Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Makrá sú postupnosti udalostí (napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia), ktoré je možné prehrávať na pomoc s opakujúcimi sa úlohami. Môžu sa používať aj na prehrávanie sekvencií, ktoré sú dlhé alebo zložité na spustenie. Makro zaznamenané v aplikácii Microsoft Mouse and Keyboard Center môžete priradiť klávesu alebo tlačidlu myši. Môžete tiež použiť funkciu Opakovanie makra na nepretržité prehrávanie a opakovanie makra, a potom ho kedykoľvek zastaviť.

Makrá aplikácie Microsoft Mouse and Keyboard Center používajú príponu .mhm a sú uložené ako samostatné súbory v predvolenom podpriečinku Documents\Microsoft Hardware\Macros. Makrá zaznamenané klávesnicou a myšou sú zameniteľné. Môžete ich spúšťať alebo upravovať v ktoromkoľvek z programov.

Upozornenie: Heslá alebo iné citlivé informácie neukladajte v makrách.

 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. V zozname pod tlačidlom, ktorému chcete zmeniť priradenie, vyberte možnosť Makro.

  Vytvorenie makra v aplikácii Microsoft Mouse and Keyboard Center

 3. Kliknite na položku Vytvoriť nové makro.

  Vytvorí sa prázdne makro a pridá sa do zoznamu makier.

 4. V okne Názov zadajte názov nového makra.

 5. Kliknite na možnosť Editor a zadajte svoje makro.

  Môžete zaznamenať udalosti, ako sú napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenie medzi akciami. Nemôžete zachytiť pohyby myši ani akcie vykonané prostredníctvom makier priradených k priraditeľným klávesom.

 6. V zozname Makrá k dispozícii sa uistite, či je vybraté nové makro.

Zaznamenanie dvoch alebo viacerých udalostí naraz

 1. Zadajte prvú udalosť (napríklad: stlačenie klávesu SHIFT).

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratú udalosť a potom vyberte položku Rozdeliť. Udalosť sa rozdelí na tri samostatné udalosti: stlačenie a podržanie tlačidla, časové oneskorenie a uvoľnenie tlačidla.

 3. Kliknite na položku medzi dvoma samostatnými udalosťami (buď pred alebo po oneskorení).

 4. Zadajte druhú udalosť (napríklad: 1. tlačidlo myši).

Úprava existujúceho makra

 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. V zozname pod tlačidlom, ktorému chcete zmeniť priradenie, vyberte možnosť Makro.

 3. Zo zoznamu Makrá k dispozícii vyberte makro, ktoré chcete upraviť.

 4. Kliknite na položku v Editor a upravte makro alebo zadajte nové udalosti.

Prehrávanie makra

 • Kliknite na tlačidlo priradené k makru.

Zrušenie makra počas prehrávania

 • Kliknite znova na tlačidlo priradené k makru alebo spustite iné makro

Povolenie Opakovania makra (opakované prehrávanie makra)

 1. V Editore makier vyberte makro zo zoznamu Makrá k dispozícii.

 2. Kliknite na ikonu Úprava makra

 3. Zapnite možnosť Opakovanie.

Poznámky: Opakovanie makra nepodporuje prepínanie aplikácií. Ak otvoríte napríklad webový prehliadač, kým sa makro opakuje v hre, makro sa prestane opakovať. Podobne, ak zahrniete do makra príkaz na prepnutie na inú aplikáciu, funkcia Opakovanie makra sa neprejaví a makro sa spustí len raz.

 • Ak stlačíte tlačidlo priradené funkcii spustenia opakujúceho sa makra a potom stlačíte tlačidlo priradené inému makru, funkcia Opakovanie makra sa zastaví.

 • Opakujúce sa makro neobsahuje časové oneskorenie na konci sekvencie. Ak chcete oneskorenie pridať, môžete ho pridať v okne Editora.

Prepnutie funkcie Opakovania makra

 • Potom ako povolíte pre makro funkciu Opakovanie makra, stlačte kláves priradený k spusteniu makra.

Opakovaným stlačením tlačidla zastavíte opakovanie makra.
Ak chcete zastaviť opakujúce sa makro a začať ďalšie makro, stlačte kláves priradený k inému makru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×