GST (tovary a servisné dane) v indickej verzii Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 65

Vláda plánuje zaviesť novú daň s názvom tovar & daňová služba (GST) z 01-júl-2017. Daň z tovarov a služieb (GST) je nepriama daň uvalená na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb alebo oboje. Podrobnosti nájdete v článku GST biela kniha marec 2021 .

Prehľad

Navrhovaný GST

  • Daň z tovarov a služieb (GST) je nepriama daň uvalená na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb alebo oboje.

  • Je to cieľová daň na základe dane, ktorá sa platí v štáte, v ktorom sa tovary a služby spotrebujú.

  • Vyberajú sa a zhromažďujú sa na sčítanie hodnoty v každom stupni výrobného alebo distribučného procesu (všetky body v dodávateľskom reťazci).

  • Dodávateľ môže využiť kredit na vstupné dane z kreditu, ktoré platia pri obstarávaní tovarov alebo služieb.

Súčasti GST

Súčasť

Vyberané spoločnosťou 

Uplatniteľné na

Centrálna GST (CGST)

Centrum

Dodanie tovarov alebo služieb v rámci štátu v Indii.

Štátna GST (SGST)

Štáty

Dodanie tovarov alebo služieb v rámci štátu v Indii

Integrovaný GST (IGST)

Centrum

Dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb, export a dovoz.

Tovar mimo gamutu GST

  • Navrhuje sa, aby sa ropné produkty a alkohol pre ľudskú spotrebu uchovávali mimo rámca DPH. Ropné produkty budú v neskoršej etape uvedené do siete GST.

  • Centrálna spotrebná daň bude pokračovať v ropných produktoch. Štáty budú naďalej ukladať daň z predaja v rámci štátu na ropné produkty a alkohol na ľudskú spotrebu.

  • Tabakové výrobky budú podliehať spotrebnej dani spolu s DPH.

Funkcie & opravy zahrnuté v tomto vydaní

V tomto vydaní sú zahrnuté tieto funkcie & opravy

PRS

  • TCS & výpočet prahovej hodnoty TDS na základe PAN  

Informácie o referenciách

Číslo referencie

390380

Oblasť produktov

Finančné hospodárenie

Objavené v

Microsoft Dynamics NAV 2016 v

Názov

TCS & výpočet prahovej hodnoty TDS na základe PAN

Vydaná v

 25 február 2021  

Dôležité upozornenie pre zákazníkov

Pred inštaláciou balíkov Service Pack alebo rýchlych opráv odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho partnera Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s balíkom Service Pack (s), rýchla oprava (ES) alebo stiahnutie (s), ktoré sa majú nainštalovať. Balík Service Pack, rýchla oprava alebo sťahovanie môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produkty tretích strán, ktoré fungujú s vašimi riešeniami Microsoft Dynamics.

Dôležité upozornenie pre partnerov

Pokiaľ ide o kúpele, partneri nie sú v súlade s cieľom prerozdeľovať daňové a regulačné aktualizácie pre zákazníkov ERP, ktorí nie sú zaregistrovaní v pláne doplnku Business Ready. Partneri môžu overiť stav zákazníka v HLASe. Ak nie sú zaregistrovaní, partneri ich budú musieť pred distribúciou potrebovať.

Inštalácie

Pred nainštalovaním tejto aktualizácie sa vyžadujú tieto požiadavky:

  • Microsoft Dynamics® NAV 2016 v CU 64

Poznámka: Ak má zákazník prispôsobenia vo všetkých objektoch, ktoré sú súčasťou tejto regulačnej funkcie, môže si to vyžadovať osobitnú pozornosť.

Licencií

Tieto objekty boli pridané prostredníctvom tejto aktualizácie. Vyžaduje sa obnovenie licencií.

Zadajte

nie.

meno

Povolenia

Objekty

Nasledujúci objekt sa pridal/upravil cez toto vydanie:

Zadajte

nie.

meno 

Pridané/upravené

Tabuľky

37

Predajný riadk

Upravené

Tabuľky

39

Nákupný Link

Upravené

Tabuľky

81

Rad Gen. denníka

Upravené

Tabuľky

13785

Riadky NOD/NOC

Upravené

Tabuľky

16508

Nastavenie TCS

Upravené

Zostavy

13712

Aktualizácia P.A.N. Stav

Upravené

Procedúra

143008

Knižnica – TCS

Upravené

Procedúra

144011

Transakcie s TCS

Upravené

Procedúra

144024

Typ zhromažďovania v rámci systému ERM TCS

Upravené

Procedúra

144051

Predajný dokument. S TCS

Upravené

Procedúra

144054

TCS – transakcie

Upravené

Procedúra

144063

e TCS

Upravené

Procedúra

144065

E-TDS Form26Q

Upravené

Procedúra

144068

Operácie TDS – TCS

Upravené

Procedúra

144071

Dokumenty systému ERM TCS a TDS

Upravené

Stránke

402

Štatistika predajnej objednávky

Upravené

Nastavenie

Nové polia nastavenia pridané v existujúcich tabuľkách

Tabuľky

Pole

Popis

Informácie o spoločnosti

Číslo registrácie GST

Typ: kód 15

Nastavenie financií

Presnosť zaokrúhlenia GST

Typ: desatinné číslo

Typ zaokrúhlenia GST

Typ: Option

Možnosti sú najbližšie, nahor a nadol

Nákup. A/C pre pracovné pracovné Liab.

Typ: kód 20

IGST splatné A/c v importe

Typ: kód 20

GST Recon. Tolerancie

Typ: desatinné číslo

GST Credit adj. Čísla denníkov

Typ: kód 10

Čísla rozdelenia GST.

Typ: kód 10

Číslo vysporiadania GST.

Typ: kód 10

GST inv. Presnosť zaokrúhlenia

Typ: desatinné číslo

GST inv. Typ zaokrúhlenia

Typ: Option

GST inv. Konto zaokrúhlenia

Typ: kód 20

Štátu

Kód stavu pre GST reg. nie.

Typ: kód 2

Detaily štruktúry

Zadajte

Typ: Option

Inc. GST v základni TDS

Typ: Boolovská hodnota

Typ závislosti GST

Typ: Option

Možnosti sú –, Bill-to

Adresa, príjemcu

Adresa, miesto

Adresu

Nastavenie predajnej & pohľadávok

Účtovaná čiastka inv. Č. Oslobodené

Typ: kód 10

Vyslaný CR. Čísla dobropisov Oslobodené

Typ: kód 10

Účtovaná čiastka inv. nie. Exportovať

Typ: kód 10

Vyslaný CR. Číslo penále Exportovať

Typ: kód 10

Účtovaná čiastka inv. nie. Supp

Typ: kód 10

Vyslaný CR. Číslo penále Supp

Typ: kód 10

Účtovaná čiastka inv. nie. (Debetná Poznámka)

Typ: kód 10

Účtovaná čiastka inv. nie. (Iné ako GST)

Typ: kód 10

Vyslaný CR. Číslo penále (Iné ako GST)

Typ: kód 10

Zakúpenie & splatné nastavenie

Zaúčtovaná nák. Inv. Pre Unreg. Dodávateľa

Typ: kód 10

Zaúčtovaná nák. CR. Memo (Unreg.)

Typ: kód 10

Zaúčtovaná nák. Inv. Č. (Unreg. Doplnkové

Typ: kód 10

Zaúčtovaná nák. Inv. Č. (Unreg. Debetná Poznámka)

Typ: kód 10

RCM Exemp. pre un-reg. Ven. Počiatočný dátum

Dátum

RCM Exemp. pre un-reg. Ven. Koncový dátum

Dátum

CR. & Libte adj. Číslo denníka

Typ: kód 10

Nákup. Inv. Č. Reg

Typ: kód 10

Nákup. Inv. Č. (Reg Supp)

Typ: kód 10

PUR. Inv. Čísla. (reg deb. Poznámka)

Typ: kód 10

Nákup. CR. Čísla dobropisov Reg

Typ: kód 10

Nastavenie polohy

Faktúra za ručenie za DPH

Typ: kód 10

Distribútor vstupnej služby GST

Typ: Boolovská hodnota

Nákup. Inv. Č. (Unreg)

Typ: kód 10

Nákup. CR. Čísla dobropisov (Unreg)

Typ: kód 10

Nákup. Inv. Č. (Unreg Supp)

Typ: kód 10

PUR. Inv. Čísla. (Unreg deb. Poznámka)

Typ: kód 10

Číslo dodávky transferu GST

Typ: kód 10

Účtované čísla dist. faktúry

Typ: kód 10

Posta dist. CR. Čísla dobropisov

Typ: kód 10

Nákup. Inv. Č. Reg

Typ: kód 10

Nákup. Inv. Č. (Reg Supp)

Typ: kód 10

PUR. Inv. Čísla. (reg deb. Poznámka)

Typ: kód 10

Nákup. CR. Čísla dobropisov Reg

Typ: kód 10

Nastavenie zdrojového kódu

Ručenie za GST – práca v zamestnaní

Typ: kód 10

GST príjemka – práca v zamestnaní

Typ: kód 10

Dodávka transferu služby

Typ: kód 10

Potvrdenie o transfere služby

Typ: kód 10

Denník kreditných úprav GST

Typ: kód 10

Riešenie GST

Typ: kód 10

Rozdelenie GST

Typ: kód 10

   Denník adjustácie GST         

Typ: kód 10

Merná jednotka

GST Reporting UQC

Typ: kód 10

Dôvod vrátenia

Kód príčiny nahlásenia GST

Typ: Option

<prázdne>, Interstate,

Vnútroštátne

Skupina TDS

Konto pohľadávky TDS

Typ: kód 20

Riadky NOD/NOC

TDS pre zákazníka

Typ: Boolovská hodnota

Číslo registrácie GST tabuľky

 Pole

Popis

Kód stavu

Typ: kód 10

Kód

Typ: kód 15

Popis  

Typ: text 30

Distribútor vstupnej služby GST

Typ: Boolovská hodnota

Tabuľka účtovných období GST

Pole

Popis

Počiatočný dátum

Typ: dátum

Koncový dátum

Typ: dátum

Rok zatvorenia

Typ: Boolovská hodnota

GST účtovné Sub-Period tabuľky

Pole

Popis

Počiatočný dátum účtovného obdobia

Typ: dátum

Počiatočný dátum

Typ: dátum

meno 

Typ: text 10

Nový rozpočtový rok

Typ: Boolovská hodnota 

Termín dokončenia pre výnosy z pasívneho zásobovania (GSTR-1)

Typ: dátum

Termín dokončenia pre dodávky pre vnútorné potreby (GSTR-2)

Typ: dátum

Termín dokončenia mesačných výnosov (GSTR-3)

Typ: dátum

Termín dokončenia pre distribútora vstupných služieb 

Typ: dátum

Termín dokončenia pre TDS

Typ: dátum

Dátum dokončenia platby GST

Typ: dátum

Dátum uzamknutia

Typ: Boolovská hodnota

Skryté 

Typ: Boolovská hodnota

Tabuľka súčastí GST

Pole

Popis

Kód

Typ: kód 10

Popis  

Typ: text 50

GST jurisdikcia 

Typ: Option

Možnosti sú Intrastat, Interstate

Zahrnúť základňu

Typ: Boolovská hodnota

Vzorca

Typ: kód 250

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou súčastí 

Ak je vybratá niektorá súčasť, vypočíta sa hodnota vybratej súčasti.

Poradie výpočtu

Typ: celé číslo

Zobrazenie zostavy

Typ: Option... <prázdne>, CGST, SGST/UTGST, IGST

Non-využitie

Typ: Boolovská hodnota

Tabuľka skupiny GST

Pole

Popis

Kód

Typ: kód 10

Popis  

Typ: text 250

Typ skupiny GST

Typ: Option

Možnosti sú tovary, služby

GST miesto dodania

Typ: Option 

Možnosti sú (prázdne), adresa platiteľa, adresa príjemcu, adresa miesta

Reverzné nabíjanie

Typ: Boolovská hodnota

Tabuľka nastavenia účtovania GST

Pole

Popis

Kód stavu

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky

Kód súčasti GST

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčastí GST

Konto pohľadávok

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Splatné

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto pohľadávok (dočasné)

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto záväzkov (dočasné)

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto výdavkov

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto vrátenia

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto rozdelenia pohľadávok (dočasné)

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto rozdelenia pohľadávok

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

Konto nesúladu s kreditmi GST

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou fin. konto

GST TDS pohľadávok konto

Typ: kód 20

GST TCS pohľadávok

Typ: kód 20

Konto GST TCS pre platené konto

Typ: kód 20

GST reklamácia Setoff tabuľky

Pole 

Popis

Súčasť GST

Typ: kód 10

Súčasť Lookup to GST

Priorita

Typ: celé číslo

Používateľ bude číslo aktualizovať manuálne

Vystaviť súčasť

Typ: kód 10

Súčasť Lookup to GST

Tabuľka konfigurácie GST

Pole

Popis

Zadajte

Typ: možnosti 

Možnosť je dodávateľ, zákazník

Kód stavu odoslania/prijatia

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky

Kód stavu zákazníka alebo dodávateľa

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky

GST jurisdikcia 

Typ: Option

Možnosti sú Intrastat, Interstate Toto pole sa automaticky aktualizuje, Intrastat sa aktualizuje v prípade, že pole Kód stavu odoslania/prijatia a kód stavu zákazníka/dodávateľa je iné ako Interstate. Ak je niektorý kód štátu prázdny, potom sa Interstate aktualizuje.

Kód GST% SATEL

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky 

Tabuľka podrobností o GST

Pole

Popis

Kód GST% stavu

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky 

Kód skupiny GST

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam z tabuľky skupiny GST

Kód súčasti GST

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčastí GST

Dátum účinnosti

Typ: dátum

Používateľ musí uviesť dátum účinnosti 

Časť GST%

Typ: desatinné číslo

Používateľ musí uviesť percento GST

Zahrnúť základňu

Typ: Boolovská hodnota

Vzorca

Typ: kód 250

Tabuľka súčastí s rozbaľovacou ponukou GST 

GST jurisdikcia

Typ: Option

Možnosti sú: Intrastat, Interstate

Poradie výpočtu

Typ: celé číslo

GST Recon. Priradenie

Pole

Popis

Kód súčasti GST

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam z časti GST 

Číslo poľa na odsúhlasenie GST

Typ: celé číslo

Názov poľa odsúhlasenie GST

Typ: text 30

Číslo poľa ISD Ledger

Typ: celé číslo

Názov poľa ISD

Typ: text 30

Distribúcia súčastí GST

Pole

Popis

Kód súčasti GST

Kód 10

Časti GST sa vyberajú z rozbaľovacieho zoznamu

Kód distribučnej súčasti

Kód 10 

Časti GST sa vyberajú z rozbaľovacieho zoznamu

Rozdelenie Intrastat 

Booleovská 

Rozdelenie Intrastat

Booleovská

Nastavenie GST

Pole

Popis

Kód stavu GST

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam od štátnej tabuľky

Kód skupiny GST

Typ: kód 20

Rozbaľovací zoznam z tabuľky skupiny GST

Kód súčasti GST

Typ: kód 10

Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčastí GST

Dátum účinnosti

Typ: dátum

Používateľ musí uviesť dátum účinnosti

Časť GST%

Typ: desatinné číslo

Používateľ musí uviesť percento GST

Zahrnúť základňu

Typ: Boolovská hodnota

Vzorca

Typ: kód 250

Tabuľka súčastí s rozbaľovacou ponukou GST 

Ak je vybratá niektorá súčasť, vypočíta sa hodnota vybratej súčasti.

Poradie výpočtu

Typ: celé číslo

Hraničná hodnota

Typ: celé číslo

Pred prahovou hodnotou%

Typ: desatinné číslo

Používateľ musí uviesť percento GST pred prekročením prahovej hranice

Výpočet súčastí Zadajte 

Typ: Option

Možnosti sú: prázdne, všeobecné, prahové hodnoty,% priradenia, priradenia% + čiastka/jednotková hodnota, hodnota% alebo čiastka/jednotková hodnota podľa toho, čo je vyššie a množstvo/jednotka faktora

Hodnota prispôsobenia na jednotku faktora

Typ: desatinné číslo

MJ

Typ: kód 250

Rozbaľovací zoznam s tabuľkou merných jednotiek

Množstvo faktora prispôsobenia

Typ: desatinné číslo

Non-využitie

Typ: Boolovská hodnota

Distribúcia súčastí GST

Pole

Popis

Kód súčasti GST

Kód 10

Časti GST sa vyberajú z rozbaľovacieho zoznamu

Kód distribučnej súčasti

Kód 10 

Časti GST sa vyberajú z rozbaľovacieho zoznamu

Rozdelenie Intrastat 

Booleovská 

Nastavenie ocenenia za bankové poplatky

Pole

Popis

Kód bankového poplatku

Typ: rozbaľovací zoznam

Ak chcete poskytnúť rozbaľovací zoznam povinné bankové poplatky,

Dolná hranica

Typ: desatinné číslo

Horný limit

Typ: desatinné číslo

Povinné pole

Vzorca

Typ: Option

Považované za%/Fixed/Comparative/Fixed + považované za%/fixed + komparatívne

Min. Považovaná za hodnotu

Typ: desatinné číslo

Maximálna hodnota, ktorá je považovaná za

Typ: desatinné číslo

Považuje

Typ: desatinné číslo

Fixná čiastka

Typ: desatinné číslo

Šablóna denníka GST

Pole

Popis

meno

Typ: kód 10

Popis

Typ: text 80

Identifikácia strany

Typ: celé číslo

Zadajte

Typ: Option ("'; denník adjustácie GST ')

Zdrojový kód

Typ: kód 10

Kód príčiny

Typ: kód 10

Názov stránky

Typ: text 80

Bal. Typ konta   

Typ: Option (' finančné konto ', ' zákazník ', ' predajca ', ' bankový účet ')

Bal. Číslo konta 

Typ: kód 20

nie. Série

Typ: kód 10

Číslo účtovania Série  

Typ: kód 10

Dávka denníkov GST

Pole

Popis

Názov šablóny denníka          

Typ: kód 10

meno

Typ: kód 10

Popis

Typ: text 50

Kód príčiny

Typ: kód 10

Bal. Typ konta

Typ: Option (' finančné konto ', ' zákazník ', ' predajca ', ' bankový účet ')

Bal. Číslo konta

Typ: kód 20

nie. Série

Typ: kód 10

Číslo účtovania Série

Typ: kód 10

Typ šablóny

Typ: Option ("'; denník adjustácie GST ')

Kód miesta

Typ: kód 10

Zdrojový kód

Typ: kód 10

GST TDS/TCS nastavenie

Pole

Popis

Kód súčasti GST

Typ: kód 10

Dátum účinnosti

Typ: dátum

GST TDS/TCS%

Typ: desatinné číslo

GST jurisdikcia

Možnosť

Možnosti sú: Intrastat, Interstate

Zadajte

Možnosť

Možnosti sú:, TDS, TCS

Informácie o technickej podpore

Ak sa vyskytnú problémy s preberaním inštalačného súboru alebo dokumentácie, obráťte sa na ITMBSSUP@microsoft.com.

Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo, ak je zaregistrovaný v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete zadať novú žiadosť o podporu pre Microsoft Dynamics® technickú podporu zo zdroja zákazníka alebo z zdroja partnera v časti Podpora >> novú žiadosť o podporu.

Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft Dynamics® telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny.
Partneri – kontakty globálneho oddelenia podpory (vyžaduje sa prihlásenie do zdroja partnera)
Zákazníci – Globálna podpora – kontakty (vyžaduje sa prihlásenie zdroja zákazníka)

Odozva na jazykovú kvalitu

Ďakujeme, že ste si urobili nejaký termín, aby nám poskytli svoje pripomienky. Použije sa na vyhodnotenie jazykovej kvality preloženého používateľského rozhrania služby Dynamics NAV a vylepšenia v prípade potreby.

Ak chcete poskytnúť svoje pripomienky na nižšie uvedené otázky, použite Toto prepojenie na pripomienky .

Q1: aký jazyk a verziu produktu pracujete?

Q2: Aká je vaša rola vo vašej organizácii alebo spoločnosti?

Q3: je použitá terminológia správna pre váš trh/miestne nastavenie?

Q4: pridajte ďalšie pripomienky, ktoré môžete mať na jazykovú kvalitu produktu.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov: Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše súkromie pri poskytovaní softvéru, ktorý vám prináša výkon, výkon a pohodlie, ktoré si prajete v osobnom počítači. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje postupy zhromažďovania a používania údajov. Nevzťahuje sa na iné online alebo offline lokality, produkty alebo služby spoločnosti Microsoft.

Ak sa rozhodnete poskytnúť pripomienky k jazykovej kvalite tejto regulačnej funkcie, bude zahrnutá vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Vaše údaje o pripomienok budeme používať len na zlepšenie jazykovej kvality. Spoločnosť Microsoft vás nekontaktuje na ďalšie skúmanie pripomienok alebo vás požiada o ďalšie informácie. Vaša e-mailová adresa sa po 90 dňoch odstráni z našich systémov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×