Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 2004 pre 32-bitové systémy

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 2004 pre systémy založené na ARM64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 2004 pre systémy s procesorom x64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 6.1-KB4571687-x86. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x86. msu

4565524

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 6.1-KB4571687-x64. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4571687-x86. msu

4565479

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x86. msu

4565541

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4571687-x64. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-arm. msu

4565541

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 6.1-KB4571687-x64. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.2-KB4571687-X64. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4571736

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4571687-x64. msu

4565479

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 2004 pre 32-bitové systémy

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 2004 pre systémy založené na ARM64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 2004 pre systémy s procesorom x64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2016

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2019

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,1 CVE-2020-1597

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 3,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 3,1 CVE-2020-1597

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4569735-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4569766-x86. msu

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4569735-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4569766-x64. msu

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4569735-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4569766-x86. msu

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4569735-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4569766-x64. msu

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 2004 pre 32-bitové systémy

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované u

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 2004 pre systémy založené na ARM64

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 2004 pre systémy s procesorom x64

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569737-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569768-x86. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569734-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569765-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569734-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569765-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1909 (inštalácia jadra servera)

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 2004 (inštalácia jadra servera)

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569776-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569776-arm64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows Server 2019

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569750-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 2004 pre 32-bitové systémy

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované u

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 2004 pre systémy založené na ARM64

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-arm64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 2004 pre systémy s procesorom x64

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server 2019

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4570505

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server, verzia 1909 (inštalácia jadra servera)

4569751

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server, verzia 2004 (inštalácia jadra servera)

4569745

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4569736-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4569767-x86. msu

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4569736-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4569767-x64. msu

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4569736-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4569767-x64. msu

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569741-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569778-x86. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569778-arm. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x86.exe

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4570503

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4570509

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x86.exe

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570500

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4569743-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569742-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569779-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569742-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569779-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x86.exe

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570503

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4570509

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x64.exe

4566520

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569739-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569774-x86. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569774-arm. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570500

Iba zabezpečenie

NDP47-KB4569740-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP47-KB4569775-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569738-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569773-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569738-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569773-x64. msu

4566518

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4569746

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569746-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4569746

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4569748

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569748-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4569748

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569748-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4569749

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569749-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4569749

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569749-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4569733-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4569754-x86.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4569733-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4569754-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569732-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569753-x86-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8.1

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569753-arm-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570500

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4569733-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4569754-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570500

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4569733-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4570506

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4569754-x64.exe

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569731-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569752-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570501

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4569731-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4570507

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4569752-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570502

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4570508

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4569746

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4569746

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9 (obsahuje 15,0-15,8)

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15.9

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.0

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,4 (obsahuje 16,0-16,3)

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.4 – stránka na stiahnutie

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,7 (obsahuje 16,0 – 16,6)

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.7

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 6.0-KB4571687-x86. msu

4565479

Áno

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4571687

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 6.0-KB4571687-x64. msu

4565479

Áno

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4571719

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4571719-x86. msu

Áno

Áno

ESU

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x86. msu

4565524

Áno

Áno

ESU

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4571719

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

Áno

Áno

ESU

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4571746

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4571746-x86. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4571746

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4571746-x86. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4571746

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4571746-x64. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4571730

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4571746

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4571746-x64. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4571719

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4571719

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

Áno

Áno

ESU

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4571729

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokálne) verzia 9,0

4541722

Aktualizácia zabezpečenia

CRM9.0-Server-KB4541722-ENU-Amd64.exe

Možno

Microsoft Office

Aplikácie Microsoft 365 pre podniky pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Aplikácie Microsoft 365 pre podniky pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484385

Aktualizácia zabezpečenia

access2010-kb4484385-fullfile-x86-glb.exe

4464527

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484385

Aktualizácia zabezpečenia

access2010-kb4484385-fullfile-x64-glb.exe

4464527

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484366

Aktualizácia zabezpečenia

access2013-kb4484366-fullfile-x86-glb.exe

4462210

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484366

Aktualizácia zabezpečenia

access2013-kb4484366-fullfile-x64-glb.exe

4462210

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (32-bitová verzia)

4484340

Aktualizácia zabezpečenia

access2016-kb4484340-fullfile-x86-glb.exe

4484167

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (64-bitová verzia)

4484340

Aktualizácia zabezpečenia

access2016-kb4484340-fullfile-x64-glb.exe

4484167

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484461

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484461-fullfile-x86-glb.exe

4484415

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484461

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484461-fullfile-x64-glb.exe

4484415

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484449

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484449-napĺňať-RT

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484449

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484449-fullfile-x86-glb.exe

4484410

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484449

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484449-fullfile-x64-glb.exe

4484410

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4484465

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484465-fullfile-x86-glb.exe

4484403

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4484465

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484465-fullfile-x64-glb.exe

4484403

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484375

Aktualizácia zabezpečenia

graph2010-kb4484375-fullfile-x86-glb.exe

4484266

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484379

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4484379-fullfile-x86-glb.exe

4484238

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484492

Aktualizácia zabezpečenia

KB24286772010-kb4484492-fullfile-x86-glb.exe

4484456

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484375

Aktualizácia zabezpečenia

graph2010-kb4484375-fullfile-x64-glb.exe

4484266

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484379

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4484379-fullfile-x64-glb.exe

4484238

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484492

Aktualizácia zabezpečenia

KB24286772010-kb4484492-fullfile-x64-glb.exe

4484456

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2013 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2013 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484354

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4484354-napĺňať-x64-glb-RT

4484229

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484359

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484359-napĺňať-RT

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484354

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4484354-fullfile-x86-glb.exe

4484260

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484359

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484359-fullfile-x86-glb.exe

4484229

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484354

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4484354-fullfile-x64-glb.exe

4484260

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484359

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484359-fullfile-x64-glb.exe

4484229

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4484346

Aktualizácia zabezpečenia

graph2016-kb4484346-fullfile-x86-glb.exe

4484258

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4484431

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4484431-fullfile-x86-glb.exe

4484287

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4484346

Aktualizácia zabezpečenia

graph2016-kb4484346-fullfile-x64-glb.exe

4484258

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4484431

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4484431-fullfile-x64-glb.exe

4484287

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Server Microsoft Office Online

4484470

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4484470-fullfile-x64-glb.exe

4484451

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4484495

Aktualizácia zabezpečenia

wac2010-kb4484495-fullfile-x64-glb.exe

4484381

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4484481

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2013-kb4484481-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484497

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4484497-fullfile-x86-glb.exe

4484382

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484497

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4484497-fullfile-x64-glb.exe

4484382

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4484486

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4484486-napĺňať-RT

4484363

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484486

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4484486-fullfile-x86-glb.exe

4484363

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484486

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4484486-fullfile-x64-glb.exe

4484363

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia)

4484475

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4484475-fullfile-x86-glb.exe

4484433

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia)

4484475

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4484475-fullfile-x64-glb.exe

4484433

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484183

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrvloc2013-kb4484183-fullfile-x64-glb.exe

4484151

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484478

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrvloc2013-kb4484478-fullfile-x64-glb.exe

4484348

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484479

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4484479-fullfile-x64-glb.exe

4484443

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484473

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4484473-fullfile-x64-glb.exe

4484436

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484476

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2016-kb4484476-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484462

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2010-kb4484462-fullfile-x64-glb.exe

4484391

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484498

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4484498-fullfile-x64-glb.exe

4484460

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484487

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4484487-fullfile-x64-glb.exe

4484448

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484191

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrv2010-kb4484191-fullfile-x64-glb.exe

4484159

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484490

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrv2010-kb4484490-fullfile-x64-glb.exe

4484370

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484498

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4484498-fullfile-x64-glb.exe

4484460

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484471

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2019-kb4484471-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484472

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4484472-fullfile-x64-glb.exe

4484453

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484494

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4484494-fullfile-x86-glb.exe

4484458

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484494

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4484494-fullfile-x64-glb.exe

4484458

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484484

Aktualizácia zabezpečenia

Word2013-kb4484484-napĺňať-RT

4484446

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484484

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4484484-fullfile-x86-glb.exe

4484446

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484484

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4484484-fullfile-x64-glb.exe

4484446

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4484474

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4484474-fullfile-x86-glb.exe

4484438

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4484474

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4484474-fullfile-x64-glb.exe

4484438

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Server Office Online

4484470

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4484470-fullfile-x64-glb.exe

4484451

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4571692

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4571741

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4571709

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows 10, verzia 2004 pre 32-bitové systémy

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 2004 pre systémy založené na ARM64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10, verzia 2004 pre systémy s procesorom x64

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x86. msu

4565541

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4571723

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4571723-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4571723

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-arm. msu

4565541

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4571702

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4571702-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4571736

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4571702

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4571702-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4571736

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4571723

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4571703

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4571723

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4571694

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4565349

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1909 (inštalácia jadra servera)

4565351

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

Áno

Windows

Windows Server, verzia 2004 (inštalácia jadra servera)

4566782

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

Áno

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×