Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

30. 8. 2019

Verzia:

Zostava OS 18362.329

Poznámka: Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické balíky, bezpečnostné balíky, balíky ovládačov, balíky Service Pack a pod. nájdete v nasledujúcom článku.

Podpora súborov ePub v prehliadači Microsoft Edge končí

Microsoft Edge už o niekoľko mesiacov nebude podporovať elektronické knihy, ktoré používajú príponu súboru .epub. Ďalšie informácie nájdete v téme Stiahnite si aplikáciu pre formát .epub, aby ste mohli čítať elektronické knihy aj naďalej.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý bráni niektorým hrám vo využívaní priestorových zvukových funkcií.

 • Aktualizuje problém, pre ktorý sa nedokáže zobraziť kurzor pri výbere textového vstupného poľa pomocou dotykového ovládania.

 • Zabráni zobrazeniu prázdnych dlaždíc v ponuke Štart pri inovácii na Windows 10, verzia 1903, z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie Windowsu 10. Ak ste však už inovovali na Windows 10, verziu 1903, inštaláciou tejto aktualizácie sa neodstránia existujúce prázdne dlaždice.

 • Aktualizuje problém so sťahovaním digitálnych médií chránených autorskými právami (hudba, televízne seriály, filmy a podobne) z určitých webových lokalít pomocou prehliadačov Microsoft Edge a Internet Explorer.

 • Vylepšuje používateľskú skúsenosť a kompatibilitu aplikácií tak, aby viac aplikácií Win32 fungovalo s prostredím Windows Mixed Reality.

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje nadmerné využitie procesora, keď používatelia prepínajú aplikácie alebo držia kurzor na paneli úloh.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia netýkajúca sa zabezpečenia zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto:

 • Rieši problém, ktorý zobrazuje čiernu obrazovku pri použití vzdialenej pracovnej plochy na pripojenie k počítaču so systémom Windows 10, verziou 1903.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť spusteniu testovacieho prostredia (sandbox) pre Windows pre chybu „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002).“ Stáva sa to v zariadeniach, v ktorých sa zmení jazyk operačného systému počas procesu aktualizácie pri inštalácii Windowsu 10, verzie 1903.

 • Zvyšuje počet podporovaných prerušení v zariadení na 512 v systémoch, ktoré majú zapnuté x2APIC.

 • Rieši problém, ktorý bráni použitiu niektorých zariadení TPM (Trusted Platform Module) pre službu Next Generation Credentials.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že pracovná stanica prestane fungovať, keď sa prihlásite pomocou aktualizovaného hlavného mena používateľa (UPN) (napríklad zmena UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje Rozšírenej ochrane pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP) spúšťať automatizované forenzné zhromažďovanie údajov pri použití nastavení proxy založených na databáze Registry.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje Rozšírenej ochrane pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP) odosielať udalosti pre určité cesty.

 • Rieši možný problém s kompatibilitou, keď Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP) pristupuje k zdieľaným jednotkám Server Message Block (SMB), pri ktorých sa rozlišujú malé a veľké písmená.

 • Rieši zriedkavý problém, ktorý sa vyskytuje, keď ovládač mssecflt. sys zaberá príliš veľa miesta v zásobníku jadra. To má za následok chybu „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP“ a nastavenie parametra 1 na „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT.“

 • Rieši problém, ktorý vedie k nadmernému využitiu pamäte v rámci Rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP).

 • Zlepšuje detekciu presnosti Spravovania hrozieb a chýb platformy Microsoft Defender ATP.

 • Rieši problém, pri ktorom Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender neumožní načítanie binárnych súborov tretích strán z aplikácie Universal Windows Platform. Chyba udalosti CodeIntegrity 3033 sa zobrazí ako „Code Integrity determined that a process (<process name>) attempted to load <binary name> that did not meet the Store signing level requirements (Integrita kódu zistila, že proces (<process name>) sa pokúsil o načítanie binárneho súboru <binary name>, ktorý nespĺňa požiadavky na úrovni podpisovania obchodu.“

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že zariadenia majú skrátené názvy zariadení, keď im poskytovanie prostriedkov autopilota automaticky priradí názov.

 • Rieši problém, v ktorom bol popis produktu systému Windows Server 2019 nesprávny, keď bol dotazovaný pomocou slmgr/dlv.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že trieda rozhrania Windows Management Instrumentation (WMI) Win32_PhysicalMemory hlási 32 GB pamäťové čipy bez hodnoty kapacity.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje kopírovaniu a prilepovaniu zložených dokumentov (predtým objektov OLE) medzi aplikáciou, ktorá hosťuje ovládací prvok RichEdit, a inými aplikáciami.

 • Rieši problém, ktorý bráni niektorým hrám vo využívaní priestorových zvukových funkcií.

 • Rieši problém, pre ktorý sa nedokáže zobraziť kurzor pri výbere textového vstupného prvku pomocou dotykového ovládania.

 • Bráni v zobrazení prázdnych dlaždíc v ponuke Štart po inovácii na Windows 10, verzia 1903, z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie Windowsu 10. Tieto prázdne dlaždice majú názvy, ako napríklad „ms-resource:AppName“ alebo „ms-resource:appDisplayName“. Ak ste však už inovovali na Windows 10, verziu 1903, inštaláciou tejto aktualizácie sa neodstránia existujúce prázdne dlaždice.

 • Rieši problém, ktorý môže brániť zobrazovaniu výzvy na zadanie kódu PIN pri overovaní v Internet Exploreri.

 • Rieši problém so sťahovaním súborov správy digitálnych prístupových práv (DRM) z určitých webových lokalít pomocou prehliadačov Microsoft Edge a Internet Explorer.

 • Vylepšuje používateľskú skúsenosť a kompatibilitu aplikácií tak, aby viac aplikácií Win32 fungovalo s prostredím Windows Mixed Reality.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie zmien členstva v skupinách v službe Active Directory. K tomu dochádza, ak klient Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) používa syntax identifikátora zabezpečenia (SID) rozlišujúceho názvu (DN) po inštalácii predchádzajúcich verzií súboru NTDSAI.DLL. V tomto scenári problém s ovládacím prvkom LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) spôsobuje, že služba Active Directory nesprávne vracia stav „ÚSPECH“, aj keď sa zmena členstva v skupine nevykonala.

 • Rieši problém, ktorý môže zabraňovať spúšťaniu zariadení pri spustení pomocou obrazov v prostredí Preboot Execution Environment (PXE) zo servera Windows Deployment Services (WDS) alebo System Center Configuration Manager (SCCM). Chyba je „Status: 0xc0000001, Info: A required device isn't connected or can't be accessed. (Stav: 0xc0000001, Informácie: požadované zariadenie nie je pripojené alebo k nemu nie je možný prístup.)“

 • Rieši problém, ktorý môže brániť spusteniu zariadení alebo spôsobiť, že budú pokračovať v reštartovaní, ak sú pripojené k doméne, ktorá je nakonfigurovaná na používanie oblastí MIT Kerberos. Ovplyvnené sú radiče domény aj členovia domény.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že nasledujúce položky prestanú reagovať:

  • Aplikácie, ktoré boli vytvorené pomocou jazyka Visual Basic 6 (VB6).

  • Makrá, ktoré používajú Visual Basic for Applications (VBA).

  • Skripty alebo aplikácie, ktoré používajú Visual Basic scripting Edition (VBScript).

Môže sa tiež zobraziť chyba „Invalid procedure call (Neplatné volanie procedúry)“.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje nadmerné využitie procesora, keď používatelia prepínajú aplikácie alebo držia kurzor na paneli úloh.

 • Umožňuje audit udalostí zabezpečenia pre klientov spravovaných správou mobilných zariadení (MDM) na účely sledovania zabezpečenia a vykonávania aktivít reakcií na incidenty.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Microsoft dostáva hlásenia, že malý počet používateľov nemusí prijímať výsledky pri používaní funkcie Windows Desktop Search a môže zaznamenať vysoké využitie procesora zo súboru SearchUI.exe. Tento problém sa vyskytuje len v zariadeniach, v ktorých je vypnuté prehľadávanie webu pomocou funkcie Windows Desktop Search.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4515384.

Pri vytváraní snímok obrazovky alebo používaní podobných nástrojov (napríklad Nástroja na vystrihovanie alebo aplikácie Vystrihnúť a skicovať) môžu mať výsledné obrázky neprirodzený oranžový odtieň. Tento problém je spôsobený funkciou režimu Eye Care aplikácie Lenovo Vantage a začal sa vyskytovať okolo 5. septembra 2019.

Pokyny k tomuto problému nájdete v článku podpory spoločnosti Lenovo Snímky obrazovky a výstrižky majú neprirodzený oranžový odtieň. Na riešenie tohto problému nie je potrebná žiadna aktualizácia pre Windows.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4515530) sa ponúkne automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Áno

Táto aktualizácia sa automaticky synchronizuje so službou WSUS, ak nakonfigurujete Produkty a klasifikácie takto:

Produkt: Produkt: Windows 10, verzia 1903 a novšia

Klasifikácia: Aktualizácia

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4512941

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×