Obsah
×

Dátum vydania:

3. 5. 2019

Verzia:

Zostava OS 17763.475

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Umožňuje vstavanému kontu správcu spustiť po stiahnutí inštalačného programu v Microsoft Edgi inštaláciu balíka Microsoft Office.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Automatizácia Internet Exploreru prestane v niektorých prípadoch pracovať.

 • Rieši problém, ktorý môže vlastným schémam URI pre obslužné programy protokolov aplikácie zabrániť, aby v Internet Exploreri spustili príslušnú aplikáciu pre lokálny intranet a dôveryhodné lokality.

 • Rieši problém, ktorý po nastavení presmerovania priečinka v priečinku Roaming AppData na sieťovú cestu bráni niektorým aplikáciám v otvorení.

 • Rieši chybu v súbore Gdi32full.dll, ktorá spôsobuje, že aplikácia prestane reagovať.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že UI prestane počas posúvania sa v okne na niekoľko sekúnd reagovať, ak máte otvorených mnoho podriadených okien.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že po reštarte prestane fungovať dotyková obrazovka.

 • Umožňuje dotykovej klávesnici podporovať nové znaky japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že prestane fungovať ShellExperienceHost.exe v prípade, že začiatok japonskej éry nie je v prvý deň v mesiaci. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý štruktúre CALDATETIME bráni v spracovaní viac ako štyroch japonských ér. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje databázu Registry NLS tak, aby podporovala novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje,.že ovládací prvok na výber dátumu DateTimePicker zobrazuje v japonskom formáte nesprávny dátum. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok nastavenia dátumu a času ukladá do vyrovnávacej pamäte staré éry a bráni obnoveniu, keď sa čas zmení na novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Aktualizuje písma tak, aby podporovali novú japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje editoru IME podporovať nový japonský znak éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že ovládací prvok rozbaľovacie ponuky Hodiny a kalendár zobrazuje nesprávne priradený deň v týždni k dátumu v novej japonskej ére. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Pridáva alternatívne písma pre nové písma japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Zapína pre nové znaky japonskej éry funkciu prevodu textu na reč (TTS). Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Umožňuje existujúcim zariadeniam, ktoré spravuje Správca konfigurácie, aby boli zapísané do služby Microsoft Intune pomocou spoločného riadenia bez akejkoľvek interakcie používateľa. Nevyžaduje, aby bol prihlásený aktívny používateľ a nezobrazujú sa žiadne výzvy viacstupňového overenia (MFA). Táto aktualizácia umožňuje aj spoločne spravovanej správe mobilných zariadení (MDM) zápis na používanie prihlasovacích údajov zariadenia, ktoré zariadenie získalo, keď sa pripojilo k hybridnej službe Azure Active Directory (AADJ).

 • Zlepšuje prístup k podrobnému riešeniu problémov a diagnostickým protokolom zo spravovaných zariadení, ako napríklad podnikových PC, pri používaní služby správy počítačového cloudu. Služby správy počítačového cloudu zahŕňajú službu Microsoft Intune alebo iných poskytovateľov Správy mobilných zariadení (MDM) pre Windows.

 • Rieši chybu, ktorá môže umožniť používateľovi naďalej sa prihlasovať do konta pomocou karty Smart Card aj potom, ako bolo konto zrušené.

 • Rieši chybu, ktorá bráni v prístupe k podnikovým prostriedkom pri používaní protokolu Kerberos s prihlasovacími údajmi Windows Hello for Business (WHfB). Spôsobuje to, že sa používateľom zobrazujú viaceré výzvy na zadanie prihlasovacích údajov.

 • Rieši problém, ktorý niekedy spôsobuje, že tlačiareň formátu PostScript použije nesprávne písmo.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že klientske aplikácie protokolu LDAP prestali reagovať na minimálne 30 sekúnd, keď bolo prostredníctvom viacerých pripojení požadovaných množstvo dotazov LDAP. Stáva sa to z dôvodu súbehu v súbore wldap32.dll. Túto aktualizáciu si musíte nainštalovať na strane klienta LDAP, ktorý volá súbor wldap32.dll.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že používateľ zdieľaného používateľského profilu stratí po inovácii operačného systému (OS) prispôsobené nastavenia ponuky Štart. Po nainštalovaní tejto aktualizácie musia správcovia pre zdieľané používateľské profily (RUP) povoliť nastavenie databázy Registry UseProfilePathMinorExtensionVersion popísané v KB4493782. Tento kľúč umožňuje vytvorenie nového RUP pre inovovaný operačný systém a zabraňuje strate prispôsobenej ponuky Štart. RUP sa musí ukladať lokálne, na zapnutie funkcie musíte reštartovať zariadenie.

 • Rieši problému, ktorý spôsobuje, že žiadosti o pripojenie k serverom RDSH pri nasadzovaní zlyhajú. Tento problém sa vyskytuje z dôvodu zablokovania služby Sprostredkovateľ pripojenia.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť reštartovaniu uzlov aktualizácie podporujúcej rozhranie klastra v prípade obnovenia prihlasovacích údajov klastra. Aktualizácia podporujúca rozhranie klastra musí po inštalácii aktualizácie reštartovať uzly. Vyskytla sa nasledujúca chyba:

„Nepodarilo sa reštartovať uzol „NODENAME“: (ClusterUpdateException) Nepodarilo sa reštartovať uzol „NODENAME“: (Win32Exception) Meno používateľa alebo heslo nie je správne.”

 • Rieši problém s postupným pretekaním pamäte do LSASS.exe v systémoch, ktoré majú povolené prihlasovanie vo vyrovnávacej pamäti. Tento problém sa týka hlavne serverov spracovávajúcich mnoho interaktívnych žiadostí o prihlásenie, ako sú napríklad webové servery.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že dotaz protokolu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) vráti nesprávne výsledky. Stane sa tak, ak klauzula filtra obsahuje atribút, ktorý má syntax typu veľkého celého čísla, a filter používa pravidlo, LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Napríklad jednoduchý filter ako „msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803: = 51539607552“ nemusí vrátiť žiadne zhody vtedy, keď by mal.

 • Rieši problém, ktorý bráni aplikáciám pracovného postupu tlače spustiť službu Ukázať a tlačiť.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť aplikácii Universal Windows Platform (UWP) prijímať vstupy z klávesnice, keď je jeho vlákno používateľského rozhrania príliš zaneprázdnené. Tento problém sa vyskytuje, keď aplikácia UWP má vložený ovládací prvok webového zobrazenia.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503327.

Určité operácie, napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a v nasledujúcom vydaní poskytne aktualizáciu.

Microsoft a ArcaBit identifikovali v zariadeniach s nainštalovaným antivírusovým softvérom ArcaBit problém, ktorý môže spôsobiť, že systém pri reštarte po nainštalovaní tejto aktualizácie prestane reagovať.

Tento problém bol vyriešený. Spoločnosť Arcabit potvrdila, že tento problém sa nevzťahuje na Windows 10, verziu 1809.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu zlyhať zónové prevody medzi primárnym a sekundárnym serverom DNS prostredníctvom protokolu Transmission Control Protocol (TCP).

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4494441.

Pri pokuse o tlač z prehliadača Microsoft Edge alebo iných aplikácií typu Universal Windows Platform (UWP) sa môže zobraziť chyba: „Vyskytol sa nečakaný problém s konfiguráciou vašej tlačiarne. 0x80070007e.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4501371.

Po inštalácii aktualizácie KB4493509 sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Ak potreby pokyny, pozrite si tému „Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10".

 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme „Aktualizácia Windowsu 10".

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.

 2. Vyberte položku Začíname v možnosti obnovenia Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC.

 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Pri použití písma MS UI Gothic alebo MS PGothic sa text, rozloženie alebo veľkosť bunky v porovnaní s Microsoft Excelom môže zúžiť alebo zväčšiť. Rozloženie a veľkosť buniek hárkov Microsoft Excelu sa môže zmeniť napríklad pri použití písma MS UI Gothic.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4494441.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4493510) sa vám ponúkne automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4495667

Ďakujeme vám za dnešnú návštevu stránky histórie aktualizácií systému Windows 10, verzia 1809. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používať tieto stránky a vyťažiť z nich čo najviac, pozrite si náš blogový príspevok.

Na to, aby sme vylepšili informácie uvedené na stránkach histórie a v súvisiacich súhrnných aktualizáciách a aby boli užitočnejšie pre našich zákazníkov, vytvorili sme anonymný prieskum, v ktorom sa s nami môžete podeliť o svoje komentáre a pripomienky. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×