Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Prehľad

Táto aktualizácia nahrádza predtým vydané aktualizácie. Vždy by ste mali nainštalovať najnovšiu aktualizáciu.

Po nainštalovaní tejto rýchlej opravy možno budete musieť aktualizovať svoju licenciu, aby ste získali prístup k novým objektom, ktoré sú zahrnuté v tejto alebo predchádzajúcej aktualizácii. (Vzťahuje sa to len na licencie zákazníkov.)

Zoznam aktualizácií vydaných pre microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 nájdete v aktualizáciách vydaných pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2. Aktualizácie sú určené pre nových a existujúcich zákazníkov, ktorí používajú microsoft Dynamics Released Aktualizácie pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Dôležité upozornenie

Odporúčame, aby ste sa pred inštaláciou rýchlych opráv alebo aktualizácií obrátili na partnera systému Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s rýchlymi opravami alebo aktualizáciami, ktoré sa nainštalujú. Rýchla oprava alebo aktualizácia môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré spolupracujú s riešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyriešené v tejto aktualizácii

V tejto aktualizácii sú vyriešené nasledujúce problémy.

Rýchle opravy aplikácií 

ID

Názov

Funkčná oblasť

464976

Filter Zobraziť nezhodné zobrazuje iba riadky bankového výpisu a nezobrazuje položky bankového účtu.

Správa hotovosti

466892

"Musíte zadať typ dokumentu pre ..." pri zmene typu dokumentu na prázdny v denníku predaja.

Financie

432194

Pridelenia nákladov sa nevykonajú samostatne pre položky nákladov a položky rozpočtu nákladov.

Financie

462514

Systém uverejňuje celé množstvo pri pokuse o uverejnenie čiastočného množstva v nákupnej alebo predajnej vrátenej objednávke na odoslanie alebo príjem po priradení úplného množstva v sledovaní položiek.

Zásob

463979

Je možné vytvoriť viac atribútov s prázdnym poľom Názov prostredníctvom atribútov položiek.

Zásob

467693

Celkové náklady (LM) v položkách úloh nezahŕňajú čiastku zaokrúhlenia nastavenú v nastavení finančných položiek.

Pracovných miest

467701

Zostavy súvisiace s produkciou poskytujú zoznam dostupných pracovných centier namiesto strojových centier pri použití možnosti Súčty filtrov po výbere položky Strojové centrum vo filtri typu kapacity a následnom výbere možnosti Nie kapacity. Filter.

Výrobné

465382

Jednotková cena v riadkoch sa neaktualizuje po zmene poľa Číslo kampane v hlavičke, pokiaľ sa nezmení aj pole Množstvo.

Predaja

464979

Kód miesta v tabuľke Požiadavka skladu sa neaktualizuje pri aktualizácii predajnej alebo nákupnej objednávky po uvoľnení a opätovnom otvorení dokumentu.

Skladu

Rýchle opravy lokálnych aplikácií 

CH - Švajčiarsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

466991

Nie je možné zadať platný odkaz na platbu do riadka denníka platieb, ak odkaz č. obsahuje písmená vo švajčiarskej verzii.

Správa hotovosti

CZ – Česko

ID

Názov

Funkčná oblasť

462097

"Záznam v tabuľke G/L Entry už existuje. Identifikačné polia a hodnoty: Chybové hlásenie Položky č.=xxx pri pokuse o uverejnenie predajnej objednávky v českej verzii.

Predaja

DACH

ID

Názov

Funkčná oblasť

466991

Nie je možné zadať platný odkaz na platbu do riadka denníka platieb, ak odkaz č. obsahuje písmená vo verzii DACH.

Správa hotovosti

IS - Island

ID

Názov

Funkčná oblasť

465410

Zostava zostatku DPH zobrazuje nesprávne čiastky v islandskej verzii.

Financie

IT - Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

467145

Certificazione unica je nesprávne zoskupené pri vložení hodnoty do poľa Nezdaniteľný typ príjmu na stránke zrážkovej dane v talianskej verzii.

Financie

468698

Problémy s Record H v Certificazione Unica v talianskej verzii.

Financie

468703

Záznam A je nesprávny v Certificazione Unica v talianskej verzii.

Financie

463479

Elektronická faktúra sa vytvorí nesprávne, ak sa v predajnej faktúre v talianskej verzii nachádzajú riadky so zápornými množstvami.

Predaja

Miestne regulačné funkcie

NO - Nórsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

466388

Elektronická faktúra vo formáte EHF 3.0 sa nedá úspešne overiť, ak dokument obsahuje záporný riadok na zaokrúhlenie faktúry v nórskej verzii.

Finančné riadenie

PEPPOLManagement.Codeunit SalesCrMemoPEPPOLBIS30.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL20.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOL20.XmlPort SalesInvoicePEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOLBIS30.XmlPort EHFReminder30.XmlPort

Riešenie

Ako získať súbory Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

Aktualizácia 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2

Ktorý balík rýchlej opravy na stiahnutie

Táto aktualizácia obsahuje viacero balíkov rýchlych opráv. Vyberte a stiahnite jeden z nasledujúcich balíkov v závislosti od verzie krajiny databázy Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021.

Krajiny

Balík rýchlych opráv

AT - Rakúsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AT balík

AU – Austrália

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AU balík

BE - Belgicko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 BE balík

CA – Kanada

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CA balík

CH - Švajčiarsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CH balík

CZ – Česko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Vydanie Wave 2 CZ balík

DE - Nemecko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DE balík

DK - Dánsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DK balík

ES - Španielsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 ES balík

FI – Fínsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FI balík

FR – Francúzsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FR balík

GB - Spojené kráľovstvo

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 UK balík

IN - India

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IN balík

IS - Island

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IS balík

IT - Taliansko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IT balík

MX - Mexiko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 MX balík

NL - Holandsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL balík

NO - Nórsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NO balík

NZ - Nový Zéland

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ balík

RU - Rusko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 RU balík

SE – Švédsko

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 SE balík

USA – Spojené štáty

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 US package

Všetky ostatné krajiny

Stiahnuť aktualizáciu 19.18 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 W1 balík

Ako nainštalovať lokálnu aktualizáciu microsoft Dynamics 365 Business Central verzie 2021 Release Wave 2

Pozrite si tému Inštalácia aktualizácie Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovanú aplikáciu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Ďalšie informácie

Pozrite si ďalšie informácie o terminológii aktualizácií softvéru a microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×