Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

23. 4. 2018

Verzia:

Zostava OS 16299.402

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že moderné aplikácie sa objavujú po inovácii verzie operačného systému, hoci bolo ich poskytovanie zrušené pomocou nástroja remove-AppXProvisionedPackages-Online.

 • Rieši problém, ktorý pri vkladaní mena používateľa a hesla do výzvy na povýšenie používateľa (LUA) spôsoboval zastavenie fungovania aplikácie, ak bola aplikácia spustená v režime spustiť ako správca.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že Skype a Xbox prestali fungovať.

 • Rieši problém, ktorý bráni používaniu nastavenia automatického vyhľadávania na nastavovanie e-mailových kont v programe Microsoft Outlook 2013 pri zapnutej virtualizácii používateľského rozhrania.

 • Rieši problém, kedy sa pravidlá vydavateľa produktu AppLocker použité na súbory MSI nezhodujú správne so súbormi.

 • Rieši problém, ktorý bráni funkcii Windows Hello v generovaní dobrých kľúčov, keď funkcia zistí slabé kryptografické kľúče z dôvodu výskytu problémov s firmvérom modulu TPM. Tento problém sa vyskytuje iba vtedy, keď je nakonfigurovaná politika na vyžadovanie modulu TPM.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje používateľom v odblokovaní relácie a ktorý niekedy na prihlasovacej obrazovke zobrazuje nesprávne informácie meno-pouzivatela@nazov-domeny, keď sa v počítači prihlásia viacerí používatelia pomocou funkcie rýchleho prepínania používateľských profilov. Tento problém sa konkrétne vyskytuje vtedy, keď sa používatelia prihlasujú z niekoľkých rôznych domén, používajú formát UPN pre svoje poverenia pre doménu (meno-pouzivatela@nazov-domeny) a prepínajú sa použitím funkcie rýchleho prepínania používateľských profilov.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že prehliadač pri používaní rozšírenia Office Chrome často zobrazoval výzvu na zadanie poverení namiesto toho, aby ju zobrazil len raz.

 • Rieši problém súvisiaci s kartami Smart Card, ktoré umožňujú zadanie PIN kódu alebo biometrického vstupu. Ak používateľ zadá nesprávny PIN kód alebo biometrický vstup (napr. odtlačok prsta), zobrazí sa chyba a používateľ musí čakať až 30 sekúnd. Vďaka tejto zmene už nie je 30-sekundové oneskorenie potrebné.

 • Zväčšuje minimálnu dĺžku hesla konta používateľa v skupinovej politike zo 14 na 20 znakov.

 • Rieši problém, ktorý nesprávne zobrazuje informácie o obmedzení názvu pri zobrazení vlastností certifikátu. Namiesto zobrazenia správne formátovaných údajov sú informácie zobrazené v šestnástkovom formáte.

 • Rieši problém, ktorý blokuje zlyhané overenia protokolu NTLM namiesto len zapisovania do denníka pri používaní politiky overovania so zapnutým režimom auditu. Netlogon.log môže zobraziť nasledovné:

SamLogon: Tranzitívne prihlásenie do siete <domain>\<user> z <machine2> (cez <machine1>) zadané

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck zlyhala pre A2ATo 0x5. Môže to byť spôsobené nedostatkom nárokov a zloženej podpory v protokole NTLM

SamLogon: Tranzitívne prihlásenie do siete <domain>\<user> z <machine2> (cez <machine1>) vráti 0xC0000413  

 • Rieši problém, ktorý generuje chyba overenia certifikátu (chyba 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT)) z http.sys.

 • Rieši problém, pri ktorom resetovanie PIN kódu funkcie Windows Hello v riadku prihlásenie prepne systém do stavu, ktorý znemožňuje opätovné nastavenie PIN kódu.

 • Rieši problém, kedy chýba kontextová ponuka vyvolaná kliknutím pravým tlačidlom myši slúžiaca na šifrovanie a dešifrovanie súborov pomocou Windows Prieskumníka.

 • Rieši problém, ktorý pozastaví šifrovanie BitLocker alebo šifrovanie zariadenia počas rušenia registrácie zariadenia namiesto toho, aby bola jednotka ďalej chránená.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že Microsoft Edge prestával pri spustení politiky obmedzenia softvéru po niekoľkých sekundách fungovať.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že mini filter systému súborov zlyhá pri uvoľňovaní z pamäte z dôvodu pretečenia v správcovi filtrov, ktorý vyžaduje reštartovanie počítača.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že pri používaní režimu na celú obrazovku na viacerých monitoroch chýbal v pripojení k virtuálnemu počítaču (VMConnect) panel pripojenia.

 • Rieši problém, ktorý bráni fungovaniu niektorých zariadení na počítačoch so systémom Windows 10, verzii 1709 keď je aktívna skupinová politika „Zakázať nové zariadenia DMA ak je počítač zamknutý“. Nefunkčný zariadenia sú interné periférne zariadenia založené na zbernici PCI (ovládače bezdrôtovej siete a vstupné a zvukové zariadenia). Tieto periférne zariadenia môžu zlyhať v systémoch, ktorých firmvér pri spustení blokuje periférnym zariadeniam vykonanie priameho prístupu do pamäte (DMA).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že radiče domény systému Windows Server 2016 zaznamenajú udalosti auditu Windows zabezpečenia od spoločnosti Microsoft s ID 4625 a ID 4776. Meno používateľa a názov domény v udalosti sa môže javiť ako skrátené, pri prihláseniach z aplikácie klienta pomocou wldap32.dll sa zobrazuje iba prvý znak.

 • Rieši problém, v ktorom môžu používatelia existovať v doméne, ktorá je dôveryhodná pomocou prenosného vzťahu dôveryhodnosti, ale nedokážu nájsť primárny radič domény (PDC) alebo radič domény (DC) pre funkciu Zablokovanie konta extranetu. Vyskytla sa nasledujúca výnimka: „Microsoft.IdentityServer.Service.AccountPolicy.ADAccountLookupException: MSIS6080: Pokus o pripojenie k doméne <FQDN> zlyhal s kódom chyby 1722.“ Na stránke IDP sa zobrazí aj toto hlásenie: „Nesprávna identifikácia používateľa alebo heslo. Zadajte správnu identifikáciu používateľa a heslo a skúste to znova.“

 • Rieši problém, ktorý bráni v úprave alebo obnovení objektov adresárovej služby Active Directory, ktoré majú vo svojej triede vyplnené neplatné atribúty so spätnou väzbou. Toto je chyba, ktorá sa zobrazí: „Chyba 0x207D Vyskytol sa pokus o úpravu objektu, pri ktorej sa mal zahrnúť atribút, ktorý nie je platný pre svoju triedu.”

 • Rieši problém, ktorý bráni spusteniu úlohy AdminSDHolder, keď chránená skupina obsahuje atribút člena, ktorý ukazuje na odstránený objekt. Okrem toho sa zaznamená udalosť 1126 s hlásením „Doménové služby Active Directory nedokázali vytvoriť spojenie s globálnym katalógom. Hodnota chyby: 8430. Adresárová služba zaznamenala vnútornú chybu. Interné ID: 320130e.“

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď je zapnutá funkcia Tieňová kópia zväzku na zväzku, ktorý je hostiteľom umiestnenia na zdieľanie súborov. Ak klient pristupuje na cestu UNC, aby zobrazil vlastnosti na karte Predchádzajúca verzia, pole Dátum úpravy je prázdne.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď sa používateľ so zdieľaným používateľským profilom najprv prihlási do počítača s Windowsom 10, verzia 1607, a potom sa odhlási. Ak sa používateľ neskôr pokúsi prihlásiť do počítača s Windowsom 10, verzia 1703, a otvorí Microsoft Edge, Microsoft Edge prestane pracovať.

 • Rieši problém, ktorý znemožňuje použitie japonskej klávesnice v relácii pomoci na diaľku.

 • Rieši problém, ktorý pri zmene režimu zobrazenia spôsobuje neočakávané presuny kurzora do stredu obrazovky.

 • Rieši problém potenciálneho pretečenia, ktoré je spôsobené otvorením a zatvorením nového ovládacieho prvku webového prehliadača.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že rozhranie ContentIndexter.AddAsync API generovalo nepotrebnú výnimku.

 • Rieši problém s výkonom počas prvého spustenia aplikácií UWP Desktop Bridge.

 • Rieši problém s kartou Hľadať programu Microsoft Outlook 2016 počas inovácie zo systému Windows 10, verzia 1703 na systém Windows 10, verzia 1709.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aktualizácie pre veľké herné aplikácie zlyhávajú.

 • Rieši problém, ktorý v niektorých prípadoch odstráni používateľom pripnuté priečinky alebo dlaždice z ponuky Štart

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že v ponuke Štart sa zobrazujú neviditeľné aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý môže u niektorých používateľov v niektorých aplikáciách spôsobiť pri používaní pera neočakávané posúvanie.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4093105 sa na niektorých zariadeniach Windows Mixed Reality so systémom Windows 10 môže objaviť táto správa: „Nepodarilo sa nám stiahnuť softvér zmiešanej reality Windows Mixed Reality“.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4103727.

Ako získať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4093105

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×