Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

3. 5. 2019

Verzia:

Zostava OS 17763.475

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Umožňuje vstavanému kontu správcu spustiť po stiahnutí inštalačného programu v Microsoft Edgi inštaláciu balíka Microsoft Office.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Automatizácia Internet Exploreru prestane v niektorých prípadoch pracovať.

 • Rieši problém, ktorý môže vlastným schémam URI pre obslužné programy protokolov aplikácie zabrániť, aby v Internet Exploreri spustili príslušnú aplikáciu pre lokálny intranet a dôveryhodné lokality.

 • Rieši problém, ktorý po nastavení presmerovania priečinka v priečinku Roaming AppData na sieťovú cestu bráni niektorým aplikáciám v otvorení.

 • Rieši chybu v súbore Gdi32full.dll, ktorá spôsobuje, že aplikácia prestane reagovať. 

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že UI prestane počas posúvania sa v okne na niekoľko sekúnd reagovať, ak máte otvorených mnoho podriadených okien.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že po reštarte prestane fungovať dotyková obrazovka.

 • Umožňuje dotykovej klávesnici podporovať nové znaky japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že prestane fungovať ShellExperienceHost.exe v prípade, že začiatok japonskej éry nie je v prvý deň v mesiaci. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý štruktúre CALDATETIME bráni v spracovaní viac ako štyroch japonských ér. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje databázu Registry NLS tak, aby podporovala novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje,.že ovládací prvok na výber dátumu DateTimePicker zobrazuje v japonskom formáte nesprávny dátum. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok nastavenia dátumu a času ukladá do vyrovnávacej pamäte staré éry a bráni obnoveniu, keď sa čas zmení na novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje písma tak, aby podporovali novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje editoru IME podporovať nový japonský znak éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok rozbaľovacie ponuky Hodiny a kalendár zobrazuje nesprávne priradený deň v týždni k dátumu v novej japonskej ére. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Pridáva alternatívne písma pre nové písma japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Zapína pre nové znaky japonskej éry funkciu prevodu textu na reč (TTS). Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Umožňuje existujúcim zariadeniam, ktoré spravuje Správca konfigurácie, aby boli zapísané do služby Microsoft Intune pomocou spoločného riadenia bez akejkoľvek interakcie používateľa. Nevyžaduje, aby bol prihlásený aktívny používateľ a nezobrazujú sa žiadne výzvy viacstupňového overenia (MFA). Táto aktualizácia umožňuje aj spoločne spravovanej správe mobilných zariadení (MDM) zápis na používanie prihlasovacích údajov zariadenia, ktoré zariadenie získalo, keď sa pripojilo k hybridnej službe Azure Active Directory (AADJ).

 • Zlepšuje prístup k podrobnému riešeniu problémov a diagnostickým protokolom zo spravovaných zariadení, ako napríklad podnikových PC, pri používaní služby správy počítačového cloudu. Služby správy počítačového cloudu zahŕňajú službu Microsoft Intune alebo iných poskytovateľov Správy mobilných zariadení (MDM) pre Windows.

 • Rieši chybu, ktorá môže umožniť používateľovi naďalej sa prihlasovať do konta pomocou karty Smart Card aj potom, ako bolo konto zrušené.

 • Rieši chybu, ktorá bráni v prístupe k podnikovým prostriedkom pri používaní protokolu Kerberos s prihlasovacími údajmi Windows Hello for Business (WHfB). Spôsobuje to, že sa používateľom zobrazujú viaceré výzvy na zadanie prihlasovacích údajov.

 • Rieši problém, ktorý niekedy spôsobuje, že tlačiareň formátu PostScript použije nesprávne písmo.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že klientske aplikácie protokolu LDAP prestali reagovať na minimálne 30 sekúnd, keď bolo prostredníctvom viacerých pripojení požadovaných množstvo dotazov LDAP. Stáva sa to z dôvodu súbehu v súbore wldap32.dll. Túto aktualizáciu si musíte nainštalovať na strane klienta LDAP, ktorý volá súbor wldap32.dll.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že používateľ zdieľaného používateľského profilu stratí po inovácii operačného systému (OS) prispôsobené nastavenia ponuky Štart. Po inštalácii tejto aktualizácie musia správcovia povoliť nastavenie databázy Registry UseProfilePathMinorExtensionVersion popísané v kb4493782pre roamingové používateľské profily (RUP). Tento kľúč umožňuje vytvorenie nového RUP pre inovovaný operačný systém a zabraňuje strate prispôsobenej ponuky Štart. RUP sa musí ukladať lokálne, na zapnutie funkcie musíte reštartovať zariadenie.

 • Rieši problému, ktorý spôsobuje, že žiadosti o pripojenie k serverom RDSH pri nasadzovaní zlyhajú. Tento problém sa vyskytuje z dôvodu zablokovania služby Sprostredkovateľ pripojenia.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť reštartovaniu uzlov aktualizácie podporujúcej rozhranie klastra v prípade obnovenia prihlasovacích údajov klastra. Aktualizácia podporujúca rozhranie klastra musí po inštalácii aktualizácie reštartovať uzly. Vyskytla sa nasledujúca chyba:

„Nepodarilo sa reštartovať uzol „NODENAME“: (ClusterUpdateException) Nepodarilo sa reštartovať uzol „NODENAME“: (Win32Exception) Meno používateľa alebo heslo nie je správne.”

 • Rieši problém s postupným pretekaním pamäte do LSASS.exe v systémoch, ktoré majú povolené prihlasovanie vo vyrovnávacej pamäti. Tento problém sa týka hlavne serverov spracovávajúcich mnoho interaktívnych žiadostí o prihlásenie, ako sú napríklad webové servery.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že dotaz protokolu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) vráti nesprávne výsledky. Táto situácia nastane, ak klauzula filtra obsahuje atribút, ktorý má syntax typu Veľké celé číslo a filter používa pravidlo , LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Napríklad jednoduchý filter ako „msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803: = 51539607552“ nemusí vrátiť žiadne zhody vtedy, keď by mal.

 • Rieši problém, ktorý bráni aplikáciám pracovného postupu tlače spustiť službu Ukázať a tlačiť.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť aplikácii Universal Windows Platform (UWP) prijímať vstupy z klávesnice, keď je jeho vlákno používateľského rozhrania príliš zaneprázdnené. Tento problém sa vyskytuje, keď aplikácia UWP má vložený ovládací prvok webového zobrazenia.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia lokality Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503327.

Určité operácie, napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Microsoft a ArcaBit identifikovali v zariadeniach s nainštalovaným antivírusovým softvérom ArcaBit problém, ktorý môže spôsobiť, že systém pri reštarte po nainštalovaní tejto aktualizácie prestane reagovať.

Tento problém bol vyriešený. Spoločnosť Arcabit potvrdila, že tento problém sa nevzťahuje na Windows 10, verziu 1809.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu zlyhať zónové prevody medzi primárnym a sekundárnym serverom DNS prostredníctvom protokolu Transmission Control Protocol (TCP).

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4494441.

Pri pokuse o tlač z prehliadača Microsoft Edge alebo iných aplikácií typu Universal Windows Platform (UWP) sa môže zobraziť chyba: „Vyskytol sa nečakaný problém s konfiguráciou vašej tlačiarne. 0x80070007e.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4501371.

Po inštalácii aktualizácie KB4493509 sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

Tento problém riešia aktualizácie vydané 11. júna 2019 a novšie. Odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie zabezpečenia pre vaše zariadenie. Zákazníci, ktorí inštalujú Windows Server 2019 pomocou médií, by si mali pred inštaláciou jazykového balíka alebo iných voliteľných súčastí nainštalovať najnovšiu aktualizáciu serviceing Stack Update (SSU ). Ak používate Centrum služieb pre multilicencie (VLSC), získajte najnovšie dostupné médiá pre Windows Server 2019. Správne poradie inštalácie je nasledovné:

 1. Inštalácia najnovšej predpokladu SSU, aktuálne KB5005112

 2. Inštalácia voliteľných súčastí alebo jazykových balíkov

 3. Inštalácia najnovšej kumulatívnej aktualizácie

Poznámka Aktualizácia zariadenia zabráni tomuto problému, ale nebude mať žiadny vplyv na zariadenia, ktoré už majú tento problém vplyv. Ak sa tento problém nachádza vo vašom zariadení, na jeho opravu budete musieť použiť postup alternatívneho riešenia.

Alternatívne riešenie:

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení jazyka vstupu a zobrazenia v Windows 10.

 2. Kliknite na položku Skontrolovať Aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019 alebo novšiu. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windows 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problém nezmierni, použite funkciu inovácie na mieste. Pokyny nájdete v téme Ako vykonať inováciu na mieste vo Windowse a vykonať inováciu systému Windows Server na mieste.

Pri použití písma MS UI Gothic alebo MS PGothic sa text, rozloženie alebo veľkosť bunky v porovnaní s Microsoft Excelom môže zúžiť alebo zväčšiť. Rozloženie a veľkosť buniek hárkov Microsoft Excelu sa môže zmeniť napríklad pri použití písma MS UI Gothic.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4494441.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie zásobníka údržby.

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4493510) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu SSU, vyhľadajte ho v katalógu microsoft update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadanie aktualizácií.

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré sú k dispozícii v tejto aktualizácii, stiahnite si informácie o súbore pre kumulatívnu aktualizáciu 4495667

Ďakujeme vám za dnešnú návštevu stránky histórie aktualizácií systému Windows 10, verzia 1809. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používať tieto stránky a využiť ich naplno, pozrite si náš blogovom príspevku.

Na zlepšenie informácií prezentovaných na stránkach histórie a súvisiacich kľúčových bankách a ich užitočnosti pre našich zákazníkov sme vytvorili anonymný prieskum , v rámci ktorých sa môžete podeliť o svoje pripomienky a pripomienky. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×