Príznaky

Pri zvažovaní tohto scenára:

 • Máte klaster zabezpečenia Windows Server 2012, ktorý je nakonfigurovaný pomocou nepretržitého dostupného zdieľania súborov.

 • Záťažový test typu I/O je spustený na Windows 8 alebo Windows Serveri 2012 v prípade zlyhania klastra. Záťažový test má vysoký pomer otvorených a zatváraných operácií a operácií údajov. Test napríklad opakovane otvára súbor v zdieľanom súbore, prečíta súbor a potom ho zavrie.

  Poznámka: Tento scenár sa môže nachádzať v záťažových testoch, nepripáda sa však priamo k scenárom použitia zákazníkom.

V tomto scenári sa môžu počas zlyhania vyskytnúť chyby V/V. Okrem toho sa môže do denníka systému zapísať nasledujúca udalosť:

Príčina

Pri otvorení súboru v zdieľanom súbore sa vytvorí rukoväť súboru. Po zavretí súboru presmerovač blokovania správ na serveri (SMB) na krátky čas ukladá rukoväť súboru do vyrovnávacej pamäte. Počet rukovätí, ktoré možno týmto spôsobom ukladať do vyrovnávacej pamäte, je však limitovaný. Počas záťažového testu môže nástroj SMB pozadu zatvoriť rukoväte vo vyrovnávacej pamäti. Môže to mať za následok veľký backlog rukovätí. Počet rukovätí napokon presiahne limit, ktorý môže byť v rámci časového limitu nepretržitej dostupnosti neúspešný a niektoré operácie v rámci I/O môžu zlyhať. V predvolenom nastavení je priebežný časový limit dostupnosti 60 sekúnd.

Riešenie

Táto rýchla oprava je k dispozícii aj v katalógu služby Microsoft Update.

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená na odstránenie iba problému popísaného v tomto článku. Túto opravu s rýchlou opravou používajte iba v systémoch, v ktorých sa vyskytol problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak teda tento problém nemá vážne vplyv na vás, odporúčame počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii časť Stiahnutie rýchlej opravy. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu a získajte rýchlu opravu.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak sa vyžaduje riešenie problémov, možno bude potrebné vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na ďalšie otázky podpory a problémy, ktoré sa nevzťahujú na túto konkrétnu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo samostatnú žiadosť o službu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Vo formulári Na stiahnutie rýchlej opravy, ktorý je k dispozícii, sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nevidím, je to spôsobené tým, že rýchla oprava pre tento jazyk nie je k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto opravu, musíte byť spustený Windows 8 alebo Windows Server 2012.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy musíte reštartovať počítač.

Informácie o výmene rýchlych opráv

Táto rýchla oprava nenahrádza predtým vydanú opravu.

Anglická (USA) verzia tejto rýchlej opravy nainštaluje súbory, ktoré majú atribúty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Windows 8 s Windows s informáciami o súbore servera 2012Important Windows 8 a Windows Server 2012 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Na stránke žiadosti o Windows 8 je však uvedená len možnosť "Rýchle opravy". Ak chcete požiadať o balík rýchlej opravy, ktorý sa vzťahuje na jeden alebo oba operačné systémy, vyberte opravu, ktorá je uvedená na stránke v Windows 8 v časti "Rýchle opravy". Informácie o skutočnom operačnom systéme, na ktorý sa jednotlivé rýchle opravy vzťahujú, nájdete v článkoch v časti Vzťahuje sa na.

 • Súbory, ktoré sa vzťahujú na konkrétny produkt, medzník (RTM,SPn) a vetvu služby (LDR, GDR), možno identifikovať preskúmaním čísel verzií súboru, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Vetva služby

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Súbory MANIFEST (.manifest) a ICH SÚBORY (.pomlčka), ktoré sú nainštalované pre každé prostredie, sú samostatne uvedené v časti Ďalšie informácie o súbore pre Windows 8 a pre Windows Server 2012. Súbory CATALOG a MANIFEST, ako aj súbory súvisiace s katalógom zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógu zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Rdbss.sys

6.2.9200.20794

321,024

10. augusta 2013

03:22

x86

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.20794

168,960

10. augusta 2013

03:23

x86

Mrxsmb.sys

6.2.9200.20794

307,200

10. augusta 2013

03:21

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 8 a Windows Server 2012 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Rdbss.sys

6.2.9200.20794

422,400

10. augusta 2013

04:06

x64

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.20794

214,528

10. augusta 2013

04:07

x64

Mrxsmb.sys

6.2.9200.20794

365,056

10. augusta 2013

04:04

x64


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Ďalšie informácie

Pomocou nasledujúceho príkazu Windows PowerShell môžete získať počet rukovätí v klientovi SMB:Get-SmbConnection Keď sa vyskytne problém, počet rukovätí je omnoho väčší, ako sa očakáva. Môže sa napríklad zobraziť viac než 10 000 rukovätí, hoci očakávané číslo je približne 100 rukovätí.

Hardvérová konfigurácia a výkon môžu ovplyvniť prahovú hodnotu, na ktorej sa problém vyskytuje.

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete po kliknutí na nasledujúce číslo článku, ktorý sa zobrazí v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8 s procesorom typu x86

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

X86_15957f8344f16cc8f1b29e9aa2e96ac8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d92a086cc5e2e4e9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

693

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:51

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_193dff2918662525f306e6de1687bb8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_733bdd156b91a087.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

698

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:51

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_6b448ac11a57651831a9ba1eec752637_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_0190772db130a6d4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

701

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:51

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_56feb63e4bf5e785.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

22,921

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

05:07

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_8804d40d745258e7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

4,096

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

05:07

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_7cbb4ba73ba9e714.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

57,195

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

05:06

Platform

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 8 a Windows Server 2012 s procesorom typu x64

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Amd64_425c30db1d1e500fc847f5b0746a5fc8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_a3da1928b7b79706.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

702

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:53

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4f0c0afd0d218a6fa0ca3d56db22dffb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_2f60587d22f5a587.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

697

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:53

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7cc6caa2bd99269dc2057f6cf364a82e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_c7417d8366fa082e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

705

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:53

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_b31d51c2045358bb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

22,927

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

07:29

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_e4236f912cafca1d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

4,100

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

07:29

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d8d9e72af407584a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

57,199

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

07:28

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.už

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,604

Date (UTC)

10. augusta 2013

Time (UTC)

13:53

Platform

Nevzťahuje sa


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×