Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Podľa položky č. 6 a 13 plán 10 Act CXXVII 2007 hodnotu ods (vstup do platnosti 1. júla 2018)

"6 daňového subjektu vykoná údajov hlásenia každej faktúry prostredníctvom elektronických kanálov o vyhradené pravidlách daňové a colný úrad, na údaje, ako vyhradené nariadenia v rámci faktúry Fakturácia funkcia programu, ktoré faktúry obsahujú dane z alebo sa 100 000 HUF odovzdané iným platiteľom zaregistrované doma. Daňového subjektu vykoná aj údaje zostáv, pomocou elektronického kanála podľa Vyhradený nariadenia všetky zmeny alebo zrušenie týchto faktúr. Vykazovanie údajov aj vykonáva, ako vyhradené vzťahu zmeny, ktoré čiastky dane postúpená iného zdaňovaného subjektu faktúry, dosahuje alebo presahuje 100 000 HUF."

"13. zdaniteľná môže jednotka ich povinnosti uvedené v tejto prílohe klientov prahové hodnoty definované v bodoch 1 až 8."

Podľa nových predpisov zmeny je potrebné:

 • Zachovanie zoznamu faktúr.

 • Automatické odosielanie xml súbor faktúr Online fakturácie systém a spracovanie s služby (rozhranie stroj bez akéhokoľvek zásahu do systému).

 • Fakturačné údaje by mala s kódovaním BASE64 na formát súboru XML.

Pre tieto nové právne predpisy zmeny požiadavky systému Microsoft Dynamics AX sa implementovaná nová funkcia Online fakturácie systém registrácia. Táto funkcia umožňuje používateľom:

 • Nastaviť konkrétne Online fakturačný systém web-služby, ktoré treba automaticky prenos údajov priamo Online fakturačný systém

 • Nastavenie technických používateľov prihlásenie, heslo a podpis náhradné kľúče.

 • Viesť register faktúr na podporu prenosu a odozvy vydané faktúry.

 • Automaticky vytvoriť a poslať Online fakturácie systém požadovaný formát XML správy.

 • Automaticky prijímať a interpretovať odpovede od Online fakturačný systém.

 • Obchod a kontrola správ odoslaných a prijatých XML.

Prehľad

Tento dokument je návod pre používateľov systému Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 a AX 2012 R2 AX 2012 R3.

Tento návod popisuje nastavenie a používanie systému Microsoft Dynamics AX komunikovať s Online fakturácie systém podľa nových právnych požiadaviek.

Dokument obsahuje dve časti:

 • Online Fakturácia systému.

 • Online Fakturácia registra systému.

V časti Nastavenie popisuje, ako Microsoft Dynamics AX stanoviť nechať Online fakturácie systém správne zaregistrovať práce.

Online fakturačný systém registrácia časť popisuje prácu s Microsoft Dynamics AX komunikovať online fakturačný systém (Online fakturácie systém oficiálne stránky).

Online Fakturácia systému

Pripravte spolupracovať Online fakturačný systém Dynamics AX, musíte vykonať nasledujúce nastavenia:

 • Technických používateľov login a heslo a podpis a výmena kľúčov.

 • Online Fakturácia systémových služieb.

 • Súbor na automatické spustenie počítača rozhranie.

 • Finančné dôvody.

Technických používateľov login a heslo a podpis a výmena kľúčov inštalácie

Nastaviť technické prihlásenie/heslo používateľa a podpis a náhradné kľúče otvoriť rovnako ako ostatné parametre financie > Nastavenie > daň > externé > Online Fakturácia systémové parametre.

Online invoicing system parameters

Vyplňte technických používateľov login a heslo a podpis a náhradné kľúče, ktoré by ste mali dostať z Online fakturačný systém (informácie o postupe registrácie).

Vyplniť aj nasledujúce parametre:

 • Maximálna faktúr za proces (< = 100).

 • Správa obdobia Štart dátumu (07/01/2018).

 • Použiť kompresiu (ak je to potrebné). Ak vyberiete tento parameter, systém bude komprimovať fakturačné údaje pred odoslaním súboru xml.

Online Fakturácia nastavenie služby

Nastavenie Online fakturačný systém služieb otvorené financie > Nastavenie > daň > externé > Online faktúry systémových služieb.

Online invoicing system services

Vytvorte nový záznam a vyplňte nasledovné:

 • Typ (zákazník faktúr)

 • Internetová adresa

 • Prevádzka

  • Predspracovanie - tokenExchange

  • Odoslanie dokumentu - manageInvoice

  • Ohlási fakturačné údaje - queryInvoiceData

  • Požadujúce status - queryInvoiceStatus

Dávkové automatické spustenie počítača rozhranie nastavenia

Aktivácia dávky vo forme Online fakturácie systém (financie > pravidelné > Online fakturácie systém registra) automatické pridanie záznamov do registra (predtým nastaviť filter výberu faktúry na karte Všeobecné ):

Dávkové úlohy - Pridanie záznamov

Môže zadať popis úlohy s hodnotou, napríklad "Update Zaregistrujte údaje o zákazníkovi faktúr hlásenia."

Nastavenie dávky, ktoré potrebné pre automatické odosielanie vydaných faktúr, otvorte Správa systému > otázky > úlohy > dávkové úlohy (pozrite vytvorenie dávky v podrobne odkaz vytvoriť delegovanie AX 2012]) a vytvoriť dve dávky:

 • Predspracovanie/odosielanie faktúr HU Online fakturačný systém (názov triedy SIIRegisterReport_HU)

 • Stav žiadosti HU Online fakturácie systém (názov triedy SIIRegisterReport_HU)

Batch jobs

Predspracovanie/odosielanie faktúr HU Online fakturácie dávkového systému vytvoriť dve úlohy (Zobrazenie úloh tlačidlo):

 • predspracovanie (Parameter stav vytvorené) (názov triedy SIIRegisterReport_HU)

 • Zasielanie faktúr (Parameter stav Preprocessed) (názov SIIRegisterReport_HU triedy)

Batch task 11

Batch task 12

Stav žiadosti HU Online fakturácie dávkového systému vytvoriť úlohami:

 • Stav požiadavky (Parameter čaká odpoveď, názov triedy SIIRegisterReport_HU)

Batch task 2

Nastavenie finančných dôvodov

Nastavenie finančných dôvodov otvoriť organizácie Správa > Nastavenie > finančných dôvodov

Môžete nastaviť finančné dôvod, ak chcete určiť faktúry operáciu manuálne po sa vysielania alebo vytváraní faktúry. Systém podporuje nasledujúce operácie, ktorým online Fakturácia dokumentácia: vytvoriť, upraviť a STORNO.

Napríklad ak používateľ vytvoriť faktúry a vyberte Upraviť operáciu, to znamená, že používateľ považuje faktúry úpravy faktúry Publikované predtým. V takomto prípade systém vytvorí záznam faktúry online fakturácie systém registra, ale Odoslať tejto faktúry dovtedy, kým používateľ Určuje odkaz faktúry, ktoré treba zmeniť, a zmeny zaregistrovať stav záznamu.

Financial reasons

Môžete vytvoriť viacero príčin s činnosti.

Online Fakturácia systém registra

Formulár Online Fakturácia zaregistrovať systém používa interakcie Dynamics AX online fakturačný systém.

Prehľad a otvorených faktúr financie > pravidelné > Online fakturáciou systém registra.

Online invoicing system register

Popis polí (tabuľka):

Názov poľa

Popis poľa

Typ

Vždy je zákazník faktúr. Zákazník faktúr registra záznamy sa vytvárajú z konta prijaté faktúry denníka a projekt faktúry

Stav

Pole zobrazuje aktuálny stav faktúry v Typ systému. Toto pole môže byť vyplnené automaticky len na pridanie faktúry do registra a môže mať nasledujúce hodnoty:

 • Vytvorené – faktúra sa pridá do zoznamu, ale zatiaľ nebola odoslaná webovej služby.

 • Odmietnuté – požiadavka odoslania webovej služby, ale odmietol Online Fakturácia systémom niekoľko dôvodov.

 • Preprocessed - Preprocessed operácie boli vykonané

 • PendingResponse -boli odoslané faktúry a systém čaká na odpoveď na stavy faktúry Online faktúry systému

 • Prijaté -faktúry odoslania webovej služby a bola prijatá Online fakturačný systém.

 • Vylúčené - stav je nastavený automaticky v prípade upraviť/STORNO, ak systém nie je možné definovať faktúry odkaz a používateľ pridať faktúry v registri dátum najmenej termínu online Fakturácia parametre systému (Všeobecné položky > Nastavenie > daň > externé > Online Fakturácia parametre systému).

Dátum prenosu

Toto je dátum a Čas poslednej faktúry Zmena .

Číslo účtu

Číslo účtu zákazníka

Zdrojový dokument ID

Číslo faktúry

Dátum zdroja

Dátum Inoice

Popis polí (správne súčasťou, podrobné chyby):

Názov poľa

Popis poľa

Prevádzka

VYTVORIŤ, UPRAVIŤ, STORNO.

Systém definuje vytvoriť a zmeniť automaticky. Systém definuje operácia vytvoriť Ak nie je žiadne odkaz pôvodnej faktúry a prevádzku upraviť – ak je odkaz na pôvodné faktúry

STORNO operácie možno definovať len prostredníctvom finančných s STORNO operácie v oblasti.

Ak používateľ operácie STORNO faktúry, systém vytvoriť záznam registra vylúčené stavu. Používateľ môže zadať odkaz na pôvodné faktúry a zmeniť stav registra vytvorené.

Pôvodná registra

Odkaz na register záznam v pôvodnej faktúry. Ak rovnaké registra upraviť alebo STORNO pôvodnej registrácii oblasti musia byť vyplnené inak, on-line fakturácie systém vráti chybu.

Posledný riadok číslo

VYTVORIŤ – posledné číslo je rovnaké množstvo riadok faktúry

UPRAVIŤ/STORNO - posledné číslo predstavuje množstvo riadka faktúry + pôvodné množstvo riadka faktúry riadky súhrnné množstvo všetkých faktúr, ktoré sú uvedené rovnaké pôvodný register.

Je manuálne?

Ak registráciu záznam vytvorený faktúry finančné dôvod s vyplnený oblasti

Kód chyby

Kód chyby, ktoré ste prijali Online fakturačný systém.

Popis chyby

Popis chyby

Funkcie

Všetky funkcie tohto formulára možno vykonať buď automaticky (pozrite dávok) alebo manuálne.

Automatické a mannually proces pokračuje prostredníctvom nasledujúcich štátov (všeobecne):

 • Pridanie záznamov online Fakturácia registra

 • Požaduje prijímanie tokenu

 • Odoslanie žiadosti s kódovaním faktúr a prijímanie ID transakcie

 • Stavy požaduje prijímanie faktúry

Na vykonanie zasielanie faktúr online fakturačný systém automaticky je potrebné nastaviť dávky (Prečítajte si tému Nastavenie časť).

Manuálny režim znamená, že používatelia vykonať všetky kroky sa.

Funkcia

Tlačidlo

Pridať záznamy do registra

Pridanie záznamov zákazníkov faktúry

Odoslanie tokenu

Odoslať

Odoslanie žiadosti s kódovaním faktúr a prijímanie ID transakcie

Odoslať

Statuse požaduje prijímanie faktúry

Odoslať

Pridanie záznamov

Poznámka: Výpočet DPH, systém vyberie dane transakcie Typu danepodľa Štandardného DPH alebo Znížiť DPHdaň z predaja kód. Prenesenie DPH je definovaný kód DPH rovná RC.

Táto funkcia automaticky aktualizovať Online fakturácie systém zaregistrovať a pridať nové faktúry (pridať záznamy zákazník faktúr tlačidlo).

Môžete definovať, ktoré faktúry sa do registra kliknutím na tlačidlo vybrať .

Ak upravíte alebo storno faktúry počas posledných (s dátumom menej ako 07/01/2018) záznam faktúry počas posledných sa v registri, aby systém môže vyplniť pôvodné odkaz na register automaticky. Odporúča sa pridať faktúry záznamy z predchádzajúcich období (napríklad faktúry, účtovať v roku 2018 alebo rok pred 07/01/2018). Po pridaní záznamov pred 07/01/2018 systém automaticky nastaví stav vylúčené záznamy a nie predloží faktúry online fakturačný systém.

Systém nastaviť hodnotu modifyWithoutMaster = True, ak pôvodný odkaz na register záznam počas posledných.  To znamená online fakturačný systém, "pôvodnej faktúry boli vydané pred 1. júna 2018 a údaje pre úpravu dokumentu povinné".

Filtre Online fakturácie systém zaregistrovať formulára použiť Ctrl + F3 .

Filtre stĺpcov zoznamu použiť Ctrl + G .

Odoslať

Funkcia Odoslať viackrát vykonať všetky kroky popísané vyššie.

Kliknite na tlačidlo Odoslať , a nastavte hodnotu stavu záznamov v ktorom správu vytvorené a odoslané.

Stav vytvoril nastavené a zvyčajne zostavu faktúry v registri záznamy vytvorené stavu.

No v niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť a odoslať správu stav odmietnuté z dôvodu rôznych technických chýb keď register záznamov, systém vygeneruje správa, bolo odmietnuté stav. V takom prípade môžete vytvoriť a správu záznamov odmietnuté stav.

Zmena stavu

Záznam faktúry Online fakturácie systém registrácia je stav vytvorené alebo odmietnuté používateľa môžete manuálne zmeniť stav vylúčené optimalizovať dotazy a pracovať s zaregistrovať.

Stlačte Status > vylúčené tlačidlo zmeniť stav záznamu registra z vytvorenévylúčené stavu.

Stlačte Status > vytvorené tlačidlo zmeniť stav záznamu registra z vylúčené vytvoril stav .

Kontrola komunikácie

Systém ukladá všetky požiadavky na xml (správy) a odpovede z on-line fakturácie systém. Môžete si prezrieť všetky odoslané a prijaté XML súbory súvisiace s vybratého zoznamu záznamov kliknite na tlačidlo skontrolovať komunikácie .

Týmto spôsobom môžete prehľad všetky kroky spracovania registra záznamu.

Na karte Všeobecné na každom kroku môžete prehľad prevádzky a ďalšie výmeny parameter (token - najprv id transakcie – v druhom kroku).

Denník faktúry

Funkcia otvoriť záznam denníka faktúry vybraté registra záznamu.

Exportovanie

Funkcia prehľad súboru xml, vytvorený faktúry súvisiace s registra (, Upozorňujeme, že systém pošle správu Online fakturačný systém s kódovaním faktúr).

Informácie o rýchlej oprave

Ako získať Microsoft Dynamics AX aktualizuje súbory

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne prevzatie a inštaláciu z Microsoft Download Center.

Požiadavky

Musíte mať jednu z nasledovných produktov nainštalovaný chcete použiť túto rýchlu opravu:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať službu aplikácie objektu Server (AOS).

Ak sa vyskytne problém sťahovanie, nainštalovaním tejto rýchlej opravy alebo máte technických otázok, kontaktujte svojho partnera alebo, ak zapísaní v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť nové požiadavky na technickú podporu. Chcete urobiť, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou tieto odkazy pre krajiny špecifické telefónne čísla. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

V špeciálnych prípadoch sa poplatky, ktoré sú telefonickú podporu nemusia účtovať ak technickú podporu Professional pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Poplatkoch za poskytovanie technickej podpory sa budú vzťahovať na dodatočnú podporu otázky a otázky, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×