Inštalácia správcu zostavy FRx

Súhrn

Správca zostavy FRx je samostatný program, ktorý sa používa na kombinovanie viacerých typov súborov do jednej knihy zostavy na jednoduché vytváranie, revíziu a distribúciu informácií. Správca zostáv FRx vytvorí knihu zostáv so stromovou štruktúrou, ktorá sa skladá z priečinkov, dokumentov a zostáv, čo umožňuje jednoduchú ukážku, tlač a publikovanie.


Poznámka: Správca zostavy FRx je nainštalovaný s inštaláciou lokálneho klienta a sieťového klienta Microsoft FRx. Súčasťou správcu zostavy FRx je 30 skúšobného obdobia, po uplynutí ktorého sa vyžaduje licencia na ďalšie používanie.

Poznámka: Správca zostavy FRx závisí od návrhára zostavy FRx. Inštalačný program nenainštaluje správcu zostavy FRx do počítača, v ktorý ešte nie je nainštalovaný návrhár zostavy FRx. Nástroj Report Manager FRx vyžaduje možnosť prístupu do adresára SysData, ku ktorý pristupuje nástroj FRx Designer.


Adresár Microsoft FRx na lokálnych pracovných stanicech so zdieľaným systémom Sysdata (Lokálny klient so zdieľaným adresárom Sysdata): Lokálny klient so zdieľaným adresárom SysData je popisovaný ako pracovné stanice, ktorá spúšťa spustiteľný Microsoft FRx z pracovnej stanice a načítava informácie o spoločnosti, množiny špecifikácií a zabezpečenie zo zdieľaného umiestnenia
na serveri.

Adresár Microsoft FRx v lokálnej pracovnej stanice (samostatný): samostatná inštalácia je popísaná ako pracovné stanice, ktorá má v nej nainštalované spustiteľné súbory
Microsoft FRx. Informácie o spoločnosti, množiny špecifikácií a zabezpečenie sa tiež nachádzajú lokálne.

Ďalšie informácie

Inštalácia Správcu zostavy FRx

 1. Vložte inštalačný CD disk Microsoft FRx do jednotky CD-ROM v počítači.

  Inštalačný program sa spustí automaticky.

 2. V dialógovom okne Víta vás inštalačný prehliadač služby Microsoft FRx kliknite na položku Inštalovať FRx.

 3. Ak inštalačný disk CD obsahuje viacero jazykových možností inštalácie, v dialógovom okne Výber jazyka inštalácie vyberte zo zoznamu príslušný jazyk a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V dialógovom okne Víta vás Sprievodca InstallShield pre FRx 6.7 kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V dialógovom okne Licenčná zmluva sa posúvajte medzi licenčnou zmluvou a prečítajte si ju a kliknutím na tlačidlo Áno vyjadrite súhlas s podmienkami zmluvy.
  Poznámka: Ak s podmienkami zmluvy nesúhlasiť, kliknutím na tlačidlo Nie zavrite inštalačný program. Obráťte sa na svojho predajcu a vyjednajte licenčnú zmluvu, ktorá spĺňa vaše potreby.

 6. V dialógovom okne Možnosti inštalácie kliknite na položku Vlastné a potom na tlačidlo Ďalej.

 7. V časti Úroveň produktu: Podnik začiarknite políčko Správca zostavy FRx a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.  Poznámka: Možnosti uvedené v tomto dialógovom okne sa líšia v závislosti od zakúpeného typu produktu.

 8. V dialógovom okne Výber cieľového umiestnenia vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku Ďalej prijmete predvolené umiestnenie súboru pre súbory správcu zostavy FRx.

  • Ak chcete pre súbory správcu zostavy FRx vybrať iný priečinok, kliknite na položku Prehľadávať, prejdite do príslušného umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.   Poznámka: Predvolené umiestnenie súborov správcu zostavy FRx je C:\Program Files\FRx Software\Microsoft FRx 6.7\Report Manager. Ak používate zdieľaný priečinok, ďalšie informácie nájdete v téme Konvencie pomenovania pre zdieľané adresáre na lokalite 9832.

 9. Ak ste v dialógovom okne Výber cieľového umiestnenia zadali názov UNC, v dialógovom okne Otázka vyberte príslušnú možnosť.

  • Ak kliknete na tlačidlo Áno, inštalačný program upraví nastavenia v lokálnom počítači, čo zahŕňa pridanie servera zostavy (servera, na ktorom je nainštalovaný Správca zostavy FRx) ako dôveryhodného †trusted v zóne Dôveryhodné lokality⁥. Znamená to, že Správca zostavy FRx bude pracovať na diaľku prostredníctvom sieťovej cesty.

  • Ak kliknete na položku Nie, neudejú sa žiadne nastavenia a FRx Report Manager nebude fungovať na diaľku prostredníctvom sieťovej cesty. Všetky ostatné súčasti FRx budú fungovať normálne.

 10. V dialógovom okne Výber programového priečinka vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Ďalej a prijmite predvolený názov priečinka programu Microsoft FRx.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie na iný názov programového priečinka, zadajte nový názov do poľa Priečinok programu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   Poznámka: Predvolený názov priečinka programu je FRx 6.7.

 11. Skontrolujte nastavenia inštalácie v dialógovom okne Spustiť kopírovanie súborov a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ďalej, ak chcete prijať nastavenia správcu zostavy FRx a spustiť inštaláciu.

  • Ak potrebujete zmeniť nejaké nastavenia, kliknite na tlačidlo Späť a vykonajte potrebné úpravy.
   Poznámka: Dialógové okno Spustenie kopírovania súborov obsahuje vybratý typ inštalácie, súčasti na inštaláciu, umiestnenia súborov a názov priečinka programu.

 12. Ak sa vyskytnú nejaké chyby pri inštalácii, skontrolujte správy v dialógovom okne Stav inštalácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ďalšie informácie o používaní súboru denníka, ktorý je uvedený v dialógovom okne Stav inštalácie, nájdete v téme 9847Ako si prečítať súbor denníka asistenta inštalácie.

 13. V dialógovom okne InstallShield Wizard Complete (Sprievodca InstallShield) sú k dispozícii tieto možnosti:

  • Áno, chcem zobraziť začiarkavacie políčko Dokumentácia Pomocníka. Ak chcete zobraziť súbor Readme, systémové požiadavky a pokyny na inštaláciu, ako aj príručku Microsoft® FRx® Report Designer Getting Started Guide.

  • Vytvorenie klávesových skratiek FRX na pracovnej ploche začiarknuť políčko Vybrať, ak chcete vytvoriť odkazy na programy balíka Microsoft FRx na pracovnej ploche.

 14. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť dokončite proces inštalácie.

Odkazy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×