Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4489907-x86. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4489907-arm. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4489907

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4489873-x64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4489891

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X86. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x86. msu

4486563

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4489873-x86. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x86. msu

4487000

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4489873-x64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-arm. msu

4487000

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4489873-x64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4489873-X86. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4489873

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4489873-X64. msu

4486474

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

.NET Core SDK 1,1

.NET Core 1,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core SDK 1,1 na 1,0 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core SDK 1,1

.NET Core 1,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core SDK 1,1 na 1,1 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core SDK 2.1.500

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core SDK 2.1.500 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core SDK 2.2.100

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core SDK 2.2.100 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

vs_professional__1209884652.1521587138.exe

Možno

Vývojárske nástroje

5.18.0.223 Framework verzie mono

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Mono 5.18.0.223 pre Mac marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

5.20.0 Framework verzie mono

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Mono 5.20.0 pre Mac marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.3.1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.3.1 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.4.2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.4.2 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.5.2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.5.2 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.6.3

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.6.3 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.7.2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.7.2 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.8.2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.8.2 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 4.9.4

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 4.9.4 marec 2019

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2017 aktualizácia 3,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2017-3,1-Mar19

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizácia 3,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-3,2-Mar19

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizovaný 1,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-1,2-Mar19

Možno

Vývojárske nástroje

Visual Studio pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio for Mac – marec 2019

Možno

Stiahnutie

UbuntuServer: 18.04-LTS

4491476

Aktualizácia zabezpečenia

UbuntuServer

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013 júl 2018 aktualizácia

2809243

Aktualizácia zabezpečenia

Lync Server 2013 – júl 2018

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4462226

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4462226-fullfile-x86-glb.exe

4018313

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4462226

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4462226-fullfile-x64-glb.exe

4018313

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4462211

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4462211-fullfile-x64-glb.exe

4462155

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462202

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4462202-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462208

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4462208-fullfile-x64-glb.exe

4462143

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4462184

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4462184-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4462199

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4462199-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Skype for Business Server 2015 marec 2019 aktualizácia

3061064

Aktualizácia zabezpečenia

Skype for Business Server 2015 – marec 2019

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

4486536

Aktualizácia zabezpečenia

WindowsServer2003-KB4486536-x86-custom-ENU.exe

Áno

Windows

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

4486536

Aktualizácia zabezpečenia

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4489872

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4485447

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485447-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4485447

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4487327

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4487327-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4487327

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4487327-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4489871

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4485448

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485448-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4485448

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485448-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4485448

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4485449

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485449-x86. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4485449

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485449-arm64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4485449

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x86. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.1-KB4474419-x86. msu

3212642

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x86. msu

4486563

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4489885

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4489885-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4490628

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4489885

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4490628

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x86. msu

4487000

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489883

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4489883

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4489883-x86. msu

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4489883

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Centrum spravovania pre Windows

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

WACDownload

Možno

Windows

Windows RT 8.1

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-arm. msu

4487000

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x86. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x86. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-ia64. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-ia64. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489876

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4489880

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.1-KB4474419-ia64. msu

3212642

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-ia64. msu

4486563

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4489885

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4489885-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4490628

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1-KB4490628-v2-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4489885

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4490628

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4489878

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4489885

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4490628

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

3173426

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

4489884

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4489884-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

4489891

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

3173426

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4489884

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4489884-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4489891

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4489883

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4489881

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4489883

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows Server 2016

4485447

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4485447

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4489882

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Áno

Windows

Windows Server 2019

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows Server 2019

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4489899

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4485448

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4489886

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4485449

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4489868

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×