Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4497932-x86.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4497932-arm.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4497932

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4498206-x64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4499171

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows6.1-KB4498206-X86.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x86.msu

4493472

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8.1-KB4498206-x86.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x86.msu

4493446

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-arm.msu

4493446

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows6.0-KB4498206-X86.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4498206

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows6.0-KB4498206-X64.msu

4493435

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4498353-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,0 CVE-2019-0820

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,0 CVE-2019-0980

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,0 CVE-2019-0981

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,1 CVE-2019-0820

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,1 CVE-2019-0980

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 1,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 1,1 CVE-2019-0981

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 CVE-2019-0820

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 CVE-2019-0980

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 CVE-2019-0981

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 CVE-2019-0982

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 CVE-2019-0820

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 CVE-2019-0980

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 CVE-2019-0981

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 CVE-2019-0982

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 3,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 3,0 CVE-2019-0820

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 3,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 3,0 CVE-2019-0982

Možno

Vývojárske nástroje

Azure DevOps server 2019

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure DevOps 2019

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-ia64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-ia64.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x64.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-ia64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-ia64.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4495609-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4495604-x64.msu

4487081; 4487259

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495615-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495608-x86.msu

4489488; 4495165

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495607-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495602-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495607-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495602-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x86.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-ia64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-ia64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x86.exe

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495589-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495592-x86.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495592-arm.msu

4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x86.exe

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4498964

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x86.exe

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x64.exe

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4498964

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x64.exe

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x64.exe

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4498961

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4495593-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4498961

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4495596-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499406

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495591-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495594-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495591-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495594-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x86.exe

4487081; 4487259

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4498964

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499409

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x64.exe

4487081; 4487259

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495586-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495585-x86.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495585-arm.msu

4495165

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4498961

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4495587-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4495588-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495584-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495582-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495584-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495582-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4495610

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495610-x86.msu

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4495610

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4495611

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495611-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4495611

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495611-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4495613

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495613-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4495613

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495613-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4495616

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495616-x86.msu

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4495616

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495616-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495618-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4495627-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4495626-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4495627-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4495626-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495625-x86.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495624-x86.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8.1

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495624-arm.msu

4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4498961

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4495627-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4495626-x64.exe

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4498961

Iba zabezpečenie

NDP48-KB4495627-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499406

Mesačná Kumulatívna

NDP48-KB4495626-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495623-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495622-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4498962

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4495623-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499407

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4495622-x64.msu

4487079; 4487257

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4498963

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499408

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4495610

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4495610

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4499405

Mesačná Kumulatívna

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4495616

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495616-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4495620

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2015 aktualizácia 3

4489639

Aktualizácia zabezpečenia

4489639 – Visual Studio 2015 U3

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15,0

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15.9

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.0

Možno

Vývojárske nástroje

NuGet 5.0.2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

NuGet 5.0.2 môže 2019

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2015 aktualizácia 4,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2015-4,2

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2017 aktualizácia 3,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2017-3,1

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizácia 1,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-1,2

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizácia 3,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-3,2

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4464567

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4464567-fullfile-x86-glb.exe

4464520

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4464567

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4464567-fullfile-x64-glb.exe

4464520

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4464561

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4464561-fullfile-RT

4462204

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4464561

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4464561-fullfile-x86-glb.exe

4462204

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4464561

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4464561-fullfile-x64-glb.exe

4462204

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4464551

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4464551-fullfile-x86-glb.exe

4462213

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4464551

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4464551-fullfile-x64-glb.exe

4462213

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Server Microsoft Office Online

4462169

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4462169-fullfile-x64-glb.exe

4461633

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4464549

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4464549-fullfile-x64-glb.exe

4464510

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4464573

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2010-kb4464573-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464564

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4464564-fullfile-x64-glb.exe

4464515

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4464556

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4464556-fullfile-x64-glb.exe

4464518

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4464536

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4464536-fullfile-x86-glb.exe

4461543

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4464536

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4464536-fullfile-x64-glb.exe

4461543

Možno

Áno

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 pre systémy s procesorom x64 (CU + GDR)

4494352

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2017-KB4494352-x64.exe

4293805

Možno

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 pre systémy s procesorom x64 (NDR)

4494351

Aktualizácia zabezpečenia

SQLServer2017-KB4494351-x64.exe

4293803

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4498353-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4499154

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4499181

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x86.msu

4493472

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4499175

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4499175-x86.msu

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4499175

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x86.msu

4493446

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4499165

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4499165-x86.msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4499165

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-arm.msu

4493446

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4474419-x86.msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4499180

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4499180-x86.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4474419-x86.msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499180

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4499180-x86.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4474419-ia64.msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-ia64.msu

4493471

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4499180

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4499180-ia64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4474419-x64.msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4499180

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4499180-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4474419

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4474419-x64.msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499149

Mesačná Kumulatívna

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4499180

Iba zabezpečenie

Windows6.0-KB4499180-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-ia64.msu

4493472

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

4499175

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4499175-ia64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4499175

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499164

Mesačná Kumulatívna

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4499175

Iba zabezpečenie

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4499158

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4499158-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4499171

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499158

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4499158-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4499171

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows Server 2012 R2

4499165

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499151

Mesačná Kumulatívna

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4499165

Iba zabezpečenie

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4494440

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4494441

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4499179

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4499167

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4497936

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Dynamics 365

CRM 2015 (lokálne) verzia 7,0

4499386

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2015-Server-KB4499386-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Client-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Client-KB4494412-ENU-I386.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-I386.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Router-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Router-KB4494412-ENU-I386.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Server-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Srs-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 8,2

4494412

Aktualizácia zabezpečenia

CRM2016-Tools-KB4494412-ENU-amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 9,0

4498363

Aktualizácia zabezpečenia

CRM9.0-Server-KB4498363-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 9,0

4498363

Aktualizácia zabezpečenia

CRM9.0-Srs-KB4498363-ENU-Amd64.exe

Možno

Dynamics 365

Dynamics 365 (lokálne) verzia 9,0

4498363

Aktualizácia zabezpečenia

CRM9.0-Tools-KB4498363-ENU-amd64.exe

Možno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×