Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

24. 9. 2019

Verzia:

Zostava OS 14393.3242

Pripomenutie: Poskytovanie aktualizácií pre vydania Windows 10 Enterprise, Education, a IoT Enterprise skončila 9. apríla 2019 a po tomto dátume už nebudú poskytované. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu Windowsu 10.

Pripomenutie 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1607. Pre zákazníkov s podporou Long-Term Servicing Branch (LTSB) budú aktualizácie zabezpečenia a kvality aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

10. apríla 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 verzie 1607. Zariadenia s operačným systémom Windows 10 vo vydaniach Home alebo Pro už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

DÔLEŽITÉVydanie Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education bezplatne získajú služby do 9. apríla 2019. Zariadenia v dlhodobých kanáloch poskytovania služieb (LTSC) budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do októbra 2026 tak, ako je to uvedené na stránke politiky životného cyklu. Zariadenia používajúce výročnú aktualizáciu Windowsu 10 (v. 1607) s čipovými súpravami Intel „Clovertrail“ budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do januára 2023 tak, ako je to uvedené na blogu komunity Microsoft.

Pre vydanie systému Windows Server 2016 Standard s možnosťou inštalácie Nano Servera a vydanie systému Windows Server 2016 Datacenter s možnosťou inštalácie Nano Servera bola 9. októbra 2018 ukončená podpora. Tieto vydania už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

10. októbra 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 Mobile verzie 1607. Zariadenia s vydaním Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické balíky, bezpečnostné balíky, balíky ovládačov, balíky Service Pack a pod. nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje, že Prieskumník prestane fungovať pri prispôsobení pracovnej plochy zmenou motívu, obrázka na pozadí a podobne.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia sa netýka zabezpečenia a zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto položky:

 • Rieši problém, ktorý pri iniciovaní relácie protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) zobrazí čiernu obrazovku.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Prieskumník prestane fungovať pri prispôsobení pracovnej plochy zmenou motívu, obrázka na pozadí a podobne.

 • Rieši problém, ktorý oneskorí prihlásenie používateľa, keď jedna alebo viac služieb funguje z konta, ktoré nie je vstavaným kontom. Toto konto môže byť napríklad konto služby, ktoré je súčasťou domény alebo je v zariadení lokálne. Trvanie oneskorenia prihlásenia sa zvyšuje o počet služieb, ktoré zodpovedajú tomuto kritériu.

 • Zmení predvolené nastavenie pre šifrovanie BitLocker pri šifrovaní pevného disku s vlastným šifrovaním. Teraz je predvolene potrebné používať softvérové šifrovanie pre nové šifrované jednotky. V prípade existujúcich jednotiek sa typ šifrovania nezmení.

 • Rieši problém, ktorý bráni bezpečnému pripojeniu webového prehliadača na Windows Server. Ten sa vyskytuje pri používaní certifikátu overenia klienta, ako je napríklad certifikát SHA512, a webový prehliadač nepodporuje algoritmus podpisu, ktorý zodpovedá certifikátu.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie overenia pri overovaní na základe certifikátu, keď overovanie certifikátu obsahuje cname ako súčasť žiadosti o predbežné overenie.

 • Rieši problém, ktorý vyberie SHA-1 hashovací algoritmus pre zabezpečené pripojenie (HTTPS/TLS) na server Windows server.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) prestane pracovať s chybou „0xc0000005“.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že služba lsass.exe prestane fungovať, čo spôsobí vypnutie systému. Toto nastane, keď migrácia poverení rozhrania Data Protection API (DPAPI) používajúcich službu dpapimig. exe s možnosťou doména.

 • Rieši problém s požiadavkami LdapPermissiveModify , ktoré zlyhajú pri zmene členstva v skupine služby Active Directory (AD), ak klient protokolu Lightweight Directory Access (LDAP) používa syntax bezpečnostného identifikátora (SID). V tomto scenári vracia služba Active Directory stav „ÚSPECH" napriek tomu, že zmena nenastala.

 • Rieši problém, ktorý nedokáže aplikovať zmeny v ceste %HOMESHARE% ku konfigurácii presmerovania priečinka. V dôsledku toho nefunguje presmerovanie priečinka pre známy priečinok.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že súborový server prestane fungovať a môže dôjsť k strate údajov. Tento problém sa vyskytne, keď zapnete kvótu Správca prostriedkov súborového servera (FSRM) na súborový server a disk sa neočakávane odpojí.

 • Rieši problém so správaním hlavičky žiadosti Pôvod v Internet Exploreri pri zadávaní žiadostí na zdieľanie zdrojov cez pôvody (CORS), ktoré používajú presmerované zdroje v interných podsieťach.

 • Rieši problém, v ktorom netcfg nenainštaluje správne ovládač Azure Virtual Filtering Platform (VFP).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že virtuálny počítač Hyper-V a hostiteľ Hyper-V stratia pripojenie k sieti z dôvodu nekonzistentnosti v procese zisťovania adresy MAC. Výsledkom je, že virtuálny prepínač Hyper-V vynecháva pakety.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že virtuálne počítače Windows náhodne prestanú reagovať v dôsledku chyby stránky, ktorá sa vyskytuje počas vypnutia stránkovacieho zariadenia ((PerformanceCounterInstanceName).

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4467684 môže služba klastra zlyhať pri spustení s chybou „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ v prípade, že je „Minimálna dĺžka hesla“ skupinovej politiky nakonfigurovaná na viac ako 14 znakov.

Nastavte predvolenú hodnotu politiky "Minimálna dĺžka hesla" domény na 14 znakov alebo menej.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Zoraďovacia služba tlače môže mať občas problémy s dokončením tlačovej úlohy, čo môže to spôsobiť zrušenie alebo zlyhanie tlačovej úlohy. Keď zoraďovacia služba tlače zlyhá, môžu sa niektoré aplikácie zatvoriť alebo môžu generovať chyby a v niektorých nástrojoch alebo aplikáciách pre tlač sa vám môže zobraziť chyba vzdialeného volania procedúr (chyba RPC).

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4524152.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4512574) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4516061

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×