Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

25. 4. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.753

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla budú vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10 verzie 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Internet Explorer zablokuje sťahovanie vedľajších prostriedkov pri načítavaní cez protokol HTTP na stránke hosťovanej cez protokol HTTPS.

 • Rieši problém, ktorý môže vlastným schémam URI pre obslužné programy protokolov aplikácie zabrániť, aby v Internet Exploreri spustili príslušnú aplikáciu pre lokálny intranet a dôveryhodné lokality.

 • Umožňuje vstavanému kontu správcu spustiť po stiahnutí inštalačného programu v Microsoft Edgei inštaláciu balíka Microsoft Office.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť stratu obľúbených položiek alebo zoznamu odkazov v programe Microsoft Edge po aktualizácii operačného systému.

 • Rieši problém, ktorý pre balík Microsoft Office vypína funkciu Kontajner aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý po nastavení presmerovania priečinka v priečinku Roaming AppData na sieťovú cestu bráni niektorým aplikáciám v otvorení.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že odstraňovanie počítačovej aplikácie Microsoft Office prestane reagovať a zablokuje Inštaláciu novšej verzie aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý štruktúre CALDATETIME bráni v spracovaní viac ako štyroch japonských ér. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že prestane fungovať ShellExperienceHost.exe v prípade, že začiatok japonskej éry nie je v prvý deň v mesiaci. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje databázu Registry NLS tak, aby podporovala novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje,.že ovládací prvok na výber dátumu DateTimePicker zobrazuje v japonskom formáte nesprávny dátum. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok nastavenia dátumu a času ukladá do vyrovnávacej pamäte staré éry a bráni obnoveniu, keď sa čas zmení na novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje písma tak, aby podporovali novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje editoru IME podporovať nový japonský znak éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok rozbaľovacie ponuky Hodiny a kalendár zobrazuje nesprávne priradený deň v týždni k dátumu v novej japonskej ére. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Pridáva alternatívne písma pre nové písma japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Zapína pre nové znaky japonskej éry funkciu prevodu textu na reč (TTS). Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje chybu 0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer, keď ovládač režimu jadra win32kfull.sys získava prístup k neplatnému umiestneniu pamäte.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že UI prestane počas posúvania sa v okne na niekoľko sekúnd reagovať, ak máte otvorených mnoho podriadených okien.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že po reštarte prestane fungovať dotyková obrazovka.

 • Umožňuje existujúcim zariadeniam, ktoré spravuje Správca konfigurácie, aby boli zapísané do služby Microsoft Intune pomocou spoločného riadenia bez akejkoľvek interakcie používateľa. Nevyžaduje, aby bol prihlásený aktívny používateľ a nezobrazujú sa žiadne výzvy viacstupňového overenia (MFA). Táto aktualizácia umožňuje aj spoločne spravovanej správe mobilných zariadení (MDM) zápis na používanie prihlasovacích údajov zariadenia, ktoré zariadenie získalo, keď sa pripojilo k hybridnej službe Azure Active Directory (AADJ).

 • Rieši problém, ktorý bráni šifrovaniu BitLocker v šifrovaní vymeniteľnej jednotky, keď nie je žiadne pripojenie, aby sa kľúč na obnovenie uložil v službe Active Directory alebo Azure Active Directory.

 • Rieši problém s postupným pretekaním pamäte do LSASS.exe v systémoch, ktoré majú povolené prihlasovanie vo vyrovnávacej pamäti. Tento problém sa týka hlavne serverov spracovávajúcich mnoho interaktívnych žiadostí o prihlásenie, ako sú napríklad webové servery.

 • Rieši chybu, ktorá môže umožniť používateľovi naďalej sa prihlasovať do konta pomocou karty Smart Card aj potom, ako bolo konto zrušené.

 • Rieši chybu, ktorá bráni v prístupe k podnikovým prostriedkom pri používaní protokolu Kerberos s prihlasovacími údajmi Windows Hello for Business (WHfB). Spôsobuje to, že sa používateľom zobrazujú viaceré výzvy na zadanie prihlasovacích údajov.

 • Rieši problém, ktorý spomaľuje výkon servera alebo spôsobuje, že server prestane reagovať v dôsledku mnohých pravidiel brány firewall systému Windows. Ak chcete povoliť zmeny, pridajte nový kľúč databázy Registry DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy pomocou príkazu Regedit a nastavte hodnotu 1.

 • Rieši problém s trasami vylúčenia siete VPN s nepretržitým pripojením, ktoré fungujú len pre lokálne vylúčenia.

 • Rieši problémy so zlyhaním spustenia, ktoré sa vyskytujú po reštartovaní určitých virtuálnych počítačov hyperkonvergovanej infraštruktúry (HCI).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že používateľ zdieľaného používateľského profilu stratí po inovácii operačného systému (OS) prispôsobené nastavenia ponuky Štart. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musia správcovia pre zdieľané používateľské profily (RUP) povoliť nastavenie databázy Registry UseProfilePathMinorExtensionVersion popísané v KB4493782. Tento kľúč umožňuje vytvorenie nového RUP pre inovovaný operačný systém a zabraňuje strate prispôsobenej ponuky Štart. RUP sa musí ukladať lokálne, na zapnutie funkcie musíte reštartovať zariadenie.

 • Rieši problému, ktorý spôsobuje, že žiadosti o pripojenie k serverom RDSH pri nasadzovaní zlyhajú. Tento problém sa vyskytuje z dôvodu zablokovania služby Sprostredkovateľ pripojenia.

 • Zlepšuje výsledky pri poskytovaní prostriedkov tlačiarní vo vzdelávacích prostrediach, ktoré obsahujú multifunkčné tlačiarne.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje prístupu k zdieľaným jednotkám SMB (Server Message Block) na fyzických alebo virtuálnych sieťových kartách (NIC) podporujúcich jednotky SMB, ktoré sú nakonfigurované s rozhraním virtuálnej súkromnej siete (VPN), alebo prístupu z týchto kariet.

 • Rieši problém, ktorý bráni aplikáciám pracovného postupu tlače spustiť službu Ukázať a tlačiť.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť aplikácii Universal Windows Platform (UWP) prijímať vstupy z klávesnice, keď je jeho vlákno používateľského rozhrania príliš zaneprázdnené. Tento problém sa vyskytuje, keď aplikácia UWP má vložený ovládací prvok webového zobrazenia.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503286.

Určité operácie, napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a v nasledujúcom vydaní poskytne aktualizáciu.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu zlyhať zónové prevody medzi primárnym a sekundárnym serverom DNS prostredníctvom protokolu Transmission Control Protocol (TCP).

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4499167.

Pri použití písma MS UI Gothic alebo MS PGothic sa text, rozloženie alebo veľkosť bunky v porovnaní s Microsoft Excelom môže zúžiť alebo zväčšiť. Rozloženie a veľkosť buniek hárkov Microsoft Excelu sa môže zmeniť napríklad pri použití písma MS UI Gothic.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4499167.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) a použití opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4485449) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadanie aktualizácií.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4493437.

Ďakujeme vám za dnešnú návštevu stránky histórie aktualizácií systému Windows 10, verzia 1803. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používať tieto stránky a vyťažiť z nich čo najviac, pozrite si náš blogový príspevok.

Na to, aby sme vylepšili informácie uvedené na stránkach histórie a v súvisiacich súhrnných aktualizáciách a aby boli užitočnejšie pre našich zákazníkov, vytvorili sme anonymný prieskum, v ktorom sa s nami môžete podeliť o svoje komentáre a pripomienky. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×