P R I Z N A K Y

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • V počítači so systémom Windows 7 vytvoríte bod obnovenia systému pomocou nástroja Obnovovanie systému.

 • Nainštalujete aktualizáciu 2572077 a potom nainštalujete aktualizáciu 2446710 alebo 2518869.

 • Spustíte počítač pomocou inštalačného média systému Windows 7 alebo v prostredí Windows Recovery Environment (Windows RE).

 • Pokúsite sa v systéme obnoviť bod obnovenia systému, ktorý ste vytvorili pomocou možností obnovenia systému.

V tomto prípade nástroj Obnovovanie systému zlyhá. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:

E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

R I E S E N I E

Ak chcete tomuto problému zabrániť, nainštalujte rýchlu opravu popísanú v tomto článku databázy Microsoft KB do súboru WIM (Windows Imaging Format) v prostredí Windows RE. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Ak sa váš počítač nachádza v prostredí využívajúcom produkty výrobcov OEM, obráťte sa na dodávateľa OEM a požiadajte ho o ďalšie informácie.

 1. Nainštalujte do počítača súpravu Windows Automated Installation Kit (AIK) pre systém Windows 7. Súpravu Windows AIK môžete prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753

 2. Vytvorte obraz prostredia Windows RE (Winre.wim). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku All Programs (Všetky programy) a potom kliknite na položku Windows AIK.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Deployment Tools Command Prompt (Príkazový riadok nástrojov zavedenia) a potom kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).

  3. Skopírujte súbor Install.wim z inštalačného média systému Windows 7 do priečinka. Vykonáte to spustením nasledujúcich príkazov:

   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image

  4. Pripojte súbor Install.wim pomocou nástroja ImageX. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount

  5. Skopírujte obraz prostredia Windows RE (Winre.wim) z pripojeného obrazu systému Windows 7 do priečinka. Vykonáte to spustením nasledujúcich príkazov:

   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\

  6. Po skopírovaní obrazu prostredia Windows RE (Winre.wim) odpojte pripojený obraz systému Windows 7. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount

 3. Nainštalujte rýchlu opravu do obrazu prostredia Windows RE (Winre.wim). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Pripojte súbor Winre.wim, ktorý ste vytvorili v kroku 2. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount

  2. Nainštalujte rýchlu opravu do pripojeného obrazu prostredia Windows RE. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu

  3. Určite, či sa rýchla oprava úspešne nainštalovala. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages

  4. Potvrďte zmeny v súbore Winre.wim. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount

 4. Pomocou súboru Winre.wim vytvorte prispôsobené médium prostredia Windows RE. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Vytvorte súbor, ktorý bude tvoriť obraz prostredia Windows RE. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   copype.cmd amd64 C:\WinREx64

  2. Skopírujte súbor Winre.wim do priečinka ISO\sources a potom ho premenujte na Boot.wim. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:

   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim

  3. Nasaďte prispôsobený obraz prostredia Windows RE na ľubovoľné médium.


Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

Microsoft Update

Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Update:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sk-sk

Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Operačný systém

Aktualizácia

Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

Prevezmite balík aktualizácie.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte používať systém Windows 7 alebo Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť rýchlu opravu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doposiaľ vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

V globálnej verzii tejto rýchlej opravy sa inštalujú súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Poznámky k informáciám o súboroch v systéme Windows 7

Dôležité upozornenie: Aktualizácie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Úroveň SR_Level

  Priečinok služby

  6.1.760 0 . 16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760 0 . 21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760 1 . 17xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1 . 21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7. Súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rstrui.exe

6.1.7600.16385

262,656

14-Jul-2009

01:14

x86

Srclient.dll

6.1.7600.16385

43,008

14-Jul-2009

01:16

x86

Srcore.dll

6.1.7600.17018

400,896

05-May-2012

07:44

x86

Rstrui.exe

6.1.7600.21208

262,656

05-May-2012

07:37

x86

Srclient.dll

6.1.7600.21208

43,008

05-May-2012

07:41

x86

Srcore.dll

6.1.7600.21208

400,896

05-May-2012

07:41

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.17514

262,656

20-Nov-2010

12:17

x86

Srclient.dll

6.1.7600.16385

43,008

14-Jul-2009

01:16

x86

Srcore.dll

6.1.7601.17836

400,896

05-May-2012

07:46

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

05-May-2012

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.21988

400,896

05-May-2012

07:33

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Rstrui.exe

6.1.7600.16385

296,960

14-Jul-2009

01:39

x64

Srclient.dll

6.1.7600.16385

50,176

14-Jul-2009

01:41

x64

Srcore.dll

6.1.7600.17018

503,808

05-May-2012

08:30

x64

Rstrui.exe

6.1.7600.21208

296,960

05-May-2012

08:30

x64

Srclient.dll

6.1.7600.21208

50,176

05-May-2012

08:38

x64

Srcore.dll

6.1.7600.21208

503,808

05-May-2012

08:38

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.17514

296,960

20-Nov-2010

13:25

x64

Srclient.dll

6.1.7600.16385

50,176

14-Jul-2009

01:41

x64

Srcore.dll

6.1.7601.17836

503,808

05-May-2012

08:36

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

296,960

05-May-2012

08:17

x64

Srclient.dll

6.1.7601.21988

50,176

05-May-2012

08:18

x64

Srcore.dll

6.1.7601.21988

503,808

05-May-2012

08:18

x64

Srclient.dll

6.1.7600.17018

43,008

05-May-2012

07:44

x86

Srclient.dll

6.1.7600.21208

43,008

05-May-2012

07:41

x86

Srclient.dll

6.1.7601.17836

43,008

05-May-2012

07:46

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o prostredí Windows RE získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Všeobecné informácie o prostredí Windows REĎalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na pevnom disku získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup: Vytvorenie zavádzacieho disku Windows PE RAM na pevnom diskuĎalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na disku CD-ROM získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup: Vytvorenie zavádzacieho disku Windows PE RAM na disku CD-ROMĎalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na USB kľúči získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup: Vytvorenie zavádzacieho disku Windows PE RAM na USB kľúči Ďalšie informácie o probléme popísanom v tomto článku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2709289 Nástroj Obnovovanie systému nefunguje v prostredí Windows RE v počítači so systémom Windows 7 Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2518869 MS11-044: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14. jún 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)

2518869 MS11-044: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14. jún 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)

2572077 MS11-078: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1: 11. október 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Informácie o ďalších súboroch pre systém Windows 7

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

File name

X86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest

File version

Not applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

X86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest

File version

Not applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

X86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest

File version

Not applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

X86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest

File version

Not applicable

File size

706

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest

File version

Not applicable

File size

16,366

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:26

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest

File version

Not applicable

File size

15,778

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

08:51

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest

File version

Not applicable

File size

16,366

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:26

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest

File version

Not applicable

File size

15,778

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

08:29

Platform

Not applicable

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

File name

Amd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:07

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest

File version

Not applicable

File size

16,370

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:08

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest

File version

Not applicable

File size

15,782

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

09:40

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest

File version

Not applicable

File size

16,370

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

17:08

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest

File version

Not applicable

File size

15,782

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

09:25

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest

File version

Not applicable

File size

12,986

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

08:16

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest

File version

Not applicable

File size

12,986

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

08:14

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest

File version

Not applicable

File size

12,986

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest

File version

Not applicable

File size

12,986

Date (UTC)

05-May-2012

Time (UTC)

07:55

Platform

Not applicable

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×