Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Súhrn

Táto aktualizácia vylepšuje Windows 10, verziu 2004, 20H2 a 21H1 pred dokončením údržby (OOBE). Táto aktualizácia sa vzťahuje len na proces OOBE vo verzii Windows 10 2004, 20H2 a 21H1 Autopilot OOBE a je k dispozícii len vtedy, keď sú nainštalované aktualizácie OOBE.

Ako získať túto aktualizáciu

Windows OOBE

Táto aktualizácia sa nainštaluje počas procesu Windows 10 Autopilot OOBE, ak je počas procesu OOBE k dispozícii internetové pripojenie.

Poznámka: Windows Aktualizácie OOBE Autopilota nie sú v aplikácii Windows 10 Pro ani v novšej verzii nainštalované, keď zariadenie nie je zaregistrované alebo nakonfigurované na Windows AutoPilot. Windows Aktualizácie OOBE autopilota nie sú nikdy k dispozícii pre Windows 10 Home.

Požiadavky 

Nie sú potrebné žiadne predpoklady na inštaláciu tejto aktualizácie.

Informácie o reštarte 

Po použití tejto aktualizácie nie je potrebné reštartovať počítač. 

Informácie o nahradení aktualizácie 

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predtým vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie softvéru nainštaluje súbory, ktoré majú atribúty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy pre tieto súbory sú uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sa zobrazia vo vašom lokálnom čase spolu s aktuálnou zaujatosťou letného času (DST). Okrem toho sa môžu dátumy a časy pri vykonávaní určitých operácií so súbormi zmeniť.

Názov súboru

Verzia súboru

Dátum

Čas

Veľkosť súboru

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:49

39,936

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

18.04.2021

13:13

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:35

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

13:43

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:54

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

16:13

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:41

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:46

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:00

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:03

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

13:11

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:35

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:47

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:38

587,264

Windows.Management.InprocObjects.dll

Neverziou

11-Aug-2021

21:51

224,256

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:47

62,464

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:48

53,760

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Neverziou

18.04.2021

13:07

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:22

54,696

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:48

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:54

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:35

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

13:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

16:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:03

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:39

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:04

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:45

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

15:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:03

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

6:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

13:11

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:40

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

5:45

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:48

24,576

OobeAutoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

14,087

autopilotcore.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

12,800

autoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

18,732

autopilot-telemetry.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

19,451

autopilotespprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:19

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:18

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:46

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:46

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Neverziou

18.04.2021

13:15

953

oobeautopilotreboot-main.html

Neverziou

18.04.2021

13:15

972

oobeautopilotupdate-main.html

Neverziou

18.04.2021

13:15

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:46

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Neverziou

18.04.2021

13:15

1,710

autopilotespprogress-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:46

3,756

Názov súboru

Verzia súboru

Dátum

Čas

Veľkosť súboru

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:57

52,736

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:43

1,019,904

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:58

10,752

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

3. mája 2021

17:23

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:53

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:33

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

15:35

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:55

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:59

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:56

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:45

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:37

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:57

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:43

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:35

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:42

815,104

Windows.Management.InprocObjects.dll

Neverziou

11-Aug-2021

21:59

288,768

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:51

80,384

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:57

71,168

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Neverziou

3. mája 2021

17:16

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:39

80,576

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:56

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

11:01

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:33

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

15:35

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:57

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:43

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:58

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:56

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:48

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:37

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:33

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:31

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:30

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

10:40

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:56

25,600

OobeAutoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

14,087

autopilotcore.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:06

12,800

autoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:06

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

18,732

autopilot-telemetry.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

19,451

autopilotespprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:12

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:11

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Neverziou

17. mája 2021

18:31

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Neverziou

17. mája 2021

18:31

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Neverziou

3. mája 2021

17:25

953

oobeautopilotreboot-main.html

Neverziou

3. mája 2021

17:25

972

oobeautopilotupdate-main.html

Neverziou

3. mája 2021

17:25

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Neverziou

17. mája 2021

18:31

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Neverziou

3. mája 2021

17:25

1,710

autopilotespprogress-main.html

Neverziou

17. mája 2021

18:31

3,756

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

18.04.2021

13:13

330

Názov súboru

Verzia súboru

Dátum

Čas

Veľkosť súboru

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:39

815,104

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:46

28,672

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

14. mája 2021

17:39

330

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

18.04.2021

13:13

330

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:40

53,760

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:32

1,120,256

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:41

11,264

@EnrollmentToastIcon.png

Neverziou

7-jún-2021

19:52

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:26

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

23:09

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:26

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:17

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:26

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:25

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:27

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:21

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:27

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:20

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:12

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:26

915,456

Windows.Management.InprocObjects.dll

Neverziou

11-Aug-2021

22:43

317,952

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:40

85,504

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:41

74,240

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Neverziou

7-jún-2021

19:45

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

23:13

80,624

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:28

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:27

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

23:09

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:19

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:22

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:18

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17.08.2021

15:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:15

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:30

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:28

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:19

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:23

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:18

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12-Aug-2021

9:23

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11-Aug-2021

22:39

25,088

OobeAutoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

14,087

autopilotcore.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:37

12,800

autoPilot.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Neverziou

11-Aug-2021

21:37

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

18,732

autopilot-telemetry.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:43

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:43

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:41

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

19,451

autopilotespprogress-page.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:43

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:41

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:41

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:42

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Neverziou

11-Aug-2021

21:41

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

953

oobeautopilotreboot-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

972

oobeautopilotupdate-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

1,710

autopilotespprogress-main.html

Neverziou

7-jún-2021

19:53

3,756

Odkazy

Windows Nasadenie AutoPilota

Získajte informácie o terminológii, ktorú spoločnosť Microsoft používa na opísanie aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×