Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok popisuje problém, keď žiadosť vyzýva BackupRead funkcia zálohovanie súborov, ktoré sú zdieľané pomocou protokolu servera správy Block (SMB) v systéme Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 alebo Windows Server 2012. Rýchla oprava rieši tento problém. Rýchla oprava je predpokladom.

Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • Spustíte aplikáciu v počítači so systémom Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 alebo Windows Server 2012.

 • Žiadosť vyzýva BackupRead funkcia zálohovať súbory na vzdialenom serveri so systémom Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2003 SP2, a súbory sú zdieľané pomocou protokolu SMB.

V tomto prípade BackupReadfunkcia náhodne zlyhá a zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, ktoré je vrátené funkciou BackupRead :

Kód chyby 58 ERROR_BAD_NET_RESP
Zadaný server nemôže vykonať operáciu

Riešenie

Na vyriešenie tohto problému v systéme Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 2975719 alebo nainštalujte rýchlu opravu popísanú v časti "Informácie o rýchlej oprave".

Na vyriešenie tohto problému v systéme Windows 8 a Windows Server 2012, nainštalujte rýchlu opravu popísanú v časti "Informácie o rýchlej oprave".

Informácie o aktualizácii

Ďalšie informácie o možnostiach získania súhrnnú aktualizáciu 2975719, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2975719 súhrnná aktualizácia augusta 2014 Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpokladom

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte najprv nainštalovať aktualizáciu 2919355 Windows 8.1, Windows RT 8.1 alebo Windows Server 2012 R2. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2919355 Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 aktualizácie: apríla 2014

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Globálna verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 súbor informácií poznámky

Dôležité upozornenie: Windows 8.1 rýchlych opráv systému Windows Server 2012 R2 sú súčasťou rovnakých balíkov. Rýchle opravy na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2". Súbory MUM, MANIFEST a priradené súbory katalógov zabezpečenia (.cat) sú veľmi dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Systém Windows RT 8.1

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17194

148,992

30-May-2014

03:00

Nevzťahuje sa

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17194

156,160

30-May-2014

03:05

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17194

206,848

30-May-2014

03:02

x64

Windows 8 a Windows Server 2012 súbor informácií poznámky

Dôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows 8 a Windows Server 2012 sú súčasťou rovnakých balíkov. Avšak iba "Windows 8" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8 a Windows Server 2012 R2". Súbory MUM, MANIFEST a priradené súbory katalógov zabezpečenia (.cat) sú veľmi dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21133

167,424

29-May-2014

22:22

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 8 a Windows Server 2012 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21133

214,016

29-May-2014

22:24

x64


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o funkcii BackupRead nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Všeobecné informácie o funkcii BackupReadĎalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Ďalšie súbory pre Windows RT 8.1

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Arm_b58b502a34858f489195cfc3acd375f7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_070c8f22385aba71.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

701

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

14:42

Názov súboru

Arm_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_1f7241faa564d03e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 096

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

07:32

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

X86_9a9a4b094367c141f96b618da10f7739_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_7e8cf6e9aad01e57.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

701

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

14:20

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_1f6fcfa2a567b178.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 096

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

06:45

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 s procesorom typu x64

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Amd64_49b55395f670c95647c0086159ac8cbd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_81921c1d39867bbd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

14:29

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17194_none_7b8e6b265dc522ae.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4.100

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

09:29

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8 pre procesory typu x86

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

X86_45f1c4ef75514ffcf9049feaef977a4b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21133_none_b611c006519c71b4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

701

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

07:25

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21133_none_8844911f7422c2a1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 096

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

00:21

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 8 a Windows Server 2012 s procesorom typu x64

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Amd64_29bb23ee586e132cbbaa9c1062283e01_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21133_none_6c89ba7a92968db9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

07:32

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21133_none_e4632ca32c8033d7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4.100

Dátum (UTC)

30-May-2014

Čas (UTC)

02:19


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×