Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

21. 5. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.799

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla budú vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verzia 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Od aktualizácie KB4499183 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Aktualizácia Windows 10 z apríla 2018 dosiahne v prípade verzií Home a Pro koniec poskytovania služieb 12. novembra 2019 Zariadenia využívajúce aktualizáciu z apríla 2018 alebo staršie verzie systému Windows 10, začneme aktualizovať koncom júna 2019, aby sme pomohli zabezpečiť, že tieto zariadenia zostanú v udržiavanom a bezpečnom stave.

 

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patria tieto:

 • Umožňuje používateľom vrátiť sa do hostiteľského prehliadača z kontajnera Windows Defender Application Guard (WDAG).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Internet Explorer počas prehliadania môže prestať reagovať na požiadavky pri prehliadaní.

 • Rieši problém so zacyklením presmerovaní medzi prehliadačmi Microsoft Edge a Internet Explorer 11.

 • Aktualizuje súbor wininet.dll s cieľom zabrániť opätovnému vytváraniu riadiacich relácií protokolu FTP (File Transfer Protocol).

 • Rieši problém, ktorý operačnému systému bráni v načítavaní nových súborov ikon, ak narazí na súbor ikony s nesprávnym formátom.

 • Rieši problém so správnym nastavením oddeľovača dátumu v japonskom krátkom formáte dátumu. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Palestínsku samosprávu.

 • Rieši problém, keď sa obrázok tapety na ploche nastavený skupinovou politikou neaktualizuje, ak má daný obrázok tapety rovnaký názov ako predchádzajúci obrázok.

 • Rieši problém, ktorý bráni odstráneniu periférnych zariadení pripojených pomocou funkcie Bluetooth® v prípade niektorých systémov s konkrétnymi rádiovými modulmi Bluetooth.

 • Rieši problém s používaním apostrofu alebo jednoduchých úvodzoviek v položiek denníka v službe Denník udalostí.

 • Rieši problém, pri ktorom sa systém Windows pokúša obnoviť certifikáty tokenov služby Azure Active Directory (AAD), keď nie je dostupné pripojenie k internetu. Tento problém nastáva pri overovaní v službe Azure Active Directory (AAD) a spomaľuje aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý bráni sťahovať aktualizácie zo servera služby WSUS (Windows Server Update Services), keď sú zásady Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender nastavené tak, aby riadili, ktoré aktualizácie sa môžu nasadiť.

 • Rieši problém, ktorý odpojí reláciu vzdialenej plochy, keď túto reláciu uzamknete prostredníctvom poskytovateľa poverení tretej strany.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť dočasné zlyhanie KRB_AP_ERR_MODIFIED pri prihlasovaní protokolom Kerberos v aplikáciách a službách nakonfigurovaných tak, aby používali skupinový účet spravovanej služby. K tomuto problému odchádza po automatickej aktualizácii hesla účtu služby.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje automatickej inštalácii ovládacích prvkov ActiveX prostredníctvom proxy servera.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie prihlásenia s chybou „Meno používateľa alebo heslo nie je správne“, keď sa používa prázdne alebo nulové heslo a je povolená ochrana Windows Defender Credential Guard.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Microsoft Office a ďalšie aplikácie zobrazujú výzvy na zadanie hesla po zmene hesla používateľského konta. Tento problém sa vyskytuje v prípade hybridných systémov pripojených k službe Azure Active Directory (AD).

 • Rieši problém so službou BranchCache, keď je v režime distribuovanej vyrovnávacej pamäte. Služba BranchCache môže využívať viac miesta na disku, než je priradenej vyrovnávacej pamäte na opätovné vydanie. Pokiaľ chcete tento problém úplne vyriešiť, mali by ste pri zariadeniach, ktoré prekročili priradené miesto na disku, vyprázdniť BranchCache pomocou príkazu netsh branchcache flush.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť chybu Stop D1, keď zvýšite kapacitu pamäte RAM procesora (pridanie počas prevádzky) v prípade virtuálneho počítača.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že udalosť 7600 v denníku udalostí servera DNS (Domain Name System) obsahuje nečitateľný názov servera.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť chybu, keď sa pokúsite pripojiť k zdieľanému umiestneniu NFS (Network File System).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť požiadavku na reštart servera, pretože nestránkovaný fond systému spotrebúva príliš veľa pamäte.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje správnemu fungovaniu funkcie NumLock pri relácii funkcie Pomoc na diaľku, keď sa okno funkcie Pomoc na diaľku zaostrí a rozostrí.

 • Rieši problém so skupinovou politikou „Povoliť odinštalovanie jazykových funkcií pri odinštalácii jazyka“.

 • Rieši problém v ochrane Windows Defender Application Guard (WDAG), keď sa pri odhlásení používateľa zobrazí chyba „0xc000026b“.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že služba Denník udalostí systému Windows prestane fungovať, keď udalosť obsahuje určité znaky.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že v prípade prvkov <svg> prestane fungovať vykresľovanie.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje oneskorenie pri načítaní mnohých nepodpísaných zón DNS (Domain Name System) súvisiacich s funkciou DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Tento problém sa vyskytuje po nakonfigurovaní nasledovného nastavenia databázy Registry:

  Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Nastavenie: EnableFastLoadUnsignedZones

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 aktivuje funkciu. Hodnota 0 deaktivuje funkciu.

  Po zmene hodnôt databázy Registry reštartujte operačný systém alebo server DNS.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503286.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Internet Explorer 11 sa nemusí otvoriť, ak predvolený poskytovateľ vyhľadávania nie je nastavený alebo je nesprávny.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503286.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu mať zariadenia problémy s pripojením k niektorým zariadeniam v sieti (SAN), používajúcim internetové rozhranie malých počítačových systémov (iSCSI). Môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie v časti Systémového denníka Zobrazovača udalostí s ID udalosti 43 z iScsiPrt a opisom chyby „Cieľu sa nepodarilo odpovedať na požiadavku na prihlásenie načas.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4509478.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4497398) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4499183

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×