Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

26. 9. 2018

Verzia:

Zostava OS 16299.699

Poznámka: Táto aktualizácia bola opätovne vydaná z dôvodu chýbajúceho riešenia. Ak ste si nainštalovali zostavu 16299.697, nainštalujte si novšiu verziu zostavy OS 16299.699.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém so zobrazovaním ukážky súborov .html, .mht a príloh v e-mailoch (MIME) v Microsoft Outlooku.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že za určitých okolností dialógové okná zabezpečenia a certifikátu Internet Explorera zobrazujú výzvy na pozadí namiesto na popredí.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhávanie sťahovania do umiestnení WebDAV.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje zlyhávanie sťahovaní, pretože služba Mark of the Web (MOTW) nie je podporovaná v sťahovanom umiestnení.

 • Riešenie problému, ktorý bráni Microsoft Moderátorovi v prístupe k obsahu dialógových okien Windows Zabezpečenie, ktoré boli zobrazené procesom s nízkou úrovňou integrity.

 • Riešenie problému, ktorý v niektorých prípadoch bráni v inštalácii šifrovaných balíkov .appx.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že systém prestane reagovať, keď aplikácie volajú rozhranie EnableEUDC API.

 • Riešenie problému, ktorý sa vyskytuje pri zadávaní japonských znakov v relácii vzdialenej pracovnej plochy (mstsc.exe).

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Riešenie problému s diagnostickým kanálom týkajúceho sa zariadení zaregistrovaných v službe Windows Analytics, keď je prítomný kľúč CommercialID databázy Registry „HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection“.

 • Riešenie problému, ktorý bráni synchronizácii naplánovanej úlohy klienta App-V, ak je zapnutá politika uzamknutia nástrojom Device Guard.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že prihlásenie pomocou karty SmartCard do servera vzdialenej pracovnej plochy zlyháva. Chyba je „STATUS_LOGON_FAILURE“.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje oneskorenie v odomknutí alebo prihlásení sa do počítača, ktorý bol premiestnený do inej siete. Napríklad dôjde k oneskoreniu pri prechode z podnikovej siete LAN alebo WLAN do domácej siete, v ktorej nie sú dostupné radiče domény.

 • Riešenie problému, ktorý sa vyskytuje pri používaní zašifrovaných e-mailov. Ak sa používateľ vyberie položku Zrušiť pri prvom zobrazení výzvy na zadanie PIN kódu, zobrazí sa viacero výziev na zadanie PIN kódu, kým výzva nakoniec zmizne.

 • Riešenie problému, ktorý spôsoboval, že pripojenie priamym prístupom zlyhávalo, keď je v zariadení TPM uložený certifikát overenia klienta.

 • Rieši problém niektorých prenosných počítačov, ktorý bránil v dokončení odhlásenia. Problém sa vyskytuje, keď sa používateľ odhlási a okamžite zavrie prenosný počítač. V dôsledku toho je po opätovnom otvorení prenosný počítač nutné reštartovať.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že systém zaznamená do denníka negatívne udalosti pre ovládače, ktoré sú platné a mali by byť dôveryhodné. Problém sa vyskytuje pri spustení ovládania aplikácií v programe Windows Defender (Device Guard) v režime auditu.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť znefunkčnenie procesu Security Authority Subsystem Service (LSASS) pri pokuse o spracovanie identifikátora zabezpečenia (SID) s nesprávnym formátom.

 • Riešenie problému, ktorý spôsoboval občasné nereagovanie prihlásenia na hostiteľskom serveri vzdialenej pracovnej plochy.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že tlač otvoreného alebo existujúceho súboru zlyhá bez toho, aby sa zobrazila chyba. Tento problém sa vyskytuje pri používaní funkcie Microsoft tlač do súboru PDF alebo nástroja XPS Document Writer.

 • Riešenie problému s naplánovanými úlohami, ktoré sa nespustia v nakonfigurovanom čase spustenia v určitý deň v týždni.

 • Riešenie problému s naplánovanou úlohou, ktorá má neobmedzené trvanie. Úloha sa spustí ihneď po vytvorení namiesto toho, aby sa spustila v čase zadanom na karte Spúšťače.

 • Rieši problém, ktorý bráni v spustení po sebe nasledujúcich akcií v úlohe. Tento problém sa vyskytuje, keď vytvoríte viaceré akcie v úlohe pomocou Plánovača úloh a úloha je naplánovaná v pravidle Zastaviť existujúcu inštanciu.

 • Riešenie problému s úlohou, ktorá má nastavenie opakovania. Úlohu sa nepodarí naplánovať a po vypnutí a zapnutí sa úloha nespustí. V poli Čas ďalšieho spustenia v Plánovači úloh sa zobrazuje správny čas, ale úloha sa v tomto čase nespustí.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že správca Service Control Manager (SCM) a služba Netlogon prestanú fungovať, keď sú niektoré služby nakonfigurované na spúšťanie s povereniami domény (kontami služieb).

 • Riešenie problému, kedy sa každodenné opakujúce úlohy spúšťajú neočakávane po prvom vytvorení alebo pri aktualizácii.

 • Riešenie problému, kedy funkcia GetSystemTime() niekedy môže vrátiť neplatnú hodnotu po bezprostrednom predošlom použití funkcie SetSystemTime().

 • Riešenie problému, ktorý sa vyskytuje pri použití skupinovej politiky X509HintsNeeded na predvyplnenie poľa Pomôcka pre meno používateľa. Pole Pomôcka pre meno používateľa je neočakávane prázdne po úspešnom prihlásení a odomknutí zariadenia . Funkcia Pomôcka pre meno používateľa má fungovať len pri zamknutí a odomknutí zariadenia, nebola navrhnutá tak, aby fungovala pri odhlásení a prihlásení.

 • Riešenie problému, ktorý nie je schopný zachovať rozloženie dlaždice po inovácii na Windows 10, verzia 1709, z Windowsu 10, verzia 1703 a 1607.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii augustovej ukážky súhrnnej kvalitatívnej aktualizácie alebo aktualizácie platformy .NET Framework z 11. septembra 2018 môže vytvorenie inštancie SqlConnection spôsobiť výnimku. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v tomto článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výnimka pri vytvorení inštancie SqlConnection na platforme .NET 4.6 a novšej po aktualizáciách rozhrania .NET Framework z augusta a septembra 2018

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4480967.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Kumulatívne aktualizácie systému Windows vyžadujú inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU). Tento postup pomáha zmierniť potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4339420) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4457136

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×