Informácie o nasadení aktualizácie zabezpečenia: 8. januára 2019

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480979

Aktualizovať

Windows 8.1-KB4480979-x86. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480979

Aktualizovať

Windows 8.1-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4480979

Aktualizovať

Windows 8.1-KB4480979-arm. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4480979

Aktualizovať

Windows8-RT-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4480979

Aktualizovať

Windows 8.1-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4480979

Aktualizovať

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4480965-x64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4480975

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X86. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x86. msu

4471318

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x86. msu

4471320

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4480965-x86. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4480965-x64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-arm. msu

4471320

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4480965-x64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4480965-X86. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480965

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4480965-X64. msu

4483187

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 Január CVE-2019-0545

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 Január CVE-2019-0545

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,3

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,3 Január CVE-2019-0545

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,1 Január CVE-2019-0564

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,3 Január CVE-2018-0548

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,2 Január CVE-2018-0548

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-x86. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-ia64. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-ia64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-x64. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-x86. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-ia64. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-ia64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480062

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480062-x64. msu

4471990

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480084

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x86. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480064

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480064-x86. msu

4467226; 4471983

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480086

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480086-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480064

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480086

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4480061

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480061-x64. msu

4471988, 3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4480083

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480083-x64. msu

4471988, 3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480061

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480061-x64. msu

4471988, 3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480083

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480083-x64. msu

4471988, 3142025

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4480064

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4480086

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480064

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480086

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480063

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480063-x86. msu

4471987, 3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480085

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480085-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480063

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480085

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480085-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4480063

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480063-ia64. msu

4471987, 3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4480085

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480085-ia64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480063

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480085

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480085-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480063

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480085

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480085-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x86.exe

4471987, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x64.exe

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480057

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480057-x86. msu

4461989, 3142030, 2978041

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480074

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480074-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480057

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480074

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4480057

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480057-arm. msu

4461989, 3142030, 2978041

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x86.exe

4461990, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x64.exe

4461990, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480059

Mesačná Kumulatívna

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480076

Iba zabezpečenie

NDP45-KB4480076-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4480058

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480058-x64. msu

4461988, 3142032, 2978042

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4480075

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480075-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480058

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480058-x64. msu

4461988, 3142032, 2978042

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480075

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480075-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4480057

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4480074

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480057

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480074

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x86.exe

4471990, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471990, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x86.exe

4471987, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x86.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480054

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480054-x86. msu

4471989

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480071

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480071-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480054

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480071

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4480054

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480054-arm. msu

4471989

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480055

Mesačná Kumulatívna

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480072

Iba zabezpečenie

NDP46-KB4480072-x64.exe

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4480051

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480051-x64. msu

4471988

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4480070

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480070-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480051

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480051-x64. msu

4471988

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480070

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480070-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4480054

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4480071

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480054

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480071

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x86. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4480056

Mesačná Kumulatívna

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

4476698

Aktualizácia zabezpečenia

4476698 – Visual Studio 2010

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2012 aktualizácia 5

4476755

Aktualizácia zabezpečenia

4476755 – Visual Studio 2012

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

VS2017 – 15.9

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 súhrnná aktualizácia 25

4468742

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2010-KB4468742-x64

4458321

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Kumulatívna aktualizácia 21

4471389

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2013-KB4471389-x64

4459266

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 10

4471389

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4471389-x64

4468741

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 11

4471389

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-KB4471389-x64

4468741

Možno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019

4471389

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2019-KB4471389-x64

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Microsoft Office

Microsoft Business Productivity Servers 2010 Service Pack 2

4461624

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4461624-fullfile-x64-glb.exe

4461465

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

2596760

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2007-kb2596760-fullfile-x86-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

2553332

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2010-kb2553332-fullfile-x86-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461614

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4461614-fullfile-x86-glb.exe

4092483

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461617

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4461617-fullfile-x86-glb.exe

4461524

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

2553332

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2010-kb2553332-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461614

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4461614-fullfile-x64-glb.exe

4092483

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461617

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4461617-fullfile-x64-glb.exe

4461524

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

3172522

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2013-kb3172522-RT

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4461537

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4461537-RT

4461445

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

3172522

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2013-kb3172522-fullfile-x86-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461537

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4461537-fullfile-x86-glb.exe

4461445

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

3172522

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2013-kb3172522-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461537

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4461537-fullfile-x64-glb.exe

4461445

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4022162

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2016-kb4022162-fullfile-x86-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4461535

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4461535-fullfile-x86-glb.exe

4461437

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4022162

Aktualizácia zabezpečenia

msohevi2016-kb4022162-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4461535

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4461535-fullfile-x64-glb.exe

4461437

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office 2016 pre Mac

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Server Microsoft Office Online

4461633

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2019-kb4461633-fullfile-x64-glb.exe

4011027

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2

4461620

Aktualizácia zabezpečenia

wacloc2010-kb4461620-fullfile-x64-glb.exe

2965312

Možno

Nie

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

4461635

Aktualizácia zabezpečenia

office2003-kb4461635-fullfile-enu.exe

4092434

Možno

Microsoft Office

Zobrazovač Microsoft Office Word Viewer

4462112

Aktualizácia zabezpečenia

office-kb4462112-fullfile-enu.exe

4092433

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461623

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4461623-fullfile-x86-glb.exe

4461576

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461623

Aktualizácia zabezpečenia

outlookloc2010-kb4461623-fullfile-x64-glb.exe

4461576

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4461595

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4461595-RT

4461556

Možno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461595

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4461595-fullfile-x86-glb.exe

4461556

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461595

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2013-kb4461595-fullfile-x64-glb.exe

4461556

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitová verzia)

4461601

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4461601-fullfile-x86-glb.exe

4461544

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitová verzia)

4461601

Aktualizácia zabezpečenia

outlook2016-kb4461601-fullfile-x64-glb.exe

4461544

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461589

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrvloc2013-kb4461589-fullfile-x64-glb.exe

4022234

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461591

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4461591-fullfile-x64-glb.exe

4461549

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461596

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4461596-fullfile-x64-glb.exe

4461558

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4461598

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4461598-fullfile-x64-glb.exe

4461541

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4461634

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4461634-fullfile-x64-glb.exe

4461548

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461625

Aktualizácia zabezpečenia

wordloc2010-kb4461625-fullfile-x86-glb.exe

4461526

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461625

Aktualizácia zabezpečenia

wordloc2010-kb4461625-fullfile-x64-glb.exe

4461526

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4461594

Aktualizácia zabezpečenia

Word2013-kb4461554-RT

4461485

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4461594

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4461594-fullfile-x86-glb.exe

4461485

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4461594

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4461594-fullfile-x64-glb.exe

4461485

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4461543

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4461543-fullfile-x86-glb.exe

4461504

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4461543

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4461543-fullfile-x64-glb.exe

4461504

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4461543

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4461543-fullfile-x86-glb.exe

4461504

Možno

Áno

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Služby automatizácie Wordu

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461612

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrvloc2010-kb4461612-fullfile-x64-glb.exe

4461520

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

Áno

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4480962

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4465659

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4465659-x86. msu

4132216

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4465659

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4486458

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4486458-x86. msu

4465660

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4480973

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4486458

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4486458-x64. msu

4465660

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4477136

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477136-x86. msu

4465661

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4477136

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477136-arm64. msu

4465661

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4477136

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477136-x64. msu

4465661

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4477137

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4471324-x86. msu

4465663

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4477137

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477137-arm64. msu

4465663

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4477137

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x86. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

3177467

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1-KB3177467-v2-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480960

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480960-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x86. msu

4471318

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

3177467

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480960

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x86. msu

4471320

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4480964

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480964-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4480964

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Áno

Windows

Windows RT 8.1

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-arm. msu

4471320

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480957

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480957-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4480957

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480957-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480957

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480957-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-ia64. msu

4471325

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480957

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480957-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4480957

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4480957-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4480968

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

955430

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

3177467

Aktualizácia zásobníka služby

Windows 6.1-KB3177467-v2-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4480960

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480960-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-ia64. msu

4471318

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

3177467

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480960

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

3177467

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480960

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4480970

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Áno

Windows

Windows Server 2012

3173426

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

4480972

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012

4480975

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

3173426

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480972

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4480975

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4480964

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

3173424

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480963

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4480964

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2016

4465659

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Áno

Windows

Windows Server 2016

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4465659

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4480961

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Áno

Windows

Windows Server 2019

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows Server 2019

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4470788

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4480116

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4477136

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477136-x64. msu

4465661

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1709 (inštalácia jadra servera)

4480978

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4477137

Aktualizácia hromadnej obsluhy

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4480966

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×