Chyba „Súbor sa nedá použiť. Nemáte dostatočné povolenia na používanie súborov .pst“ pri importovaní súborov .pst z externého zariadenia v programe Outlook 2010

Pozrite si všetky články s postupmi v databáze Knowledge Base

Problém

Pri importovaní súborov .pst z externých zariadení v programe Outlook 2010 sa zobrazuje nasledujúce chybové hlásenie: Súbor sa nedá použiť. Nemáte dostatočné povolenia na používanie súborov .pst.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, keď v systéme Windows 7 importujete z externého zariadenia súbory .pst, ktoré ste predtým na dané zariadenie exportovali v systéme Windows XP. Tento problém môže byť spôsobený nekompatibilitou používateľských kont systémov Windows XP a Windows 7 alebo nesprávnym nastavením kontroly kont.


Riešeniealternate text

Ak použijete obidva postupy, môže sa zvýšiť riziko zabezpečenia. Zákerní používatelia a malvér, ako sú napríklad vírusy, budú môcť ľahšie napadnúť počítač a sieť. Pred použitím tejto zmeny by ste mali vyhodnotiť riziká vyplývajúce z implementácie daného kroku v konkrétnych prostrediach. Ak sa tento krok rozhodnete implementovať, podniknite ďalšie opatrenia na zabezpečenie systému.Postup 1: Nastavenia povolenia Everyone pre súbory .pst, ktoré sa majú importovať

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor .pst, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti. V tomto článku sa ako súbor .pst používa súbor s názvom backup.pst.

  alternate text

 2. V dialógovom okne backup.pst – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  alternate text

 3. V dialógovom okne Povolenia pre: backup.pst kliknite na tlačidlo Pridať.

  alternate text

 4. V dialógovom okne na výber používateľa, počítača, konta služby alebo skupiny zadajte text Everyone a potom kliknite na tlačidlo OK.

  alternate text

 5. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Povolenia pre: backup.pst aj v dialógovom okne backup.pst – vlastnosti.

  alternate text

 6. Znova importujte súbor .pst a určite, či sa problém vyriešil.
Postup 2: Nastavenie kontroly používateľských kont na možnosť Nikdy neupozorňovať

Nasledujúce kroky vykonajte v uvedenom poradí.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  alternate text

 2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny.

  alternate text

 3. Na obrazovke Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Používateľské kontá.

  alternate text

 4. Na obrazovke Používateľské kontá kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.

  alternate text

 5. Na obrazovke Nastavenie kontroly používateľských kont nastavte kontrolu používateľských kont na najnižšiu úroveň Nikdy neupozorňovať a potom kliknite na tlačidlo OK.

  alternate text

  alternate text

  Keď sa zobrazí hlásenie Kontrola používateľských kont, zadajte heslo správcu alebo kliknite na položku Áno.


 6. Reštartujte počítač, znova importujte súbor .pst a určite, či sa problém vyriešil.


  alternate text

  Aj sa problém vyriešil, na obrazovke Nastavenie kontroly používateľských kont je potrebné nastaviť pôvodnú úroveň, aby škodlivé programy nemohli vykonávať zmeny v počítači.Ďalšie informácie

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ako nastavenia jednotlivých úrovní ovplyvňujú zabezpečenie.

Nastavenie

Popis

Vplyv na zabezpečenie

Vždy upozorniť

 • Skôr než programy vykonajú zmeny v počítači alebo v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, zobrazí sa upozornenie.

 • Pri zobrazení upozornenia sa pracovná plocha stlmí a pred vykonaním akejkoľvek ďalšej činnosti je potrebné schváliť alebo odmietnuť požiadavku zobrazenú v dialógovom okne kontroly používateľských kont. Počas zobrazenia stlmenej pracovnej plochy (označovanej ako zabezpečená pracovná plocha) nie je možné spúšťať iné programy.

 • Toto nastavenie je najbezpečnejšie.

 • Keď sa zobrazí upozornenie, pred povolením zmien v počítači by ste si mali prečítať obsah každého dialógového okna.

Upozorniť, len ak sa programy pokúsia vykonať zmeny v počítači

 • Skôr než programy vykonajú zmeny v počítači, ktoré vyžadujú povolenie správcu, zobrazí sa upozornenie.

 • Ak sa pokúsite vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, upozornenie sa nezobrazí.

 • Upozornenie sa zobrazí, ak sa program mimo systému Windows pokúsi vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows.

 • Zvyčajne je bezpečné povoliť vykonanie zmien v nastaveniach systému Windows bez upozornenia. Do niektorých programov dodávaných so systémom Windows sa však môžu odovzdávať príkazy alebo údaje, ktoré môže škodlivý softvér zneužiť na inštaláciu súborov alebo zmenu nastavení počítača. Pri povoľovaní spúšťania programov v počítači by ste preto mali byť opatrní.

Upozorniť, len ak sa programy pokúsia vykonať zmeny v počítači (nestlmiť pracovnú plochu)

 • Skôr než programy vykonajú zmeny v počítači, ktoré vyžadujú povolenie správcu, zobrazí sa upozornenie.

 • Ak sa pokúsite vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, upozornenie sa nezobrazí.

 • Upozornenie sa zobrazí, ak sa program mimo systému Windows pokúsi vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows.

 • Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Upozorniť, len ak sa programy pokúsia vykonať zmeny v počítači, no upozornenie sa nezobrazuje na zabezpečenej pracovnej ploche.

 • Keďže dialógové okno kontroly používateľských kont sa pri použití tohto nastavenia nezobrazuje na zabezpečenej pracovnej ploche, iné programy môžu negatívne zasahovať do vzhľadu tohto dialógového okna. Ak už v počítači je nainštalovaný škodlivý softvér, toto nastavenie môže byť riskantné.

Nikdy neupozorňovať

 • Pred vykonaním zmien v počítači sa nezobrazí upozornenie. Ak ste prihlásení ako správca, programy môžu v počítači vykonávať neoprávnené zmeny.

 • Ak ste prihlásení ako štandardný používateľ, všetky úlohy, ktoré vyžadujú povolenie správcu, sa automaticky ignorujú.

 • Ak vyberiete toto nastavenie, dokončenie procesu vypnutia kontroly používateľských kont bude vyžadovať reštartovanie počítača. Po vypnutí kontroly používateľských kont budú mať používatelia, ktorí sa prihlásia ako správca, vždy povolenia správcu.

 • Toto nastavenie je najmenej bezpečné. Ak kontrolu používateľských kont nastavíte tak, aby vás nikdy neupozorňovala, vystavujete počítač potenciálnemu riziku zabezpečenia.

 • Ak kontrolu používateľských kont nastavíte tak, aby vás nikdy neupozorňovala, mali by ste byť opatrní, ktoré programy spustíte, pretože budú mať rovnaký prístup k počítaču ako vy. Tento prístup zahŕňa čítanie údajov a vykonávanie zmien v chránených systémových oblastiach, vašich osobných údajoch, uložených súboroch a ďalšom obsahu uloženom v počítači. Programy tiež môžu komunikovať a vymieňať si informácie so všetkými zariadeniami, ku ktorým sa počítač pripája, vrátane Internetu.
OdkazyOdoslanie pripomienok

alternate text


Vážime si všetkých zákazníkov a ich pripomienky sú pre nás veľmi dôležité. Ak nám chcete poskytnúť svoje cenné nápady, použite formulár na odoslanie pripomienok, ktorý sa nachádza nižšie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×