Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

22. 2. 2018

Verzia:

ukážka mesačnej súhrnnej aktualizácie

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, obsahuje vylepšenia a opravy, ktoré boli súčasťou aktualizácie KB4074594 (vydanej 13. februára 2018) a obsahuje aj nasledujúce nové vylepšenia kvality ako ukážku ďalšej mesačnej súhrnnej aktualizácie:

 • Rieši problém, kedy môže presmerovanie cieľa iSCSI počas prihlasovania spôsobiť stop chybu 9f.

 • Vyriešenie problému, ktorý spôsoboval, že proces services.exe prestane fungovať po použití oprávnenia „Získať token zosobnenia iného používateľa v rovnakej relácii" na počítačoch so systémom Windows Server 2012 R2. Počítače sa potom začnú neustále reštartovať. Systém môže nahlásiť udalosť SceCli s ID 1202 s chybou 0x4b8. Môže tiež vykazovať chybu aplikácie s ID udalosti 1000 s menom chybného modulu scesrv.dll a kódom výnimky 0xc0000409. Toto oprávnenie bolo prvýkrát zavedené v systéme Windows Server 2016.

 • Aktualizácia informácií o časovom pásme.

 • Riešenie problému, kedy sa po aktualizácii neaktualizoval súbor unidrv.dll.

 • Riešenie problému, kedy konzola Microsoft Management Console prestane reagovať pri vytváraní naplánovanej úlohy z objektu skupinovej politiky (GPO).

 • Rieši problém, kedy sa počas prenosu súborov príležitostne vyskytuje chyba servera. Chyba je „Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend“.

 • Rieši problém, kedy sa pri vytváraní veľkých snímok počas zálohovania klastrov Hyper-V nemusí zväzok Spaces prepnúť do režimu online, potom čo bol offline. Ak chcete obnoviť zväzok Spaces po výskyte tohto problému, nainštalujte túto aktualizáciu a postupujte podľa krokov popísaných v článku KB4089120.

 • Riešenie problému, kedy konzola Microsoft Management Console prestane fungovať pri spracovávaní oznámení kópií v schránke.

 • Riešenie problému, kedy klient Vzdialenej pracovnej plochy vráti všeobecné chybové hlásenie po dosiahnutí limitu relácie. Tento problém sa vyskytuje, keď bol limit relácie nastavený pomocou konzoly RDMS.

 • Riešenie problému, kedy sa môže vyskytnúť chyba stop 0x9E v uzle klastra Windows Server 2012 R2 zabezpečeného pred zlyhaním, keď uzol hosťuje zdroj NFS s povoleným zapisovaním aktivít NFS do denníka.

 • Rieši problém, kedy po inštalácii rozhrania .NET 4.7 vytvorenie novej skupiny replikácie systému súborov DFS alebo pridanie člena do existujúcej skupiny replikácie v module DFS Management spôsobuje chybu. Chyba je „Hodnota je mimo očakávaného rozsahu“.

 • Riešenie problému, kedy operácia zapisovania do SMB, ktorá šifruje paket, môže spôsobiť chybu RDR_FILE_SYSTEM (27), keď je v systéme nedostatok pamäte.

 • Rieši zlyhanie v LSASS.exe, ktoré spôsobuje neplánované reštarty v počítači s radičom domény RODC (Read-Only Domain Controller). Udalosti zapisované do denníka zahŕňajú:

  • Udalosť USER32 Event 1074 uvádzajúca, že proces LSSAS.exe sa ukončil neočakávane s kódom stavu -1073740286.

  • Udalosť WINNIT Event 1015: proces LSSAS.exe zlyhal s kódom stavu c0000602.

  • Udalosť APPLICATION ERROR Event 1000 uvádzajúca zlyhanie v súboroch LSSAS.exe verzie 6.3.9600.16384 a ESENT.dll verzie 6.3.9600.16384.

 • Riešenie problému, kedy sú servery nakonfigurované na odosielanie denníkov udalostí na úrovni zabezpečenia centrálnemu serveru na analýzu prostredníctvom predplatného. Dotaz na udalosť WinRM vracia z cieľového servera chybu „0x6c6 (RPC_S_INVALID_BOUND)“.

 • Riešenie problému, kedy môže zlyhať vytvorenie umiestnenia na zdieľanie súborov SMB (Server Message Block) na zdrojoch škálovateľného súborového servera (SOFS). K tomuto dochádza po vyčerpaní uzlov vlastníka, zlyhaní zdrojov a behu systému 25 až 49 dní.

 • Vyriešenie problému s príkazom certutil.exe -MergePfx, ktorý nedokázal vytvárať zlúčený súbor EPF pre viaceré certifikáty V1.

 • Vyriešenie problému, kedy zabezpečenie pred zlyhaním v MPIO počas obmedzovania žiadostí o vstup a výstup môže spôsobiť, že všetky dostupné cesty zlyhajú.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Vzhľadom na problém, ktorý ovplyvňuje niektoré verzie antivírusového softvéru, sa táto oprava vzťahuje len na počítače, kde nezávislí dodávatelia antivírusového softvéru aktualizovali kľúč ALLOW REGKEY v databáze Registry.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4093121. Nasledujúce kľúče registra ALLOW REGKEY už nepotrebujete na zisťovanie a ponúkanie tejto aktualizácie: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Ako získať túto aktualizáciu

Aktualizácia je poskytovaná ako voliteľná aktualizácia na lokalite Windows Update. Ďalšie informácie o spustení služby Windows Update nájdete v téme Získanie aktualizácie prostredníctvom služby Windows Update. Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch aktualizácie 4075212

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×