Februára 2010 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Windows

Dôležité upozornenie: Táto aktualizácia nahrádza a nahrádza aktualizáciu 976098, ktorá bola vydaná v decembri 2009. Táto aktualizácia zahŕňa aj ďalšie zmeny časových pásiem, podpísaná zákon po aktualizácii 976098.

Ak ste už nasadili aktualizácie 976098, prečítajte si popis konkrétnych zmien časových pásiem uvedených v tomto článku a určite, či je túto aktualizáciu potrebné ihneď nasadiť. Ak systémy nie sú priamo ovplyvnené, môžete naplánovať nasadenia na príležitosti.

Odporúčame vám nasadiť najnovšiu Windows Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre zabezpečila konzistentnosť databázy časových pásiem vo všetkých systémoch.


Dôležité upozornenie:

 • Pred inštaláciou aktualizácie, ktorá je popísaná v tomto článku, sa oboznámte s možnými problémami, ktoré môžu ovplyvniť program Microsoft Outlook.
  Ďalšie informácie o týchto problémoch nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  ako riešiť zmeny časových pásiem pomocou nástroja na aktualizáciu údajov časových pásiem pre program Microsoft Office Outlook

 • Ak používate program Microsoft Exchange Server v prostredí informačných technológií (IT), musí vykonať ďalšie opatrenia na zabezpečenie správneho fungovania programu Exchange Server.

  Ďalšie informácie o aktualizácii letného času (DST) Exchange získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  ako letného času pomocou nástroja na aktualizáciu kalendára programu Exchange

 • Kumulatívne aktualizácie časových pásiem obsahujú iba údaje, ktoré sa zmenili pre konkrétnu oblasť alebo ktoré boli pridané na zabezpečenie súladu s inými verziami operačných systémov. Preto ak k odstráneniu kľúča časového pásma, niektoré pôvodné hodnoty môže obnoviť po nainštalovaní kumulatívnej aktualizácie pásiem.


  Neodporúčame, aby ste odstránili všetky kľúče databázy registry, ktoré súvisia s časovými pásmami. V počítači s neúplnými kľúčmi časových pásiem najskôr obnovte kľúče zo spoľahlivej zálohy. Potom nainštalujte aktualizáciu.

ÚVOD

Aktualizácia popísaná v tomto článku mení údaje časových pásiem tak, aby zohľadňovali zmeny letného času (DST) vo viacerých krajinách. Táto aktualizácia zahŕňa aj ďalšie zmeny letného času, zmeny časových pásiem a nastaveniami. Niektoré z týchto zmien došlo od pôvodne vydané produkty, ktoré sú uvedené v časti "Vzťahuje sa na".

Aktualizácia popísaná v tomto článku je Kumulatívna súhrnná aktualizácia obsahujúci všetky zmeny, ktoré boli predtým vydané články databázy Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653 a 976098.

Ďalšie informácie o tom, ako letný ovplyvňujú ďalšie produkty spoločnosti Microsoft nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:


Ďalšie informácie o vplyve zmien letného času ďalšie produkty spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:

Aktualizácia sa nedá nainštalovať, pretože časové pásmo novšia alebo rovnaká aktualizácia je nainštalovaný v systéme.

Toto hlásenie znamená, že ste už použili správnu aktualizáciu alebo Windows Update alebo Microsoft Update sa automatická aktualizácia nainštalovaná. Aktualizácie operačného systému Windows sa nevyžaduje žiadna ďalšia akcia.

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na stiahnutie.

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Dátum vydania: Február-23-2010

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:Spoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Aktualizácie z predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem systému Windows


Tieto zmeny vykonané predchádzajúceho Windows Kumulatívna aktualizácia časových pásiem:

 • Bangladéš – štandardný čas:
  Vytvára Bangladéš Standard Time časové pásmo zobrazovaný názov "(GMT + 06:00) Dháka". Zavádza letný čas.

 • Stredná Ázia – štandardný čas:

  "Dháka" odstráni "(GMT + 06:00) Astana, Dháka" časové pásmo.

 • Brazílsky centrálny čas:
  Nahrádza "Manaus" s "Cuiaba" "(GMT-04:00) Manaus" časové pásmo.

 • Fidži – štandardný čas:
  Zavádza letný čas.

  "Marshallove ostrovy" odstráni "(GMT + 12:00) Fidži, Marshallove ostrovy" časové pásmo.

 • Maurícius – štandardný čas:
  Odstráni letného času.

 • Tichomorský štandardný čas (Mexiko):

  "Tijuana" odstráni "(GMT-08:00) Tijuana, Baja California" časové pásmo.

 • SA Východný štandardný čas:

  Pridáva "Fortaleza" na "(GMT-03:00) Cayenne" časové pásmo.

 • Južná Amerika-západ – štandardný čas:

  Pridáva "Manaus" "(GMT-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan" časové pásmo

 • Samoa – štandardný čas:

  Zavádza letný čas.

  "Midway Island" odstráni "(GMT-11:00) Midwayské ostrovy, Samoa" časové pásmo.

 • UTC+12:
  Vytvorí UTC + 12 všeobecné časové pásmo bez letného času.

 • UTC-11:

  Vytvorí UTC-11 všeobecné časové pásmo bez letného času.

 • UTC-02:
  Vytvorí UTC-02 všeobecné časové pásmo bez letného času.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×