Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

30. 8. 2018

Verzia:

Zostava OS 16299.637

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši chybu v aplikáciách Microsoft Foundation Class (MFC), ktoré môžu spôsobiť blikanie aplikácií.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie procesu win32kfull.sys (Stop 3B) pri zrušení operácií úchytu pre denník alebo pri odpojení vzdialenej relácie.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že používatelia stláčali kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Delete dvakrát, aby sa ukončil priradený režim prístupu pri zapnutom automatickom prihlásení.

 • Rieši problém, ktorý bránil aplikácii Device Guard PackageInspector.exe v zahrnutí všetkých súborov potrebných na správne spustenie aplikácie po dokončení politiky Integrita kódu.

 • Rieši problém, ktorý bráni používateľom kariet SmartCard na overenie osobnej identity (PIV)/bežných prístupových kariet (CAC) v overovaní a používaní podnikových zdrojov alebo bráni používateľom funkcie Windows Hello for Business v konfigurácii pri prvom prihlásení.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že po nastavení DLL pravidla v aplikácii AppLocker prestane Microsoft Edge fungovať.

 • Rieši problém, ktorý v niektorých prípadoch spôsobil zlyhanie vymazania dešifrovaných údajov z pamäti po dokončení operácie dešifrovania CAPI.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že overenie Wi-Fi EAP TTLS (CHAP) zlyhá,, ak používateľ pred overením uloží informácie poverení.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje vysoké využitie procesora pri prechode z WLAN do LAN siete v počítačoch so vstavanými širokopásmovými modulmi Sierra. Služba WWanSvc neustále nárokuje ďalšiu a ďalšiu pamäť, až kým počítač neprestane reagovať a nezobrazí sa čierna obrazovka.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje opätovnému použitiu kontrolného bodu vytvoreného na klastri Windowsu Server 2016. Deje sa to v prípade, že virtuálne počítače sú spustené na zdieľaných zväzkoch klastra (CSV) a chyba je „Nepodarilo sa čítať z prúdu. HRESULT = 0XC00CEE3A. “

 • Rieši problém, ktorý bráni presmerovaniu priečinkov z aktualizovania cesty servera UNC, keď sa cesta zmení v dôsledku zmeny premennej prostredia (% HOMESHARE % alebo % USERNAME %). Ak chcete tomuto problému predísť, nastavte politiku presmerovania priečinka tak, aby sa pri zmene cesty nepresúvali údaje.

 • Rieši problém, ktorý vyžaduje dvojnásobné zadanie hesla v prípade, že sa pripájate k zamknutému zariadeniu pomocou funkcie pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenia, ktoré majú povolený protokol 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) náhodne prestanú pracovať a zobrazia kód zastavenia „0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL“. Problém sa vyskytuje, keď je poškodený fond pamäte jadra. Zlyhania sa vo všeobecnosti objavujú v nwifi.sys.

 • Poskytuje riešenie stability pre pôvodný stav Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) a režim runtime D3 (RTD3).

 • Rieši problém, ktorý môže po zmene nastavenia DHCP rozsahu odstrániť možnosť konfigurácie protokolu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) z vyhradenej adresy.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť otvoreniu ponuky Štart ponuky po obnovení počítača.

 • Rozširuje službu Key Management Service (KMS), aby podporovala nadchádzajúcich vydaní Windows 10 Enterprise LTSC a Windows Server verzie klienta. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4347075.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Ďalšie informácie o vyriešených nedostatkoch v zabezpečení nájdete na lokalite Sprievodca aktualizáciou zabezpečenia.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Niektoré neanglické platformy môžu nasledujúci reťazec zobraziť v angličtine namiesto lokalizovaného jazyka: „Naplánované úlohy na čítanie zo súboru nie sú v tomto jazykovom režime podporované.“ Táto chyba sa zobrazí pri pokuse o čítanie naplánovaných úloh, ktoré ste vytvorili a ak je program Device Guard zapnutý.

Po zhodnotení spoločnosť Microsoft rozhodla, že ide o problém s nízkou pravdepodobnosťou a nízkym rizikom a nateraz nebudeme poskytovať riešenie pre Windows 10, verziu 1709. 

Ak sa domnievate, že vás tento problém ovplyvňuje, obráťte sa na podporu spoločnosti Microsoft.

Po zapnutí programu Device Guard môžu niektoré neanglické platformy zobraziť nasledujúce reťazce v angličtine namiesto miestneho jazyka:

 • Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries. (Operátory „&“ alebo „.“ nie je možné použiť na vyvolanie rozkazu rozsahu modulu naprieč jazykmi.)

 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ak je zapnutý program DeviceGuard zdroj „Script“ z modulu „PSDesiredStateConfiguration“ nie je podporovaný.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery. (Použite zdroj „Script“ poskytovaný modulom PSDscResources z galérie PowerShell.)

Po zhodnotení spoločnosť Microsoft rozhodla, že ide o problém s nízkou pravdepodobnosťou a nízkym rizikom a nateraz nebudeme poskytovať riešenie pre Windows 10, verziu 1709. 

Ak sa domnievate, že vás tento problém ovplyvňuje, obráťte sa na podporu spoločnosti Microsoft.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie u niektorých používateľov, ktorí používajú sieť VPN s IKEv2, môže dôjsť k zlyhaniu pripojenia k sieti VPN. Pripojenie zlyhá s chybou vzdialeného prístupu 809.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4464217.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie už Windows nerozpozná certifikát výmeny osobných informácií (PFX), ktorý sa používa na overovanie pripojenia cez Wi-Fi alebo VPN. V dôsledku toho trvá príliš dlho, kým Microsoft Intune poskytne používateľské profily, pretože nerozpozná, že sa v zariadení nachádza požadovaný certifikát.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4464217.

Po inštalácii augustovej ukážky súhrnnej kvalitatívnej aktualizácie alebo aktualizácie rozhrania .NET Framework z 11. septembra 2018 môže vytvorenie inštancie SqlConnection spôsobiť výnimku. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v tomto článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výnimka pri vytvorení inštancie SqlConnection na platforme .NET 4.6 a novšej po aktualizáciách rozhrania .NET Framework z augusta a septembra 2018

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4480967.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4343893

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×