Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Tento článok popisuje problémy, ktoré sú opravené v súhrnnej aktualizácii 13 pre Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Pre správcu virtuálneho počítača sú k dispozícii dve aktualizácie, jedna pre server Správca virtuálnych počítačov a jedna pre konzolu správcu. Tento článok obsahuje aj pokyny na inštaláciu tejto aktualizácie.

Opravené problémy

 • Správcovia tkaniny (delegovaní správcovia) nemôžu upravovať vlastnosti virtuálneho počítača (VM), ktorý vytvoril používateľ balíka Windows Azure Pack.

 • Dynamická migrácia medzi klastrami a intra klastrami spôsobuje dlhé výpadky siete.

 • Politiky HNV sa neaktualizujú na virtuálnych počítačoch, ktoré sa presúvajú prostredníctvom správcu klastrov zabezpečenia pred zlyhaním (FCM).

 • Z používateľského rozhrania VMM nie je možné pripojiť virtuálny počítač k nezávislým sieťam založeným na VLAN.

 • Pri odstránení testovacieho virtuálneho servera z ASR alebo VMM po úspešnom overení prepnutia pri zlyhaní testu pre replikáciu Hyper-V to spôsobí odstránenie iných replikovaných údajov/súborov (ktoré nesúvisia s testovacím virtuálnym počítačom). V prípade ASR to má za následok kritickú indikáciu stavu pre ostatné replikované virtuálne počítačy.

 • Odstránením a obnovením snímky sa neodstránia VHD, a to ani v prípade, že nemajú žiadne závislosti.

 • Virtuálny počítač sa zobrazí ako kritický v System Center Operations Manager, ak je verzia WinRM väčšia ako 10.

 • Pri migrácii virtuálneho počítača HNV na hostiteľa v staršom režime sa neaktualizujú politiky HNV, čo spôsobí stratu pripojiteľnosti virtuálneho počítača.

Poznámka: Keďže aktualizácie pre System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager sú kumulatívne, táto aktualizácia obsahuje všetky vylepšenia a opravy, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácii. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia súhrnu 12 pre System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Ako získať a nainštalovať Update Rollup 13 pre System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Balíky aktualizácií pre Správcu virtuálnych počítačov sú k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update alebo manuálneho sťahovania.

Microsoft Update

Ak chcete získať a nainštalovať aktualizačný balík zo služby Microsoft Update, postupujte podľa týchto krokov v počítači s nainštalovanou súčasťou Správcu virtuálneho počítača:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V ovládací panel dvakrát kliknite na Windows Update.

 3. V okne Windows Update kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie online z lokality Microsoft Update.

 4. K dispozícii sú kliknutie na položku Dôležité aktualizácie.

 5. Vyberte balík súhrnu aktualizácií a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknutím na položku Inštalovať aktualizácie nainštalujete balík aktualizácií.

Manuálne stiahnutie

Ak chcete manuálne stiahnuť balíky aktualizácií z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft, prejdite na tieto webové lokality:

Stiahnite si balík aktualizácie Servera správcu virtuálnych počítačov.

 Stiahnite si balík aktualizácie konzoly správcu.

Informácie o sťahovaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zobrazíte kliknutím na číslo nasledujúceho článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online

Spoločnosť Microsoft naskenovaná v tomto súbore neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší softvér na zisťovanie vírusov, ktorý bol k dispozícii v deň odoslania súboru. Súbor je uložený na serveroch s rozšíreným zabezpečením, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Návod

Ak chcete manuálne nainštalovať balíky aktualizácií, spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka bez oprávnení:

msiexec.exe /update packagename

Ak chcete napríklad nainštalovať balík Update Rollup 13 pre System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Server (KB4014525), spustite nasledujúci príkaz:

msiexec.exe /update kb4014525_vmmserver_amd64.msp

Poznámky

Po inštalácii

Ak chcete opraviť upozornenie "Našiel sa iný počítač s rovnakým identifikátorom SMBIOS GUID" v existujúcich klastroch Storage Spaces Direct (S2D), odstráňte poskytovateľov a potom ich pridajte späť. Po pridaní poskytovateľov aktualizujte týchto poskytovateľov.

Súbory aktualizované v tejto súhrnnej aktualizácii

Zmenené súbory

Veľkosť súboru

Verzia

Identifikácia jazyka

Utils.dll

917864

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8377.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8377.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8377.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28520

3.2.8377.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29536

3.2.8377.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26976

3.2.8377.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8377.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8377.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27488

3.2.8377.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2063712

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8377.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8377.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8377.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28520

3.2.8377.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29536

3.2.8377.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26976

3.2.8377.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8377.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8377.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8377.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27488

3.2.8377.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3216736

3.2.8377.0

0

Utils.dll

917864

3.2.8377.0

0

Engine.Common.dll

231784

3.2.8377.0

0

ImgLibEngine.dll

4366688

3.2.8377.0

0

Engine.Deployment.dll

689000

3.2.8377.0

0

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8377.0

0

Zmenené súbory

Veľkosť súboru

Verzia

Identifikácia jazyka

Utils.dll

917864

3.2.8377.0

0

vmmAgent.exe

6368616

3.2.8377.0

1033

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

163296

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445920

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

716256

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1031648

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2008.Library.mp

110048

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2012.Diagnostics.mp

23520

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

20448

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

69088

3.2.8377.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56800

3.2.8377.0

0

Engine.Common.dll

231784

3.2.8377.0

0

Engine.VmOperations.dll

1285480

3.2.8377.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

308584

3.2.8377.0

0

Engine.BitBos.dll

270688

3.2.8377.0

0

ImgLibEngine.dll

4366688

3.2.8377.0

0

Engine.Deployment.dll

689000

3.2.8377.0

0

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8377.0

0

Utils.dll

917864

3.2.8377.0

0

Engine.Common.dll

231784

3.2.8377.0

0

ImgLibEngine.dll

4366688

3.2.8377.0

0

Engine.Deployment.dll

689000

3.2.8377.0

0

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8377.0

0

DBUpdate.dll

762720

3.2.8377.0

0

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Odkazy

Získajte informácie o terminológii , ktorá spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×