Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4537767-x64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4537814

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X86. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x86. msu

4534310

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4537767-x86. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x86. msu

4534297

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4537767-x64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-arm. msu

4534297

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.2-KB4537767-X64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4537814

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4537767-x64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4537767-X86. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4537767

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4537767-X64. msu

4534251

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2016

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2019

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Zariadení

Surface Hub spoločnosti Microsoft

4537765

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537765-x64. msu

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 súhrnná aktualizácia 30

4536989

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2010-KB4536989-x64

4509410

Možno

Áno

Exchange Server

Kumulatívna aktualizácia balíka Microsoft Exchange Server 2013 24

4536988

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4536988-x64

4523171

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 14

4536987

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4536987-x64

4523171

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 15

4536987

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4536987-x64

4523171

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 3

4536987

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange 2019-KB4536987-x64

4523171

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 4

4536987

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange 2019-KB4536987-x64

4523171

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484267

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484267-fullfile-x86-glb.exe

4484196

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484267

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484267-fullfile-x64-glb.exe

4484196

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484265

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484265-RT

4484234

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484265

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484265-fullfile-x86-glb.exe

4484234

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484265

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484265-fullfile-x64-glb.exe

4484234

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4484256

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484256-fullfile-x86-glb.exe

4484179

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4484256

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484256-fullfile-x64-glb.exe

4484179

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484163

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4484163-fullfile-x86-glb.exe

4475573

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484163

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4484163-fullfile-x64-glb.exe

4475573

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4484156

Aktualizácia zabezpečenia

4475563-outlook2013-kb4484156-RT

4475563

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484156

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4484156-fullfile-x86-glb.exe

4475563

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484156

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4484156-fullfile-x64-glb.exe

4475563

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia)

4484250

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4484250-fullfile-x86-glb.exe

4475553

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia)

4484250

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4484250-fullfile-x64-glb.exe

4475553

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484255

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4484255-fullfile-x64-glb.exe

4484143

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4484264

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4484264-fullfile-x64-glb.exe

4484157

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484259

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4484259-fullfile-x64-glb.exe

4484142

Možno

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Server Office Online

4484254

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4484254-fullfile-x64-glb.exe

4484141

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4537759-x86. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4537759-arm. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Iných

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4537759

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 pre 32-bitové systémy Service Pack 4 (QFE)

4532098

Aktualizácia zabezpečenia

sqlserver2012SP4-KB4532098-x86.exe

4057113

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 pre 64-bitové systémy Service Pack 4 (QFE)

4532098

Aktualizácia zabezpečenia

sqlserver2012SP4-KB4532098-x64.exe

4057113

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 pre 32-bitové systémy (CU)

4535288

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2014-KB4535288-x86.exe

4500181

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 pre 32-bitové systémy (NDR)

4532095

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2014-KB4532095-x86.exe

4505218

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 pre systémy s procesorom x64 (CU)

4535288

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2014-KB4535288-x64.exe

4500181

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 pre systémy s procesorom x64 (NDR)

4532095

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2014-KB4532095-x64.exe

4505218

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 2 (CU)

4535706

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016 – KB4535706 -x64.exe

4527378

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 pre 64-bitové systémy Service Pack 2 (NDR)

4532097

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2016-KB4532097-x64.exe

4505220

Možno

System Center

Nástroj na odstránenie škodlivého softvéru pre Windows 32-bitová verzia

891716

Aktualizácia zabezpečenia

Nástroja MSRT – x86 – Systems

Nie

System Center

Nástroj na odstránenie škodlivého softvéru pre Windows 64-bitová verzia

891716

Aktualizácia zabezpečenia

MSRT – 64 – bitové systémy

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4502496-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4537776

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4537789

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre 32-bitové systémy

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy založené na ARM64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1909 pre systémy s procesorom x64

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4537813

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4537813-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x86. msu

4534310

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4537813

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4502496-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4537803

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4537803-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x86. msu

4534297

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4537803

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

Áno

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-arm. msu

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-arm. msu

4534297

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4537822

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4537822-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4537822

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4537822-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-ia64. msu

4534303

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4537822

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4537822-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x64. msu

4534303

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4537822

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4537822-x64. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4537810

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4537810-x64. msu

4534303

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4537822

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4537822-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4537813

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4537813-ia64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-ia64. msu

4534310

Nie

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4537813

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4537813

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4537820

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

4537794

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4537794-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4537814

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4537794

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4537794-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4537814

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4537803

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4502496

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4537803

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4537821

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4537764

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2019

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4532691

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4537762

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1909 (inštalácia jadra servera)

4524244

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1909 (inštalácia jadra servera)

4532693

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×