Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Príznaky

Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia, ktorá je popísaná v bulletine o zabezpečení od spoločnosti Microsoft MS14-082,sa môže vyskytnúť niektorý z týchto príznakov:

Príznak 1

Keď do dokumentu balíka Microsoft Office vložíte ovládací prvok ActiveX Formuláre (forms3) alebo keď upravíte vlastnosti ovládacieho prvku, môže sa v prípade vlastného riešenia balíka Office ako ovládacieho prvku ActiveX zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Program Visio nemôže vložiť tento ovládací prvok, pretože jeho informácie TypeInfo sa nesprávne zlúčili. Uistite sa, že všetky typy parametrov sú povolené v jazyku VBA. V prípade potreby odstráňte súbor TEMP *.exd.

Objektová knižnica je neplatná alebo obsahuje odkazy na definície objektov, ktoré sa nepodarilo nájsť.

Objekt sa nedá vložiť.

Program použitý na vytvorenie tohto objektu je Forms. Tento program buď nie je vo vašom počítači nainštalovaný, alebo neodpovedá. Ak chcete upraviť tento objekt, nainštalujte položku Formuláre alebo sa uistite, že všetky dialógové okná vo formulároch sú zatvorené.

Poznámka V tomto poslednom chybovom hlásení môže byť text formulára nahradený identifikátorom GUID ovládacieho prvku.

Príznak 2

Pri používaní balíka Office Klikni a spusti na inštaláciu balíka Office 2013 v počítači s inštaláciou balíka Office 2007 súčasne alebo balíka Office 2010 sa môžu vyskytnúť rovnaké chyby, ako sú uvedené v časti Príznak 1.

Príznak 3

Po uložení zošita Microsoft Excelu, ktorý obsahuje ovládací prvok ActiveX (forms3) v počítači s nainštalovaným ms14-082, môže excelové makro fungovať v počítačoch, ktoré nemajú nainštalovaný ms14-082.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť všetky problémy popísané v časti Príznaky, nainštalujte tieto aktualizácie dotknutých počítačov vo všetkých verziách balíka Office, ktoré máte nainštalované.

Poznámka Ak chcete získať úplný výsledok opravy, mali by ste nainštalovať všetky aktualizácie pre všetky nainštalované verzie balíka Office. Ak používate kombináciu C2R balíka Office 2013 s nainštalovaným balíkom Office 2013 a nainštalovaných produktov s nainštalovaným MSI balíka Office, všetky produkty je potrebné aktualizovať naraz. Ďalšie informácie nájdete v časti Dôležité informácie o zmene.

Office 2013 (inštalácie klikni a spusti)

Klienti s balíkom Office 2013 Klikni a spusti (C2R) by mali automaticky prijímať aktualizácie, ktoré obsahujú túto opravu. Overte, či používate verziu 15.0.4701.1002 alebo novšiu verziu, aby ste sa uistili, že oprava sa nainštaluje. Informácie o tom, ako zistiť, či používate C2R verziu balíka Office 2013 a o tom, čo je aktuálne nainštalovaná verzia, nájdete v časti Ďalšie informácie. Ak nemáte verziu 15.0.4701.1002 alebo novšiu verziu, môžete vynútiť manuálnu online opravu balíka Office 2013 a uistiť sa, že získate najnovšie aktualizácie.

Získajte informácie o oprave balíka Office.

Ďalšie informácie o balíku Office Klikni a spusti.

Office 2013 (inštalácie MSI)

2920754 10. marca 2015, aktualizácia pre Office 2013

2956145, 10. marca 2015, aktualizácia pre Excel 2013

2956163 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Word 2013: 10. marca

2015 2965206 10. marca 2015, aktualizácia Pre PowerPoint 2013

2956176, 10. marca 2015, aktualizácia pre Access 2013

2956155, aktualizácia pre Visio 2013

Office 2010

2920813 10. marca 2015, aktualizácia pre Office 2010

2956142 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Microsoft Excel 2010: 10. marca 2015

2956139 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Word 2010: 10. marca 2015

2920812 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre PowerPoint 2010: 10. marca 2015

2837601. marec 10, 2015, aktualizácia pre Access 2010

2878283 10. marca 2015, aktualizácia pre Visio 2010

Systém Office 2007

2984939 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre balík Microsoft Office 2007: 10. marca

2015 2920794, 10. marca 2015, aktualizácia systému 2007 Office

2956103 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Microsoft Excel 2007 Service Pack 3: 10. marca 2015

2956109 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Word 2007 SP3: 10. marca 2015

2899580 MS15-022: Popis aktualizácie zabezpečenia pre PowerPoint 2007 Service Pack 3: 10. marca 2015

2817561 10. marca 2015, aktualizácia Visia 2007

Ďalšie informácie

Dôležité informácie o zmene

Balík Microsoft Forms Control (FM20.dll) je zdieľaná súčasť, ktorá sa používa medzi aplikáciami v inštaláciách balíka Office vedľa seba. Uistite sa, že oprava sa použila na všetky súčasne nainštalované verzie balíka Office, aby sa uistili, že všetky verzie sa správne aktualizujú, aby spolu so zmenami ovládacích prvkov pracujú. V prípade minimálneho prerušenia by sa tieto aktualizácie mali použiť spolu. Staršie verzie balíka Office (t. j. verzie staršie ako systém Office 2007) sa neaktualizujú a nebudú fungovať s aktualizovanou zdieľanou súčasťou formulárov (FM20). To znamená, že inštalácia tejto aktualizácie do počítača s nainštalovanou verziou systému Office pred 2007 a novšou verziou môže zabrániť správnemu fungovaniu staršej verzie so štandardnými ovládacími prvkami Formuláre. Toto je známe obmedzenie a dá sa vyriešiť iba aktualizáciou starších verzií na niektorú z podporovaných verzií uvedených v časti Riešenie.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie už nebude možné použiť ovládacie prvky formulárov z Internet Explorera alebo webových projektov HTA. Spoločnosť Microsoft tieto ovládacie prvky na takéto používanie oficiálne nepodporuje a dôrazne odporúčame, aby všetci, ktorí ich používali, našli náhradné ovládacie prvky alebo prepracovli projekt tak, aby používal FORMÁT HTML5 bez potreby ovládacích prvkov ActiveX. Odstránenie kľúčov zabezpečenia (killbit) pre všetky ovládacie prvky formulárov nie je podporované a dôrazne sa neodporúča. Je nám však cieľom, aby sa tieto ovládacie prvky z riešení webových stránok nikdy nepoužívali.

Produkty tretích strán, ktoré používajú ovládacie prvky formulárov z natívneho kódu, by nemali mať vplyv na tieto produkty, pokiaľ tieto produkty nemajú explicitný kód na sledovanie kontrol zabezpečenia Internet Explorera (nastavenia killbit) alebo ak na zobrazenie webovej stránky spolu s ovládacími prvkami na týchto webových stránkach používajú Internet Explorer. Tieto aplikácie musia vykonať vlastné zmeny kódu na spracovanie prípadov výnimiek pre tieto použitia. Vývojári softvéru sa môžu obrátiť na spoločnosť Microsoft a požiadajte o pomoc s týmito problémami.

Ako zistiť, či je Office 2013 MSI alebo Klikni a spusti

Ak chcete zistiť, či je inštalácia balíka Office 2013 vo vašom systéme založená na MSI alebo pomocou funkcie Klikni a spusti, postupujte takto:

  1. Spustite aplikáciu balíka Office 2013, napríklad Microsoft Word 2013.

  2. V ponuke Súbor kliknite na položku Konto.

  3. Pri inštaláciách balíka Office 2013 založených na klikni a spusti sa zobrazí položka Možnosti aktualizácie. Pri inštaláciách založených na MSI sa položka Možnosti aktualizácie nezobrazuje.

Inštalácia balíka Office 2013 Klikni a spusti

Office 2013 s balíkom MSI

alternatívny text alternatívny text

Spracovanie zastaraných bušiek

Aktualizácie, ktoré sú súčasťou časti Riešenie, sa uistite, že súbor vyrovnávacej pamäte pre balík ovládacieho prvku služby Microsoft Forms (MSForms.exd) sa podľa potreby odstráni a aktualizuje pre každého používateľa, ktorý načíta niektorý z týchto ovládacích prvkov. Ak však máte podozrenie, že máte problém s nesprávnym nádychom, možno budete chcieť manuálne odstrániť a overiť, že po reštartovaní aplikácie máte k dispozícii čistú kópiu.

Ak chcete manuálne odstrániť objekty ovládacieho prvku vo vyrovnávacej pamäti, postupujte takto:

  1. Vo Windows Prieskumníkovi otvorte priečinok %TEMP% a potom vo všetkých podpriečinkoch vyhľadajte výraz "*.exd".

  2. Odstráňte všetky výskyty, v ktorých sa súbor nachádza. Patria sem všetky podpriečinky.


Poznámka: Súbory .exd sa automaticky znova vytvoria pri ďalšom použití nových ovládacích prvkov pri ďalšom použití jazyka VBA. Tieto csv súbory sa budú nachádzať v profile používateľa a môžu sa nachádzať aj v iných umiestneniach, napríklad v nasledujúcich priečinkoch:

  • %appdata%\microsoft\forms

  • %temp%\excel8.0

  • %temp%\word8.0

  • %temp%\PPT11.0

  • %temp%\vbe

Tu je jednoduchá oprava

Poznámka Pred spustením niektorého z nasledujúcich riešení na jednoduché opravy skontrolujte, či sú ovplyvnené aplikácie zavreté.

Ak chcete automaticky odstrániť súbory ovládacích údajov vo vyrovnávacej pamäti, spustite niektoré z nasledujúcich riešení na jednoduchú opravu: Nasledujúce riešenie jednoduchej opravy odstráni súbory .exd pre aktuálne

prihláseného používateľa:


Nasledujúce riešenie jednoduchej opravy musí spustiť správca a odstrániť súbory .exd pre všetky používateľské kontá v počítači:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×