v zariadení a prejde do stavu iba na čítanie, keď zariadenia NVDIMM stratia perzistenciu.

 • Vyriešený problém, kde WinRM hlási nepotrebnú chybu v denníku udalostí (ID 10119) po čistej inštalácii operačného systému.

 • Vyriešený problém, kde pri použití SCVMM na správu virtuálnych serverov, keď je v režime offline ľubovoľné CSV, nedokáže SCVMM vymenovať alebo nájsť CSV v klastroch.

 • Vyriešený problém, kedy sa pri prepnutí z káblového pripojenia na bezdrôtové pripojenia upravovaný súbor (.ppt, .xls atď.) označí ako Iba na čítanie.

 • Riešenie problému, kedy sa po zapnutí deduplikácie na zväzku väčšom ako 10 TB môže optimalizácia predčasne zastaviť a nikdy sa nedokončí.

 • Vyriešený problém, kedy sa pri použití presmerovania priečinkov iba na definovaných počítačoch presmerovanie priečinkov povolí pre všetkých používateľov na všetkých počítačoch.

 • Vyriešenie problému, kedy nie je možné pridať pracovné a školské kontá v obchode Microsoft Store a môže sa zobraziť chybové hlásenie Vyskytla sa chyba, skúste sa prihlásiť znova neskôr.

 • Vyriešený problém, kde Windows Multipoint Server (WMS) 2016 neumožňuje nakonfigurovať licencie pre jednotlivé zariadenia.

 • Riešenie problému vo Windows Multipoint Serveri 2012, kde zlyháva funkcia DisplayToast() pri použití vlastného prostredia shell.

 • Vyriešený problém, kde Prieskumník neobnovuje zmeny automaticky pri používaní RemoteApps na Windows Serveri 2016.

 • Vyriešený problém, kde rekurzia I/O spôsobovala zablokovanie zjednoteného filtra zapisovania.

 • Vyriešený problém, kde nie je zariadenie BT LE správne vymenované, čo spôsobuje chybu v Správcovi zariadení.

 • Vyriešený problém, kde vyhľadávanie LDAP vyhodnocujúce priechodnosť na veľkom počte objektov používa nadmerné množstvo pamäte. Príkladom takéhoto vyhľadávanie je filter memberof:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=GroupA,Ou=Accounts,DC=Contoso,DC=Com a rozsah subtree.

 • Vyriešený problém, kde občas zlyháva spúšťanie publikovanej aplikácie pomocou systému aplikačného servera. Okrem toho počas procesu zlyhá logonui.exe.

 • Vyriešený problém so spoľahlivosťou, kde má vloženie do zoznamu IncomingDependencies bez získania LoaderLock za následok nereagovanie systému.

 • Vyriešený problém s nedodržiavaním politiky „Prístup k vymeniteľnému ukladaciemu priestoru > Zakázať prístup na zapisovanie“.

 • Vyriešený problém, kde spúšťač opakovania úlohy prestal po reštarte pracovať.

 • Vyriešený problém, kedy používatelia nemohli hodinu po reštartovaní zaraďovača aktualizovať jeho nastavenia.

 • Vyriešený problém, kde kombinácia zjednoteného filtra zapisovania a staršieho ovládača môže spôsobiť zablokovanie zariadení PoS.

 • Riešenie problému, kde pripojenie LUN, ktoré bolo prijaté po pridelení medzipamäte počas zberu štatistiky iSCSI, spôsobovalo pretečie medzipamäte a chybu 0x19. V nasledujúcom vydaní sa bude riešiť problém s používateľským rozhraním, ktorý skrýva ciele iSCSI.

 • Vyriešený problém, kde zlyhanie cesty MPIO na hostiteľovi Hyper-V môže viesť k úplnej strate prístupu na disk.

 • Vyriešený problém, kde chýbajúci príkaz prerušenia môže spôsobiť neočakávané odstránenie MPIO LUN.

 • Vyriešený problém, kedy systém súborov NTFS odkazoval pri používaní Plánovača úloh na neplatný parameter, následkom čoho došlo k chybe Stop 0x24.

 • Vyriešený problém, kde systém vracal chybu pri pokuse o pripojenie poškodeného zväzku ReFS v režime Iba na čítanie.

 • Riešenie problémov s výkonom v ReFS pri zálohovaní veľa terabajtov údajov.

 • Vyriešený problém, kde zaseknuté vlákno v ReFS môže spôsobiť poškodenie pamäte.

 • Vyriešený problém s nekonzistentným hlásením stavu klastrov S2D.

 • Vyriešený problém, kde časté načítavanie a rušenie načítavania s povoleným zjednoteným filtrom zapisovania môže spôsobiť zlyhanie systému.

 • Vyriešený problém, kedy po prihlásení viacerých používateľov prestala pracovať dotyková obrazovka a ovládanie prstom.

 • Vyriešený problém, kedy úlohy pre službu používateľa s uloženým heslom zlyhávali s chybou ERROR_LOGON_FAILURE.

 • Vyriešenie problému zmenou spracovávania nahradenia certifikátu zo samostatných volaní „odstrániť“ -> „pridať“ na jedno volanie „aktualizovať“.

 • Vyriešenie problému, kde UWF nemohol prijať aktualizácie prostredníctvom služby Windows Update z dôvodu nezhody kategórie v databáze Registry.

 • Vyriešenie problému, ktorý na strane klienta vyžadoval pridanie novej skupinovej politiky, ktorá voliteľne zakázala technológiu Dual Scan.

 • Vyriešenie problému, kedy obslužný program tokenu PkeyAuth môže zlyhať pri overení, ak žiadosť PkeyAuth obsahuje nesprávne údaje. Overenie by malo pokračovať aj bez toho, aby sa vykonalo overenie zariadenia.

 • Pridanie nových serverových premenných do softvéru IIS na zachytenie protokolu SSL/TLS a šifrovanie algoritmov balíka, ktoré sa používajú s každou žiadosťou. Okrem toho sme rozšírenému zapisovaniu softvéru IIS povolili zapisovanie týchto informácií do denníka.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Spoločnosť Microsoft momentálne nevie o žiadnych problémoch s touto aktualizáciou.
 

Získanie tejto aktualizácie

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4025334

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×