Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Informácie o nasadení

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4525106-x64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4525246

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4525246-x64. msu

4520007

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x86. msu

4520011

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x64. msu

4520011

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x86. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x86. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-arm64. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x64. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x86. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-arm64. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x64. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x86. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-arm64. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x86. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-arm64. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x64. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4525106-X86. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x86. msu

4519976

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4525106-X64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x64. msu

4519976

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4525106-x86. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x86. msu

4520005

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4525106-x64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x64. msu

4520005

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-arm. msu

4520005

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4525106-X64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x64. msu

4519976

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.2-KB4525106-X64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4525106-x64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x64. msu

4520005

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4525106-X86. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x86. msu

4520002

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4525106

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4525106-X64. msu

4519974

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x64. msu

4520002

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x86. msu

4520011

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x64. msu

4520011

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x86. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x86. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-arm64. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x64. msu

4520004

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x86. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-arm64. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x64. msu

4520008

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x86. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-arm64. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x86. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-arm64. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x64. msu

4517389

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2016

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2019

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15.9

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.0

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,3

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.3

Možno

Exchange Server

Kumulatívna aktualizácia balíka Microsoft Exchange Server 2013 24

4523171

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4509409-x64

4509409

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 13

4523171

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4523171-x64

4515832

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 14

4523171

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4523171-x64

4515832

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 2

4523171

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange 2019-KB4523171-x64

4515832

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 3

4523171

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange 2019-KB4523171-x64

4515832

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Služby Excel Services

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484159

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrv2010-kb4484159-fullfile-x64-glb.exe

4462176

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484164

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484164-fullfile-x86-glb.exe

4484130

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484164

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4484164-fullfile-x64-glb.exe

4484130

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484158

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484158-napĺňať-RT

4484123

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484158

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484158-fullfile-x86-glb.exe

4484123

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484158

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4484158-fullfile-x64-glb.exe

4484123

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4484144

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484144-fullfile-x86-glb.exe

4484112

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4484144

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4484144-fullfile-x64-glb.exe

4484112

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Excel 2016 pre Mac

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484127

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4484127-fullfile-x86-glb.exe

4475599

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4484160

Aktualizácia zabezpečenia

graph2010-kb4484160-fullfile-x86-glb.exe

4475569

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484127

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4484127-fullfile-x64-glb.exe

4475599

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4484160

Aktualizácia zabezpečenia

graph2010-kb4484160-fullfile-x64-glb.exe

4475569

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484119

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484119-napĺňať-RT

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484152

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4475611-napĺňať-RT

4475558

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484119

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484119-fullfile-x86-glb.exe

4475611

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4484152

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4484152-fullfile-x86-glb.exe

4475558

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484119

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4484119-fullfile-x64-glb.exe

4475611

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4484152

Aktualizácia zabezpečenia

graph2013-kb4484152-fullfile-x64-glb.exe

4475558

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4484113

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4484113-fullfile-x86-glb.exe

4475591

Možno

Áno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4484148

Aktualizácia zabezpečenia

graph2016-kb4484148-fullfile-x86-glb.exe

4475554

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4484113

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4484113-fullfile-x64-glb.exe

4475591

Možno

Áno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4484148

Aktualizácia zabezpečenia

graph2016-kb4484148-fullfile-x64-glb.exe

4475554

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Server Microsoft Office Online

4484141

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4484141-fullfile-x64-glb.exe

4475595

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484151

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrvloc2013-kb4484151-fullfile-x64-glb.exe

4462215

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484143

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4484143-fullfile-x64-glb.exe

4484111

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484165

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2010-kb4484165-fullfile-x64-glb.exe

4484131

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484157

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4484157-fullfile-x64-glb.exe

4484122

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484142

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4484142-fullfile-x64-glb.exe

4484110

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484149

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2019-kb4484149-fullfile-x64-glb.exe

4464557

Možno

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Server Office Online

4484141

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4484141-fullfile-x64-glb.exe

4475595

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Stack Azure

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure stack November 2019

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x86. msu

4520011

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4525232

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525232-x64. msu

4520011

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x86. msu

4519998

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x86. msu

4520004

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-arm64. msu

4520004

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4525241

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525241-x64. msu

4520004

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x86. msu

4520008

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-arm64. msu

4520008

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x64. msu

4520008

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-arm64. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x86. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-arm64. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x86. msu

4517389

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-arm64. msu

4517389

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x64. msu

4517389

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4525233

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4525233-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x86. msu

4519976

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4525233

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4525233-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x64. msu

4519976

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x86. msu

4520005

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4525250

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4524445-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x64. msu

4520005

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4525250

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4525250-x64. msu

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows RT 8.1

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-arm. msu

4520005

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x86. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4525239

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4525239-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x86. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4525239

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4525239-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-ia64. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4525239

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4525239-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x64. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4525239

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4525239-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x64. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4525239

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4525239-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4525233

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4525233-ia64. msu

4520003

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-ia64. msu Gold

4519976

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4525233

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4525233-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x64. msu

4519976

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4525233

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4525233-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4525235

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4525235-x64. msu

4519976

Áno

Windows

Windows Server 2012

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x64. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2012

4525246

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4525246-x64. msu

4520007

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4525253

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4525253-x64. msu

4519985

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4525234

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4525234-x64. msu

4520002

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4525246

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4525246-x64. msu

4520007

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4525253

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4525253-x64. msu

4519985

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x64. msu

4520005

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4525250

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4525250-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4525243

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4525243-x64. msu

4520005

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4525250

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4525250-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4525236

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525236-x64. msu

4519998

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4523205

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4523205-x64. msu

4519338

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4525237

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4525237-x64. msu

4520008

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4524570

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4524570-x64. msu

4517389

Áno

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×