Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

26. 7. 2019

Verzia:

Zostava OS 18362.267

Poznámka: Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické balíky, bezpečnostné balíky, balíky ovládačov, balíky Service Pack atď. nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý zabraňuje fungovaniu rozpoznávania tváre Windows Hello po reštartovaní zariadenia.

 • Umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správnu tlač dokumentov PDF, ktoré obsahujú stany orientované na šírku a na výšku.

 • Umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správne otvoriť dokumenty PDF, ktoré sú nakonfigurované tak, aby mohli byť otvorené iba raz.

 • Aktualizuje problém, ktorý pri prezeraní obrázka na 10-bitových paneloch displeja môže zobrazovať farby nesprávne.

 • Aktualizuje problém, ktorý vám môže zabrániť zmeniť jas obrazovky po obnovení činnosti zariadenia po prechode z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

 • Aktualizuje problém, ktorý môže zabrániť tomu, aby zariadenie prešlo do režimu spánku, keď sú otvorené niektoré aplikácie, ktoré používajú rozhranie Bluetooth.

 • Zlepšuje kvalitu zvuku cez Bluetooth pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Zlepšuje kompatibilitu s aplikáciou čítačky obrazovky Window-Eyes.

 • Zabezpečuje normálne fungovanie ponuky Štart , keď sa noví používatelia prihlásia do Windowsu.

 • Aktualizuje funkciu Windows Ink Workspace zjednodušením ponuky a pridaním priamej integrácie s aplikáciou Microsoft Whiteboard pre vylepšené možnosti spolupráce.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria:

 • Rieši problém, pri ktorom sa nepodarí zaznamenať čas posledného prihlásenia miestneho používateľa, ani keď tento používateľ pristupoval k zdieľanej sieti servera.

 • Rieši problém, ktorý môže prerušiť vzťah dôvery domény po zapnutí koša v doméne, ktorá vytvorila vzťah dôvery.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje fungovaniu overenia tváre Windows Hello po reštartovaní.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Brazíliu.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje prehliadaču Microsoft Edge správnu tlač dokumentov PDF, ktoré obsahujú stany orientované na šírku a na výšku.

 • Rieši problém s dokumentmi PDF, ktoré sú nakonfigurované tak, aby sa v prehliadači Microsoft Edge otvorili iba raz.

 • Rieši problém, ktorý pri prezeraní obrázka na 10-bitových paneloch displeja môže zobrazovať farby nesprávne.

 • Rieši problém, ktorý vám môže zabrániť zmeniť jas obrazovky po obnovení činnosti po prechode z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, ak sa používajú určité ovládače grafických kariet.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že rozhranie grafického zariadenia Windowsu (GDI +) vracia pre súbor Bahnschrift.ttf prázdny názov rodiny písma.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že udalosť stlačenia a uvoľnenia tlačidla myši niekedy vytvorí dodatočnú udalosť pohybu myšou.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že UI prestane počas posúvania sa v okne na niekoľko sekúnd reagovať, ak máte otvorených mnoho podriadených okien.

 • Rieši problém, pri ktorom sa neobchádza automatické prihlásenie (Autologon), keď sa počas spustenia stlačí a podrží kláves Shift.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť tomu, aby zariadenie prešlo do režimu spánku, keď sú otvorené niektoré aplikácie, ktoré používajú rozhranie Bluetooth.

 • Rieši problém, ktorý mohol znížiť kvalitu zvuku cez Bluetooth pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje fungovaniu skriptovania Microsoft Application Virtualization (App-V), ak ho spustíte bez pripojenia k radiču domény (DC). Skriptovanie App-V zlyhá aj pri spustení v prostredí obsahujúcom iba Microsoft Azure Active Directory.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje chybu, ak otvoríte súbory na požiadanie Microsoft OneDrivu, keď je zapnutý nástroj User Experience Virtualization (UE-V). Ak chcete použiť toto riešenie, nastavte nasledujúcu hodnotu DWORD na 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Rieši problém s používateľských rozhraním UE-V, ktorý môže niekedy zabrániť fungovaniu ciest vylúčenia.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že systém s modulom TPM (Trusted Platform Module) prestane fungovať.

 • Rieši problém, ktorý bráni systému rozpoznať konto Microsoft alebo konto Azure Active Directory, kým sa používateľ neodhlási a znova neprihlási.

 • Rieši problém, ktorý môže brániť službe Netlogon vo vytvorení zabezpečeného kanála a hlási chybu 0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie aktualizácie politiky pre kódy PIN (minimálna dĺžka, požadovaný počet číslic a špeciálnych znakov atď.) pre Windows Hello for Business, pričom PIN už v zariadení existuje.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie vytvorenia jednotky na obnovenie (USB kľúč) s chybou 0x80042405 [gle = 0x00000715].

 • Rieši problém, ktorý v niektorých systémoch zabraňuje spusteniu emulátora pre Android založeného na platforme pre virtuálne počítače.

 • Rieši problém, ktorý používa na prihlásenie do lokálneho používateľského konta dočasný profil, keď je konto nakonfigurované s povinným zdieľaným používateľským profilom. Zobrazí sa chyba: Do vášho konta sa nedá prihlásiť. Denník udalostí aplikácie obsahuje udalosť 1521 a ako zdroj udalosti je uvedená služba Microsoft-Windows-User Profiles Service.

 • Rieši problém, ktorý po výbere možnosti Uvoľniť miesto mení stav pracovných priečinkov v Prieskumníkovi na stav 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že server vzdialenej pracovnej plochy prestane reagovať pri odpojení niekoho, kto používa presmerovanie jednotky.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že služba Remote Access Connection Manager (RASMAN) prestane fungovať. V zariadeniach, v ktorých je úroveň diagnostických údajov manuálne nakonfigurovaná na nepredvolené nastavenie 0, sa môže zobraziť chyba 0xc0000005. Môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie v časti Aplikácia Denníkov systému Windowsv Zobrazovači udalostí s ID udalosti 1000 odkazujúcim na „svchost.exe_RasMan“ a „rasman.dll“. Tento problém sa vyskytuje len vtedy, keď je profil virtuálnej súkromnej siete (VPN) nakonfigurovaný ako pripojenie k sieti VPN s nepretržitým pripojením (AOVPN) s tunelovým zariadením alebo bez neho.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie v hostiteľskom kontajneri občas stratia pripojenie z dôvodu konfliktu portov s aplikáciami spustenými v kontajneri.

 • Rieši problém, ktorý pri použití pripojenia k sieti VPN s nepretržitým pripojením (AOVPN) s protokolom IKEv2 občas zabraňuje pripojeniam k podnikovej sieti. Pripojenia nie sú vždy automaticky vytvorené a manuálne pripojenia niekedy zlyhajú. Ak v takomto prípade vyvoláte funkciu RasDial z príkazového riadka pre cieľové pripojenie VPN, zobrazí sa chyba ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE (633).

 • Pridáva podporu pre Windows hlasové diktovanie pre zjednodušenú čínštinu, angličtinu (Austrália, Kanada, India, Spojené kráľovstvo), francúzštinu (Francúzsko, Kanada), nemčinu (Nemecko), taliančinu (Taliansko), portugalčinu (Brazília) a španielčinu (Mexiko, Španielsko).

 • Rieši problém s otvorením alebo používaním aplikácie čítačky obrazovky Window-Eyes, ktoré môže viesť k chybe a zabrániť fungovaniu niektorých funkcií podľa očakávania.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje otvoreniu aplikácie App-V a zobrazuje chybu zlyhania siete. Tento problém sa vyskytuje za určitých okolností, napríklad keď je batéria systému takmer vybitá alebo keď nastane neočakávané zlyhanie napájania.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje otvoreniu aplikácie App-V, ak je klient offline a pre aplikáciu App-V je definovaný skript pri spustení.

 • Rieši zriedkavý problém, ktorý spôsobuje, že Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Windows Defender (ATP) dočasne zabráni iným procesom v prístupe k súborom.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že ponuka Štart prestane reagovať, keď sa noví používatelia prihlásia do Windowsu 10, verzia 1903.

 • Aktualizuje funkciu Windows Ink Workspace zjednodušením ponuky a pridaním priamej integrácie s aplikáciou Microsoft Whiteboard pre vylepšené možnosti spolupráce.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie s Windowsom po vytvorení pripojenia virtuálnej súkromnej siete (VPN) do podnikovej domény nesprávne registruje záznamy hostiteľa A pre dva ovládače sieťových rozhraní (NIC). Tento problém sa vyskytuje, keď je zariadenie nakonfigurované s dvoma kartami NIC a jednou z nich je sieť VPN. Ak chcete implementovať toto riešenie, vykonajte nasledujúce zmeny databázy Registry a potom reštartujte zariadenie:

  Nastavenie: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Cesta: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 znamená, že do aktívneho pripojenia siete VPN sa zaregistrujú len záznamy hostiteľa A pre rozhranie VPN. Hodnota 0 (predvolená) znamená, že záznamy hostiteľa A sa zaregistrujú aj pre iné lokálne rozhrania.

 • Rieši problém s nízkym výkonom, ktorý sa vyskytuje, keď niektoré používateľské aplikácie veľmi často volajú rozhranie API NtQuerySystemInformation v 32-bitovom Windowse v 64-bitovom Windowse (WOW64).

 • Rieši problém s konfliktom časovania medzi procesom pripájania zväzku (v rámci súboru fileinfo.sys) a zrušením registrácie oznámenia filtra, ktorý spôsobí, že na určitých virtuálnych počítačoch prestane fungovať operačný systém. Kód chyby je „0x7E“.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíčku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Testovacie prostredie (sandbox) pre Windows môže zlyhať pri spustení s chybou „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)“ v zariadeniach, v ktorých sa počas aktualizácie pri inštalácii Windowsu 10, verzie 1903, zmení jazyk operačného systému.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512941.

Zariadenia, ktoré sa spúšťajú pomocou obrazov v prostredí Preboot Execution Environment (PXE) zo služieb Windows Deployment Services (WDS) alebo nástroja System Center Configuration Manager (SCCM), sa po inštalácii tejto aktualizácie na serveri WDS nemusia spustiť a zobrazí sa chyba „Status: 0xc0000001, Info: A required device isn't connected or can't be accessed“. (Stav: 0xc0000001, informácie: Požadované zariadenie nie je pripojené alebo sa k nemu nedá získať prístup.)

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512941.

Zariadenia pripojené k doméne, ktorá je nakonfigurovaná tak, aby používala oblasti MIT Kerberos, sa nemusia spustiť alebo sa po inštalácii tejto aktualizácie môžu naďalej reštartovať. Ovplyvnené sú zariadenia, ktoré sú radičmi domény alebo členmi domény.

Ak si nie ste istí, či je vaše zariadenie ovplyvnené, obráťte sa na správcu. Pokročilí používatelia môžu skontrolovať existenciu kľúča databázy Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms alebo politiky „Definícia interoperabilných nastavení oblasti Kerberos v5“ v časti Konfigurácia počítača – > Politiky – > Šablóny na správu > Systém -> Kerberos.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512941.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4508433) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4505903

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×