Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Tento článok popisuje problémy, ktoré sú opravené v súhrnnej aktualizácii 4 pre Microsoft System Center 2016 Service Manager. Tento článok obsahuje aj pokyny na inštaláciu tejto aktualizácie.

Opravené problémy

 • Pridala sa podpora pre protokol TLS 1.2. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť, nakonfigurovať a spustiť prostredie na používanie TLS 1.2, nájdete v nasledujúcom článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

  4051111 Príručka nasadenia protokolu TLS 1.2 pre System Center 2016

 • Configuration Manager Konektory v správcovi služieb teraz podporujú System Center Configuration Manager 1710.

 • Samoobslužné navigačné prepojenia portálu nefungujú, keď je ponuka v rozbalenom stave.

 • Overovacie pravidlá regexu nie sú v prvkoch formulára request offering akceptované.

 • Polia typu dátumu a času obnovia hodnotu uloženú v čase 12:00 pre určité časové hodnoty. Tento problém sa napríklad vyskytuje, keď preložená hodnota času v koordinovanom svetovom čase (Greenwichský čas) je 00:00 hodiny.

 • Zmeny v službe Business sa prepíšu, ak je podniková služba súvisiacou položkou v šablóne žiadosti o službu (SR), ktorá sa používa na vytvorenie SR zo samoobslužného portálu.

 • System Center Configuration Manager 1710 je teraz podporovaný pre konektory Configuration Manager v správcovi služieb.

Získanie súhrnnej aktualizácie 4 pre System Center 2016 Service Manager

Balíky aktualizácií pre Správcu služieb sú k dispozícii na manuálne stiahnutie.

Manuálne stiahnutie

Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu a manuálne si stiahnite balík s aktualizáciami z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft:

 Stiahnite si balík aktualizácie Správcu služieb.

Informácie o sťahovaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zobrazíte kliknutím na číslo nasledujúceho článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online

Spoločnosť Microsoft naskenovaná v tomto súbore neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší softvér na zisťovanie vírusov, ktorý bol k dispozícii v deň odoslania súboru. Súbor je uložený na serveroch s rozšíreným zabezpečením, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Pokyny na inštaláciu správcu služieb

Pred inštaláciou

Pred vykonaním tejto aktualizácie postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pred vykonaním tejto aktualizácie ukončite všetky aplikácie súvisiace so správcom služieb. Ukončite napríklad konzolu správcu služieb, prepojenia Self-Service Portal a nástroj na tvorbu obsahu.

 2. Uistite sa, že server skladu údajov sa úspešne synchronizoval so serverom správy aspoň raz.

 3. Skontrolujte, či je aktualizácia nainštalovaná v súčastiach správcu služieb v tomto poradí:

  • Server skladu údajov

  • Primárny server správy

  • Sekundárne servery správy

  • Samoobslužný portálový server

  • Všetky konzoly analytikov

 4. Ak sa na bočnom paneli portálu vykonali nejaké prispôsobenia podľa krokov uvedených v časti Prispôsobenie ľavého panela s ponukami v tomto dokumente, vytvorte zálohu súboru Views\Shared\Sidebar.cshtml .

Inštalácie

 1. Stiahnite aktualizáciu do cieľového priečinka. Táto aktualizácia obsahuje verziu x86 aj verziu x64. Stiahnite si príslušnú verziu systému.

 2. Otvorte cieľový priečinok a potom kliknite pravým tlačidlom myši na stiahnutý súbor z kroku 1.

 3. Kliknite na položku Spustiť ako správca.

 4. Prijmite licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft a potom postupujte podľa krokov v Sprievodcovi inštaláciou.

Po inštalácii

 1. Reštartujte všetky konzoly hneď po nainštalovaní aktualizácie.

 2. Ak boli pre bočný panel portálu zálohované nejaké prispôsobenia (ako je uvedené v krokoch Pred inštaláciou), zlučte požadované zmeny v aktualizovanom súbore Views\Shared\Sidebar.cshtml .

 3. Reštartujte systém, ktorý hosťuje váš portálový server, ktorý spúšťa službu IIS.

Súbory aktualizované v tejto súhrnnej aktualizácii

Nasleduje zoznam súborov, ktoré sa zmenili v tejto súhrnnej aktualizácii. Ak nemáte nainštalované všetky predchádzajúce súhrny aktualizácií, môžu sa aktualizovať aj iné súbory ako tie, ktoré sú tu uvedené. Úplný zoznam súborov, ktoré sa aktualizujú, nájdete v časti "Súbory aktualizované v tomto súhrne aktualizácie" všetkých súhrnov aktualizácií, ktoré boli vydané po aktuálnom súhrne aktualizácií.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Console.mpb

Nevzťahuje sa

1,33 MB

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SDKDataAccess.dll

7.57487.89

2,65 MB

Oznámenia tretích strán SCSM Portal.txt

Nevzťahuje sa

11,7 kB

SMAuth.dll (TLS)

2.0.76.0

1,10 MB

Microsoft.EnterpriseManagement.Interop.Security.Auth.dll

2.0.76.0

91,7 kB

Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll (TLS)

7.5.7487.89

183 kB

Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll (TLS)

7.5.7487.89

140 kB

Sidebar.cshtml

Nevzťahuje sa

5,62 kB

MakeForm.cshtml

Nevzťahuje sa

32 kB

Microsoft.EnterpriseManagement.NewSMPortal.SDKTransformer.dll

7.5.7487.89

78,2 kB

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Linking.Consumer.OperationalStore.dll

7.5.7487.89

109 kB

SelfServicePortalWebApp.dll

7.57487.89

76,7 kB

Microsoft.EnterpriseManagement.NewSMPortal.SMPortalHelper.dll

7.57487.89

128 kB

main.css

Nevzťahuje sa

46 kB

sidenavigator.js

Nevzťahuje sa

15 kB

GenericSearch.cshtml

Nevzťahuje sa

11 kB

Index.cshtml

Nevzťahuje sa

11 kB

Article.cshtml

Nevzťahuje sa

11 kB

ActivityDetails.cshtml

Nevzťahuje sa

22 kB

RequestDetails.cshtml

Nevzťahuje sa

22 kB

_Layout.cshtml

Nevzťahuje sa

12 kB

SelfServicePortalResources.pt-BR.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.cs.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.da.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.de.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.el.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.en.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.es.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.fi.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.fr.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.hu.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.it.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.ja.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.ko.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.nl.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.no.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.pl.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.pt.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.ru.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.sv.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.tr.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.zh-CHS.resx

Nevzťahuje sa

22 kB

SelfServicePortalResources.zh-CHT.resx

Nevzťahuje sa

21 kB

header.js

Nevzťahuje sa

19 kB

index.js

Nevzťahuje sa

20 kB

Offerings.cshtml

Nevzťahuje sa

5 kB

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×