Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

19. 2. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.619

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Umožňuje mediálnemu obsahu prehrávať obsah elektronického vzdelávania pomocou káblov plug and play USB adaptéra v prehliadači Microsoft Edge.

 • Zabezpečí, aby sa obsah vo formáte ActiveX v prvkoch iframe počas používateľom spustenej operácie posúvania v prehliadači Internet Explorer 11 posúval spolu s ďalším obsahom stránky.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje odstránenie kľúčov databázy Registry aplikácie po aktualizácii aplikácie.

 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Čile.

 • Rieši problémy s kompatibilitou zvuku pri hraní novších hier so zapnutým režimom 3D Spatial Audio prostredníctvom viackanálových zvukových zariadení alebo prostredníctvom formátu Windows Sonic for Headphones.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje niektorým používateľom pripnúť webové prepojenie do ponuky Štart alebo na panel úloh.

 • Rieši problém, kedy sa obrázok na obrazovke uzamknutia pracovnej plochy nastavený skupinovou politikou neaktualizuje, ak je obrázok starší ako predchádzajúci obrázok alebo má rovnaký názov ako predchádzajúci obrázok.

 • Zlepšuje výkon funkcií na porovnávanie reťazcov bez rozlišovania veľkých a malých písmen, ako je napríklad _stricmp() v runtime Universal C.

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Zvyšuje spoľahlivosť nástroja UE-VAppmonitor.

 • Rieši problém spôsobujúci zlyhanie aktualizácie podregistra používateľa pri publikovaní voliteľného balíka v skupine pripojenia po predchádzajúcom publikovaní skupiny pripojenia.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje prenos súborov chránených systémom Windows Information Protection cez pripojenie Bluetooth do nespravovaného zariadenia.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje s nastavením proxy prehliadača Internet Explorer a nastavením pri prvom spustení (OOBE). Po spustení nástroja Sysprep pri prvom prihlásení prestane systém reagovať.

 • Rieši problém, ktorý v niektorých prípadoch zabraňuje používateľovi v odstránení profilu bezdrôtovej siete.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť chybu STOP 0x1A pri používaní určitých aplikácií, prípadne pri prihlásení do alebo odhlásení zo systému.

 • Rieši problém funkcie časovej osi, ktorý spôsobuje, že Prieskumník pre niektorých používateľov prestane fungovať.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácia Fotografie prestane fungovať, keď sa používa z aplikácie Pošta.

 • Rieši problém v nástroji PLMDebug.exe, pri ktorom dochádza k strate pripojení relácií ladenia, ak sa tento nástroj používa s aplikáciou Universal Windows Platform (UWP).

 • Zlepšuje funkcie opätovného pripojenia a odpojenia siete VPN s nepretržitým pripojením (AOVPN).

 • Rieši problém so zlyhaním rozpoznania prvého znaku názvu japonskej éry ako skratky, ktoré môže spôsobiť problémy pri analýze dátumov.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť, aby Internet Explorer načítal obrázky, ktorých relatívna cesta k ich zdroju obsahuje opačnú lomku (\).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že aplikácie používajúce databázu Microsoft Jet s formátom súboru Microsoft Access 95 náhodne prestanú fungovať.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa používateľom pri inštalácii alebo odinštalovaní určitých typov súborov MSI a MSP môže zobraziť chybové hlásenie „Chyba 1309“.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4489868.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa počas fungovania uzla vyskytla výnimka, napríklad appendChild(), insertBefore() a moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Ľubovoľná serverová aplikácia pre zložené dokumenty (OLE), ktorá umiestňuje vložené objekty do prostredia Windows Metafile (WMF) pomocou rozhrania PatBlt API, môže nesprávne zobrazovať vložené objekty.

Ak napríklad vložíte objekt hárka programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word, bunky sa môžu vykresliť s inou farbou pozadia.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii kumulatívnej aktualizácie a použití opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates)

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4485449) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4487029

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×