Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Tento článok popisuje hotfix rollup 3000059 je k dispozícii pre platformu Microsoft .NET Framework 3.5. Ďalšie informácie o problémoch, ktoré rieši hotfix rollup, nájdete v časti "Ďalšie informácie".

Tento hotfix rollup je k dispozícii na nasledujúcich operačných systémov:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2


Riešenie

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba problém, ktoré popisuje tento článok. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom.

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft získať rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: V niektorých zvláštnych prípadoch sa môžu zrušiť poplatky za telefonickú podporu, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že daný problém sa vyrieši nainštalovaním určitej aktualizácie. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Ďalšie informácie

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný .NET Framework 3.5.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy, ak používajú ovplyvnené súbory. Odporúčame, aby ste zatvorili všetky aplikácie .NET Framework, pred inštaláciou tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto oprava hotfix nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu balík.Globálna verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

19:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

19:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:24

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:28

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:07

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:29

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:24

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

19:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

19:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

19:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

18:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

19:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

17:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

17:30

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1 x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:00

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:00

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:01

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:01

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:01

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:01

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

43,160

07-Oct-2014

22:10

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

18-Sep-2014

22:08

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:10

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

webengine.dll

2.0.50727.8643

746,648

07-Oct-2014

22:10

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,296,128

07-Oct-2014

22:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

18:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

18:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

17:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

18:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:46

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:52

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:43

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:34

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

18:40

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:48

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

18:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:58

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

18:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

18:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

18:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

17:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

17:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

18:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

18:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

18:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

18:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

18:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

18:57

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09Problémy, ktoré rieši tento hotfix rollup

Problém 1Profiler spravované aplikácie zlyhá pri profil aplikácie ASP.NET pomocou rozhrania .NET Framework 3.5.

Táto rýchla oprava opraví podmienky, v ktorých zlyhá z dôvodu tohto problému.

Problém 2Naposledy rýchlej opravy zabezpečenia zobrazuje chybné závislosť medzi Knižnice tried a System.Configuration. Prejavy tohto problému sa zobrazuje iba v prípade, že používate staršie bezdotykové nasadenie.

Táto rýchla oprava presunie konfigurácie z App.Config databázy registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto DWORD 1

Zapne sa nasledujúce kľúče a EXE cesta konfigurácie každého procesu, ktorý umožňuje:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
< RegistryKeyName: aplikácia úplná cesta > REG_SZ < RegistryKeyValue:default ServicePointManager.SecurityProtocol hodnota >

Príklady:

  • S:\contoso\contoso_v1.exe REG_SZSsl3

  • S:\contoso\contoso_v2.exe REG_SZ Tls12, Tls11


Poznámky:

  • 32-bitové aplikácie na 64-bitový operačný systém, Wow6432Node cesta musí byť súčasťou názvu. (Netýka pre 32-bitové aplikácie, ktoré sú spustené v 32-bitový operačný systém.)

  • Verzia má zodpovedať rozhrania .NET Framework, ktoré aplikácia používa. Zmení sa verzia s budúce verzie rozhrania .NET Framework.

  • Úplná cesta EXE použije vo forme dlho. Ak sa aplikácia spúšťa formáte 8.3 krátke názvy súborov, databázy Registry by mal obsahovať dlhý formát. Napríklad, ak spustíte C:\contoso\CONSOL~1.EXE, kľúč databázy registry sa C:\contoso\contoso_v1.exe.

Problém 3

Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia v septembri, vlastnosť Page.IsPostBack môžu byť nesprávne.

Táto aktualizácia obsahuje aj riešenie tohto problému. Neodporúča viaceré strany príspevkov a ďalšie informácie o EnableViewStateMac, nájdete na tomto blogu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×