Príznaky

Pri spustení systému Windows Server 2008, môže sa vyskytnúť nasledovné príznaky:

 • Niektoré aplikácie vyskytnú neočakávané vysokej pamäte.

 • Vyčerpá všetky pamäte operačného systému. To môže spôsobiť zlyhanie.


Príčina

Tento problém môže nastať problém haldy zruší politiky v systéme Windows Server 2008. To môže viesť pretečenie haldy a haldy pretekanie výsledkom tohto problému.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft Support. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Service Pack 2 pre systém Windows Server 2008 nainštalovaný.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows Server 2008 a poznámky

Dôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows Vista a Windows Server 2008 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Avšak iba "Windows Vista" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows Vista" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Priečinok služby

  6.0.600
  2.
  23 XXX

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Service Pack 1 je integrovaný do verziou Windows Server 2008. Medzníky RTM sa preto vzťahujú iba na systém Windows Vista. Medzníky RTM sa 6.0.0000. xxxxx číslo verzie.

 • Súbory MANIFEST (.manifest) a MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti „Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Server 2008“. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.23300

49,152

09-Jan-2014

05:51

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.23300

1,206,192

09-Jan-2014

12:39

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23300

3,608,000

09-Jan-2014

06:21

Nevzťahuje sa

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23300

3,555,776

09-Jan-2014

06:21

Nevzťahuje sa

Smss.exe

6.0.6002.23300

64,512

09-Jan-2014

04:19

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.23300

85,504

09-Jan-2014

06:56

x64

Ntdll.dll

6.0.6002.23300

1,579,088

09-Jan-2014

12:36

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23300

4,661,696

09-Jan-2014

07:30

x64

Smss.exe

6.0.6002.23300

75,776

09-Jan-2014

05:06

x64

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23300

16,384

09-Jan-2014

06:58

x64

Wow64.dll

6.0.6002.23300

234,496

09-Jan-2014

07:00

x64

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23300

17,408

09-Jan-2014

07:00

x64

Wow64win.dll

6.0.6002.23300

301,568

09-Jan-2014

07:00

x64

Ntdll.dll

6.0.6002.23300

1,169,112

09-Jan-2014

12:36

x86

Acwow64.dll

6.0.6002.23300

43,008

09-Jan-2014

05:50

x86

Instnm.exe

6.0.6002.23300

7,680

09-Jan-2014

04:19

x86

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23300

14,336

09-Jan-2014

05:54

x86

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

09-Jan-2014

04:19

x86

User.exe

6.0.6002.23300

2,560

09-Jan-2014

04:19

x86

Wow32.dll

6.0.6002.23300

Produkt 5 120

09-Jan-2014

05:55

x86

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.23300

148,480

09-Jan-2014

05:18

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6002.23300

2,544,040

09-Jan-2014

12:32

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23300

9,460,672

09-Jan-2014

05:51

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.23300

159,232

09-Jan-2014

03:54

IA-64

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

15-Mar-2011

07:45

Nevzťahuje sa

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23300

27,648

09-Jan-2014

05:20

IA-64

Wow64.dll

6.0.6002.23300

524,288

09-Jan-2014

05:22

IA-64

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23300

43,008

09-Jan-2014

05:22

IA-64

Wow64win.dll

6.0.6002.23300

617,984

09-Jan-2014

05:22

IA-64

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

09-Jan-2014

05:22

IA-64

Ntdll.dll

6.0.6002.23300

1,169,112

09-Jan-2014

12:32

x86

Acwow64.dll

6.0.6002.23300

43,008

09-Jan-2014

05:50

x86

Instnm.exe

6.0.6002.23300

7,680

09-Jan-2014

04:19

x86

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23300

14,336

09-Jan-2014

05:54

x86

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

09-Jan-2014

04:19

x86

User.exe

6.0.6002.23300

2,560

09-Jan-2014

04:19

x86

Wow32.dll

6.0.6002.23300

Produkt 5 120

09-Jan-2014

05:55

x86

Informácie o ďalších súboroch

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Server 2008

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x86

Názov súboru

Package_1_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 784

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,696

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,783

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 784

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,696

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,783

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,451

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1429

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 452

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0bae68888d00b5e59a9e35c38c2c2c83_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_d258fa7e2945136e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

694

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1f4f806f6f9c3e7e67a7e5673eeddd74_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_858a8779c42e8442.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 370

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_7be9dfa9ce0b67d258f71be315c4b840_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_175462325e5078e3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

717

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_cbf7386ebba1a21b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,079

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_5b46dfab1271ac68.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,257

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

13:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_6ea06309ca6712ba.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

17,806

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:40

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_866dfafc44ac1d54.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,654

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:36

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_aeaaa9662f75a00c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,589

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:40

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_160616dc2c2ad39bf02543305746ffd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_6aebe18615d81875.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,038

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1c62aa167917c06edf95bd8b7a18199b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_4564b70bae6d1374.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,733

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4486dd380b55270a4b5b9579ed792074_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_d04179835d79f38b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

721

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_2815d3f273ff1351.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3 083

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

07:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_b7657b2ecacf1d9e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,263

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

13:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_cabefe8d82c483f0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,512

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

07:53

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_e28c967ffd098e8a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,656

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

07:46

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_0ac944e9e7d31142.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,884

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

07:53

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_c6b464f6a5f0a351.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

14,803

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

07:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2008

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,567

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 793

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2008

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,567

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 793

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,469

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,470

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_326a7e44a85fd54c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,142

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:32

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_c1ba2580ff2fdf99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,829

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

13:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_151def3c1c33d33d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

11,978

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:33

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_d1090f48da51654c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

14,040

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:33

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Ia64_1830f3638285e74f00fa718779d5082e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_542c5f1ff97c16fa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,728

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_779747031d1359d2a9b7dfa5776eb890_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_6cdee0c6b45b439d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 036

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_8190ce9c34f7397a66ca7b7b5f17fafd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_2d2625442640e635.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_cbf8dc64bb9fab17.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,081

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_5b4883a1126fb564.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,260

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

13:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_6ea206ffca651bb6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,819

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_866f9ef244aa2650.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,655

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:06

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_aeac4d5c2f73a908.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,879

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_6a976d68ed913b17.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

17,489

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:07

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 003

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,390

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,788

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 003

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,390

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2921184~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,788

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,294

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,433

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,295

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2921184_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,441

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

12:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_326a7e44a85fd54c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,142

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:32

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_c1ba2580ff2fdf99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,829

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

13:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_151def3c1c33d33d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

11,978

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:33

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23300_none_d1090f48da51654c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

14,040

Dátum (UTC)

09-Jan-2014

Čas (UTC)

06:33

Platforma

Nevzťahuje sa


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Odkazy

Ďalšie informácie o terminológii Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×