Informácie o nasadení aktualizácie zabezpečenia: 11. jún 2019

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4503308-x86. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4503308-arm. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4503308

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4503259-x64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503285

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x86, msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Nie

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X86. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x86. msu

4499164

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4503259-x86. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x86. msu

4499151

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-arm. msu

4499151

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4503259-X86. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4503259

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4503259-X64. msu

4498206

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x86, msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Nie

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Azure DevOps server 2019

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure DevOps server 2019 – jún 2019

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4503028

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2010-KB4503028-x64

4491413

Možno

Áno

Exchange Server

Kumulatívna aktualizácia balíka Microsoft Exchange Server 2013 22

4503028

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4503028-x64

4487563

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 11

4503027

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4503027-x64

4487563

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 12

4503027

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4503027-x64

4487563

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019

4503027

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2019-KB4503027-x64

4487563

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 1

4503027

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2019-KB4503027-x64

4487563

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2010

4506009

Aktualizácia zabezpečenia

Lync Server 2010 – jún 2019

Možno

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013

4506009

Aktualizácia zabezpečenia

Lync Server 2013 – jún 2019

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4462178

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4462178-fullfile-x86-glb.exe

4461617

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4462178

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4462178-fullfile-x64-glb.exe

4461617

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Server Microsoft Office Online

4475511

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4475511-fullfile-x64-glb.exe

4462169

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4461621

Aktualizácia zabezpečenia

wac2010-kb4461621-fullfile-x64-glb.exe

4461527

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2

4092442

Aktualizácia zabezpečenia

pjsrvloc2010-kb4092442-fullfile-x64-glb.exe

4022210

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4464602

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe

4464564

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4464594

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4464594-fullfile-x64-glb.exe

4464549

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4464571

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4464571-fullfile-x64-glb.exe

4464525

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464597

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4464597-fullfile-x64-glb.exe

4464511

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464602

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe

4464564

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461611

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrv2010-kb4461611-fullfile-x64-glb.exe

4461520

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4475512

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4475512-fullfile-x64-glb.exe

4464556

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461619

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4461619-fullfile-x86-glb.exe

4461526

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461619

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4461619-fullfile-x64-glb.exe

4461526

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4464590

Aktualizácia zabezpečenia

Word2013-kb4464590-RT

4461594

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4464590

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4464590-fullfile-x86-glb.exe

4461594

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4464590

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4464590-fullfile-x64-glb.exe

4461594

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4464596

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4464596-fullfile-x86-glb.exe

4464536

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4464596

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4464596-fullfile-x64-glb.exe

4464536

Možno

Áno

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4503291

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x86, msu

4494440

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4503279

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4503284

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre HoloLens

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Nie

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4503269

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4503269-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x86. msu

4499164

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4503269

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x86. msu

4499151

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-arm. msu

4499151

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-ia64. msu

4499149

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4503273

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4503287

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4503269

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4503269-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-ia64. msu

4499164

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4503269

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4503269

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4503292

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4503263

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4503263-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4503285

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4503263

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4503263-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4503285

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4503276

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4503290

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4503267

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4503327

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4503286

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4503293

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Nie

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×