Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

21. 5. 2018

Verzia:

Zostava OS 16299.461

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že dialógy Internet Explorera na druhom monitore sa pri použití rozšíreného zobrazenia zobrazia tiež na primárnom monitore.

 • Rieši problém s oknami prehliadača Microsoft Edge vo vzdialených reláciách.

 • Rieši problém so spoľahlivosťou v aplikáciách .NET pri používaní japonského editora IME v textovom poli.

 • Rieši problém so spoľahlivosťou, ktorý môže spôsobiť, že Microsoft Edge alebo ďalšie aplikácie prestanú reagovať, keď vytvoríte nový koncový bod zvuku počas spúšťania prehrávania zvuku alebo videa.

 • Vyriešenie problému, ktorý spôsobuje, že zariadenia Bluetooth po reštarte nedokážu prijímať údaje.

 • Riešenie problému, ktorý môže zabrániť v spoľahlivom zobrazení dotykovej klávesnice v niektorých inštanciách.

 • Riešenie problému, kedy nie je možné pomocou nástroja Čistenie disku alebo StorageSense vymazať aplikácie UWP, ktoré ukladajú lokálne výpisy pri zlyhaní do svojich priečinkov s aplikačnými údajmi. V týchto prípadoch nie je funkcia LocalDumps povolená.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje pridávaniu počítadiel výkonu do monitora výkonu v systémoch s mnohými procesormi.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že BitLocker To Go prejde do režimu obnovy, keď sa použijú aktualizácie.

 • Riešenie problému, kedy sa neodstránia certifikáty VPN po uplynutí platnosti, čo spôsobuje zníženie výkonu aplikácií.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje sporadické problémy s overením pri používaní programu Správca webových kont.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že klientske aplikácie, ktoré používajú program Windows Authentication Manager, prestávajú pracovať pri odosielaní požiadavky na server.

 • Riešenie problému so zrušením platnosti vyrovnávacej pamäte tokenov nástroja Windows Authentication Manager.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje chybu uplynutia časového limitu, keď sa VPN pokúsi odpojiť od zariadenia, ktoré je v stave pripojeného úsporného režimu.

 • Poskytuje explicitnú chybu, keď sa nepodarí pripojiť doplnky, aby sa zabránilo uplynutiu časového limitu.

 • Riešenie problému, kedy spustenie pomôcky DiskShadow po pridaní radiča trvalej pamäte spôsobí, že funkcia RetrieveAllVirtualMachinesComponentsMetadata() prestane reagovať.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že virtuálny počítač vracia chybu po vytvorení virtuálneho počítača so statickou pamäťou. Tento problém sa vyskytuje, keď povolíte HYPER-V a zakážete NUMA v systéme BIOS vo fyzickom počítači, ktorý má viac ako 64 logických procesorov. Chyba je „Údaje sú neplatné. (0x8007000D)“ a spustenie virtuálneho počítača zlyhá.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď sú viaceré procesy obmedzené rýchlosťou používania objektov úloh. To môže spôsobiť rôzne príznaky, medzi ktoré, okrem iného, patria špičky systémových procesov CPU, špičky prerušenia času CPU, čas s vysokými oprávneniami na niektorých CPU a zvýšenie dĺžky frontu systému alebo procesora.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že zostavy docker zlyhávajú s chybovým hlásením „Funkcia hcsshim::ImportLayer zlyhala vo Win32: systém nemôže nájsť zadanú cestu.“

 • Rieši problém, pri ktorom klienti Windowsu 10, ktorý sa overujú na prístupových bodoch siete WLAN 802.1x, neuplatňujú povolenia skupinovej politiky, nespúšťajú skripty alebo nevyhľadávajú roamingové profily pri prihlásení používateľa. Tento problém sa vyskytuje, pretože overenie protokolu Kerberos zlyhá v prípade ciest \\domain\sysvol, \\domain\netlogon a ďalších ciest DFS.

 • Rieši problém v relácii RemoteApp, ktorý spôsoboval, že kliknutie na položku v okne na popredí prestane reagovať pri používaní zoskupených okien.

 • Rieši problém v relácii RemoteApp, ktorý môže mať za následok zobrazenie čiernej obrazovky, keď maximalizujete aplikáciu na sekundárnom monitore.

 • Riešenie problému s priradením aplikácií v nástroji DISM.

 • Pridáva podporu pre Microsoft Edge a Internet Explorer 11 pre webový štandard súborov cookie SameSite. Ďalšie informácie o súboroch cookie SameSite nájdete v našom nedávno publikovanom príspevku na blogu.

 • Zvyšuje zabezpečenie algoritmov používaných funkciou Windows Hello pri rozpoznávaní tváre.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po zapnutí programu Device Guard môžu niektoré neanglické platformy zobraziť nasledujúce reťazce v angličtine namiesto miestneho jazyka:

 • Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode. (Čítanie naplánovaných úloh zo súboru nie je podporované v tomto režime jazyka.)

 • Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries. (Operátory „&“ alebo „.“ nie je možné použiť na vyvolanie rozkazu rozsahu modulu naprieč jazykmi.)

 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ak je zapnutý program DeviceGuard zdroj „Script“ z modulu „PSDesiredStateConfiguration“ nie je podporovaný.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery. (Použite zdroj „Script“ poskytovaný modulom PSDscResources z galérie PowerShell.)

Po zhodnotení spoločnosť Microsoft rozhodla, že ide o problém s nízkou pravdepodobnosťou a nízkym rizikom a nateraz nebudeme poskytovať riešenie pre Windows 10, verziu 1709.

Ak sa domnievate, že vás tento problém ovplyvňuje, obráťte sa na podporu spoločnosti Microsoft.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Dôležité: Pri inštalácii aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) KB4132650 a najnovšej aktualizácie LCU (Latest Cumulative Update) z katalógu služby Microsoft Update nainštalujte aktualizáciu SSU pred inštaláciou aktualizácie LCU.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4103714

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×