Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o spustenie brány Windows Firewall sa zobrazí nasledujúca chyba, ak je služba Brána Windows Firewall vypnutá alebo ak je počítač infikovaný malvérom:

0x8007042c

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, vyhľadajte a odstráňte malvér podľa pokynov v postupe 1. Ak sa tým problém nevyrieši, pokúste sa problémy s bránou Windows Firewall vyriešiť podľa pokynov v postupe 2.

Ak ste v poslednej dobe nekontrolovali prítomnosť vírusov alebo malvéru v počítači, dôrazne vám to odporúčame. Na odstránenie malvéru z počítača môžete použiť nástroj Microsoft Safety Scanner. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Microsoft Safety Scanner

 2. Kliknite na tlačidlo Prevziať. Podľa zobrazených pokynov prevezmite a nainštalujte nástroj Microsoft Safety Scanner. Po zobrazení výzvy uložte súbor na pracovnú plochu.

 3. Po dokončení inštalácie prejdite na pracovnú plochu a dvakrát kliknite na ikonu Microsoft Safety Scanner. Táto ikona môže mať názov msert.

 4. Začiarknite políčko Accept all terms of the preceding license agreement (Súhlasím so všetkými podmienkami vyššie uvedenej licenčnej zmluvy) a potom postupne kliknite na dve tlačidlá Next (Ďalej).

 5. Kliknite na položku Quick Scan (Rýchla kontrola) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 6. Nástroj Microsoft Safety Scanner skontroluje počítač a odstráni všetok malvér.

 7. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text Windows Firewall do poľa Prehľadať programy a súbory (v systéme Windows 7) alebo do poľa Vyhľadať (v systéme Windows Vista).

 8. Kliknite na položku Windows Firewall.

 9. Na navigačnej table (tabla na ľavej strane) ovládacieho panela kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall.

 10. Kliknite na položku Zapnúť bránu Windows Firewall pre každé sieťové umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa pri pokuse o zapnutie brány Windows Firewall stále zobrazuje chyba 0x8007042c, prejdite na postup 2.

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na obrázok Fix-It, ktorý sa nachádza nižšie. Ak sa zobrazí upozornenie zabezpečenia, kliknite na položku Spustiť.


Ak sa pri pokuse o zapnutie brány Windows Firewall stále zobrazuje chyba 0x8007042c, prejdite na postup 3.

Služby brány Windows Firewall môžete spustiť manuálne a zabezpečiť, aby sa v budúcnosti spúšťali automaticky. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text Služby do poľa Vyhľadať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Služby a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva, zadajte meno používateľa a heslo správcu a potom stlačte kláves Enter.

 3. Posúvajte obsah okna nadol, až kým nenájdete službu Brána Windows Firewall, a potom na túto službu dvakrát kliknite.

 4. Kliknite na pole Typ spustenia a potom kliknite na položku Automatické.

 5. Ak je v poli Stav služby uvedený text Zastavené, kliknite na tlačidlo Spustiť.

 6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Posúvajte obsah okna nadol, až kým nenájdete službu Base Filtering Engine, a potom na túto službu dvakrát kliknite.

 8. Ak je v poli Stav služby uvedený text Zastavené, kliknite na tlačidlo Spustiť.

 9. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. Reštartujte systém Windows a skontrolujte, či je služba Brána Windows Firewall zapnutá.

Ak sa pri pokuse o zapnutie brány Windows Firewall stále zobrazuje chyba 0x8007042c, prejdite na postup 4.

Ak chcete tieto služby zastaviť a znova spustiť pomocou dávkového súboru, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Poznámkový blok do poľa Vyhľadať a potom v zozname programov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Vyberte nasledujúci text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v okne programu Poznámkový blok a potom kliknite na položku Prilepiť.

  sc config MpsSvc start= auto
  sc config KeyIso start= auto
  sc config BFE start= auto
  sc config FwcAgent start= auto
  net stop MpsSvc
  net start MpsSvc
  net stop KeyIso
  net start KeyIso
  net start Wlansvc
  net start dot3svc
  net start EapHostnet
  net stop BFE
  net start BFE
  net start PolicyAgent
  net start MpsSvc
  net start IKEEXT
  net start DcaSvcnet
  net stop FwcAgent
  net start FwcAgent
 3. V programe Poznámkový blok kliknite na položku Súbor, kliknite na položku Uložiť ako a potom zadajte text Oprava.bat do poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na pole Uložiť vo formáte a potom kliknite na položku Všetky súbory (*.*).

 5. Na ľavej table kliknite na položku Pracovná plocha a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť.

 7. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Oprava.bat, ktorý ste uložili v kroku 5, a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Dôležité upozornenie: Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie zastavenia služby, stlačte kláves Y na klávesnici a potom stlačte kláves Enter.

 8. Znova sa pokúste spustiť bránu Windows Firewall. Ak ju môžete spustiť, odstráňte súbor Oprava.bat. Urobíte to tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na súbor Oprava.bat, kliknete na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Ak sa pri pokuse o spustenie brány Windows Firewall stále zobrazuje chyba 0x8007042c, môžete kontaktovať stredisko Microsoft Consumer Security Support Center na lokalite https://consumersecuritysupport.microsoft.com.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o bráne Windows Firewall nájdete na stránke Windows Firewall.


Spoločnosť Microsoft ponúka program Microsoft Security Essentials – bezplatný bezpečnostný program, ktorý vám pomôže ochrániť počítač pred malvérom. Ďalšie informácie o programe Microsoft Security Essentials nájdete v stredisku Consumer Security Support Center.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×